Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mezőföldi Élet 2010. november

Mezőföldi Élet 2010. november

Ratings: (0)|Views: 340 |Likes:
Published by Mezőföldi Élet
A Mezőföldi Élet egy Dunaújváros környékén 10.000.- példányban megjelenő ingyenes havilap, melyben célba vesszük a helyi kultúrát, közéletet és gasztronómiát. Lapunk politikamentes és független - kizárólag hirdetési bevételek tartják fenn. Pillantson bele ön is a Mezőföld mindennapjaiba!
A Mezőföldi Élet egy Dunaújváros környékén 10.000.- példányban megjelenő ingyenes havilap, melyben célba vesszük a helyi kultúrát, közéletet és gasztronómiát. Lapunk politikamentes és független - kizárólag hirdetési bevételek tartják fenn. Pillantson bele ön is a Mezőföld mindennapjaiba!

More info:

Published by: Mezőföldi Élet on Nov 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2010

pdf

text

original

 
www.mezofoldielet.hu
ADONY, APOSTAG, BARACS, BELOIANNISZ, BESNYŐ, DARUSZENTMIKLÓS, DUNAEGYHÁZA, DUNAFÖLDVÁR, DUNAVECSE, ELŐSZÁLLÁS, HANTOS, IVÁNCSA,KISAPOSTAG, KULCS, LÓRÉV, MEZŐFALVA, NAGYKARÁCSONY, NAGYVENYIM, PERKÁTA, PUSZTASZABOLCS, RÁCALMÁS, SZABADEGYHÁZA, SZALKSZENTMÁRTON, TASS
 
www.mf.u
A tArtAlomból:
Iváncsa új polgármestere ...................2.Köztéri óra ajándékba ..........................3.A vértanúk emlékére ............................4.Kompetencia alapú oktatás ...............5.Kertészkedő .............................................6.Vállalkozók a városért ..........................7.Művészházaspár kiállítása ..................8.Ruttka Ferenc Rácalmáson .................9.Kulturális programok ........................10.Fotók, festmények ..............................11.Hogy öröm legyen olvasni ..............12.Homeopátiás tanácsok .....................13.Életmód Sóspataki-módra ..............14.Hazai gyógynövényeink ...................15.A jogász a kárfelelősségről ..............16.Lelki Élet rovat .....................................17.Élő népművészet kiállítás ................18.Népdaléneklési verseny ...................18.Konyhai Élet ..........................................19.Mikulás-szezon ....................................20.
    F    o    t    ó   :    M    u    d    R    A    L    á    S    z    L    ó
Is
 
(kk)
Minenki jl jr,aki rés ve a ivnsai áMK Mesepala óva varn 2010.kber 9-én renee kariaívprgramn. Egyrésről a egyik bapesi gygysergyr slgl-a köpnjnak 130 lgj-bl a a 75, aki rés ve a kariaívprgram frmjban ajl sapa-épíő réningen, és perse jl jr-ak a gyerekek, a vapeag-gsk és a sülők is, mer a ms30 éves va gaag és érékesajnékka kap.
Egy karItatív nap
Megjelenik havonta 15.000 példányban a következő településeken:
    F    o    t    ó   :    M    u    d    R    A    L    á    S    z    L    ó
Flyas a 5. laln
    F    o    t    ó   :    M    u    d    R    A    L    á    S    z    L    ó
iii. évFolyaM 11. száM 2010. noveMber dunaújváros térségének ingyenes inForMációs lapja 
Hálaadás és Újbor ünnepe
ad
 
(kk)
Hlaa és újbr ün-nepe arak kber 16-n aanyi Sőlőhegyen. A hagy-mnys renevényre kellemes,ősi iőben kerül sr.A eseményen L. Simn Lsl,a köre rsggyűlési képviselő- je és Rnye Péer anyi pl-grmeser is rés ve a smséreklőő melle. A lirgia na dna Meni Sen orbn Br-ren, Any hírvivő brlvagjvavak Hrpsi Lsl, a velen-ei brren agj.
további fotók A weboldAlunkon
Flyas a 7.laln
további fotók A weboldAlunkon
szüreti felvonulások 
kées besm  18. d
 
a ömi ssbb  25 eeüésb, h Mefödi Ée meeei, 15 he-e md  éi mese,10 eeüése edi söé  mese semé-ébe. Sb bem-    meseee.Esé Sb Feee, Is meseé.
Harmin év n új ember llIvnsa önkrmnyanak élén,Sab Feren (50) függelen pl-grmeser. Elője, Mlnr tibr(56), aki harmin évvel eelő lea köség anselnöke, maj a1990-es vlasskl keve öiklsn  vl Ivnsa plgrmes-ere, s aki a iei falnapn íspl-gri íme kap, úgy önö, nem jelölei mag a 2010. évi plgr-meser-vlassn. Inkai nemnyilvnsak – elégejünk meg eny-nyivel, és kívnjnk a PlgrmeserÚrnak j egéssége, kiegyensúly-, és blg, e akív nygíjaséveke. Ahgy ő fgalma aivnsaiakh ír levelében: „Meg-kösönöm valamennyiüknek a e-igi mgas, a jövőben peigvbbra is hasns llamplgrakívnk lenni sülőfalmnak.A 2010. kber 3-n plgrmes-erré vlas Sab Feren ős-gyökeres ivnsai. Vllalk, aki alegbbi iklsban a fejlesése-ke krinl ansnkkén l-g a képviselő-esüleben.Plgrmeseri prgramjban amnkahelyeremés, a köbin-sg, a köinémények felújísa ésakaréks műköeése, a elepülés jrkkal, sabaiős prgramkaslgl helysínekkel val ellsa,a sapaékví elveeés kérése ésa köösségfejlesés – ivil serve-ei kapslak erősíése és egye-i keeményeések eljes körűfelkarlsa - serepel kiemel fel-aakén.Hivallsa megegyeik Mlnrtibréval: „Ljalis a minenk-ri haalmh, e Ivnsa érekeminenek fele!”E m jegyében kéreem alegfnsabb és a legsürgősebb e-enőkről.– Sereném, ha Ivnsa köéleehamar vissaérne a nrmlis ke-rékvgsba és egyms iselee jellemené a. Ms a elsőlegesfelaank a iskla-felújís.A kivieleői plya győesé-vel, a srbgri VdB-K Kf-vel k-ber 28-n alírk a serőés,keőnek a mnkk. E a iősak a sülők, a peaggsk és a gye-rekek smra is a skssnl ne-heebb les, nem kis lavlla-lssal jr a mris 4-ei bejeésig.Ennek a nagy nis plyanak asegíségével kmple külső-belsőés gépései sb. felújísra, krse-rűsíésre, esköök beserésére issr kerülhe. A megújl isklbaninerakív blk, 30 b új smí-gép is vrja maj a gyerekeke.– Ivnsa köbinsgnak javí-sa igen sürgeő felaank – mn-a Sab Feren, egy msik émraérve, és al r, hgy a plgrőr-ség plyan nyer egy egyelőre7 b kamerval üemelő kamera-renser, ami segíhei a renőr-ség mnkj, e véleménye se-rin a köbinsgi helye javísaspn e kamerarenserrel nem,sak a plgrőrség és a lakss-gi „SzEM - Smsék EgymsérMgalm”, valamin a vllalkk akív résvéelével valsíha meg.Eér a plgrmeser úr keemé-nyei a „köbinsgi kerekasal”élere hívs. A örvény és a sa-blyk ellen véők smra aeigiekhe képes nehé iők jön-nek: ígéree serin, msanl min-en eseben sigrú rerira s-míhanak.– Ska jelen Ivnsa smra,hgy a avassal megkeőhe adrHan üem épíése, a kivieliervek aapija mr flyama-ban van – ér  a köség gaas-gi helyeének javís él ber-hsk émakörére Sab Feren.Min elmna, srgalmak,hgy a helyi vllalkk vegyenek rés a mnkban. A jövő év ms-ik felében elkeőik a sükségesmnkaerő kasa is. A iparerü-le msik résén, a 108 hekrs e-rüleen kber 20-n vl helysí-ni semle a belerülebe salssalkapslaban.Ivnsn húsba vg éma aansa ügye. tény, hgy a,hgy a beliannisi, a perkai ésa psasablsi önkrmnyaeig nem ve rés a ans-a üemeleésébenm- ami mi-a peres eljrs van flyamaban– Ivnsnak mr övenmilli f-rin vesesége k. Fnsanban ni, hgy nem Ivnsaperel, hanem a a ö önkrmny-a, amely köösen üemelei aans. Sab Feren és aivnsai képviselő-esüle sere-né, hgy rgyaljk újra a ügye.A snl fly minisérimivisglarl slva elmna, hgya PPP knsrkiban épül a-plyknl, egyeemeknél, s-knl, sprplyknl, sarnkk-nl flyik - rsgsan - visgla.A llamikr assny ijrakrgrall a léesíményhe, amelyeisklaiőben havna 3562 gyer-mek lga, és a esi rsig még837 fő a lgak lags lés-ma, a inémény sépnek és jl ki-hasnlnak mna. A visgla ré-sekén a serőéseke és a perrelössefüggő kmenmka kel-le még megküleni a miniséri-mba.– Hisek abban, hgy a helye jbb irny ves és a megalakl újönkrmnyakkal együműkö-ünk – ee h a plgrmeserbiakan. – Eel együ fns-nak arm, hgy a emberek meg-érsék, a PPP knsrki igabla bankknak j (a Anyi kisér-ségi ansa eseében éppen atakarékbanknak), mer br a l-lam, a magnég és a önkrmny-a együműköésé akarja a f-galm, a magnberh sak 10%önrés vllalha, a 90%-s bankifinansírs köeleő a PPP fellls-ban! A slglasi íja 15 évig kellfieni, ami a berhs és a üe-meleés kölségeinek a megfieé-sé jeleni, e a igan nagy has-n a bankk húk, a kamak mia. Eér egylaln nem nagybaj, ha a PPP knsrki éréke-li a krmnya.– Ivnsa kölségveésének össe-llísh ismernünk kell maj akrmnya ervei. Ami a pén-ügyeke ms illei: a főér és a j-sér megépíéséhe – mivel -finansír plyakrl vans – menei hiel kelle felven-ni, e e a őké a plyai els-mls elfgasval megkapjk.A vlassi kampny srn kiala-kl helyere vissaérve a plgr-meser így fgalma:– Legyen egy rss lm, ami vlés lépjünk úl raja! Én brkivel haj-lan vagyk együ lgni, akiIvnsa érekében mnklkik.
BEMutatjuk az új polgárMEStErEkEt
Fotó: KoczKA KAtA
s fc,ic ú 
 
Gyergysenmiklsl 3 km-re, aGyilks- felé veeő ú melle,egy fesőien sép völgyben vrjaÖnöke hé kényelmes, barsgsvenégh.Keresse fel hnlapnka, ahl sl-lsismereővel, réslees prgram-ajnlval, fkkal jékajk aslas ermései jak, vala-min a örénelmi helysínek irnéreklőőke.Kapsla: www.hevirag.rtelefn: +40 748 116 713
HIRdEtÉS
Is
 
(kk)
Hagymnys nagy-renevényé ara a NYISz,Nygíjask Ivnsai Servee-e kber 2-n. A Vasvri Isvnveee egyesüle meghívs akörnyeő elepüléseken műköőbari rsklbk elfgak, ígyalapsan megel a Falh.Besnyőről, Beliannisbl,Psasablsrl és Perkrl,dnaújvrsbl, Érről, R-keresúrrl, Ersiből, Sabaegy-hrl, Ralmsrl is érkeek venégek, akik jelképes ajnék-kal és kis műsrral keveskeek a venéglknak, ők peig virg-gal, finm falakkal, sereeel ésvimsggal visnk a.A isklsk kis kösönő mű-sra n a résvevő klbk ag- jai egy-egy verssel, énekkel, a bel-iannisi trianafil népnsprgörög népnkkal sínesíe-ék a műsr. Első alkalmmal ve-ek rés a allkn a öbbsörösíjnyeres éri svb alkör agjai,akiknek a műsra méln aranagy siker a jelenlévők körében.A ivnsai nygíjask legköe-lebbi nagybb prgramja nvem-ber 13-n les, amikr a msik félévi névnapska kösönik.
nyugdíjas klubok nagytalálkozója
Fotó: KoczKA KAtA
a    
Fotó: MudRA LáSzLó
pssbs
A Öreg dikk Bari Egyesülee serveésében2010 kber 9-én a megar-k a sürei felvnls, amely aKasély-l inl.A renevény cmp Isvnplgrmeser nyia meg s mi-n a résvevők megebéelek,elinl a mene: 14 lvas ksi,2 hin, 5 síks valamin kb. 100felvnl.A ksikn a zihyújfalblérkee assny nspr, apsasablsi Rka Mnika ve-ee hasnspr, a felvnl-ni vgyk egy-egy ksira ülek.Vlak, akik gyalg, kerékprn,illeve ksival kisérék a mene-e. Iga, vlak, akik iőköbenlemnk a felvnlsn valrésvéel, e e különösebb fenn-akas nem jelene. Hé megl-lhelyünk vl. A ené Milk Ls-l és rsai slglak.Ese nylkr keőö a bl aKiri Paniban, i a Önkrmny-a jvlbl meglepeés-ven-égek: Kenyér Klra és SamriGbr srakak a köönsé-ge. A blban kb. 150 fő srak- hajnal 3 rig.Eún sereném megkösön-ni minaknak, akik mnkjk-kal, amnykkal segíeék,hgy ilyen sínvnalas sürei fel-vnls és bl nk arani.Külön kösöne cmp Isvnplgrmeser úrnak és KissKrnélia köművelőés-serveő-nek, valamin Vi Péernek, akinagyn ska segíe a serve-ésben.A bevéel egy réséből avörösisappal brí deveserés Klnr segíségére fgnk amny küleni. 
Domak Istvánné,az Öreg Diákok Baráti Egyesület vezetője
Öreg diákok szervezték ismerje meg székelyfÖldgyÖngyszemeit!
ad
(kk)
A pns iő is m-aja, egés rakr msikl is a aköéri ra, ami a Anyiak Bar-i Köre 2010. kber 9-én am-ny a vrsnak. A ra RanLajs sékesfehérvri meser mű-helyében késül.A pains anyi ivil serveeagsga mr öbb anújelé aa,mennyire lklparia, hisen kö-éri alkskkal, emlékművekkelgyarapík eig is Any v-rs.E alkalmmal egy míves köé-ri r llíak egy érenélésselegybeköö ünnepségen, amelysmban reggel kilenől a írakr felsenülő harangjékigar, és ahl a Bany Ban m-sikl.
kÖztéri óra ajándékba

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->