Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Camus, Albert - Mitul Lui Sisif

Camus, Albert - Mitul Lui Sisif

Ratings: (0)|Views: 153 |Likes:
Published by John Proud

More info:

Published by: John Proud on Nov 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

 
Albert Camus, Albert - Mitul lui Sisif 
Albert Camus
MITUL LUI SISIF
Lui Pascal Pia
O, suflete al meu, nu năzui la viaţanemuritoare, ci epuizează domeniul posibilului.
PINDAR
(Pythica aIlI-a)
UN RAŢIONAMENT ABSURD
Paginile care urmează vorbesc despre osensibilitate absurdă ce poate fi întâlnită înacest secol, şi nu despre o filosofieabsurdă, pe care propriu-zis timpul nostrun-a cunoscut-o. O elementară onestitatemă obligă să arăt, încă de la început, tot ceea ce ele datorează anumitor spiritecontemporane. Nu numai că nu am intenţiasă ascund aceasta, dar gândirea lor va ficitată şi comentată de-a lungul întregiilucrări.În acelaşi timp, e util totuşi să notez că
- 1 -
 
absurdul, socotit până acum o concluzie,este considerat în eseul de faţă ca punct de plecare. În acest sens, despre comentariulmeu se poate spune că e, într-o oarecaremăsură, provizoriu: nu se poate afirmadinainte la ce atitudine obligă. Cititorul vaafla în el doar descrierea, în stare pură, aunui rău al spiritului. Nici o metafizică, nicio credinţă nu figurează aici pentrumoment. Iată singurele limite şi singuraintenţie a acestei cărţi.
ABSURDUL ŞI SINUCIDEREA
Nu există decât o problemă filosofică cuadevărat importantă: sinuciderea. A hotărî dacă viaţa merită sau nu să fie trăită înseamnă a răspunde la problemafundamentală a filosofiei. Restul, dacălumea are trei dimensiuni, dacă spiritul arenouă sau douăsprezece categorii, vinedupă aceea. Acestea sunt doar jocuri; darmai întâi trebuie să răspunzi. Şi dacă eadevărat, după cum susţine Nietzsche, căun filosof, pentru a fi vrednic de stimă,trebuie să dea primul exemplul, înţelegemcât de important este răspunsul, de vremece el va precede gestul definitiv. Iată nişteevidenţe sensibile inimii, dar pe caretrebuie să le adâncim pentru că mintea
 
Albert Camus, Albert - Mitul lui Sisif 
noastră să le vadă limpede.Dacă mă întreb după ce judec că oanumită problemă cere un răspuns maigrabnic decât o alta, îmi răspund că dupăacţiunile la care obligă. N-am văzut penimeni murind pentru argumentulontologic. Galilei, care deţinea un adevărştiinţific de mare importanţă, s-a lepădatde el cum nu se poate mai uşor de îndatăce şi-a văzut viaţa în primejdie, într-unanume sens a făcut bine. Pentru aceladevăr nu merita să mori pe rug. E cudesăvârşire indiferent dacă Pământul se învârteste în jurul Soarelui sau dacăSoarele se învârteşte în jurul Pământului.Mai exact, lucrul nu are nici cea mai mică însemnătate. În schimb, îi văd pe mulţioameni murind pentru că socotesc că viaţanu merită să fie trăită. Îi văd pe alţiilăsându-se, în chip paradoxal, ucişi pentruideile sau iluziile pe care le oferă o raţiunede a trăi (aşa-numita raţiune de a trăi estetotodată şi o excelentă raţiune de a muri).Consider deci că întrebarea care cere celmai grabnic răspuns este aceea de a ştidacă viaţa are sau nu un sens. Cum să-irăspundem? În legătură cu toateproblemele esenţiale, înţeleg prin astatoate problemele care implică riscul morţiisau care amplifică în om pasiunea de a trăi,nu există, probabil, decât două metode de
- 3 -

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->