Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Uzaktan algılama sistemleri

Uzaktan algılama sistemleri

Ratings: (0)|Views: 1,321 |Likes:
Published by kaanturk
uzaktan algılamanın temelleri ve uzaktan algılama sistemleri hakkında herşey.
uzaktan algılamanın temelleri ve uzaktan algılama sistemleri hakkında herşey.

More info:

Published by: kaanturk on Nov 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

 
 
UZAKTAN ALGILAMA
- I
 
20
 
 
UZAKTAN ALGILAMAÖNSÖZ
Uzaktan alg
ı
lanan görüntüler konusunda, nazari ve en son bilgileri içerenTürkçe “Uzaktan Alg
ı
lama” kitab
ı
; “Uzaktan alg
ı
lamaya giri
ş
”, “Uzaktan alg
ı
lamasistemleri ve görüntüler”, “Görüntü k
ı
ymetlendirme ve analiz” ve “Uzaktanalg
ı
lama uygulamalar 
ı
” konular 
ı
n
ı
içeren dört bölümden olu
ş
mu
ş
tur. Uzaktanalg
ı
laman
ı
n geçmi
ş
i ve geli
ş
imi, esaslar 
ı
, engelleyici faktörler, görüntülerinözellikleri, alg
ı
lama sistemleri, muhtelif sensör ve uydular 
ı
n olanaklar 
ı
, görüntütipleri, görüntülerin k
ı
ymetlendirilmesi ve analizi, sivil ve askeri disiplinlereyönelik uygulama alanlar 
ı
, muhtelif cisimlerin dalga uzunluklar 
ı
na göre tayfsalyans
ı
ma de
ğ
erleri, görüntü k
ı
ymetlendirilmesine yönelik seviyeleri içermektedir.Bu kitap, a
ş
a
ğ
ı
da belirtilen yay
ı
nlardan istifade edilerek haz
ı
rlanm
ı
ş
t
ı
r.
The remote sensing tutorial, USA, RST, NASA, Eylül 1999
Fundamentals of remote sensing tutorial, Canada centre for remotesensing, 9 Kas
ı
m 1998
Remote sensing tutorial, USA, ERDAS, 1999
Imagine field guides, USA, ERDAS, 2001
ArcView Image Analysis, USA, ERDAS, 1998
Remote sensing principles and
ı
nterpretation, F.Sabins, 1987
Multispectral users guide. USA, DIA. Agustos 1995
STANAG: 3769 Minimum resolved object sizes and scales for 
ı
magery
ı
nterpretation, NATO, MAS, 1990
STANAG: 3704 Ground resolution target for aerial photography, NATO,MAS, 1980Bu kitab
ı
n pdf format
ı
ndaki metinleri, “UZAKTAN ALGILAMA DOKÜMANI” isimlibir CD-ROM’a yüklenmi
ş
tir.
 
KOÜ HARİTA MÜH. BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE TAVSİYE EDİLMİŞTİR.
i
EYLÜL
20
10
 
 
UZAKTAN ALGILAMA
İ
Ç
İ
N D E K
İ
L E RBÖLÜM-1UZAKTAN ALGILAMAYA G
İ
R
İŞ
 
1-45
1. UZAKTAN ALGILAMA B
İ
L
İ
M
İ
 1A. ENERJ
İ
KAYNA
Ğ
I VEYA AYDINLATMA1B. YAYIM VE ATMOSFER2C. YER YÜZEY
İ
N
İ
N ENGELLEMES
İ
 2D. SENSÖRÜN ENERJ
İ
Y
İ
KAYDI2E. GÖNDERME, ALMA VE
İŞ
LEME2F. KIYMETLEND
İ
RME VE ANAL
İ
Z2G. UYGULAMA22. UZAKTAN ALGILAMANIN GEÇM
İŞİ
VE GEL
İŞİ
M
İ
23. UZAKTAN ALGILAMANIN ESASLARI 2a. ELEKTROMANYET
İ
K YAYIM 7b. ELEKTROMANYET
İ
K TAYF VE ÖZELL
İ
KLER
İ
7(1) ULTRAVIOLE 8(2) GÖRÜNEN I
Ş
IK 9(3) INFRARED 10(a) YAKIN INFRARED 0.72-1.1
µ
m11(b) KISA DALGA INFRARED 1.1- 3.0
µ
m12(c) ORTA DALGA INFRARED 3.0- 5.0
µ
m12(d) UZUN DALGA INFRARED 5.0- 14.0
µ
m12(4) MICROWAVE 13c. UZAKTAN ALGILAMAYI ENGELLEYEN FAKTÖRLER 14(1) UZAKTAN ALGILAMAYA
İ
L
İŞ
K
İ
N F
İ
Z
İ
KSEL KURAMLAR 14PLANCK KANUNU 15WIEN KANUNU 16STEFAN-BOLTZMAN KANUNU 17TERS KARE KANUNU 17LAMBERT’
İ
N KOS
İ
NÜS KANUNU 18(2) ATMOSFER
İ
N ETK
İ
LER
İ
18(a) DA
Ğ
ILMA 18Rayleigh Da
ğ
ı
l
ı
m 19Mie Da
ğ
ı
l
ı
m 19Nonselective Da
ğ
ı
l
ı
m 20(b) Emme 20(3) DÜNYA YÜZEY
İ
N
İ
N ETK
İ
LER
İ
23(a) EMME 23(b) GEÇME / AKTARMA 24(c) YANSIMA 24d. GÖRÜNTÜLER
İ
N ÖZELL
İ
KLER
İ
VE ETK
İ
LEYEN UNSURLAR 28(1) PIXEL 29(2) TARAMA GEN
İŞ
L
İĞİ
(SWATH) 29(3) BAND’LAR 30(4) ÇÖZÜMLEME (Resolution) 32(a) MEKANSAL ÇÖZÜMLEME 32ÖLÇEK 33ANLIK GÖRÜ
Ş
SAHASI (IFOV) 33

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aburak Ozdmr liked this
isakosay liked this
cngzakkaya9956 liked this
Berk Arslan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->