Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Picaturile Sufletului

Picaturile Sufletului

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 137|Likes:
Published by Andrei S
O viziune asupra devenirii.

Numai bine.
O viziune asupra devenirii.

Numai bine.

More info:

Published by: Andrei S on Nov 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

 
Era târziu, iar cartea atîrna din ce în ce mai greu. Iritat
ş
i confuz, otrânte
ş
te pe jos. "Ce nevoie am eu de mercur, de jupiter, de salpetru
ş
i desulf?" Se ridicã nervos,
ş
i se îndreaptã cãtre geam. Ploua drept
ş
i rar, oploaie de varã. Citise undeva cã un anumit ordin de cãlugãri tibetani seantrenau numãrând picãturile de ploaie ce cãdeau pe cre
ş
tetul capuluilor. Erau convin
ş
i cã dacã vor deveni con
ş
tien
ţ
i de fiecare, în decursulunei vie
ţ
i vor atinge Nirvana. "Nu cred sã fie atât de simplu," gândeatîn
ă
rul. Se îmbrac
ă
 
ş
i iese pe u
ş
ã, afarã.Avea o casã rãmasã de la bunicii sãi, cas
ă
în care, de altfel, se
ş
inãscuse. Din depãrtare ea pãrea sprijinitã de munte… era locul în carese sim
ţ
ea cel mai bine. Ora
ş
ul îl sufoca în ultima vreme
ş
i vroia sãtrãiascã sub cerul liber, precum dacii lui iubi
ţ
i. Locul era înconjurat depãduri dese
ş
i verzi iar lui îi plãcea ploaia. Profita de ocazie, cândajungea pe acolo, sã mai numere câ
ţ
iva stropi de ploaie iar mun
ţ
ii îlascundeau de restul lumii.Ap
ă
rea acolo singur,
ş
i rareori vorbea cu vecinii afla
ţ
i, totu
ş
i, la orelativã depãrtare. Î
ş
i închipuia cã a
ş
a se trãia în timpuri imemoriale,atunci când oamenii trãiau întru spirit, nu grupa
ţ
i, unii lângã al
ţ
ii, îndiferite a
ş
ezãminte, ci dispersa
ţ
i, pe tot globul. Nevoia de comunicare nuexista cãci erau, to
ţ
i, în legãturã cu con
ş
tiin
ţ
a universalã. Aglomerãrilede oameni egoi
ş
ti, credea el, creaz
ă
o tensiune energeticã asuprapãmântului, secãtuindu-l. Oamenii la care se gândea el, participau lacrearea
ş
i sus
ţ
inerea energiei pãmântului
ş
i, implicit, a universului.Uitându-se cu drag la mun
ţ
ii din jurul sãu, îi considera un fel debaterii de energie. Se gândea cã existã un motiv anume pentru carestr
ă
bunii s
ă
i trãiau în special în zonele muntoase.
Ş
i-ar fi dorit sã senascã în acele vremuri. Sã trãiascã
ş
i sã cunoascã acele mistere pierduteîn negura timpului. Bunicul sãu îi povestea adesea despre strãmo
ş
ii lordin negurile timpului. Acei oameni bravi, care priveau moartea ca pe unprilej de bucurie fiind convin
ş
i cã vor rena
ş
te, mai glorio
ş
i.Îi plãcea sã cutreiere vãile
ş
i dealurile din apropiere, imaginându-
ş
icum ar fi arãtat acele locuri
ş
i oamenii care le locuiau, acum mii, sauchiar zeci de mii de ani. Noaptea o petrecea cu ochii a
ţ
inti
ţ
i c
ă
tre cerulînstelat. Î
ş
i închipuia cã dacã s-ar fi uitat îndeajuns de mult la astre, arfi început sã se mi
ş
te, numai pentru el, descriind în
ţ
elesuri ascunse. Înfapt, de mic copil manifestase o afinitate specialã pentru misterele deorice fel.Ploaia îl calma
ş
i îi dãdea speran
ţ
e. Numãra picãturile de ploaie
ş
isim
ţ
ea cã se apropie, încet, de cer. Se plimba vis
ă
tor printre copaci
ş
i i sepãrea cã aude vocea ploii r
ă
sunând din frunzele copacilor. Îi cânta uncântec strãvechi, despre
ş
tiin
ţă
, despre zei
ş
i despre cuvinte.
Ş
tia deja cãnatura cuprinde toate tainele universului. Rãspunsul tuturor întrebãrilorsale era peste tot în jurul sãu. În fiecare frunz
ă
sau picãturã de ploaie, în
 
fiecare zbor de albinã, rãspunsul, era peste tot în jurul sãu, dar lui îilipsea în
ţ
elepciunea de a-l în
ţ
elege. Se gândea, adesea, ca însã
ş
i fiin
ţ
a luiera o parte din rãspuns.Siguran
ţ
a pe care i-o dãdea aceast
ă
 
ş
tiin
ţă
era aceea
ş
i care îlducea, deseori, în pragul nebuniei. „Dar de data asta va fi altfel.”, î
ş
ispunea mergînd f 
ă
r
ă
 
ţ
int
ă
printre copacii f 
ă
r
ă
vîrst
ă
. Refuza sã maigândeascã, sau s
ă
ra
ţ
ioneze, dorea doar sã simtã. Tânjea dup
ă
acelrãspuns. Se s
ă
turase de c
ă
ut
ă
ri, trebuia sã devinã cãutarea îns
ăş
i. Sãdevinã însu
ş
i întrebarea
ş
i rãspunsul. Reflec
ţ
iile ii veniserã, pe moment,de îndatã ce vãzuse o omidã suspendatã de o frunzã.Se gândea la ea ca la un învã
ţ
ãcel ce urmeazã a fi ini
ţ
iat în mareleordin al naturii. O creaturã remarcabilã. Nu reu
ş
ea sã î
ş
i conteneascãadmira
ţ
ia fa
ţ
ã de aceastã micu
ţ
ã vietate. “Î
ş
i începe via
ţ
a ca o formãlarvar
ă
, inferioarã. Este urâtã
ş
i umflatã, se mi
ş
c
ă
cu greutate, nu vedebine
ş
i mãnâncã aproape întruna, aducând prejudicii naturii. Din pricinaasta, nu dore
ş
te nimeni sã o vadã. Dar, la un moment dat, nu se
ş
tie dece, omida hotãrã
ş
te sã se schimbe. Sã devinã mai bunã.
Ş
i începe sãmediteze închizându-se într-o frunzã, formând o crisalidã. Ea cunoa
ş
teadevãrul universal valabil în jurul c
ă
ruia graviteaz
ă
totul. Dupã operioadã, odatã ce e mul
ţ
umitã de transformare, ea pãrãse
ş
te lãca
ş
ul încare a ars sinele sãu impur,
ş
i î
ş
i ia zborul. În acel moment e deja unIni
ţ
iat.” Tânãrul se apropie timid de coconul în interiorul cãruia sedesfã
ş
ura Marea Oper
ă
a Universului. Se a
ş
ez
ă
pe iarba umedã, cu ochiia
ţ
inti
ţ
i spre el în timp ce ploaia îi încãlzea spatele. Se gândea c
ă
a judecat gre
ş
it, tot timpul acesta. Nu trebuia sã caute rãspunsuri, ci sã lea
ş
tepte a
ş
a cum a
ş
tep
ţ
i soarele în fiecare diminea
ţă
. A
ş
a cum a
ş
teapt
ă
 p
ă
mîntul ploaia binef 
ă
c
ă
toare… Se a
ş
ez
ă
în pozi
ţ
ia lotusului, î
ş
i îndreptãspatele
ş
i închise ochii. Începuse sã numere picãturile de ploaie, urcând,în gând, spre cer, dorind a p
ă
trunde cu gîndul m
ă
car aceast
ă
mic
ă
tain
ă
,ag
ăţ
at
ă
de o ramur
ă
. Dupã un timp, auzea un alt glas al ploii, maimelodios, plin de speran
ţ
ã. Îi cânta despre rãbdare, despre în
ţ
elepciune
ş
i despre dragoste. Prin fa
ţ
a ochilor min
ţ
ii îi trec, pe rând, imaginea uneifurnici care ducea un bob de grâu în spinare, o albinã încãrcatã cupolen, un pãianjen
ţ
esându-
ş
i cu grijã pânza
ş
i multe altele care seperindau prin fa
ţ
a ochilor min
ţ
ii cu vitez
ă
crescînd
ă
.În scurt timp se f 
ă
cuse mai frig
ş
i î
ş
i aminti de cât deschimbãtoare sunt lucrurile. Se gândea la toate, în timp ce ploaia îl udapânã la piele. Dar nu mai sim
ţ
ea nimic. Era adâncit în contemplãri.Vedea cum toate lucrurile formeazã un întreg, cum toate lucrurile suntreprezentãri ale aceluia
ş
i simbol, ale gândului primordial, de la care apornit totul,
ş
i care a existat dintotdeauna. Auzea, din depãrtãri, susurul
 
izvorului ce îi înconjura casa. Sunetul acesta îi evoc
ă
timpul. “Apa estemereu aceea
ş
i
ş
i la izvor
ş
i la vãrsare
ş
i între cele douã puncte. Estemereu aceea
ş
i apã. În acela
ş
i mod, timpul este mereu acela
ş
i. Trecutul
ş
iviitorul sunt manifestãri ale prezentului. Doar privind via
ţ
a prin cele treidimensiuni poate cineva s
ă
îi în
ţ
eleag
ă
rostul.” Se gândea la toateacestea când ploaia se opri. Realizase abia dupã un timp cã în jurul sãuera lini
ş
te, iar el încã mai numãra picãturile spiritului. Sim
ţ
ea cumspa
ţ
iul din jurul sãu se lãrgea, incluzând
ş
i pâraiele,
ş
i pãdurea,
ş
imun
ţ
ii devenind un amalgam difuz, neconturat. Casa se mic
ş
ora
ş
i seîndepãrta. Sim
ţ
ea c
ă
plute
ş
te, însã nu îndrãznea sã deschidã ochii.Încerca sã î
ş
i imagineze unde se putea afla dar îi venea în minte numaiimensitatea cosmosului. În cele din urm
ă
, deschise ochii, timid…Prima senza
ţ
ie pe care o sim
ţ
i fuse una de imponderabilitate.Încercã sã caute un echilibru, dar în scurt timp î
ş
i dãdu seama cã nu arecentru de greutate. Abia apoi c
ă
pãt
ă
senza
ţ
ia de vid. Se afla într-un vid,imens, infinit
ş
i întunecat. Încercã sã respire, dar nu reu
ş
i. Încerc
ă
sã îicuprindã marginile, întinzându-se, dar nu reu
ş
i. Nu
ş
tia ce sã facã,
ş
idevenea deosebit de confuz. Deodatã, însã, parcã dupã un veac dea
ş
teptare, auzi un glas ca o pâlpâire. „Umple vidul.” Îi
ş
opti vocea. „Darcu ce?” se întreba, neluând în seam
ă
provenien
ţ
a vocii.Încerca sã î
ş
i aducã aminte de lucrurile pe care le
ş
tia, dar nuputea. Nu îi mai rãmãsese decât o con
ş
tiin
ţă
, purã, primordialã. Nuputea decât sã î
ş
i imagineze. Sim
ţ
ea nevoia de luminã, multã lumin
ă
,astfel c
ă
î
ş
i imagin
ă
mul
ţ
i a
ş
tri lumino
ş
i în jurul sãu. Acum vedealumina, o sim
ţ
ea p
ă
trunzându-l, înc
ă
lzindu-l. Era acum o con
ş
tiin
ţ
ãluminatã, se gândea. “Ce rost are atâta spa
ţ
iu, imens
ş
i nesfâr
ş
it?” Ar fitrebuit sã îl umple, dup
ă
cum sunase imboldul. Dar cu ce?Începuse sã î
ş
i dea seama cã orice gând ar fi avut s-ar fimaterializat
ş
i începu sã experimenteze în acest sens. Unele gândurierau folositoare, altele nu, îns
ă
c
ă
p
ă
ta experien
ţă
 
ş
i devenea din ce în cemai sigur pe el.Preocupat de inten
ţ
ii creatoare ce se materializau într-o realitatenebãnuit
ă
, sim
ţ
i, deodatã, la o distan
ţ
ã de nedescris, o prezen
ţă
stranie.P
ă
rea a fi un punct luminos. Dar era strãin de el… Descoperise cã puteasim
ţ
i orice în întinderea aceea fãrã sfâr
ş
it
ş
i, mai mult, întinderea îipãrea a fi doar o extensie a sa. Dar asta era ceva diferit. Nu în
ţ
elegea decând, de unde
ş
i cum apãruse. Se obi
ş
nuise cu stranietatea situa
ţ
iei încare se afla, a
ş
a c
ă
nu îl mira prea mult incidentul. Se concentrã intensasupra lui, îl sondã cu aten
ţ
ie
ş
i descoperã întrânsul o altã întindere fãrãmargini, dar plinã de luminã, închisã ca într-o cochilie goal
ă
. Luminasemãna cu a sa, însã ea exista independent de o sursã. Era o luminãpurã
ş
i deosebit de puternic
ă
,
ş
i avea impresia c
ă
vibra. Se întreba ce

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
ionel26 liked this
pantone209 liked this
pantone209 liked this
cristinarogojina liked this
Diana added this note
Superba! Multumesc din suflet :D
Doru liked this
cosminandreiluca liked this
cosminandreiluca liked this
imihai_cosmin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->