Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Câu 3 Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

Câu 3 Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

Ratings: (0)|Views: 3,301 |Likes:
Published by nguyễn quốc nam

More info:

Published by: nguyễn quốc nam on Nov 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2013

pdf

text

original

 
Câu 3 Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam. 1. Sự chuẩn bị về mặt chính trị:Do cách mạng thuộc địa không được sự quan tâm đúng mức của Quốc tế cộng sản nên Người đi sâu nghiên cứu,tham gia vào các diễn đàn, viết báo... để tuyên truyền về vấn đề thuộc địa, cách mạng thuộc địa.- Cuối năm 1917, giữa lúc chiển tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, Người trở lại Pháp. Tại đây Người lao vào cuộcđấu tranh của giai cấp công nhân Pháp, tham gia Đảng xã hội Pháp, lập ra Hội những Người Việt Nam yêu nước vớitờ báo Việt Nam hồn để tuyên truyền giáo dục Việt kiều ở Pháp- Người làm chủ nhiệm kiêm chủ bút cho báo "Người cùng khổ", viết nhiều bài đăng trên Nhân đạo của Đảng Cộngsản Pháp, Đời sống công nhân của Tổng Liên đoàn Lao động Pháp.- Năm 1923, Nguyễn Ái Quốc rời Pháp đi Matxcova để tham dự Hội nghị Quốc tế nông dân, đồng thời trực tiếp họctập nghiên cứu kinh nghiệm Cách mạng Tháng Mười và chủ nghĩa Lênin. Người viết bài cho báo Sự thật của ĐảngCộng Sản Liên Xô và tạp chí Thư tín quốc tế của Quốc tế Cộng Sản.- Năm 1924, Người tham dự Đại hội V của Quốc tế Cộng Sản và các đại hội của Quốc tế công hội, Quốc tế Phụ nữ,Quốc tế Thanh niên...2. Sự chuẩn bị về mặt tổ chức- Năm 1921, nhờ sự giúp đỡ của Đảng Cộng Sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc cùng một số chiến sĩ cách mạng ở nhiềunước thuộc địa của Pháp lập ra Hội liên hiệp thuộc địa nhằm tập hợp tất cả những người ở thuộc địa sống trên đấtPháp đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân- Ngày 11-11-1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu. Tại đây, Người cùng các nhà cách mạng Trung Quốc, TháiLan, Ấn độ... thành lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức. Việc làm này đã nêu bật tầm quan trọng vấn đề đoàn kếtdân tộc trên toàn thế giới.- Tháng 6-1925, Người sáng lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên hạt nhân là Cộng sản đoàn. Cơ quan tuyêntruyền của Hội là tuần báo Thanh niên. Đây là một bước chuẩn bị có ý nghĩa quyết định về mặt tổ chức cho sự ra đờicủa Đảng cộng sản Việt Nam.
 
- Từ năm 1925-1927, Người mở nhiều lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu, đào tạo một đội ngũ cán bộ chocách mạng Việt Nam.3. Sự chuẩn bị về mặt tư tưởng Được thể hiện thông qua hai tác phẩm Đường Kách Mệnh (1925) và Bản án chế độ thực dân Pháp(1927). Hai tácphẩm đã:- Vạch trần tội ác của chủ nghĩa thực dân đế quốc và khẳng định chủ nghĩa đế quốc là kẻ thù. Từ đó thức tỉnh tinhthần đấu tranh trong quần chúng nhân dân.- Người khẳng định chỉ có cách mạng vô sản là cách mạng triệt để vì quyền lợi của đa số- Người chỉ ra mối quan hệ khăng khít giữa cách mạng vô sản ở thuộc địa và ở chính quốc và khẳng định cách cáchmạng ở thuộc địa phải nổ ra trước và thắng lợi trước chính quốc vì+ Thuộc địa ở xa chính quốc+ Người dân thuộc địa bị bóc lột tàn bạo, dã man hơn chính quốc nên tinh thần đấu tranh của họ rất cao.- Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH+ Trước hết phải tiến hành độc lập dân tộc để giải quyết mâu thuẫn giữa dân tộc với toàn bộ CNĐQ.+ CNXH tạo tính triệt để cho cách mạng vô sản ở thuộc địa, tạo chế độ không áp bức, làm cho nền độc lập dân tộcđược vững chắc.- Lực lượng cách mạng ở thuộc địa+ Nguyễn Ái Quốc đã nhận thức được điều mà các bậc tiền bối đã thất bại: Người chỉ ra rằng muốn làm cách mạngthì phải tập hợp tối đa lực lượng với mục tiêu thêm bạn bớt thù vì xã hội thuộc địa có sự phân hoá rõ ràng+ Lực lượng chính là giai cấp công - nông.+ Người nhận thấy: nông dân là động lực cách mạng có sức mạnh to lớn nhưng chỉ khi kết hợp, dưới sự lãnh đạocủa giai cấp công nhân thì sức mạnh ấy mới được phát huy+ Không vì lý do gì mà nhượng bộ một chút nào quyền lợi của công - nông.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tuong Pro Mai liked this
Tien Vu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->