Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
StructuriStaticDeterminateCurs

StructuriStaticDeterminateCurs

Ratings: (0)|Views: 473|Likes:
Published by Alexandru Stanila

More info:

Published by: Alexandru Stanila on Nov 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2012

pdf

text

original

 
 MIRCEA EUGEN TEODORESCU
STATICA CONSTRUCTIILOR
STRUCTURI STATIC DETERMINATEUniversitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
-
 
2000 –
 
 
Î
n
ş
edin
ţ
a de catedr 
ă
din 03.04.2000 s-a discutat lucrarea
“StaticaConstruc
 ţ 
iilor. Structuri static determinate”
elaborat
ă
de s.l.dr.ing. Mircea-EugenTeodorescu
ş
i s-a aprobat multiplicarea ei pe plan local.
 
 
- 3 -
PREFA
ŢĂ
 
Cursul
"Statica Construc
 ţ 
iilor. Structuri static determinate” 
este destinatstuden
ţ
ilor din anul II de la Facultatea de Hidrotehnic
ă
.Cursul este alc
ă
tuit din 6 capitole
ş
i anume:
Capitolul I - Aspecte generale ale calculului structurilor de rezisten
 ţă 
. În acestcapitol sunt prezentate obiectul de studiu al Staticii Construc
ţ
iilor, schematiz
ă
rile carese fac în vederea ob
ţ
inerii modelului matematic, ipotezele simplificatoare folosite încalculul liniar elastic, no
ţ
iuni
ş
i teoreme generale folosite în calculul structurilor. Deasemenea sunt prezentate rela
ţ
iile folosite pentru calculul deplas
ă
rilor structurilor elastice produse atât de for 
ţ
e cât
ş
i de ac
ţ
iunea varia
ţ
iei de temperatur 
ă
 
ş
i a ced
ă
rilor de reazeme.
Capitolul II - Structuri static determinate alc
ă 
tuite din bare drepte
. În acestcapitol este prezentat modul de rezolvare al structurilor static determinate alc
ă
tuitedin bare drepte. Tipurile de structuri analizate sunt: grinzile simple (grinda în consol
ă
,grinda simplu rezemat
ă
 
ş
i grinda cu consol
ă
), grinzile compuse (Gerber)
ş
i cadrele plane (de form
ă
oarecare
ş
i simetrice).
Capitolul III – Grinzi cu z
ă 
brele..
în acest capitol este prezentat modul dealc
ă
tuire a grinzilor cu zabrele, ipotezele simplificatoare admise care stau la bazacalculului, precum
ş
i metode de determinare a eforturilor din bare. Pentru grinzile cuz
ă
 brele având t
ă
lpi paralele
ş
i înc
ă
rcate cu for 
ţ
e verticale se prezint
ă
analogia cugrinda simplu rezemat
ă
corespunz
ă
toare.
Capitolul IV – Arce static determinate
. În acest capitol sunt prezentate principalele tipuri de arce static determinate din punct de vedere al formei
ş
i alalc
ă
tuirii precum
ş
i al calculului eforturilor.
Capitolul V – Utilizarea principiului lucrului mecanic virtual în calculul  structurilor static determinate.
În acest capitol este prezentat principiul lucruluimecanic virtual precum
ş
i modul de utilizare în calculul diferitelor categorii destructurilor static determinate: grinzi compuse, cadre plane
ş
i grinzi cu z
ă
 brele.
Capitolul VI – Linii de influen
 ţă 
.
În acest capitol sunt prezentate aspecteleteoretice
ş
i practice privind trasarea a liniilor de influen
ţă
.Aspectele teoretice sunt înso
ţ
ite de numeroase exemple numerice care au rolulde ajuta studen
ţ
ii în preg
ă
tirea lor.Autorul

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Moise Cristian liked this
Moise Cristian liked this
Dan liked this
alin_mocioi liked this
vjramsie liked this
Popa Mircea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->