Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Владо Далаверов - Чудовището ДС 3

Владо Далаверов - Чудовището ДС 3

Ratings: (0)|Views: 80|Likes:
Published by emicom
ВЛАДО ДАВЕРОВ

ЧУДОВИЩЕТО ДС
К н и г а т р е т а

Всяка прилика c действителни лица,
факти и обстоятелства е случайно съвпадение.

Първият работен ден на Досев във фирма "Акрам къмпани" предопредели съдбата му като "момче за поръчки". В офиса никой не му обърна сериозно внимание. Секретарката любезно го поздрави, но вече бе свикнала с посещенията му и вероятно все още го смяташе за служител на МВР. Той почука на вратата и влезе в кабинета на Акрам. Двамата с Радославов го очакваха, удобно разположени във фотьойлите около луксозната маса.
— Влизай, Мосад! Сядай, вече си на своя територия — радушно го посрещна Джамал. — От днес си един от нас. Не че досега не си бил, но така е думата. Пък и ще те видим колко струваш, дали можеш да правиш пари, като си толкова умен! Няма по-важно нещо в живота, да знаеш! Радославе, въведи го в първата задача! — господарски подметна накрая арабинът.
— В най-кратък срок трябва да уредиш конспиративна среща между Атанас Комшев, знаеш го кой е, и директора на РДВР! — взря се в него съвсем сериозно полковникът. — Наско лично ни помоли.
— Нали не работите с него?
— Така е, но ти досега не беше в течение. Разпоредиха ни отгоре да му помагаме на наша територия. Той обаче настоява за гаранции от полицията и е време да го запознаем с нашия човек, с директора. Ти също ще присъстваш на срещата.
— Ето ти сто долара — извади от джоба си зелена банкнота арабинът. — Ще плащаш сметките където и да отидете. Най-добре в някой съседен град. Наско има хубава кола, няма да ви е проблем. А бе ти ще го измислиш, нали си от МОСАД — намигна му Джамал.
ВЛАДО ДАВЕРОВ

ЧУДОВИЩЕТО ДС
К н и г а т р е т а

Всяка прилика c действителни лица,
факти и обстоятелства е случайно съвпадение.

Първият работен ден на Досев във фирма "Акрам къмпани" предопредели съдбата му като "момче за поръчки". В офиса никой не му обърна сериозно внимание. Секретарката любезно го поздрави, но вече бе свикнала с посещенията му и вероятно все още го смяташе за служител на МВР. Той почука на вратата и влезе в кабинета на Акрам. Двамата с Радославов го очакваха, удобно разположени във фотьойлите около луксозната маса.
— Влизай, Мосад! Сядай, вече си на своя територия — радушно го посрещна Джамал. — От днес си един от нас. Не че досега не си бил, но така е думата. Пък и ще те видим колко струваш, дали можеш да правиш пари, като си толкова умен! Няма по-важно нещо в живота, да знаеш! Радославе, въведи го в първата задача! — господарски подметна накрая арабинът.
— В най-кратък срок трябва да уредиш конспиративна среща между Атанас Комшев, знаеш го кой е, и директора на РДВР! — взря се в него съвсем сериозно полковникът. — Наско лично ни помоли.
— Нали не работите с него?
— Така е, но ти досега не беше в течение. Разпоредиха ни отгоре да му помагаме на наша територия. Той обаче настоява за гаранции от полицията и е време да го запознаем с нашия човек, с директора. Ти също ще присъстваш на срещата.
— Ето ти сто долара — извади от джоба си зелена банкнота арабинът. — Ще плащаш сметките където и да отидете. Най-добре в някой съседен град. Наско има хубава кола, няма да ви е проблем. А бе ти ще го измислиш, нали си от МОСАД — намигна му Джамал.

More info:

Published by: emicom on Nov 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2010

pdf

text

original

 
 
 
 
 
 
 н и г т р е т
 
сяк прилик c действителни лиц,фкти и обстоятелств е случйно съвпдение.
 
1.
 
ървият рботен ден носев във фирм"крм къмпни" предопределисъдбт му кто "момче зпоръчки". офис никой не му обърн сериозновнимние. екретрктлюбезно го поздрви, но вече бе свикнл с посещеният муи вероятно все още го смятше зслужител н . ой почук н вртт и влезе вкбинетн крм. вмтс дослвов го очквх, удобно рзположени въвфотьойлите около луксознтмс.
 
 
лизй, осд! ядй, вече си н своя територия — рдушно гопосрещн жмл. т днес си един от нс. е че досегне си бил, но тк едумт. ък и ще те видим колко струвш, дли можеш д првиш при, ктоси толков умен! ямпо-вжно нещо в живот, д знеш! дослве, въведиго в първт здч! господрски подметн нкря рбинът.
 
 
нй-кртък срок трябв д уредиш конспиртивн срещмеждутнс омшев, знеш го кой е, и директор н ! взря се в него съвсемсериозно полковникът. ско лично ни помоли.
 
ли не рботите с него?
 
к е, но ти досег не беше в течение. зпоредих ни отгоре д му помгме н нштеритория. ой обче нстояв з грнции от полицият и е време д го зпознем с ншиячовек, с директор. и също ще присъствш н срещт.
 
 
то ти сто долр — извди от джобси зелен бнкнот рбинът. е плщш сметките където и д отидете. й-добре в някой съседен грд.ско имхубвкол, нямд ви е проблем. бе ти ще го измислиш, нли сиот нмигн му жмл.
 
 
е е проблем.
 
 
ние тук до няколко дни ще нпрвим едн фирмн твое име, коятоще действ в рмките н"крм къмпни". еобходими с ми някоидокументи — пспорт, трудов книжк, дипломи ззвършено обрзовние,медицински кртон и тк нттък. ли ме рзбирш, изготвяме досие нвсеки служител и трябв д знем всичко з него. тре ще те зпознем сншт двоктк пск енчев,  тя е хубв жен, рзведен, д не вземешд я зкчш!
 
 
очно сегне ми е до жени.
 
 
ищо де, з д те предупредя.  тя ще ти обясни кк ще регистриртефирмт. кир е по тези рботи. успех в съвместнт дейност! изпрви
 
 
се рбинът и му стисн ръкт. дослвов мълчливо нпрви същото.
 
иректорът н изобщо не се притесни, когто осев му предде, четрябв д се срещне с тнс омшев. ори му стн дрго. ой все още го смятшез гордост н ългрия и зчовек, допринесъл много зслвт нбългрския спортпо свет. етеше доверчиво неговите интервют по вестниците, в които бившиятборец обстойно обяснявше зщо той и колегите му с принудени д действт поподобен нчин. вътрешно бе н тяхн стрн. рещу него нямше висящи дел, пъки бртът н окръжния прокурор усев му беше пръв приятел. е нмирше никквосновтелн причин д не се видят. уречения чс омшев ги взе със своя сб отпокрйнините н елико ърново и без д ги осведомяв в ккв посок ще тръгнт,поех към брово. кз се, че тм вече имт зпзен мс в едно от центрлнитезведения. икой не ги познвше и не им обръщх внимние.
 
 
осподин осев твърди, че сте много печен нчлник и може д ви сеимдоверие — усмихн се омшев. иеше безлкохолно, докто юдмил идиректорът си бях поръчли квлитетно уиски с бдемови ядки. нете, черботт ми е н ръб н зкон, но ням кк д бъде друг при тквобстновк.
 
 
нем кимндиректорът.
 
 
т вс искм смо д не ми зкчте момчетт, когто првят бизнесвъв вшия рйон. прокуртурт сме се рзбрли, обче в полицият зсегнямме връзки.
 
 
що д не ви помгм, господин омшев, рзбир се, доколкото мог.т вс нстоявм смо д действте умно и д не се нбивте н очи!
 
 
кво имте предвид?
 
 
ми вие нпрво изпотрошихте един мгзин. , в ткъв случй зккво днпрвя! лгодрете се, че никой не пусн зявителски мтерил,инче щях д обрзувт дело — спокойно се облегн н стол директорът.
 
 
д нс стоят големи хор в офия, осев сигурно зне продължиомшев. е сме във елико ърново случйно и също можем д випомогнем. е остнете доволен. е се притеснявм д ви зявя, че и з вс щеим нещо, ко ни сложите гръб. икой не се хби з другия зрди черните муочи, нли!
 
е коментирм подобни теми! отвърн остро директорът.  тзи срещприсъствм зрди осев,  той не е вече служител н , н него може д двте при колкотоискте. ойдох, зщото съм му здължен и з д видя ккво мог д нпрвя з вс. стнлото екорупция, не желя д го обсъждм!
 
тнс
омшев погледн учуден към осев. чевидно не очквше подобнрекция от висшия полицй. ък и не беше свикнл д изпд в неловко положение.
 
осподин омшев е открит човек, не е имл нмерение д обижд никого — опит сед змже конфузнт ситуция осев.
 
- ткрит съм естествено, явно прите ще дойдт при теб — съвсем свойски се обърномшев към осев.  считме, че сме се рзбрли и ко им нещо, ще се търсим.
 
збрхме се продиктув служебния телефон н омшев директорът.  него незнеше нито един цивилен гржднин, ккто и повечето служители от .
 
връщне тнс омшев крше бясно, сякш демонстриршетехническите възможности н втомобил. е се притеснявше, че не спзв пътнитезнци и че могт д го спрт зпроверк. неше кого вози. икой нищо не можешед му нпрви. огто слязохблизо до стрт втогр във елико ърново,директорът н  студено му кимн з сбогом и хвн осев под рък.
 
 
ози кто нищо щеше д ни убие, повече не се кчвм в колт му! иоткъде го познвш?
 
 
 
 
дослвов ме помоли д ви срещн. з не знех, че е свързн сфирмт н крм призн му съвсем честно осев.
 
е се окже, че много рботи не знеш ти, но тк и тк сме зедно, д те помоля зедн услуг!  тебе мог д се доверя. рябвт ми около две хиляди и петстотин долр.
 
 ккво с ти?
 
 
е си купувм ново жилище, строто ще го продм, пък не искм двземм нзем от непознти. ожеш ли д уредиш нещо?
 
 
неш у кого с прите. тре ще говоря с дослвов и ще ти дмотговор.
 
ов не ме притесняв, стиг д ги получ от теб. е ми е удобно д се моля н крми дослвов — нведе глв директорът.
 
нчи см си поиск? плесн с ръце н другия ден крм. ям проблеми, ще муги ддем.
 
тв дум все пк з две хиляди и петстотин долр — нпомни осев.
 
двдесет и пет хиляди можем д му отпуснем, смо д слуш — зсмя се рбинът.дослве, кк мислиш д оформим зем?
 
ом не желе д си им рбот с нс, ще му ги дде осев и ще вземе рзписк нсвое име,  след тов ще решим дли д ги връщ, или не. виси от поведението му.
 
к д бъде! съглси се крм.
 
другия ден осев знесе прите н директор н . нзи сморъчно мурзпис з поръчнт сум. лед тов осев се срещн с нков, който чкше всекимомент д дойде зповедтзосвобождвне от и го беше удрил нуволнение.очти не ходеше н рбот. зговрях зккво ли не и между другото осевспомен, че е връчил н директор две хиляди и петстотин долр oт фирмт срещурзписк н свое име.
 
и луд ли си, или си глупв, нпрво ти се чудя! шшрдис се нков. к щевземш рзписки от хор. без прите д с твои?  ти нямш дв по един,  двш нзем!
 
що дрмтизирш нещт?
 
 
ткото те е подхлъзнл, но не зня ккво цели. ко директорът сепохвли някъде, че си му дл при, върви обяснявй после кк си стнлмилионер з дв дни! е те нмрзят още повече и зтов мисли, кто првишнещо!
 
 
ли сме от един отбор, не се притеснявм от дослвов. мм мупълно доверие и не рзбирм зщо ти регирш тк?
 
 
е ти припомня ккво кзведнъж крм риятел, м сиренето спри!" е се ли увери вече, че където импрични отношения, ням милост?ко не си го рзбрл, много ще птиш! омни ми думт!
 
2.
 
ъв фирмт предстоеше сериозн рбот. крм и дослвов реших дпробвт още един път осев дли им е досттъчно предн в екстремни ситуции.утринт, докто си пиех кфето в кбинет н рбин, той згрижено се обърнкъм дослвов:
 
 
кто върви, мй ще вкрт ншия човек кмет в зтвор. съдих го нпърв инстнция, мкр и условно.
 
 
нм кимн дослвов. черговорих с него.
 
 
ози нко усев нпрво си търси белят, не е ли време д голиквидирме? скм д знм и твоето мнение осев! погледн към юдмилплестинецът.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->