Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
15Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Poduri-Cap3

Poduri-Cap3

Ratings: (0)|Views: 2,491|Likes:
Published by Alexandru Stanila

More info:

Published by: Alexandru Stanila on Nov 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/23/2013

pdf

text

original

 
Poduri - IC 2006
 
UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE CONSTRUCŢII
DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCŢII METALICE ŞI MECANICA CONSTRUCŢIILOR 
DISCIPLINA DE PODURI METALICE
Str. Stadion 1/ RO-300224 TIMIŞOARA Tel. 0040-256-403.919Fax 0040-256-404.010Email : decanat@ct.upt.ro
Capitolul 3
CLASIFICAREA PODURILOR 
O clasificare a podurilor devine necesară datorită marii diversităţi a acestor construcţiiinginereşti, ţinând seama de formele constructive, de condiţiile de fundare, relieful terenului,condiţii estetice, etc.
Observaţie:
Alegerea criteriilor de clasificare este esenţială.
1.Clasificarea podurilor după mărime
Dimensiunea geometrică funcţie de care se face această clasificare este lumina podului. În baza acestei dimensiuni podurile se clasifică în:
Podeţe
– reglementările în vigoare la ora actuală prevăd ca limita superioară adimensiunii geometrice sus amintite să fie egală cu 5 m, atât pentru podurile de şosea cât şi pentru cele de cale ferată. Această lumină a fost stabilită convenţional.Podeţele sunt de mai multe categorii:
o
Podeţe deschise – sunt specifice pentru căile ferate, se caracterizează prinfaptul că suprastructura lor alcătuită din elemente de rezistenţă separate, ce nu realizează untablier continuu. Calea reazemă direct pe suprastructura acestor podeţe.
Figura 3.1
Podeţe deschise
o
Podeţe dalate suprastructura acestor poduri este realizadintr-o dală din beton armat. Dala este aşezată sub cale susţinând sistemul rutier la podeţele de şosea sau patul de balast la podeţele de cale ferată.Prof. dr. ing. Radu Băncilă & conf. dr. ing. Edward Petzek 
 
3-1
 
Poduri - IC 2006
Figura 3.2
Podeţe dalate
o
Podeţe boltite – suprastructura acestor podeţe este o boltă care reazemă pedouă culei.
Figura 3.3
Podeţe boltite
o
Podeţe tubulare sunt caracterizate prin faptul au o structură uni(suprastructura este legată organic de infrastructură). Aceste podeţe au forme diferite, vezi figură.Un aspect important de care trebuie să se ţină seama, la proiectarea şi execuţia unor astfel detraversări este acela al posibilităţii de întreţinere ulterioare; din acest considerent sunt preferate podeţele de formă ovoidală, la care se pot realiza înălţimi mai mari, necesare pentru curăţirea lor.
Figura 3.4
Podeţe tubulare
Poduri
 – toate structurile ce depăşesc limita indicată la punctul anterior poartădenumirea de poduri. Ţinând cont de limitele largi în care variază lumina acestora, a fostnecesar să se adopte următoarea clasificare:
o
Poduri mici – cu lumina
20 m;Prof. dr. ing. Radu Băncilă & conf. dr. ing. Edward Petzek 
 
3-2
 
Poduri - IC 2006
o
Poduri mijlocii - cu lumina cuprinsă între 21 şi 50 m;
o
Poduri mari - cu lumina cuprinsă între 51 şi 100 m;
o
Poduri foarte mari - cu lumina > 100 m.
2.Clasificarea podurilor după scopul pentru care se construiesc (destinaţie)
Această clasificare se referă la natura circulaţiei care se desfăşoară pe pod. În acest sens sedeosebesc:Poduri care deservesc numai circulaţiei pietonilor – 
pasarele
. Acestea traverseazăcăi ferate, autostrăzi, sau se regăsesc în porturi permiţând îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor.
Figura 3.5
Pasarele
Poduri de şosea
– deservesc circulaţia vehiculelor rutiere.
Poduri de cale ferată
- deservesc circulaţia vehiculelor de cale ferată.
Poduri combinate
sunt structuri care deservesc circulaţia mai multor tipuri dei de comunicaţie. Combinarea se poate face prin
 juxtapunere
, care nu aduceProf. dr. ing. Radu Băncilă & conf. dr. ing. Edward Petzek 3-3

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
cerbu_bass_cdc liked this
Alexei Prihodco liked this
Moise Cristian liked this
Moise Cristian liked this
Dan liked this
relu59 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->