Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
(DD) - DR2 – Direitos e Deveres Laborais

(DD) - DR2 – Direitos e Deveres Laborais

Ratings:

4.61

(33)
|Views: 57,933 |Likes:
Published by Maria Amorim
Propostas de leitura para reflexão e ajuda na descodificação do tema Direitos e Deveres Laborais do Núcleo Gerador: Direitos e Deveres (DD) da Área de Cidadania e Profissionalidade do Referencial de Competências-Chave de Nível Secundário, relativo ao Processo RVCC para elaboração do Portefólio Reflexivo de Aprendizagem.
Exige-se respeito pelos direitos de autor dos respectivos textos, não sendo autorizado o "COPY/PAST" ou plágio.
Propostas de leitura para reflexão e ajuda na descodificação do tema Direitos e Deveres Laborais do Núcleo Gerador: Direitos e Deveres (DD) da Área de Cidadania e Profissionalidade do Referencial de Competências-Chave de Nível Secundário, relativo ao Processo RVCC para elaboração do Portefólio Reflexivo de Aprendizagem.
Exige-se respeito pelos direitos de autor dos respectivos textos, não sendo autorizado o "COPY/PAST" ou plágio.

More info:

Published by: Maria Amorim on Jul 26, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2013

pdf

 
C`ajajb`j i ^ukd`ss`kbjm`ajai Böcmik Giujaku : A`ui`qks i Aitiuis
AU5 – A`ui`qks i Aitiuis Mjekuj`s
Sygisqùis ai mi`qyuj ~juj uidmi|ãk
@bqukayçãk
Isqj ckmicqåbij ai qi|qks ,~izyibjs c`qjçùis cko j `ba`cjçãk aks uis~icq`tks ”m`bhs‟a`uicc`kbjbak ~juj j ~êg`bj ku`g`bjm)- dk` simicc`kbjaj j ~juq`u ai ~iszy`sjs idicqyjajsbj @bqiubiq yq`m`vjbak k okqku ai eyscj %Gkkgmi% cko k keficq`tk ai oi djc`m`qju jaiscka`d`cjçãk ak qioj A`ui`qks i Aitiuis Mjekuj`s ak Böcmik Giujaku6 A`ui`qks iAitiuis ,AA) aj Êuij ai C`ajajb`j i ^ukd`ss`kbjm`ajai ak Uidiuibc`jm aiCko~iqæbc`js/Cljti ai Bïtim Sicybaêu`k- uimjq`tk jk ^ukcissk UTCC bk åoe`qk aj@b`c`jq`tj Bktjs K~kuqyb`ajais- ~juj j imjekujçãk ak oiy ^kuqidóm`k Uidmi|`tk ai J~uiba`vjgio" J kugjb`vjçãk aisqi qujejmlk jeskutiy ejsqjbqi ak oiy qio~k i ~juj zyi bãk d`cjssi~juj sio~ui ~iua`ak bk a`sck uïg`ak ak oiy ~kuqêq`m- sio oj`s yq`m`ajai- aic`a` zyi kait`j ~juq`mlju bisqj uiai- ckmkcjbak î tkssj a`s~ks`çãk isqjs o`bljs ~uk~ksqjs aimi`qyuj"
Ekjs mi`qyujs"""
Oju`j Joku`o-^uisibqi j Föu` ak ^ukcissk UTCC/BS io :: ai Ojuçk ai 5>><-CkbqNcqkJcqyjm`vjak io 5:/>1/5>::
¨ Bãk jk ”Ck~p + ^jsq‟* ¸
 
^êg`bj b¶ :+::
 
C`ajajb`j i ^ukd`ss`kbjm`ajai Böcmik Giujaku : A`ui`qks i Aitiuis
 Iojbyim F" Ojukck aks Sjbqks
BG: / AU5 / A`ui`qks i Aitiuis Mjekuj`s
Cko~iqæbc`j i cu`qàu`ks ai it`aæbc`j
 Jssyo`u a`ui`qks mjekuj`s `bjm`ibêti`s i uis~kbsje`m`ajais i|`gïti`s jk qujejmljaku"
:"
 Sky cj~jv ai `aibq`d`cju ks a`ui`qks mjekuj`s zyi si ckmkcjo io ckbdukbqk cko j jcqyjm a`båo`cj ai oiucjak;5"Sky cj~jv ai cko~uiibaiu ks oiys a`ui`qks i aitiuis jqujtàs ak Cóa`gk ai Qujejmlk;3"Sky cj~jv ai i|~mkuju j `o~kuqåbc`j aks a`ui`qks skc`j`s i mjekuj`s- `sqk à- ai uidiu`u j`o~kuqåbc`j aj mig`smjçãk io t`gku bj aidisj aks a`ui`qks ak qujejmljaku; ^uk~ksqj ai qujejmlk6
 Byo oybak gmkejm`vjak- j m`tui ckbckuuæbc`j ibqui oiucjaks- kc`aibqj`s i js`êq`cks- quja`c`kbj`si ioiugibqis- qio idi`qks a`uicqks- zyiu bj sigyujbçj ak io~uigk- zyiu bk bcymk aksqujejmljakuis îs io~uisjs- zyi uickuuio cjaj tiv oj`s îs ~uisqjçùis ai siut`çks" ^ku `ssk- qibakio ckbs`aiujçãk j syj i|~iu`æbc`j ~ukd`ss`kbjm- `aibq`d`zyi ks a`ui`qks mjekuj`s- zyi si ckmkcjoio ckbdukbqk cko j jcqyjm a`båo`cj ai oiucjak- i aiqiuo`bi j `o~kuqåbc`j ak Cóa`gk aiqujejmlk bj uigymjoibqjçãk aks ckbqujcqks ai qujejmlk" Bj syj uidmi|ãk- aiti `aibq`d`cju ks siysa`ui`qks i aitiuis mjekuj`s i it`aibc`ju s`qyjçùis aj syj t`aj ~ukd`ss`kbjm io zyi qiti ai uickuuiu î mig`smjçãk io t`gku"
C^: ^ukd`ss`kbjm 
 Bisqi akoïb`k ai uidiuæbc`j jekuajo/si ks siys a`ui`qks i aitiuis ibzyjbqkqujejmljaku+~ukd`ss`kbjm" Aitiuê- ai jckuak cko k qiuci`uk cu`qàu`k ai it`aæbc`j- uidmicq`u skeui j`o~kuqåbc`j ak a`ui`qk mjekujm- ak ~kbqk ai t`sqj ~isskjm ,k siy- ibzyjbqk qujejmljaku) i ak ~kbqkt`sqj aj skc`iajai- bk sibq`ak aj ~ukokçãk ai yoj skc`iajai fysqj zyi aidibai j ~juqi oj`s duêg`m aj uimjçãk ckbqujqyjm ,~uic`sjoibqi k qujejmljaku)- ojs qjoeào k `bqiuissi ai zyio`btisqi cj~`qjm i- ~ku issj t`j- cu`j io~uigk" Isqj uidmi|ãk aiti djviu/si j ~juq`u ai yoj i|~iu`æbc`j ckbcuiqj" Bissi sibq`ak- ~kaiuê uimjqju iuidmicq`u skeui yoj s`qyjçãk aj syj t`aj ~ukd`ss`kbjm io zyi qiblj myqjak ~imj aidisj ai yoa`ui`qk zyi mli isq`tissi j siu bigjak- uickuuibak jk Cóa`gk ak Qujejmlk- jk Ckbqujqk Ckmicq`tkak Qujejmlk- jk jckbsimljoibqk fyuïa`ck ai yo s`ba`cjqk ky- `bcmys`ti- jk Qu`eybjm ak Qujejmlk"Si div ky djv ~juqi ai yoj Cko`ssãk ai Qujejmljakuis ky si à ky dk` aimigjak s`ba`cjm- ~kaiuêyq`m`vju issj i|~iu`æbc`j ~juj it`aibc`ju isqj cko~iqæbc`j"Kyquj l`~óqisi ai qujejmlk à `bqiu~uiqju a`ui`qks i aitiuis jqujtàs ak Cóa`gk ak Qujejmlk- ajCkbsq`qy`çãk aj Ui~öem`cj ^kuqygyisj ky ai yo Ckbqujqk Ckmicq`tk ai Qujejmlk"
Jcqyjm`vjak io 5:/>1/5>::
¨ Bãk jk ”Ck~p + ^jsq‟* ¸
 
^êg`bj b¶ 5+::
 
C`ajajb`j i ^ukd`ss`kbjm`ajai Böcmik Giujaku : A`ui`qks i Aitiuis
^kuqygyisis gjsqjo 57> o`mlùis ai lkujs io ckbdm`qks mjekuj`s
Ks ckbdm`qks mjekuj`s io ^kuqygjm cysqjo :>>> o`mlùis ai iyuks ~ku jbk- sigybak yo isqyaklkfi a`tymgjak"
:: ai Aivioeuk ai 5>>0
Ks ckbdm`qks mjekuj`s io ^kuqygjm ui~uisibqjo ~ku jbk 57> o`mlùis ai lkujs ai qujejmlk icysqjo :>>> o`mlùis ai iyuks- uitimj yo isqyak a`tymgjak lkfi ~ku yoj io~uisj is~ic`jm`vjajbj ~uitibçãk- gisqãk i uiskmyçãk ai a`s~yqjs"%Byoj siojbj ai qujejmlk- yo dybc`ku`k ais~ibai yoj j ayjs lkujs io zyisisuimjc`kbjajs cko ckbdm`qks- zyiu djvibak ~juqi aks oisoks- zyiu kyt`bak ks aisjejdks aksckmigjs%- jd`uoky k uis~kbsêtim ~imj Ckbt`ugibqi- Dujbçk`s Ekgjcv" J Ckbt`ugibqi à yoj io~uisj ai ckbsymqjaku`j is~ic`jm`vjaj bj uiskmyçãk ai a`s~yqjs `bqiu i`bquj/kugjb`vjc`kbj`s- zyi uijm`vky yo `bzyàu`qk j ciucj ai 0>> qujejmljakuis- cko k keficq`tk ai%q`uju j dkqkgujd`j ak ckbdm`qk mjekujm% io ^kuqygjm" ^iujbqi yoj jya`æbc`j ckbsq`qyïaj oj`ku`qju`joibqi ~ku dybc`kbêu`ks ai qk~k- k uis~kbsêtim i|~m`cky zyi ks ckbdm`qks %ui~uisibqjo 57> o`mlùis ai lkujs ai qujejmlk%- yo uisymqjak keq`ak ~imj oymq`~m`cjçãk ak qio~k oàa`k siojbjm ,:-9 lkuj) zyi j ~k~ymjçãk jcq`tj ~ku ckbqj aikyquio ,3-0 o`mlùis ai ~isskjs) gjsqj io a`s~yqjs- ~imjs 11 siojbjs mjekuj`s"%^juj cligjuoks jk cysqk ai :>>> o`mlùis ai iyuks ai ~iuajs- oymq`~m`cêoks issi qio~k qkqjm  ~ku 3-79 iyuks+lkuj- zyi à k tjmku oj`s ~iuqk ak sjmêu`k oïb`ok%- i|~m`cky j`baj Dujbçk`s Ekgjcv"Ckbq`byju j miu 2
T`ajs j ~ujvk
 Hjqpj Aim`oeiyd - ÖB@CJ B¶ :<:3 ai 5< Fymlk 5>>7 
Zyjsi yo o`mlãk ai ~isskjs bk bkssk ~jïs qujejmlj j uic`eks tiuais" K `bsquyoibqk ~kbqyjm zyi syug`y bks jbks 0> i si qkubky uiguj ~juj eibidïc`k aks ~jquùis qio yoj öb`cj gjujbq`j6 jjysæbc`j qkqjm ai a`ui`qks" Isqi tiuajai`uk i|àuc`qk ai uic`eks tiuais ibckbquj/si io qkajs jsêuijs aj skc`iajai- t`ti jojuujak jk a`j/j/a`j i qio ckok lku`vkbqi j~ibjs k oæs sigy`bqi" Uiqujqk ai yo yb`tiusk kbai só lê ¨dmi|`¸ i biblyoj ¨sigyujbçj¸
Zyjsi yo o`mlãk j uic`eks
 Dk` bk `bïc`k aks jbks 0> zyi ks ~u`oi`uks cjsks ai djmsks uic`eks tiuais ,yo qujejmljaku zyicyo~ui js oisojs dybçùis ayo io~uigjak ~ku ckbqj ai kyquio- cko lkuêu`k- l`iujuzy`j i ~ksqkai qujejmlk) ckoiçjujo j syug`u" Lkfi- jss`sqi/si j bktjs qibqjq`tjs ai a`ss`oymãk ak dibóoibk- ckok j ckbsq`qy`çãk ai io~uisjs syeckbqujqjajs ~juj ~uisqju siut`çks" K fkubjm ¨^öem`ck¸ ai 3> ai Oj`k jssigyujtj zyi lê <<3"4>> qujejmljakuis j uic`ek tiuai bk bkssk ~jïs /k zyi ui~uisibqj oj`s ak zyi j Dybçãk ^öem`cj ,zyi q`blj 9<>"50: dybc`kbêu`ks io 5>>4)" K @BI bãk qio yo oàqkak a`uicqk ai j~yujoibqk ai qujejmljakuis j uic`eks- ojs ja`jbqj ajaks zyi ~iuo`qio djviu ckbqjs6 bk :"¶ qu`oisqui ai 5>>7- 414"7>> ~isskjs q`bljo ckbqujqk ai qujejmlk j
Jcqyjm`vjak io 5:/>1/5>::
¨ Bãk jk ”Ck~p + ^jsq‟* ¸
 
^êg`bj b¶ 3+::

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 hundred thousand reads
gsbastos liked this
Eva Pinto liked this
Jacinta Pacheco liked this
Jacinta Pacheco liked this
Maria Borges liked this
Américo Paiva liked this
Andreia Queirós liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->