Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
10Activity
P. 1
CosmosWorks_2007_Laborator_AEF

CosmosWorks_2007_Laborator_AEF

Ratings: (0)|Views: 153 |Likes:
Published by Marius Sabou
CosmosWorks 2007 guide and aplications.
CosmosWorks 2007 guide and aplications.

More info:

Published by: Marius Sabou on Nov 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA TEHNIC
Ă
DIN CLUJ-NAPOCAFACULTATEA CONSTRUC
ł
II DE MA
Ş
INICATEDRA TEHNOLOGIA CONSTRUC
ł
IILOR DE MA
Ş
INI
Dan-Sorin Com
ş
aCOSMOSWorks 2007
No
Ń
iuni de utilizare
ş
i aplica
Ń
ii
2010
 
2
Cuprins
Pag.1. Prezentare succint
ă
a metodei elementelor finite 32. Descrierea modulului de analiz
ă
cu elemente finite
COSMOSWorks
52.1. Aspecte generale 52.2. Prezentarea principalelor func
Ń
ii ale modulului
COSMOSWorks
62.3. Utilizarea unit
ăŃ
ilor de m
ă
sur
ă
142.4. Generarea unei biblioteci cu propriet
ăŃ
i de material 172.5. Factori care influen
Ń
eaz
ă
precizia rezultatelor numerice 332.6. Probleme 473. Analiza r
ă
spunsului elastic al unei piese care preia înc
ă
rc
ă
ri statice 493.1. Aspecte generale 493.2. Procedura de analiz
ă
493.3. Exemple 853.3.1. Analiza st
ă
rii de tensiuni dintr-o plac
ă
853.3.2. Analiza st
ă
rii de tensiuni dintr-un suport de tip consol
ă
983.3.3. Analiza st
ă
rii de tensiuni dintr-un volant aflat în mi
ş
care de rota
Ń
ie 1103.4. Probleme 1184. Analiza frecven
Ń
elor
ş
i a modurilor proprii de vibra
Ń
ie ale unei piese 1224.1. Aspecte generale 1224.2. Procedura de analiz
ă
1234.3. Exemple 1274.3.1. Frecven
Ń
ele
ş
i modurile proprii de vibra
Ń
ie ale unui volant 1274.3.2. Proiectarea unui diapazon pe criteriul frecven
Ń
elor proprii de vibra
Ń
ie 1334.4. Probleme 1425. Analiza flambajului elastic al unei piese 1455.1. Aspecte generale 1455.2. Procedura de analiz
ă
1465.3. Exemple 1515.3.1. Analiza flambajului elastic al unui conector de tip bar
ă
1515.3.2. Analiza flambajului elastic al unui arc elicoidal de compresiune 1685.4. Probleme 172Bibliografie 176
 
3
1. Prezentare succint
ă
a metodei elementelor finite
 Metoda elementelor finite
(MEF) este un procedeu de rezolvare numeric
ă
aproblemelor care pot fi exprimate în limbaj matematic sub forma unor sisteme de ecua
Ń
ii cuderivate par
Ń
iale. Foarte multe dintre problemele practice pe care le întâlnesc inginerii pot fi încadrate în aceast
ă
categorie. De exemplu, aplica
Ń
iile inginere
ş
ti ale teoriei elasticit
ăŃ
ii,termodinamicii, mecanicii fluidelor etc. se reduc pân
ă
la urm
ă
la sisteme de ecua
Ń
ii cuderivate par
Ń
iale. Atunci când rezolvarea exact
ă
a acestor sisteme este imposibil
ă
, devinenecesar
ă
utilizarea unor metode numerice aproximative care s
ă
ofere solu
Ń
ii suficient deprecise pentru a r
ă
spunde exigen
Ń
elor impuse de practica industrial
ă
. În ingineria mecanic
ă
,MEF are o larg
ă
aplicabilitate în urm
ă
toarele domenii:
 
calculul de rezisten
Ńă
al organelor de ma
ş
ini;
 
problemele de transfer termic;
 
problemele de mecanica fluidelor (de exemplu, curgerea lichidelor prin conducte);
 
problemele de plasticitate etc.La baza MEF se afl
ă
conceptul de
discretizare
. În termeni foarte intuitivi, opera
Ń
ia dediscretizare reprezint
ă
o divizare a domeniului spa
Ń
ial ocupat de corpul supus analizei (deexemplu, o pies
ă
din construc
Ń
ia unei ma
ş
ini) în regiuni de dimensiuni reduse cunoscute subdenumirea de
elemente finite
. Re
Ń
eaua de elemente finite se comport
ă
ca o structur
ă
de„c
ă
r
ă
mizi” care aproximeaz
ă
corpul real. În interiorul fiec
ă
rui element, necunoscuteleproblemei inginere
ş
ti sunt aproximate prin func
Ń
ii de tip polinomial (de exemplu, în cazulproblemelor de rezisten
Ń
a materialelor, necunoscutele sunt deplas
ă
rile, deforma
Ń
iile
ş
itensiunile produse de înc
ă
rc
ă
rile exterioare - for
Ń
e sau momente). Propriu-zis, func
Ń
iilepolinomiale sunt construite cu ajutorul valorii necunoscutelor într-un set de puncteremarcabile asociate elementelor. Aceste puncte se numesc
noduri
. Prin înlocuirea func
Ń
iilorpolinomiale în ecua
Ń
iile cu derivate par
Ń
iale care descriu problema studiat
ă
se ob
Ń
ine un sistemde ecua
Ń
ii algebrice în care intervin numai valorile necunoscutelor din nodurile re
Ń
elei deelemente finite. Respectivul sistem ofer
ă
o aproximare a comport
ă
rii corpului studiat.Aproximarea este cu atât mai bun
ă
cu cât re
Ń
eaua de elemente este mai dens
ă
. Prin rezolvareanumeric
ă
a sistemului algebric rezult
ă
valorile necunoscutelor în noduri. Aceste m
ă
rimi odat
ă
 determinate, pot fi înlocuite în expresiile func
Ń
iilor polinomiale definite în interiorul fiec
ă
ruielement. Se ob
Ń
ine astfel o aproximare a necunoscutelor problemei pe ansamblul întreguluicorp analizat.Procedura descris
ă
mai sus este deosebit de laborioas
ă
, fiindc
ă
de cele mai multe oridiscretizarea folose
ş
te mii sau chiar zeci de mii de elemente finite. Ca urmare, ea trebuie

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
tanase_v liked this
sandu53 liked this
Hariton Florea liked this
Hariton Florea liked this
Andrei Nicusor liked this
juventino_adrian liked this
sandu53 liked this
Andrei Nicusor liked this
sandu53 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->