Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kamus Istilah Tasawwur Islam

Kamus Istilah Tasawwur Islam

Ratings: (0)|Views: 1,218|Likes:
Published by Fatin Nabila

More info:

Published by: Fatin Nabila on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2013

pdf

text

original

 
 
0
Kontrak jual beli untukmembeli sesuatu barangandengan bayaran hargasecara tertangguh termasukkeuntungannya sekali.Pelanggan dibolehkanmembayar secara ansuranmengikut tempoh yang telahdipersetujui secara bersama. Alam nyata yang bolehditanggapi oleh pancainderamanusia dan bolehdiunakan ada bila-bila
 
Cetakan 2008
KAMUSISTILAH
MATA PELAJARANTASAWWUR ISLAMTING 4 & 5
Kamus istilah ini disusun untuk kegunaan pelajar yang mengambilmatapelajaran Tasawwur Islam Tingkatan empat dan lima. Ianyadisusun sesuai dengan apa yang diguna pakai dalam buku teksTasawwur Islam tingkatan 4 dan 5
Disediakan oleh :Safaee b. ZakariaSMK Jelawat,Bachok,Kelantan
 
 
Bil
Istilah
Maksud
1.
 
 Adil 
Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya2.
 
 Agama Budaya
 Agama, kepercayaan atau ajaran yang diciptakan oleh manusiasendiri, hasil daripada pemikiran mereka tanpa bimbingan wahyu.Contohnya fahaman-fahaman seperti komunisma dan sebagainya.3.
 
 Agama Langit 
 Agama yang diturunkan oleh Allah s.w.t kepada manusia melaluiperantaraan Rasul dan Nabi. Contohnya Agama Islam, Kristian,Yahudi dan Nasrani.4.
 
 Ajaran Sesat 
 Ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukanIslam yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenarnyayang berdasarkan al-Quran dan hadis contohnya ajaran Ayah Pin.5.
 
 Ajnabi 
Orang lelaki atau perempuan yang sah dikahwinkan antarakeduanya ( tiada perhubungan kekeluargaan )6.
 
 Akal 
Keupayaan manusia berfikir.7.
 
 Akhlak 
Tingkah laku, etika, moral atau sifat yang tertanam dalam jiwaseseorang.8.
 
 Akidah
Keyakinan atau kepercayaan tentang kewujudan Allah s.w.t yangmaha Esa, yang tiada bersekutu, mempunyai sifat-sifatkesempurnaan, kesucian dan kebesaran9.
 
 Alam
Segala mahkluk yang ada dilangit dan di bumi yang diciptakanoleh Allah s.w.t untuk kegunaan dan kemudahan manusia.10.
 
 Alam Ghaib
 Alam yang tidak dapat ditanggapi oleh pancaindera dan akalmanusia. Kewujudan alam ini dapat difahami melalui keimanandan keyakinan yang teguh kepada Allah s.w.t Contohnya sepertialam kubur, padang mashyar dan sebagainya11.
 
 Alam kubur/alambarzakh
Tempat sementara manusia menunggu hari kiamat selepasmereka mati12.
 
 AlamMusyahadah
 Alam nyata yang boleh ditanggapi oleh pancaindera manusia danboleh digunakan pada bila-bila masa mengikut keupayaan akalmanusia. seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan, bahan galian dansebagainya.13.
 
‘Alamiyyah
 
Sarwajagat / global iaitu Islam ialah agama yang sesuai kepadasemua manusia tanpa mengira tempat dan zaman.14.
 
 Amar makruf nahi mungkar 
Menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran15.
 
 Antihadis
Fahaman yang menolak hadis sebagai sumber hukum dalamIslam.
 
Bil
Istilah
Maksud
16.
 
 Ar-Rahim
Sifat Allah s.w.t yang Maha Penyayang17.
 
 Ar-Rahman
Sifat Allah s.w.t yang Maha Pemurah18.
 
 Asma’ wa sifat 
 
 Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia,iaitu Allah s.w.t memiliki 99 nama yang indah bagi diri-Nya danmemiliki 41 sifat yang terdiri daripada 20 sifat yang wajib,20 sifatmustahil dan satu sifat yang harus baginya.19.
 
 Astronomi 
Ilmu falak, iaitu ilmu tentang bintang-bintang yang melibatkankajian tentang kedudukan, pergerakan dan perkiraan sertatafsiran yang berkaitan dengan bintang.20.
 
 Aza
Perkataan atau perbuatan yang dilakukan ke atas orang yangmenerima bantuan dan pertolongan daripada seseorang.Perbuatan itu dilakukan oleh pemberi bantuan tersebut denganmengungkit-ungkit pertolongan yang telah diberikannya, sehinggamenimbulkan perasaan sakit hati orang yang mendapatpertolongan tersebut.21.
 
 Azali 
Ilmu Allah s.w.t yang hakiki, qadim ,kekal dan mutlak.22.
 
Badan Eksekutif 
Badan pemerintahan
 –
badan yang bertanggungjawab mengurusdan mentadbir negara23.
 
Badan Legislatif 
Badan perundangan
 –
sebuah badan yang berkuasa membuat,mengubal, meminda atau memansuhkan undang-undang24.
 
Bai ‘ bithaman
ajil 
Kontrak jual beli untuk membeli sesuatu barangan denganbayaran harga secara tertangguh termasuk keuntungannyasekali. Pelanggan dibolehkan membayar secara ansuranmengikut tempoh yang telah dipersetujui secara bersama.25.
 
Baitulmal 
Perbendaharaan negara Islam26.
 
Barzakh
 Alam tempat roh orang mati berada sementara menunggudibangkitkan semula pada hari akhirat nanti ( alam kubur)27.
 
Bermukim
Orang yang tinggal di sesuatu tempat buat sementara waktusahaja28.
 
Bidaah
Mereka-reka perkara baru dalam agama (beribadat) yang tidakpernah diamalkan pada zaman Rasulullah dan para sahabatbaginda.29.
 
Boros
Membelanjakan harta secara berlebih-lebihan daripada keperluansebenar atau membelanjakan harta kepada perkara yang tidakperlu atau membelanjakan harta kearah maksiat.30.
 
Budaya
Keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak,berkelakuan dan cara berfikir serta segala hasil kegiatan ataukerohanian masyarakat31.
 
Budaya BukanIslam
Budaya yang bertentangan dengan Islam dan adat orang melayuyang lemah lembut contohnya budaya bersekedudukan tanpa

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->