Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kennisbasis ICT Plus Plus Plus

Kennisbasis ICT Plus Plus Plus

Ratings: (0)|Views: 1,487|Likes:
Published by Gerard Dummer
Werkdocument Gerard Dummer om Kennisbasis ICT van ADEF aan te vullen.
Werkdocument Gerard Dummer om Kennisbasis ICT van ADEF aan te vullen.

More info:

Published by: Gerard Dummer on Nov 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2015

pdf

text

original

 
Kennisbasis ICT plusplusplus
De Kennisbasis ICT heb ik gelegd naast de Pabotool zoals die voor de Pabo’s zijngeformuleerd. Daarna heb ik die gelegd naast de kernconcepten ICT voor de generiekekennisbasis. Daaruit kwam een aangevulde Kennisbasis ICT naar voren: Kennisbasis ICT plusplus. In het concept-rapportage Inventarisatie ICT-competenties leraren noemt Kennisnetde volgende sets als interessant om verder te onderzoeken:
Kennisbasis ICT
Kernconcepten ICT
TDA
Teach There
U-teacher 
Unesco ICT standardsIn voorgaande sessies heb ik zoals aangegeven al gekeken hoe de Kennisbasis ICT enKernconcepten ICT in elkaar geschoven kan worden. Dezelfde exercitie voer ik uit voor deoverige modellen:
TDA
Teach There
U-teacher 
Unesco ICT standards
TDA
Bron:http://www.tda.gov.uk/teachers/professionalstandards.aspx)Engels model. Staat voor Training and Development Agency. Maakt voor competentiesonderscheid in 5 niveaus:1.the award of Qualified Teacher Status (QTS) (Q)2.teachers on the main scale (Core) (C)3.teachers on the upper pay scale (Post Threshold Teachers) (P)4.Excellent Teachers (E)5.Advanced Skills Teachers (ASTs) (A)Op het niveau van Qualified Teacher Status wordt met betrekking tot ICT de volgendeuitspraken gedaan:Onder het kopje Personal Professional Development:Q8: Have a creative and constructively critical approach towards innovation, being preparedto adapt their practice where benefits and improvements are identified.Onder het kopje Professional Knowledgde and Understanding en het subkopje Literacy,numeracy and ICT:Q16: Have passed the professional skills tests in numeracy, literacy and information andcommunications technology (ICT).Q17: Know how to use skills in literacy, numeracy and ICT to support their teaching andwider professional activities.Onder het kopje Professional Skills en het subkopje Planning:
 
Q23: Design opportunities for learners to develop their literacy, numeracy and ICT skills.Onder het kopje Professional Skills en het subkopje Teaching:Teach lessons and sequences of lessons across the age and ability range for which they aretrained in which they:(a)use a range of teaching strategies and resources, including e-learning, taking practicalaccount of diversity and promoting equality and inclusion.
Op welke manier passen deze uitspraken in de Kennisbasis ICTplusplus?
Q8 komt overeen met de professionale attitude (zelfstandig, creatief, maar kritisch gebruik maakt van mogelijkheden van ICT in het onderwijs).Q16 komt overeen met de vaardigheden die genoemd zijn onder het kopje Instrumentelevaardigheden.Q17 is een algemene omschrijving en richt zich naast taal en rekenen op ICT-vaardighedenom in te zetten voor het onderwijzen en bredere professionele activiteiten. Valt onder Algemene didactiek (De docent maakt – in onderwijssituaties/-activiteiten die daarvoor geschikt zijn –gebruik van ICT.).Q23 gaat in op het feit dat een leraar de leerlingen moet laten werken aan ICT-vaardigheden.Of hiermee aparte ICT-vaardighedenoefeningen worden bedoeld is niet duidelijk. Het lijkt er op dat bedoeld wordt (design opportunities) dat leerlingen met ICT moeten leren werken door het te laten gebruiken in verschillende situaties. Leerlingen laten werken met ICT dus binnenvakken en vakoverstijgend werken zou je hier kunnen lezen. Dit komt op verschillendemanieren terug in het onderdeel informatievaardigheden (en mediawijsheid) en didactiek.Tweede punt bij Q23 is e-learning. Ook die valt te plaatsen onder het onderdeel didactiek waarbij expliciet de term blended learning genoemd wordt.
Kortom
Inhoudelijk voegt TDA niets toe aan de Kennisbasis ICTplusplus. TDA maakt gebruik vanverschillende niveaus van beheersing van competenties. Je kunt je voor de Kennisbasis ICTook afvragen of die in verschillende niveaus geformuleerd moet worden.
Teach There
Bron:www.britishcouncil.org/teacherprofile.pdf  De competenties, die zich richten op taalonderwijs, van British Counsil zijn als volgt:Technical Skills
Classroom Management
Course and Lesson Planning
Subject Knowledge
Understanding Your Learners
 
Learning TechnologiesBehavioural Competencies
Team working
Customer Service Orientation
FlexibilityIk kijk verder naar Learning Technologies. De volgende onderverdeling maakt BritishCounsil in Learning Technologies:
Setting up the classroom
Managing the IWB classroom
Managing the laptop/fixed computer classroom
Exploiting Learning technology resources
Creating lesson materials
Troubleshooting
Learing development and innovationZe onderscheiden voor deze onderverdeling drie niveaus: level 1, level 2 en level 3.De definitie die ze geven over Learning technology is als volgt:The ability to integrate Learning technologies into everyday classroom practice to enhancelanguage learning.Dit sluit aan bij de Kennisbasis ICTplusplus.Ze formuleren het belang als volgt:Learners expect teachers to use a wide range of Learning technologies effectively in thelanguage learning environment to help them in their learning. In addition, competence inLearning technologies enables teachers to draw on a variety of resources to make lessonsinteractive, motivating and useful for learners.Ook dit sluit goed aan bij de manier waarop de Kennisbasis ICTplusplus is geformuleerd enopgezet.
Setting up the classroom
Level 1)Is able to use a limited range of Learning technologies in the classroom including a CD player/DVD player/computer/IWB and data projector. Arranges classroom furniture, lightingetc to aximize students’ ability to see the board.Level 2)Is comfortable using a range of Learning technologies in their teaching including laptops,learner software and online resources. Troubleshoots minor problems such as audio levels, projector modes and computer problems.Level 3)

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Rover liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->