Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Paradisul pierdut si poezia sec XVII

Paradisul pierdut si poezia sec XVII

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 2,432|Likes:
Published by florin

More info:

Published by: florin on Jul 25, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2013

pdf

text

original

 
..SI poezlasecolului XVII..ISU
O John Donne. Donne ~i cei care i-au urmat,cunoscu1i ca poe1i ..metafizici.., au scris liricareligioasa ~i romantica caracterizata prinin1elepciune, pasiune ~i cuno~tin1e vaste.O In anii 1650, Milton a fost secretarul delimba latina al lui Oliver Cromwell. Unul din-tre sonetele scrise de Milton in 1652, pevremea domniei lui Cromwell, elogiaza victo-riile generalului, dar il indeamna la liberacon~tiin1a ~i la lupta impotriva ac1iunilor careurmareau reprimarea liberta1ii religioase.
,Secohtl aI17-1ea a fnsemnatdomnia Eliz abetei I, a hti I acobl, Caroll, Par1amentul cel Lung,Oliver CromweU ca LordProtector, Restaurafia hti Carolal 1I-1ea, Iacob al 1I-1ea, dar ~iWiUiam ~iMaria. Afost o epocade mare avant al fntregii viefieng1eze ~i acest fapt s-areflectat fn poezia epocii
S
ecolul al17-lea a fost un secol de conf1ictereligioase $i politice. Biserica Angliei aaratat de la Inceput mult:l lips~ de 1:ntele-gere fa1;:lde mi$carea puritan~, iar rnai apoi fa1;:lde rornano-catolicismul lui Iacob al lI-lea.Opozitia Parlamentului fa1;:lde puterea monar-hiei a culminat cu razboaiele civile engleze(1642-1651) $i a dus la executia regelui Carol I,1:n1649 $i exilullui Carol allI-lea, In 1651.Aceast:l perioad;l a fost plin~ de avant $iprofunde transform~ri, 1:ns~ $i una preg~tit:l~ pentru Rena$tere -un curent de mare impor-tan1;:lpentru 1:nv~1;:ltura, tat In $tiin1;:l cat $i 1:narte, care a strab~tut continentul european $i sepreg~tea s~ traverseze Canalul Manecii, pentrua se face simtit:l $i 1:nMarea Britanie.;in 1600, mi$carea $tiintific~ l$i traia Incepu-i turile. O dat:l cu trecerea anilor au Inceput s~f se r~spandeasc~ noi idei. in 1632, GalileoGalilei (ii-a publicat teoriile despre mi(icareaplanetelor. in 1687, Sir Isaac Newton a expuspublic legea universal:l a gravitatiei (ii a pub-licat Principia Mathematica, punind bazelefundamentale ale fizicii, ca (itiint:l modem:l.Noile idei au fost influentate (ii de versiu-nea autorlzat:l a Bibliei, din 1611, cunoscut:lca Biblia Regelui Iacob, care a f:lcut cunoscutTestamentul unui num:lr mare de oameni,datorlt:l unui limbaj mult mai accesibil.Acesta a fost fundalul istorlc pe care a luatna~tere poezia secolului al 17-lea. De la BenJonson ~i John Donne, la Inceputul secolului,pin:l la John Dryden (ii Alexander Pope, lasfi~itul secolului, perloada s-a bucurat de omare varletate de poeti ~i curente poetice,avindu-l ca exponent pe unul dintre cei mai .2marl poeti ai tuturor timpurilor, John Milton. ~
69
 
PARADISUL PIERDUT
O data cu zorii noului secol, nu au aparutrupturi violente de vechile traditii. Primelelucrari apartinind lui Ben Jonson (1572-1637)~i cea mai mare parte a poeziei lui JohnDonne (1572-1631) au fost compuse Inaintede anul 1600 ~i multe din cele mai celebrepiese ale lui Shakespeare (1564-1616), printrecare Othello, Regele Lear, Macbeth, ~i Antoniu$i Ckopatra abia urmau sa apara.Traditia elizabetana, creata pentru divertis-mentul curtii, de a combina muzica cu poezia,intr-un gen de piese numite feerii, a continuatprin colaborarea lui Ben Jonson, ca scriitor,cu arhitectul Inigo Jones, In calitate descenograf. De fapt, una dintre marile operetimpurii ale lui Milton a constituit-o Comus, ofeerie care a avut prima reprezentatie In 1634.O alta linie de continuitate a reprezentat-outilizarea pe scara larga a temelor autorilorclasici ~i a formelor poetice utilizate de autoriiantici, greci ~i romani, folositi adesea ca mo-dele, ca ~i decorurile clasice ~i vechile mituri.Noile formeCu toate ca poezia parea sa evolueze foarteincet, au existat o seama de noi directii, de ocu totul alta natura, care difereau fundamentalde cele vechi, care au Inceput sa apara inprimele decade ale secolului aI17-lea.O caracteristica a poeziei secolului prece-dent fusese acceptarea ordinii naturale a
O O ilustra,ie de la inceputul secolului XX iireprezinta pe cei blestema,i de Comus -dia-bolicul vrajitor din faimoasa feerie cu acela~inume a lui Milton.O Pagina de titlu a poemului 5;/ex 5cint;//ans(Cremenea Stralucitoare), creat de HenryVaughan. El a utilizat adesea simboluripentru a ilustra poeme. Aici, Dumnezeu stra-punge o inima impietrita pentru a o insufleti.
ca de exemplu Donne, Herrick sau Herbert; aexistat o reactie putemic;l 1mpotriva unuimaterialism prea evident ~i 1mpotrivacoruptieidin p;lturile bogate ale socie(;1tii;exista ~i oferven(;1controvers;l religioas;l, care i-a f;lcutpe multi poeti s;l-~i exprime propriile idei.Poe~ii vremurilorReactia ui Ben Jonson fat;l de poezia prede-cesorilor a fost de a prelua lumea clasic;l, camodel, ~i de a-~i e~prima propriile idei, 1ntr-o"limb;l natural;l ~i corec(;1".Aceas(;1 oezie adevenit cunoscu(;1 ub denumirea de "neocla-sic;l". B;lrbat combativ in viata personal;l (aucis un b;lrbat 1ntr-un duel ~i a sc;lpat greu despanzurntoare), dar ~i in opera lui, o mareparte a poeziilor reprezint:I un atac virulent laadresa viciilor epocii. Era Ins;l capabil ~i demult:I tandrete, dup;l cum se poate observa nlucrurilor, iar poetii Incercasern s~ descrielumea prin prisma acestara. nceputul secolu-lui al17-lea a marcat reevaluarea ~i analizarealacului omului In Univers. Poezia se concen-tra mult mai putin pe idealul atat de apreciatde poetii epocii elizabetane ~i mult mai multpe complexitatea individului.in poezie a ap~rut un stil mai personal, cumulte autaanalize ~i introspectii, fat:l de stilulvechi al declaratiilor principiale. O burul partedin poezia nou~ era autobiografic~,chiar dac~acest caracter era plasat printre alte teme maigenerale. Caracterulautobiografic caracterizea-z~ Intreaga apern a lui Milton ~i ale altar poeticontemporani lui, cum ar fi Jonson, Donne,Herrick, Herbert, Suckling sau Lovelace.in aceast~perioad~ au fast create ~i versuricu caracter religios, ca rezultat al mai multorinfluente: unii dintre poeti erau ei 'in~~i clerici,70
 
O Tabara regala, inaintea bataliei de laNaseby ( 1645). Mul1i poe1i "cavaleri" au Iup-tat in razboiul civil, insa poezia lor era preocu-pata mai mult de dragoste decat de politica.
O Diavolul In Infern, o ilustra~ie realizata deWilliam Blake, pentru Cartea I a Paradisuluipierdut. Atat ca pictor cat ~i ca poet, Blake afost puternic influen~at de Milton.
1639), Sir John Suckling (1609-1642) ~i RichardLovelace (1618-i658) elogiaza viata ~i culturaaristocratiei engleze, cu un amestec de ele-ganta ~i sofisticare. in plus, poezia lui Herrick~i Lovelace a fost profund impregnata in tradi-tia pastorala. Ceea ce ei au considerat a fi 1nsamersul normal al lucrurilor a sfa~it printr-unrazboi civil ~i executarea regelui Carol I.Milton ~i Paradisul pierdutNu acela~i lucru s-a Intamplat cu cel rnai marepoet al epocii, John Milton (1608-1674), alecarui simpatii erau de partea parlamentarilor.Milton a 1nceput sa scrie poezii In englez~ ~ilatin~, pe vremea studentiei la Cambridge ~ieste posibil ca acolo s~ fi scris dou~ dintre celernai cunoscute poeme ale sale L :Allegro ~i I!Penseroso (Gel VOiDS i Gel fntelepV. La mijloculanilor 1630 au ap~rut alte doua mari opere.Feeria lui Milton, Gomus (1634), se bazeaz~ pepersonaje mitologice grece~ti, jar versuVmuzi-ca/drama construita in spiritul epocii eliza-betane. Lycidas a fost compusa in 1637 lamoartea regelui Edward, pe care Milton 11cu-noscuse la Cambridge. Tonul profund personalal acestui poem nu consta neap~rat In durereala moartea monarhului, ci In Intelegerea pro-priei sale mortalitati ~i a examinilrii relatiei cuDurnnezeu ~i cu lumea.in 1638, Milton a plecat in Italia, pentru aprimi o educatie caracteristicil unui mare aris-tocrat. Cohflictul 1ntre Coroan~ ~i Parlamentl-a readus 1nsa cucind m Anglia, unde s-aimplicat direct in lupta, devenind parnfletar.in urm~torii 19 ani Milton a compus nume-roase parnflete, pe diferite teme, ap~randcauza parlamentara, de~i uneori nu agreaepitaful scris la moartea primului sau fiu, sauin poezia de dragoste, cum ar fi celebra"Soarbe-rna doar cu ochii tai".Reaqia lui John Donne fa1;il de versurilepastorale, decorative, a constat Intr-o lucrarenumita "Metafizica" ("metafizica" reprezen-rand rationament filosofic abstract). Opera luiadopta adesea un ton abrupt, personal, folo-sind frecvent un limbaj comun, de mare efect.Poezia metafizica se caracterizeaza prin com-binatii contrastante de imagini discrepante,aluzii obscure ~i alegorii ~i, in comparatie cupoezia mai timpurie, ea se caracterizeaza prineleganta ~i bogatie a exprimarii -modelecomplex elaborate ~i argumentari intelectualesubtile.Opera lui Donne a influentat poezia luiGeorge Herbert (1593-1633) ~i Heruy Vaughan(1621-1695), care la cindullor au fost numitipoeti metafizici. Herbert era un barbat pios,insa poezia lui da deseori dovada de multiplele"conflicte spirituale care s-au petrecut intreDurnnezeu ~i suflet", fiind ca un ecou intarziatal autoanalizelor din lucr;Irile lui Donne.in generatia urmatoare, Vaughan. l-a imitatfrecveilt pe George Herbert, a carui influentaa acceptat-o con~tient. Dar Vaughan a compusdupa ce razboiul civil dezbinase BisericaAnglicana ~i poezia lui reflecta cat de cople~it~ra poetul de separarea din sanul acelei bise-rici, in care Gerge Herbert i-5i fundamentaseintreaga sa opera.La fel ca Donne, Jonson a influentat ~i elcativa poeti rnai tarzii, cum ar fi grupul numitpoeti "cavaleri", din cauza apropierii de curtearegelui Carol I. in poemele lor lirice, RobertHerrick (1591-1674), Thomas Carew (1598-71

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vika Muduc liked this
daniluz8888706 liked this
Cheptea Corina liked this
vgeoi liked this
viorica_cretu liked this
printesuka liked this
Katiusha liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->