Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Saint-Germain az alkímiáról

Saint-Germain az alkímiáról

Ratings: (0)|Views: 2,827 |Likes:
Published by Aydan22
Saint-Germain az alkímiáról
Saint-Germain az alkímiáról

More info:

Published by: Aydan22 on Nov 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

 
 Az alkímia belső jelentése a részek új egységének létrehozása, amely magában foglalja az alkotás egészének kapcsolatát valamennyi alkotórészévei. Ezért hát az alkímia, helyesen értelmezve, az anyagon, az energián, sőt magán az életen belülimutációk és transzmutációk ellenőrzésének tudatos hatalmával foglalkozik. A misztikus tudománya, az önmagát felismert ember erőssége, aki kutatásai során meglelte önmagában az Istennel való egységet, és hajlandó ennek részeként működni.
SAINT-GERMAIN
TARTALOM
I. Az energiaátvitel törvénye
I
8II. Az alkímiai kísérletek célja
I
18III. A szent tudomány
I
30IV. Merj cselekedni!
I
43V. A változás szükségessége, ereje és ösztönzője I 56VI. Formáló tényezők 
I
72VII. Az átvitel módszerei
I
86VIII. A parancsoló tudat
I
110IX. A lét olvasztótégelye
I
127Epilógus
I
172
1
 
 Dicső hajnalok csókos úr-szemét Sok ormon láttam; zöld rét ragyogott Tűz-arcáról; s hogy mint égi vegyész Sápadt folyókat bearanyozott ...
SHAKESPEARE:
 XXXIIL szonett 
SZABŐ LŐRINC FORDÍTÁSA
2
 
1.
AZ ENERGIAÁTVITEL TÖRVÉNYE
Amikor 2000 évvel ezelőtt, a Galileai-tavon Krisztus a vízen járt, az nem volt más, mint a levitáció nevű természeti törvénymegnyilnulása, ez ugyanaz az energiaműködés - kohézió, adhézió és magnetizmus -, amely az űrrelést is lehetővé teszi.A testét alkotó fényatomok Krisztus akaratára magukba fogadtak egy bizonyos mennyiségű kozmikus sugarat és spirituálisszubsztanciát, amelynek a fizikai fénnyel való rokonsága az egész testet könnyűvé tette, s ily módon lehetővé vált Krisztusszámára, hogy úgy járjon a vízen, mint a szárazföln.Teste a vízen ragyogó, tiszta fénysugár volt. A legbámulatosabb az, hogy át tudta adni az energia fölötti uralmát Péternek, akiőt sugárzó, világító jelenségnek látta. Ám amikor ter egy pillanatra levette tekintetét Krisztusról, visszazuhant az emberifélelem rezgésszintjére és örvényébe, ettől azonnal újra sűrűvé vált a teste, és kezdett alámerülni a háborgó vízben. Krisztustiszta szeretettel feléje nyújtott, segíkeze újra létrehozta az alkímiai kapcsolatot, és a kezén átáramspirituális energia újra biztonságba emelte Pétert.Az energia kibocsátásának Jézus mester által bemutatott másik példáját a Bibliából ismert történetben találjuk, amelyben egyasszony megérinti Jézus ruháját, annak tudta nélkül - ez jól példázza Isten személytelen szeretetét, amely egyenlően válaszolminden, hitből fakadó hívásra, érkezzék az Isten bármelyik teremtményétől, hiszen valamennyit oly csodálatosan és tisztánformálta meg az abszolút kozmikus szabadság magasröptű szándékával.Ez a két példa a Nagy Kozmikus Törvény azon aspektusaira utal, amelyek széles körben nem ismertek ugyan, ám amelyeketvallásos kben gyakran érintenek, gyakran vitatnak meg. Az energitvitel rvénye alapvedolog az almiatudományában, mert e nélkül lehetetlen anyagot "létrehozni". Törvény, hogy a semmiből nem lesz valami.Az energiaátvitel személytelen törnyének igaz ismerete elengedhetetlen a Nagy rvény helyes értelmezéséhez; ez bizonyítja ugyanis, hogy Isten, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is (
Mt 5,45. A bibliai idézetek a Szent István Társulat 1982-benkiadott
Bibliájából 
valók -
a
Ford.)
, mindkettőnek megnyilvánul.zus palesztinai küldetése alatt világossá tette, hogy "a mennyek országa Keresztelő János idejétől mindmáig erőszakotszenved, az erőszakosok szerzik meg” (Mt 11,12). Tisztában kell tet lennk azzal, hogy a természeti erők irányításának ésaz anyag fölötti uralomnak a titka akkor is elragad ható Istentől, ha az egyén szándékai nem teljesen tiszták. De soha senki negondolja, hogy elkerülheti a számonkérést, ha így cselekszik. Mert mindenki teljes mértékben felelős azért, ahogyan azenergiát felhasználja, vagy visszaél vele. Nem azért kezdtem az alkímiáról szóló tanításomat figyelmeztetéssel és kijózanító magyarázattal, hogy bárkiben is félelmetkeltsek. Sokkal inkább azért, hogy mindenkiben, aki e sorokat olvassa, mély és maradandó tiszteletet ültessek el Isten iránt, sez lehet az egyetlen fé
lelem, amely megengedhető a mi szintünkön. Inkább szent ámulat ez, amely mindenkiben, akiméltányolja a Szeretet Nagy Törvényét, tiszteletet és imádatot ébreszt a bölcsesség iránt, amely oly csodálatosan megteremtettea lényeket a félelem nélküli szabadság képére.Mindazoknak, akik önző okokból visszaélnek az univerzum erejével, előbb-utóbb kell jönniük, hogy gonoszul szerzett javaikról le kell mondaniuk; s az ár, amelyet fizetniük kell, félelmetesen nagy. Létrehozni a szegényeket tápláló szubsztanciát,érintéssel meggyógyítani egy bénult kezet, életre kelteni a holtat, sőt a természeti törvényeket megkerülve, hihetetlen csodákatvéghezvinni az alkímia varázslatával az emberiség számára ezek tűnnek az ég legmagasabb rendű kegyelmei alkalmazásának.Hadd üdvözöljem a Szabadság Szellemét, amely lehetővé teszi a Teremtője képmására alkotott, halhatatlan, szeretetteljes,Istenben szabad embernek, hogy mindezen csodákat véghezvigye - és még sokkal többet is - a társadalom javára, és a jótevők  boldogságára. De mindenekfölött hadd dicsőítsem a spirituális alkímia áldott, isteni tudományának helyes használatát!A régi korok alkimistái mindig is színes figurák voltak, még saját kortársaik szemében is. Az idő azonban sokkal nagyobbdicsőséggel aranyozta be alakjukat, mint amilyennek valaha is birtokában voltak, és ez azóta így van, amióta az ember amisztériumok valamely részéhez közelít.Az ember az élet egyszerű csodáiban fogja megtalálni a szabadságát, míg a bonyolultabb aspektusok az élet törvényeinek  progresszív kifejeződései maradnak, amelyek növelni fogják a földi jólétet, s még az új atlantiszi ember sra is ismeretlen,szabad világot teremtenek.
Ennyit most a világ társadalmáról. Vegyük most szemügyre az egyént, és az alkímia használatában betöltött szerepét.
3

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tibor Rákos liked this
trikaa2000 liked this
Gyöngyi Bakai liked this
Derzsi liked this
Frank Fluxus liked this
Alíz Bogyó liked this
Sándor Kántor liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->