Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cod procedură civilă - noiembrie 2010

cod procedură civilă - noiembrie 2010

Ratings: (0)|Views: 106|Likes:
Published by Andrew Smith

More info:

Published by: Andrew Smith on Nov 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2012

pdf

text

original

 
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ
Text în vigoare începând cu data de 5 noiembrie 2010REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Pentru realizarea acestui text s-a pornit de la Codul de procedură civilă carecuprindea toate modificările până la 30 septembrie 1980, publicat în ediţieoficială de Ministerul Justiţiei în 1980, asupra căruia s-au aplicat succesivmodificările intervenite prin actele normative ulterioare, respectiv:- Decretul Consiliului de Stat nr. 81/1985* , abrogat prin Legea nr. 1/1992; - Legea nr. 1/1992
 
;- Legea nr. 104/1992
 
;- Legea nr. 105/1992;- Legea nr. 59/1993
 
;- Legea nr. 17/1997 ;-Ordonanţa Guvernului nr. 13/1998*
 
 , abrogată prinOrdonanţa de urgenţă aGuvernului nr. 290/2000şi respinsă prin Legea nr. 787/2001
 
;- Legea nr. 99/1999;-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000
 
;-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 290/2000;-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2001*
 
 , respinsă prin Legea nr.69/2005şi abrogată prin Legea nr. 219/2005
 
;- Legea nr. 787/2001
 
;-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003
 
;- Legea nr. 195/2004;-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2004
 
;- Legea nr. 69/2005
 
;- Legea nr. 219/2005
 
;- Legea nr. 459/2006 
 
;- Decizia Curţii Constituţionale nr. 969/2007 ;- Decizia Curţii Constituţionale nr. 66/2008
 
;-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008
 
;- Decizia Curţii Constituţionale nr. 737/2008
 
;- Decizia Curţii Constituţionale nr. 303/2009
 
;- Decizia Curţii Constituţionale nr. 458/2009;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2009.
 Legea 177/2010
 Legea 202/2010Actele normative marcate cu asterisc (*) sunt în prezent modificate, abrogate sau respinse şi modificările efectuate prin aceste acte normative asupraCoduluide procedură civilă nu mai sunt de actualitate.
 
NOTĂ:Conformart. II din Legea nr. 459/2006, toate sumele de bani exprimate în leivechi (ROL) din cuprinsul dispoziţiilor Codului de procedură civilă au fost convertite în lei noi (RON).
CARTEA ICompetenţa instanţelor judecătoreştiTITLUL ICompetenţa după materie
  ART. 1Judecătoriile judecă:1.în primă instanţă, toate procesele şi cererile, în afară de cele date prinlege în competenţa altor instanţe;
 1^1. in prima si ultima instanta, procesele si cererile privind creante avand caobiect plata unei sume de bani de pana la 2.000 lei inclusiv;
 2. plângerile împotriva hotărârilor autorităţilor administraţiei publice cuactivitate jurisdicţională şi ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile prevăzute de lege;3. în orice alte materii date prin lege în competenţa lor.  ART. 2Tribunalul judecă:1. în primă instanţă:a) procesele şi cererile în materie comercială al căror obiect are o valoarede peste 100.000 lei, precum şi procesele şi cererile în această materie al căror obiect este neevaluabil în bani;b) procesele şi cererile în materie civilă al căror obiect are o valoare de peste 500.000 lei, cu excepţia cererilor de împărţeală judiciară, a cererilor înmateria succesorală, a cererilor neevaluabile în bani şi a cererilor privind materia fondului funciar, inclusiv cele de drept comun, petitorii sau, după caz, posesorii, formulate de terţii vătămaţi în drepturile lor prin aplicarea legilor înmateria fondului funciar;c) conflictele de muncă, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe;d) procesele şi cererile în materie de contencios administrativ, în afară decele date în competenţa curţilor de apel;e) procesele şi cererile în materie de creaţie intelectuală şi de proprietateindustrială;f) procesele şi cererile în materie de expropriere;g) cererile pentru încuviinţarea, nulitatea sau desfacerea adopţiei;h) cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare săvârşite în procesele penale;
 
i) cererile pentru recunoaşterea, precum şi cele pentru încuviinţareaexecutării silite a hotărârilor date în ţări străine;2. ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţatede judecătorii în primă instanţă;3. ca instanţe de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor  pronunţate de judecătorii, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului;4. în orice alte materii date prin lege în competenţa lor.  ART. 3Curţile de apel judecă:1. în primă instanţă, procesele şi cererile în materie de contenciosadministrativ privind actele autorităţilor şi instituţiilor centrale;2. ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţatede tribunale în primă instanţă;3. ca instanţe de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor  pronunţate de tribunale în apel sau împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de tribunale, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului, precum şi înorice alte cazuri expres prevăzute de lege;4. în orice alte materii date prin lege în competenţa lor.  ART. 4Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă:1. recursurile declarate împotriva hotărârilor curţilor de apel şi a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege;2. recursurile în interesul legii;3. *** Abrogat prinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003
 
;4. în orice alte materii date prin lege în competenţa sa.  ART. 4^1Competenţa ce revine instanţelor judecătoreşti în legătură cu arbitrajul reglementat de cartea IV aparţine instanţei care ar fi fost competentă să  soluţioneze litigiul în fond, în lipsa unei convenţii arbitrale.
TITLUL IICompetenţa teritorialăART. 5Cererea se face la instanţa domiciliului pârâtului. Dacă pârâtul are domiciliulîn străinătate sau nu are domiciliu cunoscut, cererea se face la instanţa reşedinţeisale din ţară, iar dacă nu are nici reşedinţă cunoscută, la instanţa domiciliului saureşedinţei reclamantului.ART. 6Când pârâtul, în afară de domiciliul său, are în chip statornic o îndeletnicire profesională ori una sau mai multe aşezări agricole, comerciale sau industriale,cererea se poate face şi la instanţa locului acelor aşezări sau îndeletniciri, pentru

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->