Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
5_1_INDICII_STATISTICI

5_1_INDICII_STATISTICI

Ratings:
(0)
|Views: 108|Likes:

More info:

Published by: stela_muresan20047562 on Nov 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2010

pdf

text

original

 
 
- 1 – 
IINNDDIICCIIIISSTTAATTIISSTTIICCII 
Prezentare generală, definiţie, funcţii
Indicii statistici constituie o categorie importantă a indicatorilor statistici. Ei fac parte din indicatorii cei maifrecvent utilizaţi în lucrările statistice, în analiza şi planificarea economică.Indicii statistici îndeplinesc două funcţii principale:1. Exprimarea volumului / nivelului indicatorului relativ al unui fenomen, în comparaţie cuun alt fenomen de acelaşi fel existent într-un alt interval / moment de timp sau într-un alt loc alspaţiului. Ex: indicele volumului fizic al producţiei, indicele preţurilor, indicele costurilor, indicele productivităţii muncii.2. Descompunerea pe factori a volumului / nivelului relativ al unui indicator complex,generat prin compunerea din doi sau mai mulţi factori simpli. Ex: Analiza dinamicii încasărilor dinvânzarea produselor – se determină contribuţia modificării preţurilor şi a cantităţilor de produsevândute.
Indicele este o mărime relativă
obţinută prin raportarea fenomenelor de acelaşi fel, şi se exprimă sub formăde coeficient sau în procente. Compararea fenomenelor de acelaşi fel se poate face şi prin diferenţă întrevolumul / nivelul comparat şi cel considerat bază de raportare.În analiza statistică, şi îndeosebi în descompunerea pe factori a indicatorilor complecşi, prezintă interescalculul diferenţei dintre numărărtorul şi numitorul indicelui. În mod curent, analiza realizată cu ajutorulindicilor se concretizează în: calculul acestora sub formă de mărimi relative (coef., procent) şi calcululmiodificărilor absolute (diferenţe absolute).Dacă fenomenul comparat are caracter individual, indicele obţinut prin raportare se numeşte individual şi senotează cu
i
.În cazul în care fenomenele comparate sunt compuse din mai multe elemente, mărimile ce rezultă dinraportare se numesc indici sintetici (indici de grup ) şi se notează cu
 I 
.În funcţie de fenomenele care se compară (se raportează) indicii sunt mărimi relative de plan, ale prevederilor, de dinamică, de coordonare. Deci indicii sunt mărimi relative ce rezultă din comparareadinamică, în spaţiu sau faţă de plan, a unor colectivităţi sau ansamble de fenomene de acelaşi fel.Varietatea indicilor întâlnită în teoria şi practica statisticii, impune o clasificare a lor după următoarelecriterii:a.
După funcţia pe care o au
în studiul variaţiei fenomenelor social – economice, indicii seîmpart în trei grupe:
- Indici ai dinamicii;- Indici ai prevederilor (ai planului);- Indici teritoriali.1. Indicii dinamici
reprezintă compararea în timp a fenomenelor social – economice; comparareanivelului unui fenomen în perioada curentă simbolizată cu “1”, cu nivelul aceluiaşi fenomen din perioadaluată ca bază de comparaţie, simbolizată cu “0”. Ex: nivelul producţiei de autoturisme în 1994 faţă de nivelul producţiei în 1993.
2. Indicii prevederilor (ai planului)
se întâlnesc sub două forme:- indici de plan care se obţin prin raportarea nivelului planificat al unui fenomen, la nivelulaceluiaşi fenomen din perioada de bază.
5_1_INDICII_STATISTICI.doc
1
 
 
- 2 – 
- indici ai realizărilor, care se obţin prin compararea nivelului efectiv al unui fenomen, lanivelul planificat (previzionat) în cadrul aceleiaşi perioade de timp.Ex: -producţia de autoturisme în 1993-previzionarea unei producţii de autoturisme în 1994-realizarea în 1994.3
. Indicii teritoriali
– măsoară variaţia în spaţiu a unui fenomen, în cadrul aceleiaşi perioade de timp.Compararea volumului mărfurilor vândute în 2004 în jud Arad faţă de jud Bihor.
b. După sfera de cuprindere
a elementelor colectivităţii, indicii se împart în:- Indici individuali- Indici sintetici (de grup)
Indicii individuali
Caracterizează schimbarea în timp a unor elemente individuale ale colectivităţii, sau a unor colectivităţiomogene
0101
i
=
;01x01
xxi
=
 f = factor cantitativx = factor calitativEx: Pentru variaţia în timp a cantităţii unor produse sau producţii omogene, se calculează indicii volumuluifizic
01
q
i
 0101q
qqi
=
sau
=
0101q
qqi
 În analizele statistice este necesară separarea factorilor cantitativi (ex: volumul fizic al producţiei, numărulde muncitori, volumul fondurilor fixe, fondul total de salrii etc.) de cei calitativi (ex: preţul, salariul mediu, productivitatea, costul, etc.).Pentru analiza valorii producţiei – un indicator complex – se folosesc următorii indici:Indicele individual valoric001101v
 pq pqvvi
==
 Indicele individual al volumului fizic01q
qq
=
i
 Indicele individual al preţurilor 01 p
 p p
=
i
 În funcţie de baza de comparaţie indicii individuali ai preţurilor pot fi:- Cu bază fixă- Cu bază în lanţ (mobilă)
Indicii vol fizic individuali:
- cu bază fixă:0n030201
qq;...qq;qq;qq
 - cu bază mobilă:1nn231201
qq;...qq;qq;qq
 
5_1_INDICII_STATISTICI.doc
2
 
 
- 3 – 
Indicii individuali ai preţurilor - cu bază fixă:0n030201
 p p;... p p; p p; p p
 - cu bază mobilă:1nn231201
 p p;... p p; p p; p p
 
Indicii individuali valorici
- cu bază fixă:00nn003300220011
 pq pq... pq pq; pq pq; pq pq
 - cu bază mobilă:1n1n nn223311220011
 pq pq... pq pq; pq pq; pq pq
 
Relaţia dintre indicii cu bază fixă şi cei cu bază mobilă (în lanţ):
Dacă se înmulţesc indicii cu bază mobilă (în lanţ) ai unei serii se obţin indicii cu bază fixă ai perioadeicurente:021201
qqqqqq
=×
 Prin generalizare:0n1nn231201
qqqq...qqqqqq
=××××
 Dacă se raportează indicele cu bază fixă al perioadei curente la indicele cu bază fixă al perioadei precedentese obţine indicele cu bază mobilă al perioadei curente:1210020102
qqqqqqqqqq
=×=÷
sau1nn01n0n
qqqqqq
=÷
 Din relaţiile precedente rezultă o strictă legătură între aceste categorii de indici, putându-se deduce unii dinalţii. Cunoscându-se indicii cu bază fixă, se pot determina cei cu bază mobilă şi invers. Sunt foarte largutilizaţi în analizele statistice şi economice. Alegerea bazei de raportare se face în funcţie de scopulcercetării.Dacă interesează dinamica fenomenelor faţă de o perioadă de referinţă, se calculează indicii cu bază fixă.Dacă interesează evoluţia fenomenelor de la o perioadă la alta se calculează indicii cu bază mobilă (în lanţ).Ex: q
1
=10 p
1
=100 q
1
 p
1
=1000qp
0
=80 q
0
 p
0
=720
0
=9
389,17201000 pq pqi
0011v01
===
sau 138,9%
111,1910qqi
01q01
===
sau 111,1%
250,180100 p pi
01 p01
===
sau 125,0%
5_1_INDICII_STATISTICI.doc
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->