Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
73Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sisteme și tehnologii de creștere a puilor de carne (pag 102-224)

Sisteme și tehnologii de creștere a puilor de carne (pag 102-224)

Ratings: (0)|Views: 6,816 |Likes:
Published by Nik Nik
Este continuarea primului document, dedicat de autor creșterii puilor de carne.
Este continuarea primului document, dedicat de autor creșterii puilor de carne.

More info:

Published by: Nik Nik on Nov 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2014

pdf

text

original

 
4.
 
CAPITOLUL5APAÎNNUTRIŢIAGĂINILORDINRASELEGRELE
Păsărileconsumăocantitatemaredeapă,careeste,deregulă,dublă faţădecantitateadehranăingerată,încondiţiileuneitemperaturiînhalăde
+21
DC
şiauneifurajărinormale.. Înorganismulsărilor,apajoacăroluriimportante,cadeexemplu: mediudedispersie;dizolvant;transportor;participantlaproceseledehidrolizăşihidratareetc.Consumuldeapăestecontrolatdehipotalamus;prinreceptorii osmotici,situaţiînzonapreoptică(parteaanterioarăahipotalamusului). Păsărileauoparticularitatefiziologică,respectivabsorbţiaapeidin urină,fenomenproduslanivelulcolonului.. Întreconţinutulraţieidehranăînproteineşiconsumuldeapăexistă ocorelaţiestrân
(faniA.,Chihaia2004).
Astfel,unnivelproteicridicat determinăocreştereaconsumuluideapă.Înmedie,creştereacu1%a niveluluiproteicconducelaosporirecu3%acons-6muluideapă. Raportulapă:nutreţcombinatvariază)ntfel,75:i2:1.Dacă sursadeproteineestesoia,acestraportcreştela2,4:1. Grăsimileadăugateînhranăreducconsumuldeapă
(faniA.,Chihaia, 2004).
Niveluldesaredinraţieinfluenţează,deasemenea,consumuldeapă. Deexemplu,nutreţurilecombinatecareconţin0,25%sodiuatragdupăsineo creşterecu10%aconsumuluideapăfaţădecelecareconţin0,14%sodiu.Astfel, seexplicădeceaparintoxicaţiicusodiulapăsări,cândapanuliseasigurăîn cantităţisuficientesauchiarlipseşte.Deaceeamonitorizareaconsumuluideapăşihranăesteooperaţiuneobligatorieînoricefermăavicolă. Încazderestricţionareac~nsumuluideapă,după48orederestricţionare,tineretulaviaresteprofundafectat,crescândprocentulde mortalitate,întimpcelaadulteseconstatăscădereaproducţieideouă,cât şiuneleafecţiuni,precum:necrozaovarelor,nefroză,reducereagreuţii ouălor,acojiişiaintensităţiiouatuluişichiar,încetareaouatului. După
Adams
şi
Sundecit.delaniA.Chihaia,2004,
privareadeapătimpde48-72deoreaadultelor,afecteazăproductiadeouătimpde7-8săptămâni.
Înacelaşitimp,cercetătorul
Trenerman,
1972,'
ademonstratcăprivareagăinilor
102
 
deapăpeoduratăde3zileledeterminănăpârlirea.Dacăadultelesuntlipsitetotaldeapătimpde24ore,ouatulîncetează,iaratuncicândprivareadeapăesteînsoţitădedereglăriînsemnatealefactorilordemicroclimatdinhală(temperaturăexcesivderidicată;umiditaterelativăaaeruluifoartescăzutăetc.)esteafectatăsemnificativstareadesănătateapăsărilor.Găinilecareprimeschranăfărăapă,potsupravieţuitimpde8-10zile,laotemperatură,de+30°Cînhală.Laoprivaredeapădescurtă durată,seînregistreazăpierderiîngreutatede8-10%,scadeproducţiade ouăşicreştesensibilitateapăsărilorlaalţifactoridestres,pefonduluneiscăderiarezistenţeilaboli,prinmodificareareactivităţiiimunologice.Puiidegăinăînvârstăde7zile,căroranuliseadministreazăhranăşiapă,supravieţuiescaproximativ7zile. Latemperaturiridicateînhală,scadeconsumuldefuraje,ceeacedeterminămodificareaînsensnegativaraportuluiapă:hrană.Deexemplu,la+29....+30°C,acestraportcreştela2,6:1,iarla+35°C,la4,61:1sauchiar,la5:1,urmarea<compensăriipierderilordeapădinorganismulpăsărilorprintr-unconsumsuplimentardeapă.Îngeneral,stresulprovoc3!-tdecăldurădeterminăocreştereaconsumuluideapă, cu15%vara/fatădeiarnă.Reducereatemperaturiiaeruluidinhalăsublimiteleoptime(însezonulrece)esteînsoţitădereducereaconsumuluide apăpânălavaloridăunătoareouatului.Comparativcumamiferele,cerinţeledeapăalepăsărilor,raportate la
1
kggreutatecorporalăsuntmaimari.Înperioadadeouatestenevoiedeocantitatedeapăechivalentăcudublulgreutăţiisubstanţeiuscateanutreţuluicombinatadministrat,iarpentruproducereaunuiou,cantitateadeapănecesarătrebuiesăfiededouăorigreutateaconţinutuluiouluiînapă
(fani
A.
Chihaia,2004).
,În
tabelul
44seprezintăconsumuldeapălagăiniledereproducţiedinraselegrele(T.P.şiP.A.),încondiţiinormaledetemperatură. Lapuiuldecarne,consumuldeapăvariazăşiînfuncţiedefelulhibridului;astfel,lahibridul"COBB-500",consumuldeapăestecelprezentatîn
tabelul45.
Înpracticacreşteriipăsărilor,acesteaauacces"adlibitum"laapă,înambelesezoanealeanului(caldşirece).Accesulpăsărilorlaapătrebuie săfiefacil,iarcalitateaapeinutrebuiesăridiceprobleme.Deaceea,apaadministratăpăsărilorsevacontrola,periodic,subaspectorganoleptic,fizico-chimicşimicrobiologie.Apatulbure,cuînsuşiriorganolepticemodificateesteconsumatădepăsări,încantităţimaimicidecâtcelenormalesauchiaresterefuzată
(fani,A"Chihaia,2004),
dupăcumaparecesaucaldăesteconsumatăîncantităţireduse,subnecesar,cuinfluenţenegativeasupraproducţiei.
103

Activity (73)

You've already reviewed this. Edit your review.
Dorin Cotirsev liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Daniel Gornea liked this
Cristian Lupascu liked this
Stancu Emilia liked this
kopalko775081 liked this
paraschiv54 liked this
florinescu61 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->