Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SOOKTI SUDHA ( EENADU-ANTARYAMI PAGE-TIRUKKUL BOOK)

SOOKTI SUDHA ( EENADU-ANTARYAMI PAGE-TIRUKKUL BOOK)

Ratings:
(0)
|Views: 154|Likes:
Published by ysreddy94hyd
GOOD BOOK FOR GOOD LIVING IN THIS INCLUDED SWAMIJI'S SPECIAL BOOK LIST ALSO
GOOD BOOK FOR GOOD LIVING IN THIS INCLUDED SWAMIJI'S SPECIAL BOOK LIST ALSO

More info:

Published by: ysreddy94hyd on Nov 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2014

pdf

text

original

Thursday , November 4, 2010 0:1 hrs IST
®¾ÖÂË
h-
®¾ÕŸµ
¿
Ð ‚Íê½u «Õ®¾
-
Ê -
Íç-
ÊoX¾
p
'Ÿ¿
ÂË
~º „ä
Ÿ¿
¢Ñ’à “X¾®Ï
-
Cl
´-
ꍢ-
CÊ Aª½Õ-
¹׈-
ª½@ü 骢œ¿Õ „ä
© ®¾
¢«-
Ō
q-
ªÃ-
©-
¯Ã-
šË
C. DE ª½ÍŒ
-
ªáÅŒ Aª½Õ-
«-@ÁÙx-
«ªý. Aª½Õ-
¹׈-
ª½@ü ŠÂ¹ «ÕÅŒ-
“’¹¢
ٱ
¿
¢ Âß¿
Õ, •ÊÕ-
©¢-
Ÿ¿
-
JÂÌ £Ï
ÇÅŒ-
“’¹¢Ÿ±
¿
¢. X¾
Ûª½Õ-
³Ä-
ªÃn-
©ÊÕ \ N-
ٵ¢’à ²ÄCµ
¢-
Íéð ÅçL-
§Œ
Õ-
èã-
pÊ C«u “X¾¦¢Ÿµ
¿
¢. «ÖÊ-
«Ûœ¿
Õ “¹«Õ¢’Ã
ٵ
¿
ªÃt-
ª½n-
ÂÃ-
«Ö-
©ÊÕ ²ÄCµ
æ®h, *«J X¾
Ûª½Õ-³Ä-
ª½n-
„ç
ÕiÊ „ç
Ö¹~¢ ÅŒ
p¹ ©Gµ
-
®¾
Õh¢-
Ÿ¿E Aª½Õ-
«-
@ÁÙx-
«ªý Ÿ¿
%ϵ
¿
-
N-
¬Çy®¾
¢. “X¾
A-
«Õ-E†Ï ¹ש, «ÕÅŒ,
«ª½_ N¦µ
ä
-
ŸÄ©Õ «ÕJ* ÅŒ
Ê êÂ~«Õ¢Â
¢, ©ð¹-
êÂ~«Õ¢Â
¢ ‚ÍŒ
-
J¢-
X¾-
Ÿ¿
-TÊ Æ¢¬Ç©Õ Aª½
Õ-
¹׈-
ª½
-
@ü©ð Ưä¹¢ …¯Ãoªá.
Aª½Õ-
«-
@ÁÙx
-
«ªý Ÿ¿
%†Ï
d©ð ¦µ
¼’¹-
«¢-
Ō
Õ-
EÂË ‚Âê½¢ ©ä
Ÿ¿
Õ. «ÕE†Ï FA-
-
«Õ¢-
Ō
¢’Ã °N¢-
ÍÃ-
©-
¯äŸä ‚§Œ
ÕÊ “X¾
¦ðŸµ
¿
¢. «ªÃ©Õ ƒ«ÕtE Ÿä
«-
Ō-
©ÊÕ X¾
Ÿä
-
Ÿä “¤ÄJn
¢-
͌
œ¿
¢Â¹Êo “¬ÁNÕ¢-
͌
-
œ¿
„ä
Õ …ÅŒ
h-
«Õ-«ÕE ‚§Œ
ÕÊ ÍçXÏ
pÊ «Ö{©Õ ’¹«Õ-
E¢-
-
ÍŒŸ¿
-
’¹_
N. ‚*-
Ō
Ö* «ÖšÇx-
œ¿
-
{¢©ð £¾ÇÊÕ-
«Õ¢-
Ō
Õ-
ºËo ‚Ÿ¿
-
ª½
z¢’à B®Ï
-
Âî-
„Ã-
©E ‚§ŒÕÊ ÆGµ
-
“¤Ä-
§Œ
Õ-
-
œÄfœ¿
Õ. «Õ¢* ®¾
¢ÅÃ-
¯ÃEo “X¾
²Äh-
N®¾
Öh Â휿
ÕÂ¹× ÅŒ¢“œË ‚¹L Bª½a-
šÇ-
EÂË
ÆX¾
Ûp-
Íä®Ï Åç*a-
*aÊ Æ«Õ%ÅŒ¢ ¹¢˜ã ®¾
y§Œ
Õ¢’à ¹†Ï
d¢* ®¾
¢¤Ä-
C¢* ¤ò®ÏÊ ’¹¢> „ä
Õ©¢-
šÇœ¿
Õ. ’¹%£¾
Ç-
²Än-
“¬Á-
«ÖEo ’¹Õ-
J¢* -
Íç-
¦Õ-
-
ÅŒÖ
«ÕÊ ƒ¢šËÂË «*aÊ ÆAC± ‚¹L Bª½a-
©ä
-
Ê-
Ûpœ¿
Õ, «ÕÊÂ¹× ŠÂ¹ ƒ©Õx …¢œË \NÕ ©Ç¦µ
¼-
«ÕE “X¾
Po-
²Ähœ¿
Õ.
ÂîJ-
¹-
©ÊÕ NœË
-
*-
åX-
{d
-
œ¿
„ä
Õ ®¾
¯Ãu-
®ÏÂË …¢œ¿
-«-
©-
®ÏÊ «áÈu-
©-
¹~-
º-
«ÕE, ÆšÇx-
Âù „ä
³Ä-
EÂË “¤ÄŸµ
ÄÊu¢ ƒæ®h X¾
¹~×-
©ÊÕ X¾
{Õd-
Âî-
«-
π-
EÂË
«©-
N-
®ÏJ ¤ñŸ¿
©ð ŸÄ-
T-
Ê „ä{-
’Ã-
œË ÍŒ
¢Ÿ¿
-
«Õ-
«Û-
Ō
Õ¢-
Ÿ¿E å£ÇÍŒ
a-
J¢-
ÍÃœ¿
Õ. \C-
Íäæ®h ƒÅŒ
-ª½Õ-
©Â¹× ƒ¦s¢-
C’à …¢{Õ¢Ÿî ŸÄEo Í䧌
Õ-
ªÃ-
Ÿ¿E -
-
Íç-
¦Õ-ÅŒ
Ö, ¤ñŸ¿
Õl¯ä
o F«Û ŠÂ¹-
JÂË ¦ÇŸµ¿
-
¹-
L-
Tæ®h «ÕŸµ
Äu£¾
Ço¢ FÂ¹× AJT Æ©Ç¢šË ¦ÇŸµ
¿ ¹©Õ’¹ÕÅŒ
Õ¢-
Ÿ¿E „Ãu‘Çu-
E-
²Ähœ¿
Õ.
«ÕÊÂ¹× ®¾
£¾
É-
§Œ
Õ-
-
œË-
Ê-
„Ã-
JE «ÕJ-
*-
¤ò-
ªÃ-
Ÿ¿E, ÆX¾
-
Âê½
¢ Íä®ÏÊ „ÃJE «Ö“ÅŒ
¢ «ÕJ-
*-
¤ò-„Ã-
©E Aª½
Õ-
«-
@ÁÙx-
«ªý ÍçXÏ
pÊ «Ö{©Õ «ÖÊ-
«-
Ō
Â¹× ÆŸ¿
l
¢ X¾
-
-
œ¿-
Åêá. E•¢’à ¦ÇŸµ¿
-
X¾-
œ¿{¢ ÅçL-
®Ï
-
Ê-„ê½Õ, ƒÅŒ-
ª½
Õ-
©ÊÕ ¦ÇCµ
¢-
͌
-
©ä
-
ª½E ÆÊÕ-
¦µ
¼-
«-
X¾Ü-
ª½y-
¹¢’à „ç
©x
-
œË
-
²Ähœ¿
Õ. ©ð¹¢©ð
«ÕÊ-
«Õ¢˜ä T{d-
E-
„ê½Õ ‡¢Ÿ¿
ªî …¢šÇ-
ª½E, „ÃJ-
«á¢Ÿ¿
Õ ¯îª½Õ NX¾pœ¿
¢ ¯ä©-
OÕŸ¿ Æ«Õ%-
ÅÃEo Š©-
¹-
¦ð-
§Œ
Õœ¿¢ ©Ç¢šË
-
Ÿ¿E ‚§Œ
ÕÊ
ÍçXÏ
p-
Ê-
«Ö-
{©Õ §Œ
Õ-
ٱ
Ī½
n-
„ç
Õi-
ÊN. åXŸ¿
l© ®¾
¦µ
¼©ðx «ÖšÇx-
œ¿
-
¯ä-
Ja-
Ê-
„ê½Õ „ç៿
Õl© «á¢Ÿ¿Õ «ÖšÇx-
œ¿
-
¹עœÄ …¢œ¿
-
{„ä
Õ «Õ¢*-Ÿ¿E, Ÿµ
¿
ª½t¢
ÅçL-
§Œ
Õ-
E-
„ÃJ Ÿ¿
’¹_
ª½ œ¿
¦Õs¢˜ä ÆC ¬ÁÙ“¦µ
¼¢-
’Ã-
©äE ¤Ä“ÅŒ
-
©ðE ¤Ä©-©Ç’Ã, „ä
Õ©Õ-
Íä-
§Œ
Õ-
šÇ-EÂË ¦Ÿ¿
Õ©Õ ÂÌœ¿
Õ Íä
®¾Õh¢-Ÿ¿E Aª½Õ-
«-
@ÁÙx-«ªý
ÍçXÏ
pÊ «Ö{©Õ Pª½-
²Ä- «-
£Ï
Ç¢-
-
-
-
-
͌
-
Ÿ¿-
’¹_
N. ‚§Œ
ÕÊ Ÿ¿
%†Ï
d
©ð •ÊÊ¢ Æ¢˜ä EŸ¿
Õ-
ª½
-
ÊÕ¢-
* ©ä
«œ¿
¢, «Õª½º¢ Æ¢˜ä EŸ¿
Õ-
ª½-
¤ò-
«œ¿
¢. ¨
ª½£¾
Ç®¾
u¢ ÅçL-
®Ï
-
Ê-
„Ãœ¿
Õ ‡Êoœ¿
Ö «Õ%ÅŒÕu-
«ÛÂ¹× ¦µ
¼§Œ
Õ-
-œ¿
-
œ¿E Aª½
Õ-
«-
@ÁÙx-
«ªý Ê«Õt¹¢.
FšË
-
«©x ¬ÁKª½
¢ X¾
J-
¬ÁÙ-
Ÿ¿
l
´-
„ç
Õi-
ʘä
x, ®¾
ÅŒu¢-
«©x «ÕÊ®¾
Õq X¾
J-
¬ÁÙ-
Ÿ¿
l
´-
«Õ-
«Û-
Ō
Õ¢-
Ÿ¿F, ÅŒ
ŸÄyªÃ ‚ÅŒ
t ²ÄÂ~Ã-ÅȪ½
¢ ¹©Õ-
’¹Õ-
Ō
Õ¢-Ÿ¿F Aª½Õ-
«-
@ÁÙx-
«ªý
ÍçXÏ
pÊ «Ö{©Õ -
-
“¬Á-
Ÿ¿
l
´’Ã -
Æ-
ÊÕ®¾
-
J¢-
͌
-
Ÿ¿
’¹_
-N.
PrintThisPage
Your Mail Id :
Mail This Link To email id :
SendLink
Home
Antaryami Main
Page 1 of 1
ANTARYAMI
04-11-2010
htt ://www.eenadu.net/archives/archive-2-11-2010/antar ami/antarmain.as ? r =021110...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->