Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
من أسرار البناء الداخلي في القرآن الكريم

من أسرار البناء الداخلي في القرآن الكريم

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 556 |Likes:
Published by swairky
تأليف/ محمد صبحي السويركي
غزة- فلسطين

كتاب يبحث في عمق الظاهرة القرآنية من النواحي المختلفة، اللغوية، الصوتية، البلاغية، العلمية، ويضم المباحث التالية:
التكاملية نظرة ثانية على القرآن=
ظاهرة النسبية في القرآن الكريم=
المستويات الموضوعية والانفعالية في القرآن الكريم
هل القرآن عربي؟
أثر القرآن الكريم في تشكيل الوعي الزمني عند العرب
استقراء العلوم الطبيعية في القرآن الكريم

تأليف/ محمد صبحي السويركي
غزة- فلسطين

كتاب يبحث في عمق الظاهرة القرآنية من النواحي المختلفة، اللغوية، الصوتية، البلاغية، العلمية، ويضم المباحث التالية:
التكاملية نظرة ثانية على القرآن=
ظاهرة النسبية في القرآن الكريم=
المستويات الموضوعية والانفعالية في القرآن الكريم
هل القرآن عربي؟
أثر القرآن الكريم في تشكيل الوعي الزمني عند العرب
استقراء العلوم الطبيعية في القرآن الكريم

More info:

Published by: swairky on Jul 27, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2012

pdf

text

original

 
راسأ نميلخادا ءباكا آقا ف
آقا ىلع ةث ظ ةلمكتاكا آقا ف ةبا هكا آقا ف ةاو ةعضا تا؟ع آقا ها دع مزا يعا كش ف كا آقا ثأكا آقا ف ةبطا لا ءاقتسايا يحبص دطل-زغ
swairky@hotmail.com
وا ةبطا
1
 
ءادهإ
:إا ..اهطا جوو..لا حاو.. و ب:نم ك ..ّا ه ورأ رتداةآ ره زغ م ا..  أءاداو شا  ىلع .. طلا أ:إوزغ ..ةببا تدم ف ا تك ظا اخأو   : إ اخأو..ةه ،ءآ ،تا ،ار!يحبصو د :نا إوتكا اذه دهأ .. 
2
 
؟ نأ!!؟تكا اذه نم بو ظ نأ
(ة  دا /شا /لق)
ودو ببو دس لسا أ ىلع او او ،ا ر  دا..دو ..ل ىأو ٍص أ حصأو آ ىلعو لع ؛ا دبع ن دءطصا  -ا – ا  ؛ ىعدُ   ىلع َِبقُ أ ِءل نك  ..رتخا ف ّق خ نم ؛ا ةئم دؤ ٌرتخاودأ أو ،حبا اذه أأ أ يا د /داو ُا ّإ ل  ذ -ةج نم اذه-  عد أ نك م ةبو ؛يعادا د  ؛رو  ؛راسا رك ّ نع  -خأ ٍةج نم- لحتاو او متا شع نم و م دا نع ئا ه راسا ل مر ّ أ قتع ، ق وأ   ا إ ؤ د ر و ِلا  إ ت ؛ةبطا ارم ف دا ا ذا ،ظا آقا اذه ه ُعتمو راسا ذه قتمو !ءا د إ ءي  ْإ ا ؛هاو نااو اقاو بساو نا ّ لو ص  ف زتخ نم و ،خا اث نو دا ا ز د ك إ ءادته قُو ن ..تا جر ىر ً ك ا تا ةم ع يجا تسا ةسر
ع دام نم ة دا
1956
ع ةردكسا ةم اا ةل نم اآ  ىلع ص ،
1979
ع وا ةضتا  ف س ا با هأ ت ،ازاو طل ف لتا ةم رم ،
1987
قتعا .دا ةعص ف حس رو رشل  تو ؛ و تإ  م نك   ،ف أد اس شع د ب إ دأ  دس شا
1/1/1989
ب ف ةطاو عدا ،از و، رم ،ع ف ،طلو ةضتا  قا نم كا ت ،طلو
1985
 "شا اذا مم" أع فو ..مكاو با تا  ف و رتم سا
1996
.."ا ف تخاو تخا " أة لتا جأ نم ااو رتاو يا ءا د ذا ددتا ع نم ة دس شا توردصأو "طل ءلع ةئه" سأ دو ..ا لطم ؛ ا سو ا ىضر ده صم ةمسإ."ا اا" ةل ا ف ةطلا ةسا تا ة دس خ دق اخأو
2005
م" ر  لت مةلقع نع اد ةموقاو ةسا  م ةجوازا ك ه ما هج   "ةموقاو صا."حتل دا لسا"
3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
eldjouzi liked this
varenzia liked this
Mafiz Rustemi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->