Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pendidikan Remaja Dalam Era Globalisasi Tinjauan Terhadap Konsep Ta`Dib Sebagai Pendidikan Yang Komprehensif

Pendidikan Remaja Dalam Era Globalisasi Tinjauan Terhadap Konsep Ta`Dib Sebagai Pendidikan Yang Komprehensif

Ratings:
(0)
|Views: 443|Likes:
Published by Peminggir Kota
Globalisasi membadai dunia. Fenomena ini tidak mampu dibendung kemaraannya. Suka atau tidak, lambat laun globalisasi tetap memberi dampak dalam kehidupan seseorang. Tanpa mengenal usia, globalisasi bawaan Barat yang sarat dengan pengalaman dan falsafahnya, dengan begitu rakus membaham kemanusiaan dan jati diri, malah membangkitkan kekeliruan. Paling teruk menjadi mangsa, golongan remaja yang dirundung ‘krisis identiti’ dan ‘jurang generasi’. Sebagai satu fenomena sejagat yang begitu berpengaruh dan tidak terelakkan, aspek pendidikan turut merasakan kesannya. Jauh dari motif menyemarak perasaan anti-Barat, tinjauan ini bermaksud melakukan sesuatu yang wajar, bersikap objektif dan adil dengan melakukan analisis kritikal terhadap bahana globalisasi yang secara senyap menjalar dalam sistem dan pengamalan pendidikan di negara-negara umat Islam umumnya dan Malaysia khususnya. Kebejatan akhlak yang membelenggu remaja menimbulkan pelbagai persoalan mengenai keberkesanan sistem pendidikan yang diajar di institusi pengajian formal sama ada di peringkat rendah, menengah mahupun tinggi. Justeru, penulis cuba mengetengahkan beberapa ide besar yang dicetus para pemikir terutamanya gagasan ‘Ta`dib’ sebagai solusi kepada pemasalahan yang berlaku.
Globalisasi membadai dunia. Fenomena ini tidak mampu dibendung kemaraannya. Suka atau tidak, lambat laun globalisasi tetap memberi dampak dalam kehidupan seseorang. Tanpa mengenal usia, globalisasi bawaan Barat yang sarat dengan pengalaman dan falsafahnya, dengan begitu rakus membaham kemanusiaan dan jati diri, malah membangkitkan kekeliruan. Paling teruk menjadi mangsa, golongan remaja yang dirundung ‘krisis identiti’ dan ‘jurang generasi’. Sebagai satu fenomena sejagat yang begitu berpengaruh dan tidak terelakkan, aspek pendidikan turut merasakan kesannya. Jauh dari motif menyemarak perasaan anti-Barat, tinjauan ini bermaksud melakukan sesuatu yang wajar, bersikap objektif dan adil dengan melakukan analisis kritikal terhadap bahana globalisasi yang secara senyap menjalar dalam sistem dan pengamalan pendidikan di negara-negara umat Islam umumnya dan Malaysia khususnya. Kebejatan akhlak yang membelenggu remaja menimbulkan pelbagai persoalan mengenai keberkesanan sistem pendidikan yang diajar di institusi pengajian formal sama ada di peringkat rendah, menengah mahupun tinggi. Justeru, penulis cuba mengetengahkan beberapa ide besar yang dicetus para pemikir terutamanya gagasan ‘Ta`dib’ sebagai solusi kepada pemasalahan yang berlaku.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Peminggir Kota on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

 
1
Pendidikan Remaja Dalam Era Globalisasi;Tinjauan Terhadap Konsep Ta`dib Sebagai Pendidikan Yang Komprehensif 
oleh:Mohammad Fazril Bin Mohd SalehUniversiti Islam Antarabangsa Malaysia
Abstrak
Globalisasi membadai dunia. Fenomena ini tidak mampu dibendung kemaraannya. Suka atautidak, lambat laun globalisasi tetap memberi dampak dalam kehidupan seseorang. Tanpamengenal usia, globalisasi bawaan Barat yang sarat dengan pengalaman dan falsafahnya,dengan begitu rakus membaham kemanusiaan dan jati diri, malah membangkitkan kekeliruan.Paling
teruk menjadi mangsa, golongan remaja yang dirundung ‘krisis identiti’ dan ‘jurang  generasi’.
Sebagai satu fenomena sejagat yang begitu berpengaruh dan tidak terelakkan, aspek  pendidikan turut merasakan kesannya. Jauh dari motif menyemarak perasaan anti-Barat,tinjauan ini bermaksud melakukan sesuatu yang wajar, bersikap objektif dan adil denganmelakukan analisis kritikal terhadap bahana globalisasi yang secara senyap menjalar dalamsistem dan pengamalan pendidikan di negara-negara umat Islam umumnya dan Malaysiakhususnya. Kebejatan akhlak yang membelenggu remaja menimbulkan pelbagai persoalanmengenai keberkesanan sistem pendidikan yang diajar di institusi pengajian formal sama ada di peringkat rendah, menengah mahupun tinggi. Justeru, penulis cuba mengetengahkan beberapa
ide besar yang dicetus para pemikir terutamanya gagasan ‘Ta`dib’ sebagai solusi kepada
 pemasalahan yang berlaku.
Pengenalan
Tanpa menafikan dimensi positifnya, rempuhan globalisasi yang bermula sudahpunmemakan korban. Ini terbukti berdasarkan statistik kebejatan sosial remaja yang begitumemalukan. Justeru, segala tindakan perlu berasaskan pertimbangan yang rasional danberpaksikan nilai-nilai yang teguh tanpa disilaukan oleh anasir budaya luar yang tidak cocok dengan jati diri Muslim.
 
2
Sorotan yang banyak terfokus kepada globalisasi ekonomi menyebabkan sebahagian kitaterlepas pandang dimensi budayanya. Apa yang penulis maksudkan dapat dilihat dengan contoh
„karenah pasar raya‟. B
ukan sahaja barang-barang import terlambak di pasar raya, tetapi yangturut tersebar adalah budaya konsumerisme yang menciptakan gaya hidup bermewah-mewah,rakus dan boros. Umat kita sedang ditransformasikan dari insan pengabdi Tuhan menjadipenyembah materi duniawi dan makhluk konsumeris yang lahap. Memakai istilah Siddiq Fadzil,pasar raya yang tumbuh mencendawan di mana-mana telah mewujudkan fenomena persaingan
mosques versus malls
‟ (masjid lawan
pasar raya). Akibatnya banyak masjid yang sepi setelah jamaahnya
disedut
ke pasaraya. Kedamaian rohaniah yang ditawarkan oleh masjid seolah-olahsudah tidak relevan kerana yang diperlukan bukan lagi rahmat, pengampunan dan perlindunganTuhan, tetapi kemewahan kebendaan dan jaminan ekonomi dari institusi-institusi seperti bank dan syarikat-syarikat kewangan, maka ke sanalah mereka bertumpu mencari jaminan hidup.
1
 Dalam kertas kerja ini, penulis berhasrat mengenalpasti permasalahan utama sistem danpengamalan pendidikan khususnya terhadap remaja Melayu di Malaysia dalam era globalisasi.Kertas ini, di bawah bahagian
Keputusan dan Dapatan
, cuba menyingkap kajian-kajian yangtelah dilakukan oleh ahli-ahli akademik dan pengkaji di Malaysia terhadap kebejatan sosial yangberlaku terutama dalam kalangan remaja sebagai dampak langsung. Kemudian, perbincanganditeruskan dengan menyorot konsep dan
sejarah kemunculan „globalisasi‟, pengertiannya dan
dampak bawaannya. Kedua, hakikat realiti dan kebenaran disoroti melalui penyingkapan
„pandangan alam‟ Islam (
worldview of Islam
) yang terjelma daripada wahyu. Ketiga, oleh sebabtopik ini berkait langsung dengan remaja, maka, di bawah sub-
topik „
Perihal Remaja dan
Psikologi Jiwa Manusia‟
, konsep psikologi manusia, masalah jurang generasi dan krisis identitidikupas dengan teliti menurut khazanah kecendikiawanan Islam. Keempat, sebelum kesimpulan,penulis mengupas
konsep „Ta`dib‟ sebagai konsep pendidikan yang holistik dan integral
dibawah sub-top
ik
Konsep Ta`dib Sebagai Pendidikan Remaja yang Bercitra Islami dan
Komprehensif‟.
 
Perkaedahan
Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan
penyelidikan kepustakaan
(
libraryresearch
) sebagai kaedah utama dalam penyediaan kertas kerja ini. Penelitian dilakukan terhadap
1
Siddiq Fadzil
 , http://khairaummah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=139
, 26 -01-06
 
3
bahan-bahan ilmiah bercetak seperti buku, majalah, jurnal, prosiding, kertas kerja dan laporan.Malah, bahan-bahan ilmiah tidak bercetak seperti data-data internet dan rakaman video turutmenjadi sumber penyelidikan. Penulis juga, dengan penelitian terhadap kajian para cendiakawan,mengaplikasikan kaedah semantik bagi melakukan pendefinisian makna-makna perkataantertentu kerana penulis percaya
makna
sesuatu perkataan (berkaitan aspek intelektual)mempunyai pertalian rapat dengan nilai dan tindakan seseorang (berkaitan aspek aktual).
2
Selainitu, dengan menggunakan kaedah deliberasi, penulis cuba mengolah beberapa ide besar parapemikir terkemuka berdasarkan analisis isi dan intipati karya-karya mereka. Antara gagasanbesar yang ditelaah dan ditekuni secara intensif adalah konsep
ta`dib
yang disusun oleh SyedMuhammad Naquib al-Attas. Dalam kertas kerja ini juga, penulis lebih gemar menghurai danmembincangkan secara terperinci konsep-konsep penting berkaitan tajuk berbandingmemfokuskan data dan statistik yang sebenarnya sudah sedia maklum. Ini tidak bermaknapenelitian ini tidak bersifat empirik dan objektif, sebaliknya penulis lebih mengutamakanperbincangan perkara pokok (
substance
). Walau bagaimanapun, penulis tetap menyediakanpautan rujukan kepada statistik dan data-data tersebut.
Keputusan dan Dapatan: Kajian Kebejatan Sosial
Umumnya, kajian-kajian tentang gejala sosial yang telah dijalankan oleh penyelidik dikebanyakan universiti menunjukkan kepelbagaian tema yang penting. Antaranya, termasuk jenis- jenis: (1) gejala sosial dan kesannya; (2) salah laku dan masalah disiplin pelajar sekolah; (3)pelaksanaan undang-undang berkaitan jenayah rogol; (3) sumbang mahram dan seks sebelumperkahwinan; (4) kecelaruan gender; (5) gejala hidu gam; (6) perlumbaan haram yang dilakukanmat motor; (7) jenayah juvana; (8) pelacuran; (9) pornografi internet; (10) gejala buli di kalanganpelajar sekolah; (11) penagihan dadah; dan (12) penganiayaan dan pengabaian kanak-kanak.Secara keseluruhannya, dalam tempoh 2001-2005 terdapat 123 kajian mengenai pelbagai aspek gejala sosial yang berlaku di Malaysia telah dijalankan oleh pengkaji dari pelbagai universiti
.
3
 
2
Dalam perbahasan falsafah, makna perkataan dijana dan difahami oleh daya akliah (
cognitive power 
) yang membentuk danmenyampaikan isyarat-isyarat bermakna (
meaningful signs
). Disebabkan isyarat-isyarat bermakna ini dijana oleh akal yangbersifat batin (dalaman), maka ia disampaikan atau diekspresikan ke alam luar melalui daya berbahasa atau daya pertuturandan pemahaman ini mendorong kepada tindakan jasmani. Ru
 juk Adi Setia Mohd. Dom, “Teori dan Penemuan Barat tentang‘Aqal: Tinjauan dan Penilaian Ringkas Menurut Kerangka Faham Ilmu Islam”,
Seminar Pelbagai Martabat dan Sifat Akal Fikirandalam Tradisi Ilmiah Tamadun Islam
, KL: IKIM, 13-14 Mei 2008.
3
 
Azlina Abdullah, “Penyelidikan tentang Gejala Sosial di Malaysia dalam Dekat 2000
-
an”,
The 7
th
International MalaysianStudies Conference (MSC7),
Critical Transitions: Repositioning the State, Market and Society,
16-18March2010

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Wong Ah Chin liked this
Noor Hanani Mohd Yusoff liked this
Aliefah Beihkah liked this
Maryono Nanang Saputra liked this
Nor Shuhada liked this
Syuhaidie Edy liked this
Abdu Putra Tanjung liked this
Rohizan Ya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->