Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
programare cnc

programare cnc

Ratings:
(0)
|Views: 953|Likes:
Published by Florin Muntenasu

More info:

Published by: Florin Muntenasu on Nov 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

 
Universitatea „Dun
ă
rea de Jos” Gala
ţ
iFacultatea de MecanicaCatedra Tehnologia Construc
ţ
iilor de Ma
ş
ini
Modelarea holonic
ă
a cinematiciisistemelor de prelucrare reconfigurabile
- Rezumatul tezei de doctorat -
Autor: Ing. Florin Bogdan MarinConduc
ă
tor
ş
tiin
ţ
ific: Prof. Dr. Ing. Alexandru Epureanu DHC
Gala
ț
i 2009
 
1
Necesitatea apari
ţ
iei unor noi sisteme de manufacturare a ap
ă
rut ca r
ă
spuns la globalizareaeconomiei, care a generat o cerere pentru manufacturieri pentru a produce o gam
ă
larg
ă
de produsecare s
ă
îndeplineasc
ă
condi
ţ
ii de calitate deosebite
ş
i pre
ţ
sc
ă
zut.Conceptul de
Sisteme de Fabrica
ţ
ie Reconfigurabile
presupune capabilitatea schimb
ă
riistructurii hardware a sistemului de fabrica
ţ
ie pentru a-
ş
i modifica func
ţ
ionalitatea pentru a prelucra noifamilii de piese. Conceptul de sisteme de fabrica
ţ
ie reconfigurabile, cât
ş
i componenta sa,
Ma
ş
inile deFabrica
ţ
ie Reconfigurabile
au fost propuse în 1999 la Centrul de Cercet
ă
ri pentru Sisteme deManufacturare Reconfigurabile (ERC/RMS) de la universitatea din Michigan.În acest studiu doctoral ne-am propus sa abordam problematica reconfigur
ă
rii software-uluima
ş
inilor de fabrica
ţ
ie reconfigurabile. În concret, în aceast
ă
lucrare se propune o metod
ă
de modelarenou
ă
pentru conducerea sistemelor de fabrica
ţ
ie reconfigurabile, modelarea holonic
ă
, bazat
ă
peconceptul de planificare reactiv
ă
. Modelarea holonic
ă
are în vedere utilizarea unui algoritm specific,propus în prezenta lucrare de doctorat, care presupune utilizarea holonilor, entit
ăţ
i software autonomecare coopereaz
ă
pentru rezolvarea unei anumite probleme. Deasemenea, se propune o nou
ă
arhitectur
ă
 de control a ma
ş
inilor, care prin intermediul sistemului de programare
ş
i control, s
ă
permit
ă
 programarea de o manier
ă
facil
ă
,
ş
i în acela
ş
i timp care s
ă
permit
ă
implementarea industriala aconceptului de ma
ş
ini de fabrica
ţ
ie reconfigurabile.Fara a avea preten
ţ
ia ca am epuizat întru totul acest subiect si cu rezerva ca va servi doar capunct de plecare pentru alte cercet
ă
ri si mai aprofundate în acest vast domeniu, reprezentat deprogramarea si controlul sistemelor de fabrica
ţ
ie reconfigurabile, vom prezenta succint con
ţ
inutul sau.In acest scop, in
capitolul I,
intitulat „
Stadiul actual al cercet 
ă 
rilor din domeniul sistemelor de fabrica
 ţ 
ie reconfigurabile
”, se prezint
ă
stadiul actual în domeniul tezei, teorii, implement
ă
riindustriale
ş
i diferite abord
ă
ri. Întrucât subiectul tezei este inter-disciplinar
ş
i multi-disciplinar, studiulbibliografic are in vedere cercet
ă
rile din domeniul sistemelor reconfigurabile, sistemelor inteligentedistribuite
ş
i sistemelor CAD/CAM/CAPP.Exista diferite abord
ă
ri in ceea ce prive
ş
te construc
ţ
ia ma
ş
inilor reconfigurabile. LaUniversitatea din Michigan s-au realizat mai multe ma
ş
ini reconfigurabile. Sistemele se a
ş
teapt
ă
s
ă
  îndeplineasc
ă
condi
ţ
iile de modularitate, integrabilitate, personalizare, convertibilitate
ş
idiagnozabilitate [Koren 1999], O încercare a fost f 
ă
cut
ă
pentru dezvoltarea unui RMT cu axe non-ortogonale, num
ă
rul de orient
ă
ri ale arborelui principal putând fi schimbat pentru a satisface cerin
ţ
ele
 
2
unui anumit produs [ Katz 2002]. Cercetarea va fi extins
ă
prin încorporarea mai multor arbori pe oma
ş
in
ă
unealt
ă
ortogonal
ă
. [Koren 2005].In ceea ce prive
ş
te metodologiile de proiectare a ma
ş
inilor unelte putem men
ţ
iona pe Asl
ş
ial
ţ
ii [Asl 2000] care au studiat stabilitatea RMS-urilor prin analogia cu un fluid dinamic. Adolfsson
ş
ial
ţ
ii [Adolfsson 2002] aplic
ă
simularea pentru a proiecta sisteme de manufacturare bazate pe module.Metodologii în plin
ă
dezvoltare, cum ar fi evolu
ţ
ionismul computa
ţ
ional, auto-organizarea, înv
ăţ
areasupervizat
ă
, sisteme multiagent au fost studiate de diferi
ţ
i autori. Narita
ş
i al
ţ
ii [Narata 2004] propuneun concept al ma
ş
inii ”future oriented machine tools” - (FOMT). Abele
ş
i al
ţ
ii [Abele 2005] au propuss
ă
dezvolte o ma
ş
in
ă
unealt
ă
reconfigurabil
ă
multi-tehnologic
ă
, care se bazeaz
ă
pe înaltaproductivitate
ş
i durat
ă
de via
ţă
îndelungat
ă
.Conceptele paradigmelor de control, cum ar fi fabricarea holonic
ă
, fabricarea bionic
ă
[Okino1998] [Hoda 2008]
ş
i companii fractale [Dong 2005], sunt propuse pentru sistemele viitoare defabrica
ţ
ie. Marik
ş
i al
ţ
ii [Marik 2002], Tian
ş
i al
ţ
ii. [Tian 2002]
ş
i Tommila
ş
i al
ţ
ii [Tommila 2001] auverificat situa
ţ
ia tehnologiilor de fabricare bazat
ă
pe agen
ţ
i; Balasubramanian
ş
i al
ţ
ii[Balasubramanian 2001], Bongaerts
ş
i al
ţ
ii [Bongaerts 2000], Heikkila
ş
i al
ţ
ii [Hsieh 2003], Langer
ş
iAlting [Langer 2000], Zaremba
ş
i Morel [Zaremba 2003], Zhang
ş
i al
ţ
ii [Zhang 2000] au propusarhitecturi variate de control pentru fabricarea sistemelor de control; Nirav
ş
i Duncan au studiat oabordare pentru controlul reconfigurabil al opera
ţ
iilor [Nirav 2008].In ceea ce prive
ş
te sistemele holonice, Overmars
ş
i Toncich [Overmars 1996] au sugerat ometod
ă
de a aplica abordarea holonic
ă
în FMS prin detectarea dinamic
ă
a resurselor de fabrica
ţ
iepentru orice pies
ă
dat
ă
care intr
ă
în sistem. Aceea
ş
i idee, aplicând conceptul holonic pentruplanificarea FMS(Flexibile Manufacturing System) este gândit
ă
de c
ă
tre Cheung
ş
i al
ţ
ii [Cheng 2001]
ş
i de Lun
ş
i Chen [Lun 2000]. Jarvis
ş
i al
ţ
ii [Jarvis 2003] au prezentat implementarea într-un sistemde control pentru fabricarea motoarelor auto
ş
i componente ale motorului. Fu-Shiung Hsieh [Fu-Shiung 2008 a] analizeaz
ă
capacitatea sistemelor holonice de a face fa
ţă
erorilor prin intermediulre
ţ
elelor Petri. Acela
ş
i autor [Fu-Shiung2 2008 b] propune o arhitectur
ă
 
ş
i o metod
ă
de optimizarepentru sistemele de manufacturare. Sunt autori [Seilonen 2008] care propun proiectarea sistemului deautomatizare bazat pe sisteme multi-agent.
Mai mul
ţ
i autori au tratat ideea de conducere bazat
ă
peinteligen
ţ
a distributiv
ă
a sistemelor de fabrica
ţ
ie [Jason 2004, Martyn 2004, Scott 2004, Teppo2004, Francisco 2004a, Francisco 2004 b, José 2004, Chun 2004, Mohammad 2004, Misbah2004, Pascal 2008].

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Icinschi Daniel liked this
Marcel Dragomir liked this
adrian_sto liked this
alex&iulia liked this
Pertea Florin liked this
Alba Rares liked this
Leonard Tinca liked this
Lucian Ovidiu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->