Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LISTA LUCRARILOR STIINTIFICE

LISTA LUCRARILOR STIINTIFICE

Ratings: (0)|Views: 322|Likes:
Published by RA
LISTA LUCRARILOR STIINTIFICE SI A STUDIILOR PUBLICATE de prof. dr. Dan-Ovidiu Pintilie
LISTA LUCRARILOR STIINTIFICE SI A STUDIILOR PUBLICATE de prof. dr. Dan-Ovidiu Pintilie

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: RA on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2011

pdf

text

original

 
 1
 LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE  ŞI A STUDIILOR PUBLICATE 
  prof. dr. Dan-Ovidiu Pintilie
1.
 
 Istoricul Societăţii „Concordia” 1907 
-1948
, Editura Universităţii Petrol
-Gaze,
Ploieşti, 2007(teză de doctorat).
 2.
 
 Îndrumător în Arhivele Statului
Judeţul Argeş, D.G.A.S., Bucureşti, 1984
(încolaborare).3.
 
 Piteşti 600
 –
Mărturii Documentare 1388
-1944
” volumul I, D.G.A.S.
Bucureşti, 1988
(în colaborare).4.
 
 Instituţia Arhivelor în judeţele Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea
,Editura Almarom, Râmnicu-Vâlcea, 2006 (în colaborare).5.
 
Schiţă monografică asupra participării Regimentului 30 Muşcel la campania primului război mondial 
 
în „Studii şi Comunicări” Muzeul Câmpulung
-
Muşcel, Câmpulung, 1981
, p. 197-200.6.
 
Situaţia sanitară a oraşului Piteşti la sfârşitul secolului al XIX 
-
lea şi începutul 
secolului al XX-lea
în „Argessis
” Studii şi Comunicări Secţia Istorie
– Muzeul
Judeţean Argeş, Piteşti, 1985.
 7.
 
Gruparea de acoperire „Bran” 1914-1916 
 
în „Studii şi Comunicări” Muzeul
 Câmpulung-
Muşcel, Câmpulung, 19
86, p. 153-160.
 
8.
 
 Aspecte privind situaţia sanitară a judeţului Muşcel la sfârşitul secolului al 
 XIX-lea
 
în „Studii şi Comunicări”, Muzeul Câmpulung
-
Muşcel, Câmpulung
1989, nr. 5, pag. 175-180.9.
 
 Informaţii despre Obştea de cumpărare şi arendare de pământ din comuna Pietroşani
-
Muşcel 
în "Studii şi Comunicări”, M
uzeul Câmpulung-
Muşcel,
1987, nr. 4, p. 129-131.10.
 
Situaţia economico
-
 socială şi demografică a populaţiei din Plaiurile Arefu şi Argeş, judeţul Argeş, oglindite în catagrafia de la 1838
 
în „Studii şiComunicări” Muzeul Curtea de Argeş, Curtea de Argeş, 1987
, p. 85-90.11.
 
 Documente privind istoria oraşului Piteşti
în „Revista Arhivelor”, nr. 3/1988,p. 277-311.12.
 
Situaţia sanitară a oraşului Curtea de Argeş la sfârşitul secolului al XIX 
-
lea şi
începutul secolului al XX-lea
în „Studii şi Comunicări” Muzeul Curtea deArgeş, Curtea de Argeş, 1992.
 13.
 
Societatea cultural-
 filantropică „Frăţia” a clerului argeşean
în „Studii şicomunicări” Muzeul Curtea de Argeş, Curtea de Argeş, 1993.
 14.
 
 Memoriul lui Constantin C. Popescu, fost pref 
ect al judeţului Argeş, relativ la
construirea satului
model „Antoneşti” din comuna Corbeni, jud. Argeş, 1941
-1944,
în „Studii şi Comunicări” Muzeul Curtea de Argeş, Curtea de Argeş,
1995.15.
 
 Aplicarea Decretelor-
legi din 1920 privind reforma agrară în judeţele Argeş şiMuşcel 
în „Argessis” Studii şi Comunicări, secţia Istorie,
Tom VII, Muzeul
Judeţean Argeş, Piteşti, 1995
, p. 131-136.
 
 2
16.
 
Construirea satului model „Antoneşti” din comuna Corbeni, jud. Argeş, 1941
-1944,
în Argessis” Studii şi Comunicări, secţia Istorie,
Tom VIII, Muzeul jud.
Argeş, Piteşti, 1999
, p. 255-262.17.
 
 Aspecte ale învăţământului în fostul judeţ Muscel în perioada primului război
mondial
, în „Argessis” Studii şi Comunicări, secţia Istorie,
Tom IX, Muzeul
Judeţean Argeş, Piteşti 2000
, p. 581-590.18.
 
 Elena Perticari-
 Davila „Din viaţa
 
 suveranilor la mănă 
stirea Sinaia în 1882”
 în „Arhivele Prahovei” VI, Editura „Scrisul Prahovean –
Ceraşul”, 2001, p. 62
-72.19.
 
 Elena Perticari-
 Davila „Din viaţa suveranilor la mănăstirea Sinaia în 1882
”,
în „Argessis Studii şi Comunicări”, vol. X, seria Istorie, Muzeul judeţean
 
Argeş, Piteşti, 2001, p. 301
-206.20.
 
Societatea Petrolieră „Concordia” 1907 
-1916,
 în „Arhivele Prahovei” VII,Editura „Scrisul Prahovean –
Ceraşul”, 2002, p. 192
-201.21.
 
Masă festivă în
 
cinstea marinarilor de pe distrugătorul „Regina Maria” cu
ocazia „Revistei
navale” prilejuită de încoronarea regelui George al VI 
-lea(1937),
în Anuarul Muzeului Marinei Române, Editura Companiei NaţionaleAdministraţia Porturilor Constanţa, 2002, p. 331
-336.22.
 
Societatea „Concordia” în perioada interbelică. Extracţie şi prelucrar 
e,
 în„Arhivele Prahovei” VIII, Editura „Astra Nova”,
Braşov, Ploieşti, 2003, p.
131-165.23.
 
 Fondul Inspectoratului Regional al Muncii Piteşti,
 în „Revista Arhivelor” nr.1-2/2003, anul LXXX, vol. LXV, p. 313-332.24.
 
Societatea petrolieră „Concordia” 1940
-1945,
în „Argessis” Studii şiComunicări, Secţia Istorie, vol. XII, Piteşti, 2003, p. 349
-354.25.
 
Societatea „Kontinentale Oel G.m.b.H. Berlin” Sucursala Bucureşti, 1941
-1945,
în „Festung Ploieşti”, vol. 2, Editura „Printeuro”, Ploieşti, 2004, p. 57
-65.26.
 
 Argeşul 
 – pagini de istorie –
Consemnări ale prof. dr. docent AurelianSacerdoţeanu”
în „Centenar Aurelian Sacerdoţeanu (1904
-2004), Editura„Almarom” , Râmnicu Vâlcea, 2004, p. 116-120.27.
 
Societatea „Concordia” şi bombardamentul de la 1 august 1943 (Duminica Neagră),
 
în „Argessis” Studii şi Comunicări, secţia istorie
,
XIII, Piteşti, 2004,
p. 531-534.28.
 
 Personalul societăţii „Concordia” (activitatea, salarizare, revendicări,
 în
„Argessis” Studii şi Comunicări, secţia Istorie, XIII, Piteşti, 2004, p. 513
-523.29.
 
 Arta populară 
 
musceleană în expoziţii şi târguri în a doua jumătate a secolului
al XIX-lea,
 în AAM, 2004, 3, p. 185-190.30.
 
Societatea petrolieră „SARDEP” şi portul Giurgiu,
 
în „Clipe de viată Horst
Kossack”
, Editura „Printeuro”, Ploieşti, 2005, p. 481
-490.31.
 
Capitalul Soci
etăţii „Concordia” 1907 
-1938
în „Argessis” Studii şiComunicări, secţia istorie
,
XIV, Piteşti, 2005, p. 553
-562.
 
 3
32.
 
 Industria petrolieră a României în perioada 1938
-1945,
în „Orizonturi XXI”
Studii şi Comunicări, Asociaţia Culturală
„Valeriu Florin Dobrinescu”, an I, nr.
1, martie 2006, Piteşti, p. 19
-23.33.
 
Mărturii documentare argeşene privind industria petrolieră a României în
 perioada 1938-1945,
 în „Revista Arhivelor”, anul LXXXIII, vol. LXIX, nr.2/2006, p. 130-139.34.
 
Societatea „Colombia”, societate franco-ro
mână de petrol,
 în „Orizonturi
XXI” Studii şi Comunicări, Asociaţia Culturală „Valeriu
Florin Dobrinescu”,an I, nr. III, sept
embrie 2006, Piteşti
, p 22-27.35.
 
Organizarea şi desfăşurarea plebiscitului de la 24 februarie 1938 în oraşul  Piteşti,
 în „Restituiri”, anul 4, nr. 11, mai 2006, p. 9-11
.
 36.
 
 Aspectul economiei agrare din Piteşti în anul 1937,
 în „Restituiri”, anul 4, nr.12, august 2006, p. 28-30.37.
 
Situaţia sanitară a oraşului Piteşti la sfârşitul secolului al XIX 
-
lea şi începutul 
secolului al XX-lea,
 în „Restituiri”, anul 4, nr. 13, decembrie, 2006, p. 26-28.38.
 
 Activitatea Societăţii „Colombia” Societate Franco
-
 Română de Petrol (constituire, capitol, producţie, export) 1905
-1942
, în „Argessis” Studi
i şiComunicări, Secţia Istorie, XV, 2006, p. 455
-467.39.
 
 Inform
aţii privind soarta Tezaurului României, trimis la Moscova, imediat după Revoluţia Bolşevică din 26 octombrie / 7 noiembrie 1917 
, în „1917 –
Glorie şi deznădejde”, Editura Universităţii Petrol
-
Gaze din Ploieşti, 2007, p.
171-178.
 
40.
 
 Răscoala ţăranilor din 1907 în unele comune din judeţele Olt,
 
 Argeş şi Muşcel,
  în „Satul românesc în context european”, al XXIII-
lea Simpozion naţional deistorie şi retrologie agrară,
 
Editura Magic Print, Oneşti, 2007, p. 247
-249.41.
 
Situaţia populaţiei oraşului Focşani în anul 1917, reflectată în
 
documente de arhivă 
în, „Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz: Ţinut al jertfei şi al biruinţei”, Editura
Pallas
, Focşani, 2007, p.
189-194.42.
 
Ostaşi argeşeni în Războiul de Independenţă,
 
în „Orizonturi XXI” Studii şiComunicări, Asociaţia Culturală „Valeriu Florin Dobrinescu”, an
II, nr.VIII,
decembrie 2007, Piteşti, p.
35-38.43.
 
Societatea „Colombia, Societatea franco-
română de petrol,
în „Clipe de viaţă.
Comandor (r.) dr. Ilie Manole la 60 de ani”, Editura „Karta-
Graphic, Ploieşti,
2007, p. 485-497.44.
 
„Elena Perticari – Davila -
 Însemnări 1917”
în „Oltenia, Studii, Documente,Culegeri”, Seria a III-a, an XI, 2007, nr. 2, Editura „Alma” Craiova, 2008, p.99-114.45.
 
 Activitatea Societăţii „Redevenţa” în perioada 1918
-
1948, reflectată în
documen
te de arhivă,
în „Armata Română şi Unitatea Naţională”, „Studii şiComunicări”, Editura „Delta Cart Educaţional”, Piteşti, 2008, p. 235
-240.46.
 
 Activitatea Societăţii petroliere „Petrol 
-Block”, în anii 1918-1948,
 în „OrizontXXI” -
revistă de istorie, Asociaţia Culturală „Valeriu Florin Dobrinescu”, anIII, nr. X, Piteşti, 2008, p. 27
-34.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
icoanamare liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->