Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
143Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dr Ernst Häckel - Tanuljunk könnyen gyorsan németül

Dr Ernst Häckel - Tanuljunk könnyen gyorsan németül

Ratings: (0)|Views: 40,239|Likes:
Published by ildih

More info:

Published by: ildih on Nov 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2014

pdf

text

original

 
TANULJUNK
KONNYEN
~
GYORSAN
"
..
NEMETUL
ÍRTA
Dr.ERNSTHÁCKEL
A német nyelv elsajátításának
könnyű
és gyors módszere mindenki számára.
Függelék:szójegyzék és kulcs
,
 
.
.
.-
..
T
ANTJLJUNK
,
KÖNNyE
.N
GYO
.
RSAN
,
.
..
NEMETUL!
A NÉMET NYELV ALAPOS ELSAJÁ.TÍTÁSÁNAK
KÚNNYŰ
ÉS
GYORSMÓDSZEREMINDENKI
sZÁMÁRA
.
ÍRTA
Dr: ERNST·HÁCKEL
.
.A
BR
:EÖTVÖS
JÓZS'EF~CoiLÉGIUM
TANÁRA
f.
A PÁzMÁNY PETBR TUDOMÁNYEGYETEM MB. EL6i\DOJA-.
\
NOVÁK
RUDOLF
ÉS TÁRSA
.TUDOMÁNYOS KIADÓVÁLLALAT ÉS KÖNYVKERESKEDÉS'BUDAPEST, VIII., BAROSS
UTCA
21
.
.
'"'
 
ISBN 963
9077143
J(iadja a Kön
Yvk
uckó KiadóKiadásértfelel a Könyvkuc
l(
ó igazgatój<  'Nyomdai munka:Multipress 2000
Kft
,
Felelősvezető:
Kerekes. Ferenc
.i
gazga
,Átdolgozott reprint kiadás
,
.
Li
Utasítás a könyv használatához
Kedves Olvasóim!Abban a reményben adom
ke~be
könyveme,
,
hogy teljes sikert arat'"majd ny,elvtanítói
mó~rem
,
amellyel a német .nyelv tanulását Önöknek
megkönnyíte~i
és élVezetessé tenni,szeretném,' ,Tekintsek tehát könyvemet barát uknak,tartsák egy oly tanácsadó szó-
csö~ének
,
aki
l
tsfu,eri mindazokat a nehézségeket, amelyekkel'0nöknek meg kell küzdeniök,,Örömmel és,céltudatosan fogjanak hqzzá az
anYag
átdolgozásához! Ne félJenek a
nyelvtől
és vessék egyszer s mindenkorra sutbaazt az'aggodalmat, hogy egy flyelvet'megtanulni nem lehet! Értsék-meg, hogy a ném'et nem nehéz nyelv! Éppúgy elsajátítható, mint akármelyik más világnyelv!Tegyék fel magukQan minden nap
erős
akarattal, hogy fáradságot nemismerve fognak dolgozní ismereteik megszerzéséért, s hogy
ezt
a németnyelvkönyvet-ígazi alapossággal és pontossággal fogják áttanulmányozni! Csak az keriÍlhet ki
győztesen
a harcból, akinek önbizalma van és aki megtud szabadulni attól a
kényszerképzettől,
hogy
ő
a
nyelvtam.~ásban
a köze-
',
pesnél kisebb'képességekkel
rendelke~ik
:"
' ,.
..,
Minden
!<-ezdet
nehéz,
~e
ami ma .leküzdhetetlennek' látszik, az holnapnnyebb lesz, ha kitartással dolgoznak:Ez lebegjen míndigszemük
előtt,
,'ha netán'olykor csiiggednének.
Azért, kedvesof.vasóim,
kedvvel
előre!
Erős
elhatáro~ásuk
azlegyen: addig nem
nyugszőn},
amíg
1'}~metül
mig
nem tanulok.Onmagam
előtt
be
akar'on:
bizonyíta!,-t. hogy bennem igenjs képesség
szumiyadozi~
csak eddig nem"'használtpm
ki.
" '
,.
'
'I.
',
'Rendszer nélkül ne tanulják a német
ny~lvet!
Szokjának az
első
pillanattól kezdve
cé~tudatosrend§ze~hez!
'
A rendsZer nélküli botorkálás,egyidegen nyelv területén eredményre nem vezet., ,
Öno~ek
oly mélyré nyúló alapra
~an
szükségük,
iltrl-élyre
építeni
.'
t,;l
ehet. ,Ezért legyenek alaposak! Tanuljanak lassan és türelemmel! Mester:eknem pottyannak az
égből.
"
'.
.'
,
Ne
hagyjanak
ki
egyetlen részletet sem a
könyvből,
még ha
jelen-
téktelennek
~
is
tartanák,
Jegyeziék meg jól:'egy
nyelv~ll,ulásának
kezdő
fokán semmi' olyan nincs, ami
később
fontos ne volna!
Tehát
tudatosan, lé,
p
ésfől
lépésre haladjanak
előre
még akkor
is,
ha olyasmiL találnának
e.
.
./'
's
f'

Activity (143)

You've already reviewed this. Edit your review.
tothvali46 liked this
tothvali46 liked this
tothvali46 liked this
Kati Farago liked this
Ko Vy liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Laci Glavak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->