Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
72Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Catalog Ikea Romania Vol 4

Catalog Ikea Romania Vol 4

Ratings:

4.97

(1)
|Views: 55,647|Likes:
Published by Bogdan Lebu
primul catalog ikea pentru romania vol4
primul catalog ikea pentru romania vol4

More info:

Published by: Bogdan Lebu on Mar 07, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

 
12
BRODER are un stâlp cu înălimereglabilă pe care îl poi fixa întrepodea și plafon, oriunde în cameră.Adaugă polie, cârlige, cutii saubare pentru umerașe, pentru autiliza spaiul la maxim.
3
4
1
. BRODER cârlig
1
3
,5RON/4 buc.
Oelgalvanizat.
2
.
T
RONE
S
 
d
ul
ap
 
pent
ru
 în
c
ă
l
ăm
i
nte
 
1
4
9
RON/
3
buc.
 
Ușă
 
d
eta
ș
a
b
il
ă;
 
ușor
 
d
e
cură
at.
P
ent
ru
 
6
 
p
e
r
e
ch
i
d
e
p
ant
of 
i.
P
la
s
ti
c
.
D
e
s
igne
r:
 
R
i
ch
a
rd
 
C
la
ck
.
L
at
51×A18,
 
H39cm
.
A
l
b
.
3
. BRODER
s
t
âl
p
 
99
,5RON/buc
Oel galvanizat.
H
222– 
33
0
cm
.
4. BRODER
an
s
am
blu 4
7
5RON
 
I
n
c
l
ud
e
2
 
s
t
â
l
p
i
,8
 
co
n
so
le
,
 
1
 
b
a
 
um
e
r
a
ș
e
,
 
4
 
c
â
r
lige
,
 
4
 
po
lie
d
in
fur
ni
r
 
d
e
m
e
s
tea
n
RP
EN
 
L119×A
2
8cm,
2
 
cu
tii
M
UC
K
 
cu
 
2
 
co
n
so
le
B
R
O
D
E
R
 
M
UC
K
.Oel galvanizat.
MUCK
cu
t
i
e
 
2
5RON/buc
Oel galvanizat.
L
2
9×A
2
5,
 
H16cm
.
K
A
SS
E
TT
cu
t
i
e
cu c
apa
c
2
9
,
9
RON/
2
buc.
 
C
a
r
t
o
n
ș
i
o
el ni
ch
elat.
L35×A
2
8,
 
H18cm
.
A
l
b
.
S
A
M
T
I
D l
ampada
r
99
,
9
RON
V
ezi
p
ag.
2
7
2
.
PA
G
IN
A
 
DR
E
AP
:
 
G
ama
BRODER
Oel galvanizat.
A
n
s
am
blu
3
6
3
RON
 
I
n
c
l
ud
e
2
 
s
t
â
l
p
i
,
 
8
 
co
n
so
le
,
 
4
 
po
lie le
m
n
m
a
s
iv
T
R
Y
GGV
E
 
L
7
9×A
2
8cm
 
ș
i
2
 
cu
tii
M
UC
K
 
cu
 
2
 
co
n
so
le
B
R
O
D
E
R
 
M
UC
K
.
A
n
s
am
blu
de
c
o
l
 5
9
0
RON
 
I
n
c
l
ud
e
3
 
s
t
â
l
p
i
,
 
18
 
co
n
so
le
,
 
4
 
c
â
r
lige
,9
 
po
lie le
m
n
m
a
s
iv
T
R
Y
GGV
E
 
L119×A
2
8cm,
 
1
 
cu
tie
M
UC
K
 
cu
 
1
 
co
n
so
l
ă
 
B
R
O
D
E
R
 
M
UC
K
.
G
ama
 
S
L
U
G
I
S
 
P
la
s
ti
c
.
A
l
b
.
C
u
t
i
e
 
7
,
9
RON/buc
 
L35×
lat
2
7
,
 
H13cm
 
C
u
t
i
e
 
2
9
,
9
RON/buc
 
L56×
lat
35,
 
H3
0
cm
.
C
apa
c
3
,5RON/buc
 
L35×
lat
2
7
cm
.
C
apa
c
8
,
9
RON/buc
 
L5
4
×
lat
35cm
.
T
R
I
SS
A
cu
t
i
e
 
3
5RON/buc
 
PAL
 
m
ela
m
inat
,
 
p
la
c
a
 j
.
L35×
lat
35,
 
H
2
9cm
.
A
l
b
.
S
N
A
CK
cu
t
i
e
55RON
 
P
la
c
a
 j
 
d
in
m
e
s
tea
n
,
 l
ăcu
it.
L
at
56×A39,
 
H3
0
cm
.
K
NODD c
o
ș
 
de
gu
n
o
icu
peda
l
ă
 
6
5RON
Oel galvanizat.
Ø
4
0
,
 
H5
2
cm
.
F
RO
ST
 
s
u
p
o
r
t
 
pent
ru u
s
c
at
ru
e
 
12
,
9
RON
Oel
t
u
it
L
at
115,
 
A61cm
.
Ar
ginti
u
.
C AU
OFERTELE SPECIALE
LA
 
PA
G
IN
A
 
2
7
6
!
O
R
G
A
N I
Z
AR
E
A
 
CA
S
E I
O
R
G
A
N I
Z
AR
E
A
 
CA
S
E I
BRODER
an
s
am
blu
4
7
5
RON
22
4
22
5
T
RONE
S
 
d
ul
ap
 
pent
ru
 în
c
ă
l
ăm
i
nte
/
3
buc
 
1
4
9
RON
S
L
U
G
I
S
cu
t
i
e
7
,
9
RON
 
12
GORM este un sistem flexibil pe care îl poi asambla conform nevoilor șispaiului pe care îl ai la dispoziie.Adaugă cutiile potrivite și vei obineun spaiu de depozitare funcional șicu un aspect plăcut.
1
. GORM etajeră 69,5RON
Include4 stâlpi, 4 polie și o susinere în cruceOBSERVATÖR. Cutiile se vând separat.Lemn masiv. Lat77×A31, H174cm.
2
. GORM a
ns
a
mblu
 
col
 
3
1
9RON
 Include 1 eta
 j
er
ă
Lat77×A31, H174cmcu
2
polie e
x
tra.
M
ai include 4 stâlpide 174cm,
2
stâlpi de 11
0
cm, 4 polieL
50
×A31cm,
6
polie de col A31cm și osusinere în cruce OBSERVATÖR. Cutiile sevând separat. Lemn masiv.
3
.
HÅB
O
L
 
cu
t
i
e
cu
 
c
a
p
a
c
9,5RON
/
2
 
buc
 Carton ondulat. L4
8
×lat34, H3
6
cm.Roșu înc
h
is.
P
A
G
I
N
A
D
REA
P
T
Ă:
Ga
m
a GORM
Lemn masiv.
A
ns
a
mblu
 
p
e
n
tr
u
 
d
e
p
o
z
i
tare
s
t
i
cl
e
1
48
RON
Include 4 stâlpi de 11
0
cm,7 suporturi pentru sticle, 1 poli
ă
 L77×A31cm, 4 capete de protecie și osusinere în cruce OBSERVATÖR.
A
ns
a
mblu
 
d
e
p
o
z
i
tare
4
95RON
Include1 eta
 j
er
ă
Lat77×A
5
1, H174cm cu 4 stâlpide e
x
tindere și 3 polie L77×A
5
1cm.
M
aiinclude 4 stâlpi de 174cm, 4 stâlpi de 11
0
cm,
5
polie L
50
×A
5
1cm,
6
polie pentru colA
5
1cm, 1
2
capete de protecie și1 susinere în cruce OBSERVATÖR.
C
u
t
i
e
d
e
p
o
z
i
tare 55RON
 L
5
8
×lat4
9
, H3
8
cm.
F
O
T
O
lus
tră
2
9,9RON
Ve
z
i pa
g
.
2
7
0
.
OR
G
A
N
I
Z
AREA CASEI
TOTUL SUB UN SINGUR ACOPERIȘ
LA
M
A
G
A
Z
I
N
U
L I
K
E A .
GORM
L
ă
ime×Adâncime×
 Î 
n
ă
lime
(
cm
)
E
tajeră
77×31×174cm
69,5RON
77×
5
1×174cm
8
9,5RON
S
t
â
l
p
H11
0
cm
1
0
,5RON
/
2
buc
H174cm
1
5RON
/
2
buc
S
t
â
l
p
e
x
te
ns
i
b
i
l
5,5RON
/
2
buc
C
a
p
ăt
p
r
o
te
c
t
o
r
P
lastic
3
,5RON
/
2
buc
O
B
S
E
R
V
A
T
Ö
R
sus
i
n
ere
 î 
n
 
c
r
uc
e
L1
00
cm
5RON
P
ol
i
ă
d
e
col
A31cm
2
5RON
P
ol
i
ă
d
e
col
A
5
1cm
3
5RON
P
ol
i
ă
A31cm, L
50
cm
8
,5RON
A31cm, L77cm
1
0
RON
P
ol
i
ă
A
5
1cm, L
50
cm
12
,5RON
A
5
1cm, L77cm
1
5RON
S
u
p
o
rt
s
t
i
cl
e
 
P
entru
8
sticle
 
A31cm, L77cm
1
5RON
C
u
i
er
cu 3 cârli
g
e, A31cm
6,5RON
cu
5
cârli
g
e, A
5
1cm
1
0
RON
C
o
ș
 
cu
 
cl
e
m
ă
1
0
RON
C
u
t
i
e
d
e
p
o
z
i
tare
L
5
8
×lat4
9
×H3
8
 
55RON
3
OR
G
A
N
I
Z
AREA CASEI
 
22
6
22
7
HÅB
O
L
 
cu
t
i
e
cu
 
c
a
p
a
c
 
2
 
buc
 
 9,5 
 RON 
GORM etajeră
69,5
RON
GORM a
ns
a
mblu
 
d
e
p
o
z
i
tare
4
95
RON
 
1. KASSETT cutie depozitare CD-uri 19,9RON/2 buc.
Suportpentru etichetă inclus; indică coninutul cutiei. Pentru 23 CD-uri.Carton lăcuit. Oel nichelat. L26×lat17, H15cm. Roz.
2. KASSETT cutie cu capac 29,9RON/2 buc.
Suport pentruetichetă inclus; indică coninutul cutiei. Carton
ș
i oel nichelat.L35×lat2
8
, H1
8
cm.
A
l
b
.
3
.
LI
N
G
O cutie cu capac 1
5
RON/2 buc.
Carton ondulat,lăcuit. Desi
g
ner
:
 
T
Holm
b
er
g/
D Casten
ors. L
4
8
×lat3
4
, H36cm.
B
ordeau
x/
dun
g
i.
4
.
L
Y
CKE
BY
cutie cu capac, 2 buc 29,9RON
O cutie
Ø
27, H15m
ș
i o cutie
Ø
2
4
, H1
0
cm. Carton.
I
nterior
8
6
%
 
b
um
b
ac
/
1
4
%
in.Desi
g
ner
:
Sanna Dahlman.
M
aro
 î 
nchis.
5
.
P
A
PP
I
S cutie cu capac 2,
5
RON/buc
Carton ondulat.L35×lat25, H26cm.
6
.
LI
N
G
O cutie cu capac
8
,9RON/2 buc.
Carton ondulat,lăcuit. Desi
g
ner
:
 
T
Holm
b
er
g/
D Casten
ors. L32×lat2
4
, H15cm.
B
ordeau
x/
al
b
.
7
.
B
ASTANT co
ș
1
6
,9RON
Lucrat manual;
iecare co
ș
este unic.Ratan. L25×lat25, H15cm.
8
.
L
Y
CKE
BY
cutie cu capac 1
5
RON
Carton.
I
nterior
8
6
%
 
b
um
b
ac
/
1
4
%
in. Desi
g
ner
:
Sanna Dahlman. Lat25×
A
17, H12cm.
M
aro
 î 
nchis.
9.
L
Y
CKE
BY
 
s
et
3
cutii cu capac
4
9,9RON
Două dintre cutiiL22×lat2
0
, H1
8
.5cm
ș
i o cutie L
4
5×lat25, H1
9
cm. Carton.
8
6
%
 
b
um
b
ac
/
1
4
%
in. Desi
g
ner
:
Sanna Dahlman.
M
aro
 î 
nchis.
1
0
. NOSTA
LGI
SK cutie cu capac
33
,9RON/2 buc.
Carton.
F
ereastră din plastic. Desi
g
ner
:
 
J
on
K
arlsson.L35×lat2
8
, H1
8
cm.
A
l
b
.
11. KASSETT cutie cu capac 29,9RON/2 buc.
Suport etichetăinclus; indică coninutul cutiei. Carton lăcuit
/
oel nichelat.L35×lat2
8
, H1
8
cm.
N
e
g
ru.
1
3
4
5
1
0
1
3 5
1
0
OR
G
A
N
I
Z
A
R
E
A
C
A
S
E
I
22
NOSTA
LGI
SK cutii cu capac, 2 buc
33
,9
RON
P
A
PP
I
S cutie cu capac
 2,5 
 RON 
9
6
7
11
86
Cheltuiești mai puin, te bucuri de mai mult.
TOATE PREURILE SUNT VALABILE PÂNĂ LA 31 AUGUST 2007
22
8
 1
5
RON
Plastic
/
oel. L
4
1×lat
4
3,H6
4
cm.
A
l
b
sau ne
g
ru
LL
 
s
ac ru
e cu
s
ta
n
d

Activity (72)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 hundred thousand reads
capatanm liked this
Ana-Maria Racea liked this
nickname777333 liked this
Sunita liked this
ss_dali liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->