Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cursusomschrijving 2010 v1

Cursusomschrijving 2010 v1

Ratings: (0)|Views: 286|Likes:
Published by GamesAndPlay

More info:

Published by: GamesAndPlay on Nov 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2010

pdf

text

original

 
1
Nieuwe Media en Populaire Cultuur:Computergames, 2010-2011
(200500202 - 7,5 ECTS)
Inhoud en leerdoel
In deze cursus:- Leert de student om computergames in esthetisch, economisch en sociaal-culturele termente beschrijven en te analyseren. De nadruk ligt hierbij op de verschillende gebruiksvormenvan computergames.- Leert de student om de verschillende perspectieven van waaruit computergamesbestudeerd kunnen worden te analyseren (= analyse), kritisch te beoordelen (= kritiek) en opcreatieve wijze aan te vullen (= creatie).
Docenten:
De volgende vier docenten zijn betrokken bij de cursus:
 
Dr. René Glas (hoorcolleges, werkcolleges, cursus coördinator)
 
Prof. Dr. Jeffrey Goldstein (hoorcollege)
 
Dr. Sybille Lammes (hoorcollege)
 
Prof. Dr. Joost Raessens (hoorcolleges)
Onderdelen:
De cursus bestaat uit
drie
onderdelen:A. Een wekelijks hoorcollegeIn de hoorcollegereeks wordt een theoretisch en historisch kader geschetst van waaruit deverschillende games en gebruiksvormen van games kunnen worden begrepen engeanalyseerd. Daarbij zal tijd worden ingeruimd voor het bespreken van individuele gamesom de repertoirekennis van studenten te vergroten.De collegereeks begint met een introducerend college over gameonderzoek. Waaromworden games en gamecultuur bestudeerd en wat kan daaronder worden verstaan?(hoorcollege 1). Hierna introduceren we het begrip participatie en laten we aan de hand vancase studies zien hoe verschillende betekenissen van participatie worden ingezet om gamesen game cultuur te begrijpen en analyseren (hoorcollege 2). In het volgende college gaan wein op de relatie tussen games en identiteit, zoals gender en etniciteit (hoorcollege 3).Vervolgens staan de mogelijke positieve en negatieve effecten (educatie en geweld) van hetspelen van games centraal (hoorcollege 4). Ook wordt ingegaan op de vraag op welke wijzegames zich verhouden tot het vertellen van verhalen, en hoe de ervaring van ruimte hier eenrol in speelt (hoorcollege 5). In het zesde college bespreken we de rol van de spelende mens,ofwel de
homo ludens
, binnen de gemedialiseerde samenleving (hoorcollege 6). Tijdens hetlaatste college presenteren een aantal docenten kort lopende onderzoeksprojecten op hetgebied van games en game cultuur. Dit hoorcollege wordt afgesloten met een gamequiz(hoorcollege 7).
 
2
B. Een wekelijks werkcollegeIn de werkcolleges leert de student de kennis die is opgedaan door het lezen van deliteratuur en het volgen van de hoorcolleges kritisch te verwerken, toe te passen, tebediscussiëren en te presenteren. Het accent van het werkcollege ligt op het stapsgewijsopzetten van een onderzoek waarin wordt gekozen voor een game, een gamegenre, eengebruikersgroep, of een sociale context.C. ZelfstudieTer voorbereiding op de hoor- en werkcolleges maakt de student allerlei opdrachten (ziehieronder). Ook kan de student gebruik maken van de gamotheek (zie hieronder) omzijn/haar repertoirekennis te vergroten.
Leervormen en leeractiviteiten:
 Tijdens de werkgroepen wordt stapsgewijs gewerkt aan het schrijven van eenonderzoekspaper. Dit gebeurt door een thema uit de collegereeks toe te passen op eengame, een gamegenre, een gebruikersgroep, of een sociale context. In een aantal fasenwerkt de student aan een analytisch/kritisch/creatief paper hierover. Het eindproductbestaat uit
10 à 15 pagina’s (5000
-7000 woorden)
, is individueel en bestaat tenminste uit devolgende onderdelen:1.
 
Inleiding:a.
 
Aanleidingb.
 
Objectafbakening (wat is de casus?)c.
 
Vraagstellingd.
 
Situering in het veld (theoretisch kader)e.
 
Methode in relatie tot het gekozen perspectief/theoretisch kaderf.
 
Maatschappelijk en wetenschappelijk belang van het onderzoek2.
 
Case study3.
 
Conclusie
Opdrachten:
De opdrachten die in de cursus worden gegeven staan alle in dienst van deonderzoekspaper. De student houdt een gameblog bij, een dossier waarin bovenstaandeopdrachten worden opgenomen volgens de deadlines die daarvoor zijn gesteld. Voor meerinformatie over de gameblog, zie de cursusblog(http://www.gamecultuur2010.blogspot.com).Er zijn drie soorten opdrachten:
 
Leesvragen (individueel)
 
Thema reflecties (groepsverband)
 
Paperopdrachten (individueel en groepsverband)Veel uitgebreide informatie over de opdrachten en de planning, zie het opdrachtendocument op de cursusblog.
De Gamotheek
De Gamotheek biedt studenten de mogelijkheid om gratis digitale games en consoles telenen. De Gamotheek is een onderdeel van de Bijzondere Collecties in deLetterenbibliotheek aan de Drift, en is maandag t/m vrijdag geopend van 9 tot 17 uur.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->