Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tekstil atıksularının arıtılması

Tekstil atıksularının arıtılması

Ratings: (0)|Views: 4,622|Likes:
Published by atilay29

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: atilay29 on Nov 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2013

pdf

text

original

 
1. GİRİŞ
Sanayi devrinin başlangıcından günümüze kadar geçen süre içinde bir ülkedekienstriyel çabalar ve bu yolla elde edilen teknolojik ilerlemeler o ülkeningelişmişliğinin bir göstergesi sayılmaktaydı. Fakat günümüzde gelişmişlik ve buna paralel olarak toplum refahına, fabrikaların artan kapasite ve sayılarının olumlu etki-lerinin yanında; neden olduğu çevre kirliliği önemli boyutlara ulaşmıştır. Gerek Dün-ya'da gerekse ülkemizde çevre kirliliği son yıllarda önemli boyutlara ulaşmıştır.Bu konuda alınacak önlemler gerçekçi yasal düzenlemelerle desteklenmedikçe başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkumdur.Endüstri kuruluşlarının esas amacı, çok sayıda ve çeşitte ürün üretmektir.Ancak bu üretim esnasında oluşan katı, sıvı, gaz fazlardaki atıklar büyük so-runlar oluşturmaktadır. Bu atıklar genelde evsel atıklara nazaran daha karmaşık, dahatoksik ve endüstri dalının cinsine göre çeşitlilik arz eden atıklardır. Bu nedenle arıtmaönlem teknolojilerinin belirlenmesinde ve seçeneklerin ortaya konulmasında heendüstrinin ayrı ayrı ele alınması gerekmektedir. Bu endüstrilerden biri de tekstilenstrisidir. Tekstil endüstrisi, Türkiye'de en hızgelişen sanayilerin başındagelmektedir. Bu hızlı gelişim, büyük debilerde ve büyük konsantrasyonlarda kirlilik taşıyan atıksuların arıtma gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Tekstil fabrikalarındaüretim aşamalarına re çeşitli bileşim ve miktarlarda atıksular oluşmaktadır. Buatıksuların büyük kısmı ağartma, boyama ve yıkama işlemlerinden kaynaklanmaktadır.Asit, baz, boya, deterjan, tuz ve kullanılan diğer kimyasallar atıksuda kirlilik yaratan başlıca kirleticilerdir. Ülkemizde tekstil fabrikalarının üretim tipine göre atıksularınıdeşarj ederken uymaları gereken kirlilik sınır değerleri Resmi Gazete'de yayınlananSu Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde yer almaktadır.Bu amaçla bitirme ödevimizin kapsamında , tekstil endüstrilerinin prosesleri, bu prosesler esnasında oluşan atıksuların karakteristikleri ve atıksularının arıtılabilirlikleriincelenmiştir.
1
 
2. TEKSTİL ENDÜSTRİSİ2.1. Tekstil Endüstrisinin Tanımı
Tekstil, doğal ve yapay liflerin önce eğrilerek düzgün ve kesintisiz bir ipliğesonra dokunarak kumaş, bez, halı ...vb. ürünlere dönüştürülmesini kapsayan işlemler dizisidir. Çok eski çağlarda bir el sanatı olarak doğan, sonradan iplik eğirme vedokuma makinelerinin yapılması ile önemli bir sanayi dalına dönüşen tekstilin ham-maddesi doğal ve yapay liflerdir.,Doğal lifler elde edildikleri doğal kaynaklara göre üç kategoride incelenir:-Bitkisel Lifler : Pamuk , keten, jüt, kenevir -Hayvansal Lifler : Yün, ipek, tiftik -Mineral Lifler : Asbest (amyant)Asbest veya diğer adıyla amyant, 2-5 cm uzunluğunda ipek gibi parlak veyumuşak lifler halinde dizilebilen tek mineraldir. İplik gibi eğrilip dokunabilen veyaörülebilen bu lifler çok yüksek sıcaklıklarda bile erimediğinden itfaiyeci elbisesi ,fırın eldivenleri gibi ısıya dayanıklı malzemelerin yapımında kullanılır.Bunun yanında ; bilinen doğal liflerin niteliğini ve üretimini artırmak içinçeşitli kimyasal maddelerle üretilen naylon, orlon, terilen gibi ticari marka adlarıylatanınan ve bugün yüzlerce çeşidi üretilmiş olan sentetik lifler de vardır.Sentetik liflere bir örnek de selülozun asetik asit ile oluşturduğu selüloz asetatçözeltisinin sıcak hava içine püskürtülmesiyle oluşan asetat ipliği lifleridir.Sentetik lifler günümüzde tekstilin hammaddesi olarak oldukça rağbet gör-müşlerdir. Tekstil endüstrisi kategorisi , tıbbi ve fabrikasyon elyafları kullanılarak kumaş ...vb. ürünleri üreten tesisleri kapsar. Fabrikasyon elyafları üretimi ve giyimsanayii bu kategori dışındadır.Ülkemizde ve Dünya'da tekstil enstrisi, liflerin kullanım şartlarına veözelliklerine göre 3 dala ayrılır:
Pamuklu Tekstil Endüstrisi
Yünlü Tekstil Endüstrisi
Sentetik Tekstil Endüstrisi
2
 
2.2. Tekstil Endüstrisi Genel Prosesleri
Tekstil endüstrisinde üretimde yer alan proses ve işlemler, işlenen elyafa bolmaksızın tam olarak birbirine benzerler. Enstride uygulanan anaişlemler, haşıllama, haşıl sökme, ağartma, merserize etme, boyama, apreleme olmaüzere gruplanabilirler (Kırdar 1995).Tekstil endüstrisinde işlenen genel elyaf çeşitleri ise pamuklu, yünlü ve sentetik elyaflardır. Kullanılan elyafın özelliğine bağlı olarak bazı farklı üretim işlemlerine derastlanmaktadır; örneğin, yünürünlere uygulanan karbonizasyon işlemi pamukluürünlerde merserizasyon adını alır yada pamuk ve sentetik elyaflarda başlangıçtayıkamayı gerektirecek bir kirlilik bulunmamasına karşılık, yün elyafların çok kirliolmasından dolayı elyafın iplik haline getirilebilmesi için önceden yıkama işlemine tabitutulması gerekmektedir. Yünlü dokuma endüstrisini kirleticilik bakımından diğer tekstil guruplarından ayıran en önemli fark bu yıkama işlemidir (Kırdar 1995).
2.2.1. Haşıllama
İnce kumaşların dokunması esnanda çok ince iplik kullanılır. Fakat buincelikteki iplik, dokuma sırasında maruz kalacağı gerilimlerin etkisiyle kopar. Bu tür durumlarda, nişasta ve dekstrin gibi maddeler kullanılarak kumaş geçici olarak sağlamlaştırılır. Bu işleme haşıllama denir (Kırdar 1995, EPA 1997, EPA 2000).Haşıl maddesi, dokuma sırasında meydana gelebilecek aşınma ve kopmalarıönlemek için çözgü ipliklerine uygulanır. Böylece çeşitli mekanik zorlamalarla karşıkarşıya kalan lifler birbirine daha iyi yapışarak, daha kapalı, daha sağlam bir hale gelir ve kayganlıklarının artması sağlanarak dokumada performans arttırılır (Kanlıoğlu2000).Haşıl maddeleri çoğunlukla doğal nişastalar, modifıye selülozlar vesentetiklerdir. Sentetik ipliklerde haşıl maddesi olarak nişasta bileşikleri yerine polivinilalkol, karboksi metil selüloz ve poliakrilik asit gibi maddelerin kullanımı biyolojik oksijen ihtiyacını azaltır. Atıksulardaki biyolojik oksijen ihtiyacını artıran en büyük etkenler arasına haşıl maddeleri girmektedir (Kestioğlu 1992).
3

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
dmrbsr liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
shalling liked this
brkkzr liked this
Ezgi Gürkan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->