Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
interpretasi sejarah

interpretasi sejarah

Ratings: (0)|Views: 694|Likes:
Published by Davis Miller

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Davis Miller on Nov 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

 
1
1.0 Pendahuluan
Secara umumnya,sejarah adalah sesuatu penyelidikan terhadap peristiwa lalu. Sejarahwan pulamenyelidiki rekod-rekod lalu bagi mengkaji sejarah atau peristiwa yang telah berlaku. Olehitu,segala rekod ini dan peristiwa yang telah berlaku itu biasanya dianggap sebagai sejarah.Berdasarkan gambaran awal (tradisional) tentang sejarah, menjelaskan bahawa sejarahadalah sesuatu pengkajian tentang perkara yang telah berlaku. Sejarah akan menjadi kesahihanatau penjelasan yang tepat melalui kaedah-kaedah saintifik yang mengekalkan objektivitinyadan kita boleh menentukan faktanya yang sebenar serta menerangkan perkara yangsebenarnya telah berlaku.
1
 Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka,sejarah terbahagi kepada tiga perkarautama.Pertama,sejarah adalah mengenai sastera lama, asal-usul, keturunan dan salasilah.Kedua, sejarah adalah peristiwa yang benar-benar berlaku di waktu lampau, kisah riwayat dantambo. Ketiga,sejarah adalah ilmu sejarah, kajian atau pengetahuan mengenai peristiwa yangtelah berlaku.
2
 Garraghan misalnya, menyatakan istilah sejarah membawa tiga pengertian iaitu peristiwamanusia pada masa lalu, catatan tentang peristiwa tersebut, dan proses atau teknik membuat catatan tersebut.
3
A. Marwick, seorang lagi sejarahwan menyebut sejarah pada tahappengertian yang pertama merupakan keseluruhan masa lalu manusia seperti yang sebenarnyaberlaku. Kedua, sejarah merupakan keseluruhan masa lalu manusia menghurai dan mentafsirmasa lalu. Ketiga,sejarah sebagai kajian yang sistematik terhadap masa lalu iaitu sebagai satudisiplin ilmu.
4
 Sejarahwan tempatan, R. Suntharalingam pula,dalam karya beliau bertajuk Pengenalan KepadaSejarah, beliau menegaskan bahawa sejarah itu sebagai ilmu pengetahuan yang mencukupisemua hal.
5
Dengan keadaan yang sedemikian, wajarlah dicari satu titik pertemuan umum yangmerupakan takrif dan pengertian asal bagi sejarah.
1
 
 Arbaiyah mohd nor,2002.Ilmu sejarah dan pensejarahan.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka,hlm 3-4
2
Kamus Dewan,2007.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka,Original from The University of California
3
Gilbert J Garrahgan,1948.A Guide to Historical Method: disunting oleh Jean Delengkez. S.J Fordham UniversityPress, hlm 3
4
Athur Marwick,1985.The Nature of History. London: Macmillan Publishers, hlm 17
5
R. Suntharalingam.1985.Pengenalan Kepada Sejarah.Kuala Lumpur: Marican & Sons (M) snd.bhd,hlm14
 
2
 
1.1 TAFSIRAN SEJARAH SECARA UMUM
Tafsiran sejarah dilakukan bertujuan untuk menjelaskan sebab sesuatu peristiwa itu berlakudan kesan yang diperolehi daripada peristiwa tersebut. Secara ringkasnya,tafsiran sejarahmerupakan satu bidang ilmu yang menjelaskan sebab dan akibat sesuatu peristiwa sejarah ituberlaku. Apabila dilihat kembali tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku danberlalu, maka,dapat disimpulkan disini bahawa tiada satu peristiwa pun yang berlaku tanpamempunyai penyebab dan akibatnya.Malah,kejadian semula jadi di alam ini juga mempunyaisebab kejadiannya yang tersendiri seperti fenomena tanah runtuh. Fenomena tanah runtuh initerjadi semestinya mempunyai sebab yang mendorongnya daripada berlaku seperti hakisantanah,penggondolan hutan dan sebagainya.Oleh itu,jelaslah bahawa sesuatu peristiwa sejarahyang telah berlaku mempunyai sebab dan akibatnya yang tersendiri. Oleh itu,maka lahirlahpersoalan seperti mengapa,siapa,dimana,bagaimana dan bila didalam bidang ilmu pentafsiransejarah.Contohnya peristiwa kedatangan islam di Asia Tenggara
6
.Kedatangan islam ke AsiaTenggara iaitu Nusantara
7
dapat dibahagikan kepada tiga tahap
8
iaitu pada tahap pertamadikenali sebagai sekadar persinggahan,tahap kedua merupakan tahap pertapakan dan tahapketiga merupakan tahap penyebaran pengaruh secara besar-besaran.Tahap pertama
9
iaitu sekadar persinggahan terjadi daripada kelangsungan kegiatanperdagangan yang berjalan sejak sebelum kemunculan islam lagi.Hal ini jelas menggambarkankepada kita bahawa perdagangan bukan sahaja telah lama wujud bahkan telah menjadi mediapenyebaran islam di Asia Tenggara.Terdapat dua teori yang pernah dikemukakan tentanghubungan Arab dengan Asia Tenggara iaitu hubungan secara langsung dan hubungan tidaklangsung.Mengenai hubungan secara tidak langsung,keperluan barangan telah membawapedagang Arab dan Farsi ke Nusantara.Contoh barang yang diperdagangkan ialahlada,rempah,kemenyan dan kapur barus. Kapur barus merupakan punca kedatangan orang-orang Arab ke Nusantara sejak awal lagi.Sebenarnya,barang-barang ini bukan sahajadikehendaki oleh orang-orang Arab bahkan juga dikehendaki oleh orang barat. Mengenaihubungan secara tidak langsung, berlaku apabila pedagang-pedagang Arab Farsi menjalankan
6
Abdul Rahman Haji Abdullah,Islam Dalam Sejarah Asia Tenggara Tradisional,Kuala Lumpur:Penerbitan PenaSdn.Bhd.,1989,hlm.89-149.
7
Ibid.,hlm.89
8
Ibid.
9
Ibid.
 
3
 
kegiatan perdagangan dengan China.memang diakui terdapatnya jalan darat yang melaluipelabuhan Oc-eo di Funan,tetapi pada umumnya pedagang-pedagang Arab menggunakan jalanlautan,melintasi pesisiran India dan Asia Tenggara menurut musim angin.Dalam kegiatan iniereka menjadikan kawasan Nusantara sebagai tempat persinggahan.Hal ini secara tidaklangsung telah menyebabkan islam tersebar di Nusantara.Menurut kajian yang dilakukan olehInstitute for Technologies Applied to Cultural Artefacts iaitu suatu badan dibawah ItalianNational Research Council(CNR) yang dipimpin oleh Prof.Giuseppe Donato,kebanyakan bahan-bahan campuran untuk wangian purba yang dipakai dengan luas pada zaman Julius Caesar danCleopatra kira-kira 2000 tahun dahulu adalah berasal dari Timur Jauh melalui kawasanNusantara.Diantara bahan-bahan itu ialah kulit kayu manis(New Straits Times,19 Jun1986).Kenyataan ini menjelaskan hakikat bahawa kawasan Nusantara merupakan kawasan lalulintas perdagangan yang terkenal sejak sebelum Masihi lagi.Tahap kedua
10
pula merupakan tahap pertapakan dimana terdapat kesan-kesan pertapakanIslam di Asia Tenggara.Hal ini berlaku sepanjang zaman Bani Umaiyyah(661-750) dan Bani Abbasiah(750-1258).Bukti yang selalu disebutkan (termasuklah oleh Prof.Thomas Arnold dalambukunya The Preaching of Islam)
11
ialah tahun 674M di mana dikatakan sudah terdapat terdapat penempatan orang-orang Arab-Islam di pantai barat Sumatera.Bahkan juga dikatakanpada tahun yang sama terdapat orang-orang Ta-Shih di Jawa,iaitu orang-orang Arab atau Farsiyang beragama Islam.Pengislaman pemerintah juga telah menyebabkan islam tersebar di AsiaTenggara.Buktinya ialah Muawiyah bin Abu Sufyan (661-680M), iaitu Khalifah pertamaKerajaan Bani Umayyah,telah pernah menghubungi Ratu Sima di Jawa pada tahun674M.Usaha-usaha dakwah islamiah menampakkan hasil semasa zaman Khalifah Umar Abdul Aziz(717-720M).Buktinya ialah beliu Berjaya mengislamkan Srindravarman,Raja Srivijaya diJambi pada tahun 718M(Liht;S.Q.Fatimi,Two letters from the Maharaja to the Khalifah,dalamIslamic Studies,vol.11,March 1963)
12
.Selain dari usaha tersebut terdapat juga kegiatanpropaganda yang dijalankan oleh golongan Syiah.Khabarnya pada zaman Abdul Malikb.Marwan(685-750M) Sudah terdapat golongan Syiah Alawiah di pulau-pulau Sulu,Sulawesi danKalimantan.Pada tahun 800M. pula dikatakan tiba sebuah angkatan dakwah Syiah yangdipimpin oleh Nakhoda Khalifah di Perlak,Sumatera.Sedangkan pada zaman Kerajaan
10
Ibid.,hlm.90
11
Prof.Thomas Arnold,The Preaching of Islam,674M.
1
2
S.Q.Fatimi,Two letters from the Maharaja to the Khalifah.dalam Islamic Studies,March 196
3
,vol.11.

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zainab Rahmat liked this
Zainab Rahmat liked this
Zainab Rahmat liked this
Zainab Rahmat liked this
Zainab Rahmat liked this
Dg Hasmah liked this
MScs CyNk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->