Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pravoslavlje i mistika svetlosti - Zbornik o Sv.Grigoriju Palami

Pravoslavlje i mistika svetlosti - Zbornik o Sv.Grigoriju Palami

Ratings: (0)|Views: 60|Likes:
Published by Shardan199

More info:

Published by: Shardan199 on Nov 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2011

pdf

text

original

 
Наслови
irjuopiiHKir.
1.
Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου ΒλάχουΌ άγιος Γρηγόριος ό Ι1(ίλαμ«ς ώς ά/ιορκίτη;Έκδοση Β' 14%.Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου (
Πέλαγος)
2. Gcorgios I. Mant/aridisΤΠ!
;
. DEIFICATION ΟF-ΜΛΝ -Sl. Gregory Palamas and thc Orihodox Tradiiion,
Si. Vladimir's Seminary PrcssCrestvvood, New York 10707, 1984
3.
Архиепископ Василии (Кривошеин)Богослопские трудм (стр. 114-228)Ножнии Новгород, 19%
Реиензенти
Протојереј СтаврофорХаџи-Љубодраг ПетровићПротојсрсј Вајо ЈовићВладимир Димитријевић
Цршеж на корицама
Вероника В. Ђукановић
Уредник издања
Јован Србуљ
'f<
ί
Митрополит Јеротеј Влахос Архиепископ Василиј (Кривошеип)Георгије И. Манзаридис
ПРАВОСЛАВЉЕИ МИСТИКА СВЕТЛОСТИ
(зборник 
ο
Св. Григорију Палами)
Мишр. Јерошсј Влахос
СВ. ГРИГОРИЈЕ ПАЛАМА КАО СВЕТОГОРАЦ 
 Архиеп. Василкјс Kpueoincuii 
БОГОСЛОВЉЕ СВ. ГРИГОРИЈА ПАЛАМЕ 
Превод са ?рчког u руског изаориика
 Антонина Пантелић
Георгије Манзаридис
ОБОЖЕЊЕ ЧОВЕКА
Превод са енглеског
Матеј Арсенијевић
Књигу ириредио
Јован Србуљ
БЕОГРАД2003.
 
Ичашло ич штампс1. Старац Јсфрем - Очинскс Поуке2. Старац Јосиф Исихаста - Ичложен.е монашког опита3. Чуда Божија у XX вску 4. Старац Клеопа - Пут Неба(Живот и подшпи; поуке и рачговори)5. Акатисти Пресветој Богородици(Њеним чудотворннм иконама)6. Поуке Божанствене Љубави (старац Пајсијс, старац Порфирије)7. Јован Корнаракис- ПСИХОЛОГИ.1А: Поглед ич пустии(Човеков вапај у доба технологије)S. Ичбавн нас од лукавога (Правослаил>е и магија - чоориик тскетова)9. Живот са Богом - старац Амфилохијс (Макрис);старац Димитрије Гагастатис10. Врсмс покајања и врсме отпадије(рачговори са саврсмсним спстогорским старцима)11. Душе Христовс - старац Јаков Цаликис; преподобни Давид Старац12. Блажсчш чисти срцсм - старац Михаило Балаамски; старац Сампсон (Сивсрс)13. Отворсиа Нсбсса - старац Симон Арваиитис(додатак: разговори са грчким духонницима
ο
старцу Пајсију Свсгогорцу)14. Јеромонах Серафим Риуч - Стнаран.е свста и рани чоиек 15. Старац Саиа Псково-Псчсрски - Господс, Ти си живот мој16. Свети Јован Кронштатски - Мој живот у Христу. II том(први пут на србском јечику)17. Утсшител.и (етарци као утеха свсту) - Св. старац Теодосије Кавкаски: старацГаврило Кавкаски18. Старац Јсфрсм Катунакијски - Учсник Крсга - подиижник иослушан.а19. Господ гонори Свсти Оци гумачс Јсванђсл.с (сн. Јсфрсм Сиријски, св. ЈонаиЗлатоусти...)
20. Књига сградања и
утсхс
(житпја
руских
новомучсника)
21. Благослов л.убави - св. Серафим ВирицкиУ прииреми1. Свети Јован Јаков Хочсвит - Житије, поукс, чуда2. Свети Рафаило, Николај и Ирина3. Св. старац Јона Кијевски; св. Лаврентије Черњиговски Житијс, поукс, чуда4. Румуиски Огаречник 20. века
5. Тумачсн.с Псалтира Св.
Атанасијс
Велики.
Ск.
Василије
Вслики
6. Збориик тскстова () МОЛИТВИ(сви текстови у кн.ичи први пут мреведени иа србски јечик)7. Атонски подвижници XX века (II део)8. Николај П. Василијадис: Мистерија смрти9. Чуда Божија у XX нску (II дсо)10. Сећаи>а руских духовника на св. Јована Кронштатског1 1. Гручијски Старечник XX вска12. Свсти православни Ирске
Мишроиолиш
 Јеротеј Влахос
Свети
Григорије Паламакао Светогорац
/.·.-·
 
УВОД
Код многих отаца обдарепих расуђивањем постоји увереље да су жи-вот и учење cis. Григорија Паламс сасвим савремеии. Требало би да савреме-ни човек, који се одликује антропоцентризмом и спекулацијом, изучава ислуша учење боговидиоца, св. Григорија Паламе, бранител>а богословл>а игласника божанствене благодати.Свети Григорије је богослов нестворсне светлости. Њсгово ученјесасвим правоврсмено управо сада, будући да је варлаамизам оживсо у мно-гим видовима нашсг живота. Исихазам или исихастички (безмолвнички) на-чин живота, који је сасвим сагласан са свстим Предањем и представља ко-стур православног начина живота, сада је потцењен, да ис кажемооспорен.Истина је да у многим тачкама видимо побол.шање у односу на претходнавремена, али је у основи још увек присутан проблем антиисихазма. Човек слуша велико мноштво спекулација и л^удске дијалектике.И поред тога, запазио сам да, мсђу многим тумачсњима светитељевог учеља, наједан њсгов важан аспскт није усмсрена пажња: на чињеницудајесв. Григорије био Свстогорац и да је у свом учењу изразио живот са каквимсе сусрео на Светој Гори. Ја не всрујем да је Света Гора нешто различито одЦркве и чврсто сам уверсн да сс на Свстој Гори, као и у сваком манастиру који живи у оквирима православног предања, и дал.е упражњава светопре- дањски, црквени и исцелнтел>ски начип живота. На Светој Гори видимо ка-ко су живсли први хришћани и како су билс устројене апостолскс црквс.Свети Григорије је још од детињег узраста живео светогорским начи-ном живота, будући да су га тако одгајали његови побожни родитељи и да јебио повсзан са учитсљима и духовним оцима који су долазили са Свете Го-ре. Након тога је и сам годинама живео на Светој Гори и доссгао веома ви-сок степен духовности. Он се као Светогорац суочио са Варлаамовом и Акин- днновом јереси. Као истински светогорски монах руководио је и својс стадо у Солуну. И њсгова смрт била је славна. Она подсећа иа упокојење многих светогорских отаца, који су предвидели врсме кад ће љихова душа напусти-ти тсло. Знаци да га јс Бог познао исти су као и они које проналазимо и кодмногих светогорских отаца. Због тога верујем да тема "Свсти Григорије Па- лама као Свстогорац" заслужује посебну пажњу. Нарочито би требало даобратимо пажњу на начин живота какав се чува и негује на Светој Гори. јерон представља најдубљу суштину нашег Предања.Оно што следи је плод готово двадесетпетогодишњег изучавања. Још док сам био студент, прочитао сам готово сва дела св. Григорија Паламе,као и многе књиге које су се бавиле анализом његовог живота и учења. Бла-годаран сам мом професору, Панајотису Христосу са Богословског факул-

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Bozidar Micic liked this
On Jin liked this
PAX liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->