Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
e_ns_2_st

e_ns_2_st

Ratings:
(0)
|Views: 1,402|Likes:
Published by Marcin Wierszycki

More info:

Published by: Marcin Wierszycki on Nov 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2011

pdf

text

original

 
Sylabusy na rok akademicki 2009/2010Studia niestacjonarne II stopniaKierunek: Ekonomia
ANALIZA FINANSOWA (financial analysis) .......................................................................... 3ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA (technical and fundamental analysis) .....5ANAILIZY I GRY STRATEGICZNE (analyses and strategic games) .................................... 5BADANIA PREFERENCJI (analysis of preferences) ............................................................... 6BANKING CRISES (kryzysy bankowe) ....................................................................................7BIZNES PLAN (business plan) ..................................................................................................8BUDŻETOWANIE INWESTYCJI (investments budgeting) .................................................... 9CONTROLLING (controlling) .................................................................................................10DIAGNOSTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM (economics diagnosticsin tourism company) .................................................................................................................11EKONOMETRIA II (econometrics II) ..................................................................................... 11EKONOMETRYCZNA ANALIZA REGIONALNA (econometric regional analysis) .........13EKONOMIA MATEMATYCZNA (mathematical economics) ...............................................13EKONOMIA MENEDŻERSKA (managerial economics) ......................................................14EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA (international economics) ...........................................15EKONOMIA SEKTORA PUBLICZNEGO (public sector economics) .................................. 16ELEMENTY PRAWA TURYSTYCZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ (tourisim law inEuropen Union) ......................................................................................................................... 17FINANSE BEHAWIORALNE (behavioral finance) ...............................................................18FINANSE MENEDŻERSKIE (finances of manager) ..............................................................18FINANSE MIĘDZYNARODOWE (international finance) .....................................................19FINANSOWANIE INWESTYCJI W TURYSTYCE (finance of tourism investment project) ...................................................................................................................................................20GLOBALIZACJA I REGIONALIZACJA GOSPODARKI (the globalization and theregionalization of the economy) ...............................................................................................21GOSPODARKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (economy of local autority) ...........22GOSPODAROWANIE KAPITAŁEM LUDZKIM (human capital management) .................. 23HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ (history of economic thought) .................................. 24INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI (investment in real estate) .................................25LOGIKA (logic) ........................................................................................................................26LOGISTYKA (logistics) ........................................................................................................... 27MARKETING (marketing) ....................................................................................................... 29MARKETING PARTNERSKI (relationship marketing) ........................................................30MARKETING W TURYSTYCE (marketing in tourism) ....................................................... 31METODY FUNDRAISINGU (fundraising methods) .............................................................. 31MODELE DOSKONALENIA ORGANIZACJI (improvement of organization models) .......32 NADZÓR KORPORACYJNY (corporate governance) ...........................................................33 NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM (tools of quality andenvironmental management) .....................................................................................................33 NOWOCZESNE RACHUNKI KOSZTÓW (new cost accounting) ....................................... 34ORGANIZACJA I KIEROWANIE ZESPOLEM PRACOWNICZYM (organisation and staff management) .............................................................................................................................35POLITYKA GOSPODARCZA II (economic policy II) ...........................................................361
 
POLITYKA OSPODARCZA WOBEC MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW(economic policy toward small and medium sized enterprises) ............................................... 37POLITYKA REGIONALNA UNII EUROPEJSKIEJ (regional policy of the EuropeanUnion) .......................................................................................................................................38POLITYKA GOSPODARCZA WOBEC MAŁEJ FIRMY (economic policy toward small andmedium sized enterprises) ......................................................................................................... 38POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (state aid for entrepreneurs) ................39PRAWO ADMINISTRACYJNE (administrative law) ............................................................40PRAWO GOSPODARCZE (economic law) ............................................................................ 41PROGNOZOWANIE PROCESÓW GOSPODARCZYCH (forecasting of economic processes) ..................................................................................................................................42PRZEDSIĘBIORSTWO SEKTORA PUBLICZNEGO (an enterprise of the public sector) ...43PSYCHOLOGIA I SOCJOLOGIA W TURYSTYCE (pyhology and sociology in tourism) ..44RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (management accounting) .............................................45RELACJE INWESTORSKIE (investor relations) ....................................................................45RYNEK FINANSOWY I KAPITAŁOWY (financial and capital market) .............................. 46RYNEK FINANSOWY I KAPITAŁOWY (financial and capital market) .............................. 47RYNEK NIERUCHOMOŚCI (real estate market) .................................................................. 48WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE (statistic deduction) ..................................................50WSPÓŁCZESNE RYNKI UBEZPIECZENIOWE (modern insurance markets) .................... 51WSTĘP DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ i ŚRODOWISKIEM (intoroduction to qualityand environmental management) .............................................................................................. 52ZACHOWANIA KONSUMENCKIE NA RYNKU TURYSTYCZNYM (consumer behavior in tourism ) ................................................................................................................................53ZARZĄDZANIE FINANSAMI OSOBISTYMI (personal financial management) ................ 53ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ TURYSTYCZNĄ W REGIONIE (tourism managementin region) ...................................................................................................................................54ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI (innovation managment) ................................................ 55ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ (Operations management) ...................................................56ZARZĄDZANIE RYZYKIEM UBEZPIECZENIOWYM (insurance risk management) .......57ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PRAKTYCE ORGANIZACJI (knowledge management in practice of organizations) .........................................................................................................58ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (human resources management) ........................ 60ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM(integrated quality and environmental management systems) .................................................. 612
 
 — 
— 
ANALIZA FINANSOWA (financial analysis)Kierunek / specjalność
: Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe
Forma studiów
: studia niestacjonarne II stopnia
 
Wymagania wstępne
– zaliczone przedmioty: Rachunkowość, Finanse przedsiębiorstw
Charakterystyka zajęć dydaktycznych
:FormaLiczba godzinSemestrRok studiówPunkty ECTSwykłady10III5ćwiczenia4IIIlaboratorium4III
Prowadzący
: dr Andrzej Koza,tel. 0757538255, budynek i nr pok.: A 99
Treści programowe
:Analiza finansowa -pojęcie i zakres analizy finansowej. Rodzaje analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie.Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami firmy.Źródła danych wykorzystywane w analizie finansowej, sprawozdania finansowe jako źródło danychstosowanych w analizie finansowej, metody wykorzystywane we wstępnej analizie finansowej przedsiębiorstwa.Pozioma i pionowa analiza sprawozdfinansowych. Wskaźnikowa analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, istota i metodologia wskaźnikowej analizy finansowej przedsiębiorstwa, podstawowe grupywskaźników stosowanych w analizie finansowej przedsiębiorstwa, wartości postulowane i ich rola w analiziewskaźnikowej. Analiza i ocena rentowności metodologia badania rentowności firmy, ujęcie statyczne badaniarentowności, ujęcie dynamiczne badania rentowności, zastosowanie dźwigni operacyjnej i finansowej w ocenierentowności. Wstępna analiza i ocena rentowności działania przyczynowa analiza i ocena rentowności porównawcza analiza i ocena rentowności, statyczna analiza i ocena rentowności sprzedaży, rentownościaktywów i kapitałów, dynamiczna analiza i ocena rentowności sprzedaży, aktywów i kapitałów. Wskaźnikowaanaliza i ocena rentowności działania, analiza wskaźnikowa rentowności sprzedaży, analiza wskaźnikowarentowności aktywów, analiza wskaźnikowa rentowności kapitałów, Pogłębiona analiza i ocena rentownościdziałania analiza progu zysku, zastosowanie dźwigni operacyjnej w ocenie rentowności, struktura kapitału arentowność firmy,. zastosowanie dźwigni finansowej w ocenie rentowności. Analiza i ocena płynnościfinansowej, dynamiczna ocena płynności, zastosowanie przepływów pieniężnych do oceny płynności przedsiębiorstwa, statyczne metody oceny płynności, kapitał pracujący a analiza płynności, Statyczna analiza iocena płynności finansowej, analiza wskaźnikowa bieżącej płynności, analiza wskaźnikowa podwyższonej płynności, analiza wskaźnikowa wypłacalności natychmiastowejKapitał pracujący a ocena płynności finansowej, ustalanie wielkości kapitału pracującego,ustalanie i analiza cyklu obrotowego brutto, ustalanie i analiza cyklu obrotowego netto, ustalanie i analizazapotrzebowania na kapitał obrotowyAnaliza i ocena zadłużenia, metody ustalania poziomu zadłużenia firmy, analiza struktury zadłużenia, analizawskaźnikowa zadłużenia firmy aktywa netto, Pozioma analiza a zadłużenie firmy, analiza pionowa a zadłużeniefirmy, wskaźnik zadłużenia ogólnego, wsknik zadłużenia kapitału własnego, wsknik zadłużeniadługoterminowego,Analiza i ocena wypłacalności (zdolności do obsługi zadłużenia) metody ustalania wypłacalności firmy, analizastatyczna wypłacalności, analiza dynamiczna wypłacalności wypłacalność a zdolność kredytowa.Analiza i ocena sprawności działania, metodologia badania sprawności działania firmy, analiza sprawnościdziałania oparta na kosztach przedsiębiorstwa, analiza sprawności działania oparta na analizie rotacji analizasprawności działania oparta na wskaźnikach gospodarowania zasobami,Analiza i ocena pozycji rynkowej firmy, metodologia badania pozycji rynkowej firmy, wskaźnikowa ocenawartości akcji i kapitału, informacje a wartość akcji i kapitału, Analiza pozycji rynkowej spółek giełdowych
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
przemek7912 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->