Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Statul Spectacol Partea II (206-232) + Partea III Publicul (233-335)

Statul Spectacol Partea II (206-232) + Partea III Publicul (233-335)

Ratings: (0)|Views: 476|Likes:
Published by Vali

More info:

Published by: Vali on Nov 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

 
INDUSTRIASPECTACOLULUIPOLITIC
I
!
Vmckti-vacandidatiitotla
fe!
cumlumeaafacerilor
"..¥i
vinde
produsele",
LeonardHall(presedintelePartiduluiRepublican.in1956).
Casispectacolulpoliticaisiaremasinistiiei,cas~asezedeco-
,
,
,
"
,
rurile~i
sapuna
lapunettrucajele,Acestitehnicieni
apartin
uneiramuriin
plina
dezvollare:industriadeaoonvinge,ca
sa
nuspunemindustriaspectacoluluipolitic.Propaganda-atatdeperseverentaindietaturiledintreanii'20-'40-pare
legata
deautoritarism~idetotalitarism,pcseurtdeunsistempoliticnon-concurential.
Asa
lncat,
dupa
1945,tehniciledurealepropagandeipredaustafetatehnicilormaiblandealeconvinge-rii,eelputininsistemeleoccidentalepluraliste.Deoareeeoonvingereanupoateficonceputadecatlntr-opia\lipoliticacareadmiteconcurenta.Maimulldecateupropagandatotalitara,easeunesteeupublicitateamoderna,alecareimetode~ichiarserviciiIefoloseste.Uncandidatsauunprogramnusuntimpuseprin"impuiere~capului",propriepropagandei~ireclamei.Ele"se
vand".
Publieulnutrebuie
.violat"
printehnicibrutale,stridente.'Publieultrebuiesedus.Trebuiecaptivateublandete-~ieuIoartemultasiretenie.Dupametodelemodernealecercetariirnotivatiilor,alemarketingului,alepromovariivanzarilor,alere-latiiloreupublicu!~ialepublicitatii,De-acuminainte,candidatul-produstrebuies:1cucereascaunpublic-plata~isadeclansezeeerereadevoturi.Cespunepresedin- telelui
YoungandRepublicam-France?
"Candidatuldevineprodus.Ambalajulesteaspectul
sau
fizic,feluldeavorbi,deazambi,deasemisca.Definitia,pozitialuioonstituieprogramul
Iui'v.
Deaeeea,partidelesuntasimilate,aproape,eunistemarcideproduse.Iaratasamentullaunpartidsepoateasemanaeufidelitatea unuieump~r:1torfa\:1de
0
marcacomerciala,
1VeziSerge
Tchakhtine,
LeVioldes[oulesparIa
propaganda
politique;
1939.reed. Paris.Gallirnard,1952.... 2Jean-ClaudeBoulet,prefatalaGaryYanker,
PropAn,
Pans.EditionsPlanete, 1972.
"
,;i.
d"
'I.
-;
'.
206
-----
Deaeuminainte,campaniilepoliticesuntorganizatedupateh-nicarationalaacampaniiiorpublicitare.Deaicidecurgenecesitatea
unuistudiu
prealabilal"pie\ei"politice,prinanehete~isondaje.
A
colectaru~iaanalizeidateloresentialeastudieriiimaginii,inopiniapublica,apartidelor~iacandidatilor,Totdeaicirostulstudieriimotivatiilorpsihologiee~ial"simuIArilor"referitoareladiverseletaeticiposibileetc.STRATEGIADORINTEIPOLITICEfncampaniileeleetorale"stiin\ifiee",intrebareaprincipalaeste:cumse
poatedetermina
cumparareaunuicandidat-produsdeunaleg~tor-oonsumator?Deaici~iimportantainvesugauetmotivatii-lor,crealededr.ErnestDichter,deformatiepsihiatru,carea emi~rat.inStateleUnite,in1938~iafondatacolo
Institutefor
Motivational
Research
Scopul?S:1dezvaluiemobiluriIeaseunsealeclicntilorpcntrua-iputeaorientacatmaibinespreeutaresaucutareprodus."Agasidece-ulunuicomportamem,apoisai-Ipotiremedia~isa-ig:1se~timijloaeeledea-idirijainotiva\ii1e"l.PentruDichter,aeestemotiveaseunseprovinrnaimultdinemotiidecatdinminte.Caci,daca.rauonatismutesteunidolalsecoluluiXX",irationalulpurconstituieuneoricheiaoonduiteinoastre.lnooneluzie:trebuiesacercetaminconstienm],Unallmare.analistalmotivelor",LouisCheskin,directorla
,ColorResearch
Instinuept'
America,
nem:1rturis~teaceeasiopinie:"Ccrcctarcarnotiveloresteeereetareaacecaeedeterminaalege- ~eaoan.lenilor.Eascfolosestedetehniciledestinatesa
ajunga
la,Inco.n~tlentsaulasubconstienr,Iiindcapreferintelesuntingeneral motl~~~~defactor!uesyrecareindividul.nuareeAuno~tin\~...Defapt,
atunci
candeump:1r:1,consumatorulactioneaza
III
generaldinpunet
d~
vc~ereem~)\iol1al~iconstrans,reacuouanuinconstientlaimagi- nile
~I
conturileasociateinsubconsuentutsaueuprodusul'v, Referitorlaaceasta,Dichterdescoperaurm:1torullucru:Iiantul careunqteconsumatoruteuprodusulnuestenumaideesema
IErnestDichter,
LaStrategicdu
desir.
Une
philosophie
delavente
ParisFayard1~1.
p.
37.,
CitatdeVancePackard,
LaPersuasionclandestine
ParisCalmann-I
6.",
1958p.9-10."
LA-0J,.
207
 
r,
:";
;I
,
~.
economica.EIeste~ideesentapsihologica.EIsimbolizeaza
0
mo-dalitatedeafisaudea
parea.
In1939,Dichterconstaiaacestlucruintr-unstudiufacutpentrusocietateadefabricarea
sapunului
Ivory,prinformulareaconceptu-luide"imagine"saude"personalitate"aunuiprodus:"Nucantarim
sapunulatat
din
punctul
devedereal
pretului,al
aspectului,alspumeipecare
0
facesaualculoriilui,cidinperspectivaansamblu-luiacestorcalitati,plusIncauna,diafana~iaproapetrecatoare,pecareeua~
numi-o
personalitatea
sapunului'",
Inansamblu,ceeaee-limpingepeunindividsadoreascaunprodus~inualtul,estesatisfacereanevoilorprofundedecareelesteinconstient.Pentrucacinevasc1-~ivandil
0
marfa,
trebuiesil-~idecalezeaceste
dorinte
inconstiente-prininterviewstn
profun-
zime,printehnicileproiectivesauprin
psihodrama
~isil-~iadaptezestrategialaele.;;,.. Astfel,"strategulcomportamentului"investigheazamotivatiileprofundealeclientelei,pentrua-iputeadirija~imanipulamaibineconduita.Deaceea,VancePackardconsidersactiuneaacestor.convingaton
ascunsi"
capeun"regresin
tndelungatalupta
aomuluica
sadevina
0
fiintil
rationala,
capabila
sa
seconducasin-guril"2.
lnsa,
cercetarea
motivatiilor
nusemarginestenumai
la
lumeacomercialaa
agentiilor
depublicitate.Caci~iliderii,la
randul
lor,
sperasa
adresezeclienteleilorelectoraleapelurilecelemai
potri-
vite.Inconcluzie,eicer
sa
seinvestighezeinacelasi
fel
motivatiileinconstienteale.cumpararil"politice,cerdecisasesondezeadanci-mile"dorintei"politice,casa-ipoatainfluentamaibinepeconsu-matorii"produselor"politice.Dichter
marturiseste:.Pollticicnii,
oameniideafacerisau
,
.
agenrii
depublicitatecare,ignorandaparentele,recunoscirationa-litateafundamentalsaoamenilor~iletntelegacestoranevoile,dorintele
avandmai
multesansedereusitil"~.Inreatuare,.comunicareaimplicita"conteazamaimultdecat"comunicareaverbala"."Amconstatat,cuocaziaanehetelorefec-tuateintimpulcampaniilorelectorale,capublieuleramaiatentla
1ErnestDichter,
op.cit.
2VancePackard,
op.cit.,
p.9-10.3ErnestDichter,
op.cit.,
p.152.
208
!.~
gesturile,laexpresiile,la
zambetul
candidatilor...decatlasensul~ilacontinutul
discursului'".
tnfine,Dichter
tnvata
cumsevindeunprodusnouunuipublicadeseagrijuliufatc1detraditie.Trebuie:"nr.1,
sa
spuicaprodusulestenou,darcaellndeplineste
0
functieconformscutraditia,Sc1
.evitisa
spuicaelserupedetrecut,ci,dimpotriva,ci1eltinemaimult,candestefolositdecatceleprecedente...;nr.2,s~ar~ticanoulprodus nuconstituie
0
ruptura
cutrecutul,
ci
mai
degraba
0
continuare
naturals
alui...,,2andsuntcititeacesteprecepte,aisentimentulcaleveziredac-tatepentruPompidou~ipentruGiscardd'Estaingcarepropun,unul"deschiderea~icontinuitatea",in1969,iarcelalalt,"continuitatea~ischimbarea",in1974.·INVAZIAAGENTILORDEPUBLICITATEInacelasitimpcucercetareamotivatiilor,aparea,inanii'30,~ipublicitatea
politica.Dupa
nouatnfrangerelaalegerile
prezi-
dentialedin1928,PartidulDemocratdinAmericasedoteazacuunserviciudepublicitatepermanent.
Dupa
patruani,ajunslaputere,Roosevelti~ipunepentruprimadata
relatiile
publiceinserviciulpresedintiei.
ln
1936,guvemulfoloseste-eelputin-146deagentidepublicitate
permanenti
~i124,temporar',PartidulRepublicansecomportsinmodasemanator,In1936,
elhotaraste
sc1transformecampania
prezidentialatntr-overitabila
.campanienationaladevanzare".RalphCaseyexplica:esteyorbadespreautorizareaunui"efoTtcomercialintensiv,iscusit,euuninaltgraddeorganizare,pentrua-ldepreciapepresedinteleRoosevelt~ia-lvindepeguvernatorulLandon,
tmpreuna
cu«bunul-simalsau,
atat
demultpusinvaloare
prin
publicitate".Republicaniiaufacutapellatehnicieniaivanzarilor~ilaspecia-li~tiinpublicitate~iin
relatiilecupublicul,
Pentruprimadatil,fune\iadedirectoralrelatiilorcupubliculfigureazainorganigrama
l/bid,
p.
118.
2/bid,
p.
118.3VeziStanleyKelleyJr.,
Professional
PublicRelationsandPoliticalPower,
JohnHo;kins,1966,p.15.RalphD.Casey,"Rep'ublicanPropagandaInthe1936Campaign",'I"M
PublicOpinionQuarterly,
1,2apnlie1931;p.31-32.
209
 
partidului.Pentrucampaniileprecedentes-aumultumitdoareuundirectoreupublicitatea.De-acumlnainte,~ide-oparte~idecealalta,comercializareapoliticiiseaccentueaza
0
dataeufiecarealegere,iarcandidatiireeurginmodsistematie,inspecialincepandeu1952,ladiferiteserviciioferitedeagentiidepublicitate:activitatile"erea\iilor",
cumparare
detimp~i
spatiu
inpresa~ilaradioteleviziune,produce-reaunor
spoturi
depublicitatepolitica,infelulcumsuntIacutepentru
produselecomerciale,
activitatiderelatiieupublieuletc.in1952agentia
Batton,Barton,DurstineandOsborn
organizeazacampaniatelevizataEisenhower-Nixon.B.B.D.O.esteaceeacarearanjeazainspecialcelebraemisiune
CheckersSpeech
aNixon.in1956,LeonardHall,presedinteleComitetuluiNationalRepu-blican,invitatoatecomitetelestatelorsa-~iangajezeunspecialistpermanentinrelatiileeupublicul,pentrua~tigaalegerilepentrucongres,
urmand
exemplulluiEisenhower.
Dupa
opinialui,PartidulRepublicanvacastigafiindca"aredevanzareun
produs
important...Vindeti-vacandidatiisiprogrameleinfelulincarelumeaafacerilor
,'1'
i~ivindeprodusele".in1960,NixonIolosesteaceleasiserviciidinMadisonAvenue
(cf.supra,
p.184),intimpcecampaniademocratiloresteanimatadeLawrenceO'Brein,cares-aocupatdepublicitate~iderelatiileeupublicul,inaintedeaseintalnicuechipaluiKennedy,incadin1951.In1968,agentianew-yorkezaFullerandSmithandRosslucreazapentruNixon,fiindin
legatura
euHarryTreleaven,fostulvice-presedintealJ.WalterThompson.Dealtfel,
odata
ajunslaCasaAlba,Nixonsevainconjuradeconsilieri,adesea,venitidinpublici-tate.Cadeexemplu,Erliehmann,Haldeman~ilnsarcinatulsaude presa,RonaldZiegler,venitdelaJ.WalterThompson.Pentrua-si "vinde,rpolitica
Intr-omaniera
adesea
inselatoare.
inacelasian,Doyle,DaneandBernbaeh,careluerase,deja, pentruJohnsonin1964,itasistaacumpeHumphrey.~itotin1968; agentiadepublicitatePapert,Koenig,LoisIucreazapentruRobert Kennedy,candidatdesemnatdealegatoriidemocratipentrualege- rileprezidentialedemoerate. In1976,
spoturile
luiFordsuntprodusedeageniiaCampaign'76 MediaCommunicationsInc.,condusadePeterDailey,unagentde
,
.:
!
":1
;i
I
~'i!
I
1·!\
,
rl
1
j
I
I'\
i~
,l-
1
'Ill;;
t
I
'1\'
R',
I
,<,
I
i
j:
i
I..\
'11
i
1CitatdeDavidLeeRosenbloom,The
ElectionMat.ProfessionnalCampaign ManagersandAmericanDemocracy,
NewYork,QuadrangleBooks,Inc.,1973,p.11.
publicitatedinLosAngeles,carevapresta
0
muncaaseman~toareIII1972,pentruNixon,intimpceHarryTreleavenlidasfaturiluiReagan.Departeadem~aJilor,
agentia
LoisHollandCallawaylucr~~pentruJaeks~n~lll.lImpc:GeraldRafshoon,unagentdepubh~Ilatedepatruzeci~ldoideam,dinAtlanta,
it
asistapeCarter.P,n,ntrealtele,demaimultianiincoace,folosireaagentiilordep~bhCltatea~tigatnivelullocaL
Inca
din1966,spreexemplu,Jack
Tinker
&
Partnersilsflltui~tepeRockefellercumsafacapentruafirealesguvernatorla
N
ewYork,producand
spoturile
salelateleviziuneInEuropa,
0
seamadepartidefolosescaceleasimetodemaiintaipeplannational,apoi,~~art~re~e~peplanI~l.In,1959,pentru pnmadata.conser:-atofllbritanici1~llllcredintea:z1icampaniaelec-
torala
u~el
agenur
depublicitate,Coleman,PrentissandVarley,lucrea~I,nlegaturaeudomnulRonaldSimms,conducandserviciuldepublicnatealpartidului.Foarte
curand,
membriiPartiduluiLa-buristurmerazaacestexemplu.
f~
Franta,in1%5,Lecanuet,candidatlaElyseerecurgelaSe,rvlcesetMethodesaluiMichelBongrand,cares-a
facut
eunoscutpnnl,ansareaproduselorJamesBondpeplataIranceza,Aceasta
agenue
dauntonfoartepersonaluneicampanii
a
I'americaine"condusalntr-unstilalert.",BrigitteGrosraporteaza:"Sezvonestecaacestcandidatnupoatesaopr~~ditoategreselilecomisedeServicesetMethodes:dee~emp\u,oferireadetrandafirimuncitorilordelaRenaultprinplll-~p...JAean~~canuetopreste~ielfilmelepregaute,care-IIIlfllA\l~ea:z1intregnFrameinpijama,inlimpce-sifaceatoaleta,,2.AIn1%7,aceeasi.firm~~contribuitlamicavi~toriea
maioruatn,.
III
1
~74,""estestr:ltn~mCIdeeseculluiChaban-DelmaslaaJegerile
prezidenuate,
LaMatignon,acestadin
urma,
ifinsarcinasedejapedomnulR~gerV~urs,specialistinrelauitecupublieul,formatinStateleUnite,sa-iimpuna"imaginea".CAMPAIGNMANAGEMEN~,Dinco.lochiardeagentiiledepublieitatesauderelatiieupublicul~ltotce\tnedeacestea,
0
lntreagaindustrieapersuasiuniipolitice
~(Fetefrumoase,atriigiitoare
(n.t.),
3
L'Express
din28rnartie1
%6,
Managementulcampaniilorelectorale
(n.t.)
211
---,
ji
,II

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ramona Elena liked this
peticel liked this
peticel liked this
Anda Andreea liked this
Cristina Criss liked this
daniluz8888706 liked this
Dan liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->