Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
224Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kajian Tindakan Aktiviti Berkumpulan dalam P&P subjek Perdagangan Ting.4

Kajian Tindakan Aktiviti Berkumpulan dalam P&P subjek Perdagangan Ting.4

Ratings:
(0)
|Views: 10,595|Likes:
Published by nurrul
Sesi ”Fakta dan Auta” serta Aktiviti Berkumpulan dalam Pengajaran dan Pembelajaran subjek Perdagangan Tingkatan 4 Oleh Nurrul Hidayah Binti Ismail Siti Noor Zhafarina Binti Roslan

Penyelia Dr. Siti Fatimah bt Mohd Yassin

Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah ambilan Julai 2009

Abstrak Kajian tindakan ini bertujuan untuk mengenalpasti amalan pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dalam matapelajaran Perdagangan Tingkatan 4. Sesi ‟Fakta dan Auta‟ serta aktiviti berkumpulan telah dilakukan di
Sesi ”Fakta dan Auta” serta Aktiviti Berkumpulan dalam Pengajaran dan Pembelajaran subjek Perdagangan Tingkatan 4 Oleh Nurrul Hidayah Binti Ismail Siti Noor Zhafarina Binti Roslan

Penyelia Dr. Siti Fatimah bt Mohd Yassin

Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah ambilan Julai 2009

Abstrak Kajian tindakan ini bertujuan untuk mengenalpasti amalan pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dalam matapelajaran Perdagangan Tingkatan 4. Sesi ‟Fakta dan Auta‟ serta aktiviti berkumpulan telah dilakukan di

More info:

Categories:Types, Research
Published by: nurrul on Nov 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2015

pdf

text

original

 
Sesi
Fakta dan Auta
serta Aktiviti Berkumpulan dalam Pengajaran dan Pembelajaransubjek Perdagangan Tingkatan 4
OlehNurrul Hidayah Binti IsmailSiti Noor Zhafarina Binti RoslanPenyeliaDr. Siti Fatimah bt Mohd YassinDiploma Pendidikan Lepasan Ijazah ambilan Julai 2009
Abstrak
Kajian tindakan ini bertujuan untuk 
 
mengenalpasti amalan pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dalam matapelajaran Perdagangan Tingkatan 4. S 
esi ‟Fakta dan Auta‟ 
serta aktiviti berkumpulan telah dilakukan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan bermatlamatkan 
 
kepada peningkatan terhadap penglibatan dan pencapaian pelajar bagi matapelajaran Perdagangan. Perbezaan individu dari sudut kognitif dan afektif menyebabkan guru harus bijak merancang strategi pengajaran danpembelajaran yang berkesan dan bersesuaian dengan kebolehan pelajar. Sampel kajian tindakan ini terdiri daripada 47 orang pelajar tingkatan 4 yang mengambil matapelajaran perdagangan. Instrumen kajian yang digunakan adalah melalui pemerhatian, temubual, hasil kerja pelajar, ulasan penyelia dan rakan guru pelatih serta jurnal refleksi pengkaji yang mengandungi analisis SWOT terhadap amalan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Kajian tindakan ini dijalankan melalui 2 kitaran yang mengandungi 11 peringkat bermula dengan mengenalpasti masalah, mereflek,merancang, bertindak sehinggalah kepada penulisan laporan. Kajian koloboratif ini turut melibatkan lebih daripada dua orang guru daripada matapelajaran yang sama dimana mempunyai permasalahan yang sama di dalam bilik darjah. Perkembangan psikologi remaja dengan menyelitkan unsur kognitif dan afektif serta motivasi melalui aktiviti berkumpulan serta 
sesi ”Fakta Auta” 
dapat memberi impak kepada pencapaian dan hasil pembelajaran pelajar di dalam bilik darjah adalah bersesuaian untuk diamalkan kepada semua matapelajaran khususnya perdagangan.
 
PENGENALAN
Pengajaran di dalam kelas seharusnya mendatangkan pembelajaran, iaitu ianya memerlukanpengetahuan tertentu bagi guru menjayakannya. Pelbagai kaedah baru yang diperkenalkanserta digunakan agar strategi pengajaran guru lebih menarik dan berkesan. Ini kerana tiadasatu pun kaedah yang terbaik boleh digunakan kerana ianya bergantung kepada pelbagai faktorseperti persekitaran, budaya sekolah, kepelbagaian latar belakang pelajar dan sebagainya.Selain itu, proses pengajaran dan pembelajaran juga perlu melibatkan interaksi dua hala antarapelajar dengan guru. Maka, pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah denganberpusatkan pelajar dan aktiviti berkumpulan dipercayai dapat memberi peluang kepada pelajaruntuk berbincang, bergiat aktif, serta belajar sambil bermain. Selain itu juga, guru berperanansebagai pengkaji dan pengkritik kepada amalan pengajarannya melalui refleksi kendiri,pemerhatian serta maklum balas dari persekitarannya. Kajian tindakan ini dilakukan bagimenambahbaik strategi dan amalan pengajaran dan pembelajaran dari semasa ke semasa.
Penyataan Masalah
Subjek Perdagangan merupakan salah satu subjek elektif yang diambil oleh pelajar menengahatas. Pengkaji mendapati kebanyakkan kelas yang menawarkan subjek ini terdiri daripadapelajar kelas sederhana dan lemah. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsungdi bilik darjah, pengkaji mendapati kurangnya penglibatan menyeluruh daripada pelajar danpelajar didapati kurang menunjukkan minat untuk bergiat aktif dalam sesi soal jawab. Ciri-ciripelajar yang berbeza seperti pelajar lemah yang tidak dapat mengikuti pengajaran secaraterbuka serta pelajar yang tidak memberi perhatian di dalam kelas juga menuntut pembelajaranmelalui aktiviti.
Tujuan Kajian
Kajian tindakan yang dilaksanakan ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti amalanpengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian serta meningkatkan penglibatan danpencapaian pelajar dalam matapelajaran Perdagangan melalui sesi
Fakta dan Auta
‟ dan
aktivitiberkumpulan.
 
Objektif Kajian
Kajian ini dilakukan adalah untuk mengenalpasti amalan pengajaran dan pembelajaran yangbersesuaian dengan subjek perdagangan. Secara khususnya, kajian ini bertujuan untuk:1. Meningkatkan penglibatan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaranmatapelajaran perdagangan.2. Meningkatkan pencapaian pelajar dalam matapelajaran perdagangan.
Persoalan Kajian
Sebanyak tiga persoalan kajian dibina bagi menjawab objektif kajian yang dikemukakan, iaitu:1. Adakah sesi Fakta dan Auta serta aktiviti berkumpulan dapat meningkatkan penglibatanpelajar dalam matapelajaran perdagangan?2. Adakah sesi Fakta dan Auta dapat meningkatkan pencapaian pelajar di dalammatapelajaran perdagangan?
KAJIAN KEPUSTAKAAN
Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, lazimnya persoalan yang timbul adalah adakahguru memahami gaya pembelajaran pelajar yang berbeza-beza? Guru disarankan supayamelakukan anjakan paradigma dalam gaya pengajaran mereka supaya dapat disesuaikandengan gaya pembelajaran pelajar. Sharifah A. Alsagoff (1987) menghuraikan psikologiperkembangan sebagai kajian terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkah laku manusiadan perubahan kebolehan, personaliti, motivasi dan ciri-ciri sosial mengikut peringkat masatertentu iaitu dari masa pralahir hingga ke dewasa. Oleh yang demikian, guru perlu memahamiperkembangan fizikal, mental dan emosi pelajar demi membolehkan guru menyediakanrancangan mengajar yang sesuai dan berkesan. Melalui kajian psikologi perkembangan juga,guru akan dapat memahami perubahan personaliti dan konsep kendiri pelajar demimeningkatkan keberkesanan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Manakala, psikologipendidikan dapat memberikan ilmu pengetahuan (tingkah laku pelajar, kemahiran dan sikap

Activity (224)

You've already reviewed this. Edit your review.
ttj140714 liked this
Luz Del Amor liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Noorhayati Jalaludin liked this
Rukizah Moong liked this
Jeff Jj liked this
Nur Aini Manan liked this
Asma Ly liked this
Salmi Ismail liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->