Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
93Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Studii de Securitate si aparare Vol.1

Studii de Securitate si aparare Vol.1

Ratings:

4.64

(14)
|Views: 21,691|Likes:
Published by krestonosets

More info:

Published by: krestonosets on Oct 25, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA NA
Ţ
IONAL
Ă
DE AP
Ă
RARECentrul de Studii Strategice de Ap
ă
rare
ş
i Securitate
STUDII DE SECURITATE
Ş
I AP
Ă
RARE
Volumul 1
Coordonatori:
Dr. Constantin MO
Ş
TOFLEI
 
Dr. Nicolae DOLGHIN
Editura Universit
ăţ
ii Na
ţ
ionale de Ap
ă
rare
Bucure
ş
ti, 2005
2
 Centrul de Studii Strategice de Ap
ă
rare
ş
i Securitate
Volum îngrijit de drd. Cristian B
 Ă 
 HN 
 Ă 
 REANU 
Toate drepturile sunt rezervateUniversit
ăţ
ii Na
ţ
ionale de Ap
ă
rare
  R
ă 
 spunderea pentru con
 ţ 
inutul lucr 
ă 
rii revineCentrului de Studii Strategice de Ap
ă 
rare
 ş
i Securitate
 
ISBN 973-663-146-XISBN 973-663-147-8 (Vol. 1)Descrierea CIP a Bibliotecii Na
ţ
ionale a RomânieiMO
Ş
TOFLEI, CONSTANTINStudii de securitate
ş
i ap
ă
rare
/ dr. ConstantinMo
ş
toflei, dr. Nicolae Dolghin. - Bucure
ş
ti : EdituraUniversit
ăţ
ii Na
ţ
ionale de Ap
ă
rare, 2005-vol.ISBN 973-663-146-X
Vol. 1
. - 2005. - Index. - ISBN 973-663-147-8I. Dolghin, Nicolae355.45(498)(075.8)
 
 
5
 
 I  I  N  N  R ROO D D E  E  R R E  E  
Securitatea na
 ţ 
ional 
ă 
continu
ă 
s
ă 
-
 ş
i demonstrezecomplexitatea. În bun
ă 
m
ă 
 sur 
ă 
din cauza lumii în care tr 
ă 
im
 ş
i solu
 ţ 
iilor proiectate pentru problemele sale. Mediul de securitate se afl 
ă 
într-o continu
ă 
remodelare
 ş
i schimbare. Pentru provoc
ă 
ri noi, se cer solu
 ţ 
ii noi, care s
ă 
ă 
 spund 
ă 
 realit 
ăţ 
ilor. Anul 2004, anul primirii României ca membru cudrepturi depline al Alian
 ţ 
ei Nord-Atlantice, constituie unmoment de r 
ă 
 scruce pentru securitatea na
 ţ 
ional 
ă 
 
 ş
i ap
ă 
rare. Problemele nu mai sunt strict ale României. Ele apar 
 ţ 
inacum
 ş
i alia
 ţ 
ilor, a
 ş
a cum cele ale alia
 ţ 
ilor apar 
 ţ 
in
 ş
i României
 ş
i nu pot fi rezolvate decât printr-o strategie dealian
 ţă 
.Volumul pe care-l supunem aten
 ţ 
iei cititorului ini
 ţ 
iaz
ă 
 ciclul „Studii de securitate
 ş
i ap
ă 
rare”, prin care Centrul deStudii Strategice de Ap
ă 
rare
 ş
i Securitate î 
 ş
i va prezentarezultatele cercet 
ă 
rilor sale asupra evolu
 ţ 
iei mediului de securitate
 ş
i ap
ă 
rare. Este un început de drum pe care-l dorim cât mai lung 
 ş
i pe care ne oblig 
ă 
m s
ă 
-l facem cât maiinteresant. În studiile cuprinse în volum sunt abordate teme
 ş
i probleme de mare actualitate. Ne dorim ca aceste elemente s
ă 
 constituie atât motive de reflec
 ţ 
ie, cât 
 ş
i de eventuale ini
 ţ 
iativeulterioare de dezvoltare a temelor respective sau ini
 ţ 
iere aaltora noi. Totodat 
ă 
 , urm
ă 
rim o cunoa
 ş
tere mai profund 
ă 
arealit 
ăţ 
ilor militare na
 ţ 
ionale
 ş
i interna
 ţ 
ionale, formareaunei percep
 ţ 
ii corespunz
ă 
toare a procesului de integrare
6
euro-atlantic
ă 
 , contribuind astfel la crearea unei culturi de securitate atât de necesare pentru realizarea unui dialog constructiv, a unui proces de colaborare
 ş
i cooperare cu ceiinteresa
 ţ 
i în dezvoltarea strategiei de securitate.

Activity (93)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alexandra Spiess liked this
Natalia Albu liked this
daniela_selariu liked this
Dan liked this
Staicu Sorin liked this
Dan liked this
horsache liked this
lenutadima liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->