Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
50Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ROMA

ROMA

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 3,795|Likes:
Published by Danilovici
ISTORIE
ISTORIE

More info:

Published by: Danilovici on Jul 25, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

 
ROMA
Începuturile RomeiAnul 753 / anul de întemeiere al Romei
Izvoare privind întemeierea Romei :
1.legendele de întemeiere
 Legenda de întemeiere implică :
-
Trasarea brazdei sacre care protejează locul ales pentru ridicarea aşezării
-
 Profanarea săvârşită de Remus prin săritura peste brazda sacră 
-
Sacrificiul de întemeiere prin uciderea lui Remus pe chiar locul cetăţii ( transferareavitalităţii reprezentate de spiritul celui mort )
2.
istoriografia oficială reprezentată de
Titus Livius – Ab urbe condita
3.
literatura .
Vergilius – Eneida
,
-
 preia într-o formă versificată legenda privind pe eroul troian Eneas, fiul zeiţei Venus ,care scăpând din asediul Troiei , după o lungă călătorie , îndrumat de zei ajunge în Italia şi se căsătoreşte cu fiica regelui
 LATINUS 
 fondând 
cetatea LAVINIUM 
şi dând numele de ,,
latini’ 
’ poporului său.
Fiul său Iulius Ascaniu
întemeiează 
cetatea Alba Longa
unde se succed la domnie 12 regi ; urmaşa ultimului
 Rhea Silvia
dă naşterecelor doi gemeni ,
 Romulus şi Remus
, care vor fi crescuţi de lupoaică ( simbol al Romei şi în prezent al latinităţii) şi vor întemeia
în anul 753 î.Chr. , cetatea Roma
, pe colina Palatinului care domină Tibrul.
Istoria oficială
Roma este de fapt o veche cetate etruscă cunoscută sub numele de Rumnla şi constituită pe loculunor aşezări rurale anterioare împrăştiate pe cele 7 coline .
REGALITATEA – 735 – 509 î.Chr
1
În această perioadă Roma este condusă de şapte regi , parte de origine etruscă , al căror numelatinizat a fost înregistrat de istorie : Tarquinius Superbus , Servius Tullius
Aceştia au ridicat zidul de incintă ce înconjoară Roma
(MURA SERVIANAE)
,
au realizat sistemul de asanare a mlaştinilor şi cel de canalizare (Cloaca Maximarealizată de Tarquinius Superbus ).
Au construit sanctuare cum de ex.
marele templu al lui Jupiter Capitolinul
şitemplele Junonei şi Minervei.
Au construit stzi şi un forum nd orului structura urbanistică etruscă ,caracterizată de trama stradală geometrică , marcată de un centru civic şi sacru .
REPUBLICA (509 – 31 î. Chr. (* 27 )Este perioada în care monarhia fiind
abolită este înlocuită cu o formă de conducere care
adoptăparţial modelul grecesc
fără însă a ajunge la democraţia cetăţilor atice,
Roma rămâne în esenţă o
REPUBLICĂ ARISTOCRATICĂ ,
în care este instituitun regim republican cu structuri colegiale
Noul regim republican este definit de trei tipuri de instituţii (colegii) care se vor perpetua într-o oarecare măsură în întreaga istorie a Romei:
1.SENATUL – 
este instituţia prin care aristocraţia romană îşi asigură controlul politic şi îşi exercită puterea . Descinde din fostul sfat al regelui format din capii defamilii – patres care erau consultaţi în privinţa problemelor importante .
1
În 509 î.Chr. are loc răscoala oraşului Cumae condusă de Junius Brutus , care aboleşte monarhia .
1
 
începând cu regimul republican este o adunare permanenaleasă dintre foştiimagistraţi; numărul membrilor creşte continuu de la
300 la 900
în timpul lui Cezar(102-44 î.Chr) ; senatorii erau aleşi de consuli şi apoi de către cenzori – sec. IV
2
.
în fapt Senatul este lipsit de competenţe şi de putere executivă ; el este un consiliu pentru
res publica
şi poate fi consultat ; are însă un mare prestigiu şi influenţă pecare I-o asigură permanenţa şi constituirea unei adevărate nobilimi senatoriale ;senatul este păzitor al tradiţiei şi autoritatea lui se manifesîn ceea ce priveştemenţinerea cultului tradiţional , poliţia moravurilor , administraţia financiară ( de ex.votarea creditelor pentru război ) politica externă ( tratate de pace ) , legislaţia( ratificarea legilor votate de comiţii ) ; are puteri excepţionale în cazul unor evenimente grave ( anularea legilor , scoaterea în afara legii a unor cetăţeni primejdioşi – inamici publici )
în
perioada imperială
autoritatea senatului scade treptat ; nr. Senatorilor ajunge la600 ; senatorii sunt numiţi de împărat dintre magistraţii pe care îi agreează; atribuţiinoi – funcţionează ca o curte de apel
În sec. III importanţa senatului scade definitiv , fiind înlocuit de
consilium principis
care cuprindea membrii ai familiei imperiale , prieteni , senatori , cavaleri aleşi deîmpărat
2.MAGISTRATURILE
 – sunt instituţii caracteristice regimului republican ; sunt formate dinmagistraţi aleşi care deţin puterea executivă , sunt colegiale , anuale , elective, ierarhizate
3
.
Magistraturile sunt organizate ierarhic după cum urmează:
1.
doi consuli
sunt magistraţii supremi ai republicii .Ei moştenesc unele din prerogativele regelui pe care îl înlocuiesc
4
. Consulii sunt aleşi de comiţiile centuriate . Intrarea lor în activitate marcaînceputul anului civil începând cu anul 153 î.Chr.
5
Atribuţiile lor sunt politice ( convocareasenatului , a comiţiilor ) , juridice , administrative , militare , religioase ( prezidarea sărbătorilor latine ).
6
2.
doi cenzori
, aleşi la fiecare cinci ani de către comiţiile curiate ; ei întocmeau listele de senatori, făceau recensământul cetăţenilor şi al averii acestora ; cens – cifra averii în conformitate cucare erai plasate într-o categorie socială sau alta ( de ex. 1 mil de sesterţi îţi dădeau dreptul săfaci parte din ordinul senatorilor ; 400 000 sesterţi din clasa cavalerilor )
3.
pretorii
 – sunt în număr de
doi
 –iniţial şi ajung la
8
.Principala lor atribuţie o constituieadministrarea jurisdicţiei civile .
pretorul urban
se ocupă de litigiile dintre ceţeniiromani.Rolul său poate să fie şi militar el purtând numele de imperator ( general) al unei armate.
4.
edilii
 – în număr de 4 , asigură poliţia şi apărarea interioară a Romei; se mai ocupau deaprovizionarea Romei şi de organizarea spectacolelor publice.
5.
chestorii
– contabili ai tezaurului public , erau în număr de
40 .Tezaurul
era păstrat la Roma întemplul lui Saturn.Tot ei se ocupau de
strângerea impozitelor
.3
.ADUNĂRILE POPULARE
( comiţiile )
7
- care erau de trei tipuri :
2
Vârsta cerută pentru a putea face parte din Senat era de 46 de ani ; ea a fost coborâtă la 30 de ani de către Sylla ; cel cese afla în fruntea senatului se numea princeps senatus ; senatorii aveau dreptul să poarte tunica cu bandă lată de purpurăşi încălţăminte împodobită cu o semilună ; li se interzicea practicarea comerţului , încasarea impozitelor ; întrunirilesenatului au loc în templum , cu uşile deschise
3
Magistraturile curule –consulatul , pretura , edilitatea , cenzura – care permit accesul la nobleţe ; m. necurule – chestura , tribunatul edilitatea plebei , m. cu imperium – consulatul etc.
4
Cezar a fost consul la Roma şi pontifex maximus.Cei doi consuli îşi exercitau puterea fiecare câte o lună
5
Toga – este veşmântul care simboliza demnitatea cetăţeanului ; iniţial era purtată şi de femei dar cu timpul puratarea eide către femei era un semn dezonorant .Toga praetexta, toga picta , palmata – togă purpurie brodată cu aur 
6
Semnele exterioare de respect sunt : escorta de 12 lictori ( slujitori care au rolul de a da înlături mulţimea din caleaconsului şi de a o îndemna sî-şi arate respectul ) , fasciile , portul togii pretexte( împodobită cu o panglică de purpură ) ,scaunul curul .
2
 
adunarea curiată (comitia curiata)
 – îi confirmă pe preoţii aleşi dintre magistraţi înfuncţii;
adunarea tribută (comitia tributa )
îi alege pe chestori , tribuni ,edili şi magistraţiide rang inferior, votează legi; întruneau patricieni şi plebei repartizaţi pe triburi
adunarea centuriată (comitia centuriata
) – formată din cetăţeni repartizaţi încenturii , după avere.au competenţăr politică – alegerea magistrţilor superiori ,legislativă – votarea legilor, militară – hotărâri privitoare la declaraţiile de război, judiciară - ţin loc de curte de apel .Toae aceste instituţii republicane îşi vor pierde atributele şi funcţiile în perioada Romei imperialecând începând cu octavianus Augustus , împăraţii vor exercita puterea personală centralizând toateatributele puterii .
ROMA IMPERIALĂ ( 27 î.Chr. – 293 d. Chr, - Principatul )
Împăratul desemnat ca urmaş al lui Cezar – Octavianus Augustus
instituie oformă personală de conducere – Principatul / monarhia – care păstrează o vremeaparenţele republicane .În fond împăratul ţşi ia titulatura de :
,, princeps senatus’
 –primul dintre senatori
 
princeps rei republicae
ceea ce înseamnă că el este singura autoritate în stat.
titulatura sacră de Augustus
,
divi filius
instituind
cultul regal
al cărui obiectdevine .
El este imperator şi pontifex maximus şi exercită autoritatea religioasă ca preot şidivinitate.
Puterea nu mai este electivă şi autoritară şi personalăPuterea regală evoluează treptat de la situaţia unui cumul de funcţii (comandant al armatei , tribunal poprului
) ( Principat
) la forme absolutiste ( împărat zeificat) de tipul
Dominatului
, din vremealui Diocleţian când monarhia este absolută şi divină.
În cursul domniei sale Augustus restabileşte ordinea în stat , pacea şi prosperitatea – 
PAXROMANA sau PAX AUGUSTA
, pacea universală celebrată la Roma prin construcţii sacre şitriumfale -Ara Pacis .Instituirea Imperiului coincide de altfel cu
ultimele cuceriri romane înOrient .
Împăratul protejează pe scriitori şi artişti , favorizează religia , mariajul şi familia romană cuscopul de a restabili
virtuţile romane
care sunt în primul rând virtuţi cetăţeneşti. Roma pacificădar mai ales latinizează teritoriile cucerite , Europa beneficiind pentru prima dată de o relativăuniformizare a culturilor , posedă o limbă universal valabilă –limba latină , civilizaţia superioarăromană este răspândită în toate pământurile locuite ale continentului .
Imperiul roman a creat terenul pe care se va răspândi în curând o altă civilizaţie - de tip creştin ,ale cărei rădăcini culturale se află însă în pământul fertil pregătit de romani , ei înşişicontinuatori ai strălucitei civilizaţii greceşti .
POPULAŢIA ROMEI
Era clasificată conform dreptului roman în patru categorii , cu drepturi şi obligaţii definite în raportcu dreptul de cetăţenie romană :
1.
Oamenii liberi2.Sclavii3.Liberţii
7
De voturile lor depind numirea magistraţilor – indirect recrutarea senatului şi adoptarea legilor.Autoritatea lor estesuperioară celei a senatului şi magisraturilo.se întruneau doar în anumite zile numite dies comitiales –184 /an .
3

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cristina Veverita liked this
Elena Diana liked this
Ana Marya liked this
Adriana Rosca liked this
Dima Iachim liked this
Dima Iachim liked this
Cristin Perciuleac liked this
Lavinia Nicolae liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->