Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Via Din Care Obtinem Vinul Sanatatii Eugen Hanca

Via Din Care Obtinem Vinul Sanatatii Eugen Hanca

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 122|Likes:
Published by miiucu

More info:

Published by: miiucu on Nov 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2013

pdf

 
Via din care obinem vinul sănătăii
ț ț
 Pentru a căuta corect această vie, din care se obţine vinul sănătăţii, nu trebuie să negândim la zonele viticole pe care le ştim, ci va fi necesar să aplicăm valorile care decurg dintr-o parabolă a lui Isus. Este vorba de via despre care Heraclit a spus: „Nu poţi da niciodată de alesufletului hotare, chiar de-ai străbate toate drumurile-n lung şi-n lat aşa de vast este sufletul”. Cualte cuvine, aşa cum vom vedea, noi suntem proprietarii viei şi, evident, pentru a obţine vinulsănătăţii trebuie să o îngrijim.Şi, cum tot ceea ce a spus Isus Hristos se adresează sufletului este o mare binefacere pentru noi că ne-a expus potenţialul acestei vii prin parabola gospodarului care a angajat oamenii pentru culegerea ei. Matei 20.1-16În parabolă ni se explică pe scurt, ceea ce ştiinţa medicală modernă a dovedit şi a explicat pe larg, i anume, că pentru a avea o sănătate deplină trebuie să avem o mare grijă ca această vie
ș
 să producă vinul sănătăţii.În cele ce urmează vă voi prezenta datele ştiinţifice care ne arată că ne îmbolnăvim dacănu avem grijă să obţinem vinul sănătăţii indiferent de condiţiile pe care le trăim.Voi începe cu mediu în care trăim. Potrivit celor opt păcate capitale ale omenirii civilizateenunţate de Konrad Lorenz care produc o viaţă plină de rivalităţi şi interese personale deoarece îi percepem pe ceilalţi ca pe nişte duşmani potenţiali. Ea poate fi etichetată aşadar pentru a recurgela termeni moderni ca fiind posesivă, competitivă, ostilă şi, în expresiile sale extreme, agresivă şicrudă. Ceea ce este specific acestei societăţi constă în faptul că îşi cheltuieşte constant eforturile pentru a corecta efectele în loc să se ocupe de cauze. Oamenii ar trebui să evite să lucrezeîmpotriva a ceea ce este inevitabil şi să înveţe să meargă înainte în pace şi cu încredere absolutăcă fac lucrul potrivit la timpul potrivit.Acest mod de viaţă supune oameni la un proces sigur de îmbolnăvire în condiţiile în careaceştia nu ştiu să-şi controleze fluxul de energie de care dispun. Căci pentru acest mod de viaţănumai energia este ceea ce trebuie furnizată sau luată unor sisteme ale corpului uman pentru arezista în condiţii bune la condiţiile expuse. Această neştiinţă a mişcării energiei în organism areca sursă faptul că oamenii au mereu drept ideal o viaţă de confort, uşurinţă şi plăcere chiar şiatunci când lucrează. Dar, iată că în natură programul unei vieţii uşoare nu este înscris nicăieri şichiar şi o asemenea viaţă aduce boală. Natura nu oferă nimic fără strădanie.În termeni moderni putem spune că este o viaţă de stres. Ştiinţa a dovedit că stresulcauzează inhibarea glandei timus şi astfel este slăbit sistemul imunitar al corpului. Cu alte cuvintetrebuie să căutăm care este acea energie care trebuie furnizată sistemului imunitar pentru ca noisă facem faţă mediului.Cunoaştem că atunci când gândurile şi sentimentele ne sunt tulburate avem de a face cuîndoiala. În condiţii de îndoială voinţa ne este slăbită şi ne este imposibil să depunem eforturilenecesare ca să putem acţiona. Există o stare de nedeterminare în care tendinţe contrare îşi disputăîntâietatea. i în incertitudine omul este vulnerabil. Apare pericolul de a nu ne impune voinţa
Ș
  pentru că gândurile şi sentimentele ne sunt tulburate. Voinţa nu reprezintă altceva decât unimpuls de a trece la un sentiment de neîmplinire la sentimentul de împlinire.1
 
De fapt, am ajuns la ceva cunoscut. Pentru a slăbi un grup de persoane şi să i te impui,este de ajuns să-l divizezi. Un om care are o îndoială introduce în el o diviziune. Această îndoialăeste distructivă nu numai în a-l ridica pe un plan superior, dar i mai mult, aşa cum ne arătă datele
ș
 ştiinţifice, aduc boală.Am ajuns la energia opusă îndoielii şi care este încrederea. Puterea pe care o areîncrederea o găsim cuantificată în parabola din Evanghelie despre care am amintit. Trebuie săarăt că va fi nevoie de o mare putere exemplificatoare pentru că milioane de oameni au uitat ceeste încrederea, acesteia nu i se dă nici o şansă. „Încrederea” a devenit un cuvânt sec. Şi mai alessă avem în vedere faptul că există o mare diferenţă între a fi plin de încredere şi a fi naiv şi, cutoate acestea, linia de demarcaţie este foarte subtilă. A fi naiv înseamnă a fi ignorant. A aveaîncredere este cea mai mare este cea mai inteligentă acţiune care poate exista. Încrederea chiar simulată poate avea efecte binefăcătoare. Vei învăţa să te stăpâneşti pentru a nu te lăsa purtat dereacţii instinctive, de furie, de revoltă, de orgoliu rănit.Cercetarea ştiinţifică medicală confirmă cu exemple şi situaţii evidente că în multe parabole din Evanghelie sunt arătate aspecte care privesc sănătatea umană. De aceea atunci cândle citim trebuie să avem în vedere că cuvântul grec
 soteria
este o realitate în ele.Este ştiut din Evanghelia după Ioan „Dar sunt şi alte multe lucruri pe care le-a făcut Isusşi care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că lumea aceasta n-ar cuprinde cărţile ce s-ar fiscris.”Iată de ce ajung la vinul imunitar cu un agraphon atribuit lui Isus Hristos:„Într-o zi, Isus văzu nişte oameni abătuţi care şedeau plini de amărăciune pe margineaunui drum. El îi întrebă: „Care-i pricina nenorocirii voastre?” La care ei răspunseră: „Am ajunsaşa din cauza fricii noastre de iad.”Isus merse mai departe şi pe marginea drumului iar dădu peste nişte oameni în diverseatitudini de mare mâhnire şi tristeţe, răzleţiţi în mai multe grupuri. Îi întrebă şi pe aceştia: „Care-i pricina suferinţei voastre?” Ei răspunseră: „ Dorinţa de Rai ne-a adus în această stare.”Isus îşi continuă drumul, până ce întâlni un al treilea grup. Aceştia arătau ca nişte oamenicare înduraseră multe, dar chipurile lor străluceau de bucurie.Isus îi întrebă: „Ce v-a făcut aşa?” şi ei răspunseră: „Spiritul Adevărului. Noi am văzutRealitatea, ceea ce ne-a făcut să dăm uitării ţelurile mai puţin însemnate.”Atunci Isus zise: „Aceştia sunt oamenii care izbândesc. La Ziua Judecăţii, aceştia sunt ceicare vor fi în Prezenţa lui Dumnezeu”.În cazul nostru aşa cum vom vedea ţelul pentru care trebuie să ne luptăm este de a ajungela o încredere cât mai mare. Ceea ce nu este uşor pentru mediu descris, pentru că trebuie să fii puternic pentru a ţine piept tentaţiilor ce pot apare pe cale şi pentru a le recunoaşte drept ceea cesunt ele. Mai mult pentru a ne antrena capacităţile corpului fizic avem posibilităţi mari faţă deoferta pentru a ne antrena încrederea. Sufletul prin încercări obţine cunoaşterea. Dar, chiar şiaceste încercări sunt paralizate de marea taină a tuturor nenorocirilor care este bănuiala, îndoiala.Pe de altă parte adevărul despre care vorbeşte al treilea grup este molipsitor numai cătrebuie să fim accesibili pentru a ajunge la el. Îndoiala este vaccinul care te protejează. Raţiuneate protejează. Protejat nu vei ajunge niciodată ca cei din al treilea grup.Acum să arătăm succint ce ne spune parabola din punct de vedere al exprimării economieide piaţă. Este vorba de un gospodar care avea o vie care trebuia culeasă. S-a învoit cu lucrătoriisă le de-a câte un leu pe zi şi i-a trimis la vie. Până acum totul ca la carte. Dar gospodarul a maiieşit de câteva ori şi găsind din nou lucrători i-a trimis şi pe ei le vie dar, fără a se mai tocmi cu ei.El le-a spus acestora că: „ şi veţi primi ce va fi cu dreptul”.Avem cu alte cuvinte mai multe echipe de lucrători: una tocmită după regulile pieţei şicelelalte pe bază de încredere. Cei din urmă fac parte din al treilea grup de oameni. Am ajuns şi2
 
în parabolă la acea calitate umană care trebuie să domine raporturile noastre şi aşa cum vomarăta este vitală atât pentru procesul de însănătoşire i, mai ales, pentru a avea un sistem imunitar 
ș
  puternic. Este o parabolă care exprimă în modul cel mai cuprinzător măreţia încrederii.Dar noi de mult funcţionăm pe principiul economiei de piaţă. Aşa ne spune şi psalmistul„Miluieşte-mă Doamne, că a lipsit cel cuvios că s-a împuţinat adevărul de la fii oamenilor”.Economia de piaţă este văzută ca un loc în care integritatea, onestitatea şi cinstea nu suntconsiderate importante în tranzacţiile zilnice. Ba dimpotrivă, toate interacţiunile se bazează înîntregime pe câştig, iar înşelătoria e considerată ca o abilitate şi tehnică de apreciat. Într-un astfelde cultură moralitatea nu numai că este absentă, dar este considerată chiar a fi iraţională, lipsităde valoare, o dovadă de slăbiciune.În condiţiile de mai sus nimeni nu este la adăpost de încercări.Din cele expuse până acum cerinţa de imitaţie a lui Isus Hristos şi de a urma modelul luişi de a deveni asemenea lui este imperativă pentru a putea cultiva via sănătăţii care esteîncrederea. Această imitaţie presupune să se urmărească dezvoltarea şi înălţarea propriei fiinţe şisă se evite stabilizarea în automatisme şi în ceea ce e o bază socială deghizată îl împiedică pe omsă pătrundă în adâncul sufletului şi să se transforme conform modelului. Prin această imitaţie alui Isus înlăturăm ceea ce împiedică progresul individual şi al grupului de oameni.Şi pentru ca această imitaţie să devină un nou imbold în a percepe cele ce urmează, voiexpune un agraphon cu o altă întâmplare a lui Isus:Într-o zi, când trecea printr-un cartier în care locuiau opozanţi de-ai Lui, aceştia îlhuiduiră.Dar el răspunse repetând câteva rugăciuni în numele lor.Cineva îi spuse:„Te-ai rugat pentru oamenii aceştia; nu te-ai simţit mânios pe ei?”El răspunse :„Nu pot să cheltuiesc decât din ce am în pungă.”Am ajuns la ceea ce ştiinţa modernă a descoperit. Dacă vei reuşi să înfrângi mânia veireuşi să înfrângi şi alte trăsături negative. Dacă ne gândim că mânia poate degenera în furie pecând mânia controlată dezvoltă altruismul şi se transformă în iubire şi blândeţe putem aprecia câtde excepţional este exemplul dat de Isus.Dar să vedem dacă există astfel de exemplu în filozofia apreciată de mediul secularizat.Vom porni de la exigenţele ştiinţifice care arată că rostul filosofiei nu este atât de a interpretalumea contemplând-o, ci de a o schimba. Mai mult se cere ca filosofia să aducă o consolare deordin terapeutic a suferinţelor sufleteşti ale oamenilor. Socrate a fost nu numai un educator, ci şiun terapeut. El nu se baza pe o logică dăltuită, pe o prea mare raţionalitate prin care se perturbăcirculaţia energiei în organism. Să vedem ce ne spune istoria şi despre felul în care acţionaSocrate.Diogene Laertios ne informează că: „adesea din cauza argumentării lui vehemente,oameni se aruncau asupra lui cu pumnii sau îl trăgeau de păr; şi că de cele mai multe ori eradispreţuit şi luat în râs, dar îndura cu răbdare această părere proastă; odată chiar cineva se mira pentru că primise liniştit o lovitură de picior, iar el spuse: „Dacă un măgar m-ar fi lovit cu copita,l-aş fi dat în judecată”Cele două aspecte de a trata mânia ne recomandă să regândim orice situaţie în mod pozitiv. Adică să căutăm partea plină a paharului. Această orientare te ajută să înlături gândurilenegative şi dăunătoare care se pot dezvolta în tine la fel de repede ca buruienele dintr-o grădinăcare sufocă toate plantele frumoase şi delicate, dacă li se permite să preia controlul.Răspunsul la agresivitate nu este eradicarea ei, ci înţelegerea şi canalizarea în direcţii potrivite pentru a se putea exprima.3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
miiucu liked this
Dan liked this
Viorel Arniceru liked this
Ieremeiov Vladimir liked this
livia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->