Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
235Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fono - Almanca Gramer

Fono - Almanca Gramer

Ratings:

4.64

(1)
|Views: 36,154|Likes:
Published by stigandr.mt

More info:

Published by: stigandr.mt on Jul 27, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2014

pdf

text

original

 
TTTTin
1
nmuı
I
M
ımTTnnı
i
IM
iCorresponöfnre Jnsntutf
ALMANCA DERSLER
LEHRSTÜCK EINS
GÎRÎŞFONO Correspondence Institute derslere başlarken sizlere bütün çalışmalarınızda başarılar diler.Derslere başlamadan önce Almancamn doğuşu, özellikleri ve öğrenimikonusunda bazı bilgiler vermeyi faydalı buluyoruz.Büyük uygarlık ve dünya dillerinden biri olup bugün 90 milyon kişi tarafından konuşulan Almanca, Germen dillerindendir. Önceleri değişik di-yalekler halinde rülen bu dil zamanımıza kadar çeşitli etkiler altında kal
mış,
diğer dillerle temas ederek daima zenginleşm, imlâsı, telâffuzu, grameri yük değişikliklere uğramıştır. Almancamn bugünkü şeklini almasıin ilk adım Luther adlı bir papaz tarafından atılmıştır. Diyalekleri ortadan kaldıran Luther'den sonra zamanla Latince ve Fransızca kelimeler deAlmancadan çıkarılmıştır.Almanca gramer bakımından nispeten zor, buna karşılık telâffuzu çokkolay bir dildir. Cins isimlerin önünde erkek, dişi ve nötr olmak üzere üç çeşit tarif harfi (Artikel) bulunur. Cümlede kelimelerin sıralanışı da Türkçe-dekinden farklıdır. Cümlede kelimeler arasındaki ilgi çeşitli ekler, takılar,sıfat, zamir, öntakılar ve zarflar gibi gramer araçlariyle anlatılır. Bütünbunlar Almancamn öğrenilmesi güç özellikleri değildir. Her dilin özelliklerivardır. Önemli olan bunları öğretmek için kullanılan metottur. Enstitümüzün metodu sayesinde kolaydan zora doğru farkına varmadan gidecek, Almancamn, yaygın olan fikrin aksine hiç de öğrenilmesi güç bir dil olmadığını bizzat göreceksiniz.
 
2
DERSLERİN HAZIRLANMASINDA UYGULANAN ESASLARDerslerin hazırlanmasında uygulanan esasları maddeler halinde sıralıyoruz:1 — Kelime zenginliğini yavaş yavaş ve uygulamalı olarak arttırmak.İlerde, sık sık resimli metinlerle, öğretilen dersler ve kelimeler üzerinde çalışma imkânları sağlamak.2 Uygulama sahasında pek faydaolmayan uzun gramer izahlarından mümkün mertebe kaçınmak. Bunun yanında, açık, kısa ve lüzumlu gramer bilgilerini bol örneklerle vermek.3 — İlk derslerde dilin yapısını teşkil eden cümle kuruluşu ve önemligramer konulahakkında kısaca bilgi vererek ilerde ayni konuları dahageniş olarak tekrar ele almak.4 — Öğrencilerin öğrendiklerini hemen uygulama sahasına koyarakhem öğrendiklerini daha sağlamlaştırmaları hem de durumlarım kontroledebilmeleri için bol miktarda testler vermek.5 — Derslerde öğretilenlere paralel olarak hazırlanmış hikâye kitapları gibi yardımyanlarımızdan göndererek uygulama ve tekrarlamakonusunda geniş imkânlar sağlamak.TAVSİYELERİMİZDerslerimizden tam randıman alabilmeniz in aşağıdaki tavsiyelerimize uymanızı rica ediyoruz.1 — Bir dersi tamamen öğrenmeden diğerine geçmeyiniz. Her dersiağır ağır hazmederek öğreniniz. Elinizde çalışılmamış derslerin birikmesisizi korkutmasın. Elinize geçen imkânlar dahilinde çalışınız. 104 ders tamamlandığı zaman Enstitümüzle iliniz kesilmolmayacaktır. Çalışmalarınıza bundan sonra da devam edebilir, imtihan sorularını cevaplandırıptetkik ettirebilirsiniz. Enstitümüz her zaman yanınızda ve yardımcınız olacaktır.2 — Her dersteki testleri mutlaka yapınız. Bunları, isterseniz tetkikedilmek üzere bize gönderebileceğiniz gibi, müteakip hafta verilecek yapılmış şekilleriyle kendiniz de karşılaştırabilirsiniz. Yanlış yaptığınız konularüzerinde tekrar çalışınız.
12.
derste başlayarak her on derste bir genel imtihanlar yapılmaktadır. Bu imtihanları mutlaka cevaplandırıp, tetkik edilmek üzere Enstitümüze gönderiniz.
 
birinci ders
3
3 — Gerek kelimelerin, gerekse cümlelerin okunuşlarım yüksek sesleyapın. Arada sırada Almanca bilgisine güvendiğiniz! kimselere okuyuşlarınızı dinletin. Bu kimseler bölgenizde bulunan Almanca öğretmenleri, ecnebiler olabilir. Böyle bir imkânınız yoksa, kulağınızın alışması bakımından,radyolardaki Almanca yayımlardan, konuşulanlaanlamadan dahi faydalanabilirsiniz.4 — Arada bir eski dersleri gözden geçirerek kelime ve gramer bilgi
ni^
tazeleyip kuvvetlendiriniz. Bunu 10-15 günde bir tekrarlayınız.5 — Kelime öğrenmeye önem veriniz. Derslerde öğretilen ve kullanılan kelimeler sizler için en lüzumlu olanlardır.6 — Kelime ezberlemeniz için şöyle bir yol tavsiye ederiz:Her dersin başında, o derste geçecek olan yeni kelimeler, köşeli parantez içinde okunuşlariyle birlikte verilmektedir. Bu kelimelerin her birini3x6 cm. büyüklüğünde keseceğiniz karton veya kâğıt parçalarının bir tarafına, okunuşlariyle birlikte yanız. Kâğıdın arka tarafına, mümkünse, yani kelime «ağaç», «adam» gibi kolayca resmi yapılabilecek bir şeyse Türkçe karşılığı yerine basit çizgilerle resmini yapınız, aksi takdirde Türkçe karşılığını yazınız.Bu karton veya kâğıtların Almanca kısmında bulunan kelimenin altına o kelimenin kullanıldığı bir cümleyi de yazarsanız çok faydalı olur. Bunları cebinizde taşıyarak fırsat buldukça çıkarıp Almanca kısmına bakarakTürkçesini, Türkçe kısmına bakarak Almancasını söyleyiniz.Tarif ettiğimiz şekilde kelime öğrenmenin iki bakımdan faydavardır.Birincisi, kelimeler bir kâğıda alt alta yazılarak ezberlenirse bir sıra öahi-linde hatırda kalabilir. Halbuki burada hepsi ayrı ve sırasız bir durumdadır. İkincisi, günün her saatinde ve her yerde akla geldikçe kelimeleri tekrarlamak, böylece çaşmayı belirli bir saate sıkıştırmak yerine, günün hersaatine yaymak ve dolasiyle sürekli bir Almanca Öğrenme atmosferi yaratmak pek büyük faydalar sağlar.7 — Her imtihan sonunda, yaptığınız yanlışları bir yere yazınız, yeniimtihanları cevaplandırırken bu yanlış listelerinizi gözden geçiriniz,8 Derslerinizde bir hayli ilerlemeden, meselâ 52. dersi geçmedenTürkçeden Almancaya, öğretilenler dışında, tercümeler yapmaya fazla gayret etmeyin.9 — Cevaplandırarak gönderdiğiniz imtihanlar Enstitümüzde tetkik