Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
61Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ORIGINEA GETO-DACA A LIMBII ROMANE

ORIGINEA GETO-DACA A LIMBII ROMANE

Ratings:

4.83

(6)
|Views: 4,269 |Likes:
Published by Danilovici
ISTORIE
ISTORIE

More info:

Published by: Danilovici on Jul 25, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Originea geto-daca a limbii române (fragmente)
("Originea geto-daca a limbii române
,Pontos, Chisinau, iunie 2002, 198p. Prefata deprof. univ. dr. Ion Dron si conf. univ. dr. DragosVicol ")
1.2. Argument istoric:
 În acest subcapitol voi prezenta o serie de date istorice carepot explica de ce româna nu poate proveni din latin
ă folosind, de astă dată,argumente strict istorice, după ce în capitolul precedent am prezentat oserie de argumente de ordin lingvistic. Am indicat deja mai sus câtevadin elementele istorice extrem de importante cum ar fi perioada scurtă acontrolului roman la nord de Dunăre şi mai presus de orice, teritoriul foarterestrâns pe care romanii
l-au st
ăpânit, comparativ cu teritoriul imens locuit de geto-daci care nu afost controlat niciodată de romani, elemente care au fost ignorate în modsistematic în mai toate cercetările privitoare la istoria poporului şi a limbiiromâne. Dacă prin absurd dacii din provincia romană Dacia s'au romanizatşi după o romanizare rapidă s'au refugiat în sudul Dunării cum le placeroeslerienilor să susţină, nici măcar aceştia nu s'au obosit sădemonstreze aşa-zisa dispariţie din istorie a dacilor. Cum a avut locaceastă dispariţie nimeni nu a dat vreo soluţie plauzibilă, deoarece îngeneral acest lucru a fost considerat ca un fapt de la sine înţeles, deşinimeni, absolut nimeni nu l'a argumentat vreodată, afirmându-se vag că arfi fost asimilaţi fie de slavi, fie de goţi. Dispariţia dacilor din istorie este oipoteză nedemonstrată, dar cu toate acestea considerată un fapt binestabilit. În ştiinţă o ipoteză rămâne o simplă ipoteză (doar cu sensul deposibilitate si nu de realitate demonstrată), or atâta timp cât o anumităvirtualitate nu este sprijinită de date concrete, verificabile şi demonstrabilenu poate fi luată drept realitate. Prin urmare, o astfel de ipotezănedemonstrată ori insuficient demonstrată poate fi oricând înlocuită cu onouă teorie bazată pe date concrete. În cazul originii poporului şi a limbiiromâne această ipoteză nedemonstrată şi în ultimă instanţănedemonstrabilă a ajuns o "axiomă" repetată timp de peste 100 de ani.Cred că a venit timpul ca acestei absurdităţi să i se pună capăt mai alescă acum avem argumentele necesare să o combatem, deoarece aceastăteorie nu poate rezista argumentelor ba
zate pe date.
1
 
Conform unor astfel de principii ar fi fost normal ca popula
ţia să se fi romanizatcel mult acolo unde au fost romanii şi să apară un nou popor, iar pe restulteritoriului să fi rămas dacii şi prin urmare să avem de a face cu două limbişi în ultimă instanţă două popoare diferite, dar nici acest lucru nu s'a întâmplat. Nimeni nu a explicat cum cel mai numeros popor din lume dupăindieni, fără îndoială cel mai numeros din Europa întins pe un teritoriuvast, a dispărut fără urme din istorie. Este demn de menţionat că româniişi în ziua de azi sânt răspândiţi pe un teritoriu întins chiar dacă în multelocuri nu mai sânt majoritari, iar acum 800-1000 de ani (cf. N. Drăganu,1933) erau mult mai bine reprezentaţi unde azi s'au împuţinat sau audispărut chiar. Cum au ajuns dacii romanizaţi din Oltenia şi sudulArdealului să romanizeze rapid o populaţie cu mult mai numeroasă ca eipe un teritoriu imens pe o rază de peste 1000 de km la est şi la nord,când invaziile de tot felul veneau tocmai din această direcţie. Cu mult maiinteresant devine totul, atunci când constatăm că prezenţa românilor înaceste locuri este atestată cu mult timp înainte de întemeierea statelorfeudale româneşti, prezenţa lor depăşind cu mult în acele timpuri graniţeleacestor state româneşti şi chiar a oricărui stat românesc vechi saumodern. Lucrarea de
fa
ţă îşi propune tocmai să arate neverosimilitateaipotezelor privitoare la originea poporului şi a limbii române. Cum au ajunsdaco-geţii din Transnistria şi Ucraina să fie romanizaţi cînd nu a călcatpicior de roman vreodată pe acolo, nimeni nu s'a aventurat să explice. Înaceste locuri toponimia veche şi hidronimia atestă prezenţa strămoşilornoştri daco-geţi pe aceste meleaguri din cele mai vechi timpuri şi pînă azi.A. Boldur (1980) consultând o serie de surse istorice, cu precădere vechicronici ruseşti, identifică o mulţime de hidronime şi toponime traco-dacice în Volhinia, Galiţia, Podolia, întinzându-se de fapt de pe malurile Pripetuluipână în Balcani. Astfel Boldur găseşte 28 de toponime traco-dace avândcomponenta -
dava
în bazinul râurilor San
şi Bugul de Vest, 19 astfel detoponime, în bazinul râurilor Styr şi Sluci, 37 în bazinul râurilor Teterev şiBugul de Sud, iar între Prut şi Nistru 179 de denumiri dac
ice, între care 95 deastfel de toponime în -
dava
.Revenind la cucerirea Daciei de c
ătre romani şi transformarea colţului de sud-vest al regatului dacic în provincie romană, acest eveniment cu totulnefast în istoria poporului nostru, care a avut loc în anul 106 DC
1 cândimperiul roman atinsese culmea gloriei
şi perioada de extindere maximă,trebuie să reamintim câteva date care au fost tot timpul trecute cuvederea. Provincia romană Dacia a fost instaurată in anul 107 DC, dar întot timpul existenţei sale această provincie nu s'a bucurat de linişte.Pentru a trasa doar câteva coordonate cronologice amintesc că Dacia afost cucerită cu mult mai târziu decât alte teritorii din Europa deveniteulterior provincii romane. Astfel Dacia a fost cucerită la peste 200 de anidupă ce procesul de cucerire lentă a peninsulei iberice s'a încheiat(considerând căderea Numantiei din 133 ÎC ca punct terminus în acestproces), peste un secol şi jumătate după cucerirea Galiei (52 ÎC), peste100 de ani după cucerirea Raetiei. În plus, în aceste provincii romanii auavut control asupra întregului teritoriu, pe când la nordul Dunării aucontrolat doar cca 1/5 din teritoriul întregului regat dacic cum deja am
2
 
arătat mai sus. Romanii şi-au retras administraţia din Dacia la 271 DC, deşirelatările autorilor antici indică o pierdere a controlului real la nordulDunării înainte de această dată, mai precis pe la 265 DC. Cel mai probabilromanii au pierdut total controlul la nordul Dunării pe vremea împăratuluiGalienus dacă nu şi mai devreme. Retrageri similare ca cea din nordulDunării nu a avut loc nici din Gallia, nici din Peninsula Iberică, provinciicare au rămas parte integrantă a imperiului până la prăbuşirea acestuia.Pe lângă toate acestea în Dacia, ca şi în Moesia, Dalmaţia şi Pannonia nuau avut niciodată loc colonizări, cu italici sau neitalici, cei care veneau înaceste locuri veneau numai din iniţiativă personală, după cum arată Th.Mommsen. De altfel ceea ce i-a interesat pe romani în Dacia a fost doarminele de aur din munţii Apuseni, precum şi cele de sare de pe valeaOltului şi alte câteva astfel de mine situate în jumătatea de sud aArdealului. De aceea imperiul nici nu s'a exins dincolo de aceste zone deinteres strict economic.
Pe lâng
ă aceste argumente se pot menţiona concepţiile a doi dintre cei maimari istorici români şi anume N. Iorga şi V. Pârvan. Aceşti doi mari istoricise îndoiesc fiecare în felul său că romanizarea a putut avea loc într'operioadă de timp aşa de scurtă. Pârvan (1956) arată că romanii cuceresctârziu provinciile illire şi trace de la nord şi est de Alpi până la Dunăre.Cucerirea acestor teritorii s'a făcut foarte încet astfel Pannonia Inferioară,Moesia Inferioară precum şi Thracia vor mai rămâne încă în afaraorganizării romane, până în prima jumătate a sec. 1 DC. Regiunile din Thracia şi Moesia vor rămâne state clientelare conduse de regi locali pânăcătre mijlocul sec.1 DC. Pârvan nu aminteşte însă că pe vremea lui Augustpuţin a lipsit ca Roma să fie distrusă după ce a fost înfrântă de o coaliţieilliro-pannono-tracă (cf. Velleius Paterculus). De altfel şi Noricum şiRhaetia au avut o soartă similară cu Thracia şi Moesia păstrând multăvreme organizarea locală sub protectorat roman, după ce Roma cucerisedemult Gallia, Spania, nordul Africii, Asia Mică. În schimb Pârvan crede înmod complet eronat că pannonii, illirii şi traco-dacii au fost romanizaţi denegustorii romanii cu mult timp înainte ca armatele romane să cucereascăaceste teritorii începând cu 200 ÎC: o afirmaţie fără sens şi fără vreodovadă istorică. Niciunde în întreaga istorie universală nu a avut loc aşaceva. În sprijinul ideii sale aberante citează pe Velleius Paterculus carepovesteşte la numai 15 ani de la cucerirea Pannoniei, după o serie derăzboaie crâncene că aceştia vorbeau un fel de latină:
"omnibus autemPannonis non disciplinae tantum modo, sed lingue quoque notitiaRomanae"
(11, 110). Desigur pannonii vorbeau o limbă apropiată delatină, deoarece erau illiri, deci erau vorbitori de traco-illiră, dar în nici uncaz nu puteau vorbi latina la vremea aceea aşa cum greşit crede V. Pârvan,mai ales că pannonii nu cedaseră cu uşurinţă romanilor, luptând cudârzenie multă vreme împotriva Romei. V. Paterculus spune clar căpannonii aveau obiceiuri comune cu romanii inclusiv disciplina militarăromană pe care nu le deprinseseră în cei câţiva ani de dominaţie romană,ci le avuseseră cu mult timp înainte având origini comune cu aceştia dinurmă. Pannonii au făcut parte din regatul lui Burebista, regat întemeiat peprincipii naţionale, după ce fuseseră alungaţi toţi celţii din aceste locuri.Din afirmaţiile lui V. Paterculus reiese că pannonii aveau aceleaşi obiceiuri
3

Activity (61)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
olimpiagherban liked this
Maria Corello liked this
Cary Carina liked this
Raul Bumbaru liked this
Sergiu Mihai liked this
tibi_comsa liked this
Daniel liked this
raza de soare liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->