Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kebebasan media massa dalam konteks satu malaysia

kebebasan media massa dalam konteks satu malaysia

Ratings: (0)|Views: 1,170 |Likes:
Published by Alex Sent
assignment ini diakui mengandungi beberapa kesilapan yang tidak disengajakan... kepada pihak yang menggunakan dokumen ini perlu bijak menilai kesasihan maklumat sebelum mengaplikasikanya sebagai rujukan...segala kesilapan amat dikesali..
assignment ini diakui mengandungi beberapa kesilapan yang tidak disengajakan... kepada pihak yang menggunakan dokumen ini perlu bijak menilai kesasihan maklumat sebelum mengaplikasikanya sebagai rujukan...segala kesilapan amat dikesali..

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Alex Sent on Nov 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

 
 1
Tajuk:
Media massa : kebebasan dan tanggungjawab sosial dalam kontekssatu Malaysia. Bincangkan.
Pengen
ala
n
 
Media massa merupakan satu media yang menyalurkan maklumat terkini kepada pengguna. Jenismedia yang sedia wujud ialah media cetak dan media elektronik.Media terbahagi kepada dua kategori iaitu media arus perdana dan media bukan arus perdana.Media arus perdana atau µmainstream media¶ merujuk kepada media milik kerajaan sepertisaluran televisyen milik RTM iaitu TV1 dan TV2 serta media ± media lain yang bersifat pro-kerajaan. Media ± media swasta yang kerap menyiarkan dasar ± dasar dan propaganda pemerintah juga dikategorikan sebagai media arus perdana. Akhbar Berita Harian dan laman webmilik kerajaan adalah antara media arus perdana.Manakala, media bukan arus perdana pula merujuk kepada media yang bersifat bebas daripadasebarang pengaruh daripada pihak pemerintah. Tujuan operasi media jenis ini adalah semata ± mata bermotifkan keuntungan dan bebas menyiarkan apa ± apa maklumat yang difikirkanmampu menarik minat audien. Antara jenis media bukan arus perdana termasuklah blog milik individu dan majalah hiburan.
ebeb
asa
n
m
edi
a
Dalam konteks kebebasan media di Malaysia, situasinya diumpamakan oleh golongan tertentusebagai µbebas dalam sangkar.¶ Walaupun kebebasan media di Malaysia tidaklah sebebas negara
 
 2
Barat. Tetapi ia lebih baik atau lebih longgar berbanding dengan Negara China dan dan beberapanegara lain.Kebebasan adalah antara elemen penting bagi seluruh umat manusia. Kebebasan media diMalaysia dikawal oleh Akta Penerbitan dan Percetakan Akhbar 1984 dan Akta Mesin Cetak danPercetakan 1984.Menurut kenyataan yang dikeluarkn oleh Menteri Penerangan Datuk Seri Dr. Rais Yatim,Malaysia kini mempunyai 76 akhbar harian, 151 saluran televisyen satelit, 53 saluran radio danlebih dua juta bloger yang bebas melaporkan pandangan mereka. Kenyataan ini mencerminkankebebasan media di negara ini dan bercanggah dengan dakwaan pihak ± pihak tertentu yangmenyatakan bahawa media di Malaysia dikawal sepenuhnya oleh kerajaan.Bagaimanapun, pengamal media masih lagi perlu memastikan setiap kandungan yangingin disiarkan mematuhi undang ± undang perlembagaan dan etika yang telah ditetapkan.Media sebagai alat sebaran am sama ada elektronik dan media cetak tidak mempunyai kebebasanmutlak tetapi tertakluk kepada etika, peraturan dan undang ± undang negara sedia ada (RaisYatim, 2010).
Ta
ngg
u
ng
 jawa
b
sos
i
al m
edi
a
d
alam ko
nte
ks Sa
t
u Malays
i
a
Media massa memainkan peranan yang penting dalam menyebarkan maklumat yang dapatmengeratkan perpaduan kaum di Malaysia. Jenis ± jenis media massa termasuklah surat khabar,radio, televisyen, internet, majalah, buku, risalah, iklan, dan lain ± lain.
Sura
t
Kha
b
ar
Media massa arus perdana yang paling kerap digunakan dalam penyebaran maklumat ialah suratkhabar. Surat khabar dapat memberi kesan yang paling nyata kepada masyarakat kerana
 
 3
harganya yang murah dan mudah didapati. Surat khabar banyak menyiarkan isu ± isu semasa berkaitan etnik dan kaum di negara ini seperti aktiviti ± aktiviti yang dianjurkan oleh kerajaan.Aktiviti ini adalah bermotifkan perpaduan seperti hari perayaan pelbagai etnik. Surat khabar juga banyak menyiarkan tentang konsep Satu Malaysia. Pemaparan konsep ini secara berterusan akanmeningkatkan pemahaman rakyat Malaysia tentang nilai ± nilai yang cuba diterapkan. Hal inidalam jangka masa panjang akan mewujudkan sikap hormat - menghormati dikalanganmasyarakat pelbagai kaum.Surat khabar menyediakan tempat kepada masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan pandangan mereka terhadap pelbagai isu hubungan etnik dan konsep Satu Malaysia. Melaluikaedah ini, perselisihan faham antara rakyat Malaysia yang berbilang kaum dapatdikomunikasikan secara aman. Kesannya, rakyat dapat hidup bersama secara harmoni.
a
di
o
Radio merupakan salah satu media yang dapat menyampaikan maklumat secara efektif keranaliputannya yang luas dan tidak terbatas. Maklumat yang disampaikan melalui radio adalah dalam bentuk audio atau suara. Melalui saluran radio, kita dapat memperoleh maklumat mengenai isu ± isu semasa, hiburan, dan juga mendapat maklumat mengenai dasar ± dasar kerajaan terutamakonsep Satu Malaysia yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Mohd. Najib TunAbdul Razak.Disebabkan pendengarnya terdiri daripada semua lapisan masyarakat, maka ia amatsesuai digunakan oleh pihak kerajaan untuk membuat seruan supaya rakyat Malaysiamemandang berat terhadap kepentingan dan kebaikan menjalinkan hubungan yang mesra antarakaum.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nasrul Nadzir liked this
Syamil Sahron liked this
Syamil Sahron liked this
Cruise_Ice liked this
Khalid Muhamad liked this
Sirek Mon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->