Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
39Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pedagogi

pedagogi

Ratings:
(0)
|Views: 2,615|Likes:
Published by farhana salleh

More info:

Published by: farhana salleh on Nov 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

 
 DRS. KHALID BIN JONITPENSYARAH FAKULTI PENDIDIKANUNIVERSITI INDUSTRI SELANGOR 
TOPIK 1 :KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AWAL KANAK-KANAK 1.Pengenalan
Pendidikan awal kanak-kanak merupakan pendidikan peringkat awal usia kanak-kanak.Kefahaman asas terhadap kanak-kanak adalah perlu diketahui oleh pendidik yanginginmenceburi dalam bidang awal usia ini. Amalan yang bersesuaian denganperkembangan dan pembelajaran kanak-kanak adalah meliputi berbagai aspekperkembangan dan pembelajarankanak-kanak. Amalan yang bersesuaian perludifahami oleh pendidik dan menjadi landasankepada pelaksanaan program kurikulumpendidikan awal kanak-kanak. Kefahaman dankesedaran tentang pendidikan awalkanak-kanak akan meningkatkan kualiti pengajaranKonsep adalah pendapat atau tanggapan mengenai sesuatu. Konsep-konsepprasekolah bermaksud pendapat atau tanggapan berkenaan pengajaran danpembelajaran kanak-kanak yan berumur empat hingga enam tahun. Pengajaran ialahsemua yang dipelajari oleh kanak-kanak.Terdapat banyak pendapat berkenaan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak.Antara konsep-konsep penting dalam pendidikan prasekolah dan menjadi prinsip atauhukum dalam mendidik kanak-kanak adalah:Belajar melalui bermainNaluri ingin tahuPerkembangan menyeluruhPenerapan nilai murniKreativitiKecerdasan pelbagai
 
 
2
.Belajar Melalui Bermain
Dalam pendidikan prasekolah, proses pembelajaran dijalankan secara tidak formal, iaitubelajar melalui bermain. Aktiviti-aktiviti perlu dirancang supaya kanak-kanak dapatmerangsang naluriingin tahu, mengukuhkan kordinasi motor kasar dan halus,menggunakan daya kreatif, memupuk semangat bergaul, sifat hormat menghormati danberdisiplin. Belajar melalui bermain inimeninggalkan beberapa faedah:menggalakkan perkembangan kognitif menggalakkan perkembangan fizikalmenggalakkan kestabilan emosimenggalakkan perkembangan dan kemahiran sosialmenggalakkan perkembangan bahasamenggalakkan kreativitimemenuhi pelbagai keperluan kanak-kanak 
3.Merangsang Naluri Ingin Tahu
Guru dapat merangsang naluri ingi tahu kanak-kanak dengan menarik perhatian merekasebelummemulakan sesuatu pelajaran. Kanak-kanak tidak dapat berfikir secaraabstrak. Mereka perlukan bahan konkrit dan pengalaman sbenar bagi memahamisesuatu perkara. Kanak-kanak belajar melalui pelbagai deria seperti melihat, mendengar, menyentuh merasa dan bau.Guru dapat merangsang naluri ingin tahu kanak-kanak denganMemerhati : tarik perhatian kepada pelbagai objek Kasifikasi : galakkan mengumpul dan menyusun objek mengikut kriteria.Eksperimen : kemukakan soalan seperti ³Apa akan jadi?´Menjangka : cuba atau teka hasil atau apakah yang akan berlaku.Menyoal : tanyakan soalan terbuka seperti ³Mengapa kamu fakir«..´Penyelidikan : tunjuk bagaimana hendak dapatkan maklimatKomunikasi : jelaskan pengalamanSelain itu, peranan guru membantu kanak-kanak menjelajah dan mencari sendirisesuatumaklumat dengan cara berikut:Memberi motivasi kepada kanak-kanak dengan menyediakan persekitaran yang
 
kaya dengan bahan.Mengenal pasti apa yang kanak-kanak tahu dan apa yang ingin tahu,kemudian pilih tajuk dan aktiviti yang sesuai.Melibatkan semua kanak-kanak dengan memilih aktiviti yang mereka dapatlakukan sendiri ataupun dalam kumpulan kecil.Berikan masa dan kebebasan yang diperlukan untuk kanak-kanak menjelajahHormati perbezaan individu kanak-kanak. Cara kanak-kanak menyelesaikanmasalah tidak samadengan cara orang dewasa. Kanak-kanak belajar dengankadar yang berbeza-beza. Oleh itumereka mungkin tidak faham sepenuhnyasesuatu konsep yang diajar.Tanyaka berbagai soalan terbuka dan terima pelbagai jawapan merekaKerap berikan maklum balas dan peneguhan kepada kanak-kanak semasa proses pembelajaran.Kembangkan pelajaran dengan membuat lawatan, bercerita, melihat filem ataumenjemput penceramah.Tunjukkan model sikap positif dan guru berkongsi minat ataupun semangat dankekaguman bersama kanak-kanak berkaitan dunia di sekeliling mereka
4
.Perkembangan Menyeluruh
Pembelajaran bukan terasing, tetapi perlu dihubungkan dan digabungkan dalam semuabidangkurikulum. Pembelajaran perlu difokuskan kepada kanak-kanak secaramenyeluruh denganmemenuhi keperluan fizikal, sosial, emosi dan intelektual kanak-kanak.Perkembangan menyeluruh bermaksud perkembangan kanak-kanak daripada segiperkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek atau kognitif. Dalam pengajaran danpembelajaran, semuaaspek ini adalah penting dan saling berkaitan. Tidak ada satuaspek yang berkembang secarasendiri dan tidak ada suatu aspek yang paling penting.Contohnya, seseorang kanak-kanak yangmembaca melibatkan fungsi jasmani, emosi,rohani dan intelektual di samping lima aspek lainseperti sosial dan kreatif.Oleh itu, fokus guru adalah pada perkembangan kanak-kanak hendaklah secaramenyeluruh.Pengajaran kanak-kanak yang menekankan semua aspek perkembangansangat penting.Kurikulum dan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh dantidak terpisah.

Activity (39)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aruna Madasamy liked this
Suhaimi Rahim liked this
Yusni Jamal liked this
yenying liked this
Hasnawati Bacho liked this
Dian Asrar liked this
Sandra Mit liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->