Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
264Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PENYATAAN PROFESIONAL

PENYATAAN PROFESIONAL

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 9,795 |Likes:
Ini hanya contoh pernyataan professional bagi rujukan para guru pelatih yang akan, sedang atau telah berpraktikum...
Ini hanya contoh pernyataan professional bagi rujukan para guru pelatih yang akan, sedang atau telah berpraktikum...

More info:

Published by: Mohd Firdauz Shariff on Nov 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2014

pdf

text

original

 
PENYATAAN PROFESIONAL
Sebelum Praktikum
Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalamprogram pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untukmengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalamsituasi sebenar bilik darjah dan sekolah. Pelaksanaan program peringkat inimember tumpuan kepada proses pengajaran dan pembelajaran denganbimbingan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing melalui perkongsianpintar dan pemuafakatan antara agensi-agensi KPM.Sebelum menjalani tempoh latihan praktikum, saya telah mengikuti empatperingkat Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) semasa semester satu-empat. itu merupakan syarat yang perlu disempurnakan terlebih dahulu sebelummenjalani praktikum. Saya juga telah mendapat taklimat daripada unit praktikummengenai hal ini iaitu latihan praktikum.Penempatan sekolah telah ditetapkan oleh pihak IPGM sendiri tetapi kamitelah berpakat antara ahli-ahli PISMP Semester enam untuk mencabut undi bagipenempatan kami di sekolah. Hal ini kerana, setiap sekolah hanya dibenarkansekurang-kurangya dua-tiga orang sahaja untuk satu sekolah bagi setiapopsyen. Undi telah dicabut dan saya telah mendapat cabutan yangmenempatkan saya di Sekolah Kebangsaan Kedai Buloh 2, Jalan Pantai CahayaBulan, Kota Bharu, Kelantan. Saya bersama dengan dua orang lagi rakan kelassaya Mohd Hamidi Bin Mohd Hamin dan Nur Haslina Binti Ilham. Tidak lupa jugabersama-sama saya di sekolah yang sama ialah Yuhanis dan juga Maryamdaripada Pengajian Sains.
 
Kami telah menerima taklimat daripada Ketua Unit Praktikum, TuanHaji......pada......di Dewan Wawasan.....jam 8.30 pagi.Sehari sebelum ke sekolah untuk melapor diri, saya dan rakan saya pergimeninjau lokasi sekolah tersebut. kami juga cuba mengambil catatan masaperjalanan dari rumah sewa kami ke sekolah. Ini bagi memudahkan lagi kamiuntuk ke skolah menjalani praktikum. Masa perjalan kami hanya mengambilmasa lebih kurang 20 minit sahaja, lebih kurang 16-20 kilometer dari rumah.Selain itu, saya telah membeli buku Rancangan Pengajaran Harian diPusat Koperasi Guru Pelatih. Harga buku tersebut ialah RM20. Setiap gurupelatih wajib membeli buku Rancangan Pengajaran untuk dibawa ke sekolah.
S emasa Praktikum
Saya Mohd Firdauz Bin Shariff telah menjalani latihan praktikum padasemester enam iaitu Praktikum Fasa 2 di Sekolah Kebangsaan Kedai Buloh 2,Jalan Pantai Cahaya Bulan, Kota Bharu, Kelantan. Praktikum ini mengambilmasa selama dua bulan (26hb Julai 2009 – 20hb Ogos 2009) dan saya mestimengikuti segala aktiviti yang berjalan di sekolah dalam jangka waktu tersebut.Antara tujuan sampingan program Praktikum ini adalah untukmembolehkan pelajar membiasakan diri di sekolah dan di bilik darjah sertamendapat pendedahan awal pembelajaran murid. Di sekolah juga saya perlumengajar subjek major saya iaitu Bahasa Melayu selama 9 masa dan juga 2masa bagi subjek minor saya iaitu Pendidikan Jasmani. Setelah saya menelitikandungan tugasan, saya mendapati kurikulum dan sukatan pelajaran jugamenjadi salah satu item penting dalam senarai semak tugasan. Perkara inisedikit sebanyak menyumbang kepada pengetahuan baru saya tentang
 
pembelajaran murid-murid. Selain itu, saya juga dapat memahami pengurusanstrategi pengajaran dan pembelajaran melalui buku rekod pengajaran. Antaralain, tugasan yang diberikan juga membolehkan saya membina kemahiranberinteraksi dengan murid, guru dan kakitangan sekolah. Kepentingan utamaaktiviti ini adalah untuk membina keyakinan diri seseorang guru pelatih selaindaripada mempersiapkan mereka sebagai salah seorang komuniti sekolah padamasa akan datang. Di samping itu juga, guru pelatih diharap dapat memahamitingkah laku murid-murid, pengurusan bilik darjah, proses penyepaduan teori danamalan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran (P&P) melaluipemerhatian, interaksi dan refleksi.Oleh yang demikian, pendedahan awal saya di Sekolah KebangsaanKedai Buloh 2 sememangnya memberikan impak yang positif kepada sayadalam membentuk keperibadian, sahsiah dan kualiti sebagai seorang guru dimasa akan datang. Semoga guru-guru pelatih gembira dalam menjalankan tugasini.Antara pengalaman yang tidak dapat saya lupakan semasa menjalanipraktikel ini ialah saya dan rakan saya diberi tugas oleh Guru Besar SKKB2 iaituProjek Top 10. Kami menjalankan tugas kami dengan baik dan guru besar berpuas hati dengan hasil kerja kami. Satu lagi hasil kerja kami ialah, menghiassetor sukan sekolah. Kami telah membersih dan mengubahsuai susun atubahagian setor sukan itu. Kami berasa bangga kerana diberi peluang seperti itu.Moga kerja-kerja kami kekal dan ada perubahan dan peningkatan selepas ini.

Activity (264)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Norhayati Ismail liked this
khyree liked this
Lee Ching liked this
josephkondo liked this
Zida Hadzidil added this note
Sharing Is Caring..Thx a lot :)
Syan Lee liked this
kassturi liked this
Nurul Adlia liked this
farhah_nabil liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->