Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kontrolli i Bashkesive Te Salduara 2009

Kontrolli i Bashkesive Te Salduara 2009

Ratings: (0)|Views: 1,293|Likes:
Published by Blerim N Krasniqi

More info:

Published by: Blerim N Krasniqi on Nov 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKEProf. Dr. Hysni OsmaniProf. Dr. BajrushBytyçi
KONTROLLI I BASHKKONTROLLI I BASHKËËSIVESIVE TË SALDUARASALDUARA
-përmbledhje e ligjëratave-rstudime MASTER
PRISHTINË
 
HyrjeHyrjeProvatProvat me
 
me
 
shkaterrimshkaterrim tete bashkesivebashkesive tete salduarasalduara KontrolliKontrolli pa
 
pa
 
shkaterrimshkaterrimGabimetGabimet qeqe shfaqenshfaqen ne
 
ne
 
bashkesinebashkesine e
 
e
 
salduarsalduarGabimetGabimet e
 
e
 
saldimitsaldimit ne
 
ne
 
nene tegelintegelin e
 
e
 
salduarsalduar me
 
hark
 
me
 
hark
 
elektrikelektrik dhedhe me
 
me
 
elektrorezistenceelektrorezistenceKlasifikimiKlasifikimi ii gabimevegabimeve tete saldimitsaldimit MetodatMetodat per
 
per
 
kontrollinkontrollin e
 
e
 
saldueshmerisesaldueshmerise se
 
se
 
celikutcelikutKontrollimiKontrollimi vizuelvizuelProvaProva me
 
me
 
penetrantpenetrant ((lengleng kapilarkapilar)) ontro montro m
 
sa m tsa m t me
 
me
 
meto atmeto at me
 
me
 
rrezat mrrezat mMetodatMetodat magnetikemagnetikeKontrollimiKontrollimi metalografikmetalografikKontrolliKontrolli I
 
I
 
detalevedetaleve pas
 
pas
 
riparimitriparimit me
 
me
 
saldimsaldim,
 
,
 
KontrolliKontrolli me
 
me
 
ultratingullultratingull
 
K
ONTROLLI I
B
ASHKËSIVE TË
S
ALDUARA
(
E PA RECENSUAR
 ,
VETËM PËR NEVOJA INTERNE TË STUDENTËVE 
)
1-11.
 
HYRJE
Provat dhe kontrolli i materialeve ka historinë shumëshekullor, dhe mund të thuhet seato janë bërë qysh në kohën kur njeriu vendosi ti përdor materialet për ushqim, veshëmbathjeose për mbrojtje. Gjithashtu edhe ndërtimtarët në kohën e vjetër e kanë bërë një vlerësim tëqëndrueshmërisë së materialeve që i kanë përdorur për ndërtimin e objekteve të atëherëshme.Duhet cekur se një numër i caktuar i objekteve ndërtimore të lashta zgjojnë kërshëri dheinteresim edhe sot, sepse ato janë ndërtuar në kohën kur nuk kishte shkencë për materiale dhekonstruksione. E vetmja gjë në të cilën janë mbështetur ndërtuesit ka qenë përvoja e bazuarnë verifikimin dhe provat nga ndërtimet e mëhershme.Ështe e ditur se njohja e materialeve të makinerisë, e vetive të tyre dhe mënyra eprovave të tyre është shumë e rëndësishme për zgjedhjen e materialit më të përshtatshëmkonstruktiv për përpunimin e detaleve të ndryshme të makinave dhe konstruksioneve, si ngaaspekti i sigurisë dhe qëndrueshmërisë, po ashtu edhe nga aspekti i masës, i mundësisë sëpërpunimit dhe ekonomicitetit.Provat e materialeve kanë për qëllim përcaktimin e vetive të materialit në kushte tënjëjta apo të ngjashme me kushtet në të cilat bëhet eksploatimi.Provat e materialeve bëhen si në prodhimtarinë e drejtpërdrejtë me qëllim tëverifikimit dhe përcaktimit të vetive të materialeve dhe klasifikimit të tyre ashtu edhe nëlaboratore me qëllim të përcaktimit të vetive të tyre dhe të zbulimit të materialeve të reja. Nëkëtë mënyrë provat e materialeve e definojnë cilësinë dhe sigurinë e materialeve dheprodhimeve të tyre, ndihmojnë në rrjedhën e rregullt të procesit teknologjik dhe në fitimin eprodhimeve me veti të mira dhe me shkallë të lartë sigurie.Në përgjithësi të gjitha rregullat dhe rekomandimet që vlejnë për kontrollin ematerialeve vlejnë edhe për kontrollin e bashkësive të salduara.Kontrolli i rregullt i prodhimit të bashkësive të salduara mund të jetë:
kontrollëmesoperacional
 
apo mesfazor
dhe
përfundimtar apo final
, d.m.th. kontrolli para procesittë prodhimit, gjatë procesit të prodhimit dhe pas procesit të prodhimit.Kontrolli i materialeve dhe i bashkësive të salduara bëhet në pajtim me standardetpërkatëse, të cilët i përshkruajn të gjitha rregullat për prova. Në punët kërkimore-hulumtuese,përveç metodave standarde mund të përdoren metodat jostandarde dhe metodat e reja.
1.1
 
KLASIFIKIMI I PROVAVE TË METALEVE
Metalet dhe lidhjet e tyre janë materialet kryesore që përdoren në inxhinieri. Këtokarakterizohen me përbërje të ndryshme kimike, veti të ndryshme fizike, mekanike,teknologjike dhe me veti të tjera që përcaktohen me metoda të ndryshme të provave.Të gjitha provat e metaleve dhe të bashkësive të salduara, varësisht nga vetitë etyre mund të ndahen në këto grupe:
 
Prova të vetive kimike
 
Prova të vetive fizike
 
Prova të vetive mekanike
 
Prova të vetive teknologjike
 
Prova defektoskopike

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bernard Hyka liked this
Bernard Hyka liked this
Bernard Hyka liked this
Mariglen Kurti liked this
Samarsed Laska liked this
Hetem Musa liked this
Mariglen Kurti liked this
Shkumbin Ibishi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->