Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Garis panduan perancagan-pantai

Garis panduan perancagan-pantai

Ratings:

4.5

(4)
|Views: 1,283 |Likes:
Published by nazuwa

More info:

Published by: nazuwa on Jul 30, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
KAWASAN PANTAI 
Latarbelakang
Kawasan pantai merupakan kawasan sensitif dan mempunyai ekosistemtersendiri di mana setiap kehidupan pantai saling berkaitan antara satu samalain. Pantai mempunyai pelbagai fungsi yang boleh terdedah kepada beranekamasalah jika tidak diurus dan dirancang pembangunannya. Justeru itu, garispanduan ini diterima pakai untuk memastikan kawasan pantai berfungsi denganmampan dan tidak musnah.
Definisi
Berdasarkan Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS), kawasan pesisiran pantaiialah:"Satu kawasan yang meliputi kawasan bersempadan 5km ke sebelah darat (backshore) dan 16.1km nautika ke sebelah laut dari paras purata air pasang perbani(shore front). Kawasan di sebelah darat termasuk sungai dan rizab air hingga kekawasan yang dipengaruhi oleh air masin.”
Garis Panduan Umum
i.Pembangunan Guna Tanah
Pelan pembangunan, perundangan dan peraturan yang selaras danmenepati piawaian sedia ada.
Kawasan lapang dan jalan hendaklah disediakan secukupnya untukkemudahan pengguna.
Guna tanah perbandaran dihadkan kepada kawasan yang paling sesuaimanakala kawasan lain dikekalkan.ii.Pembangunan Fizikal
Zarah terampai bagi kerja pembinaan / kerja tanah dan aktiviti lalu lintashendaklah dikawal.
Pembangunan baru perlu menangani kesan terhadap kualiti air permukaan dan air bumi.
 
Projek penambakan lebih dan aktiviti pengorekan pasir yang melibatkankawasan 50 hektar (123.55 ekar) atau lebih perlu menjalankan kajianPenilaian Kesan Alam Sekitar Terperinci (detailed EIA).iii.Kawalan Biologi
Sumber semula jadi dan sosiobudaya hendaklah dikenal pasti, dipeliharadan dilindungi.
Kawasan terbuka hendaklah dikekalkan.iv.Pembangunan Sosioekonomi
Prasarana dan perkhidmatan awam yang mencukupi hendaklahdisediakan.
Pelan pembangunan hendaklah menggalakkan sistem pengangkutanyang seimbang, ekonomi, selamat dan cekap untuk kemudahan awam.
Perancangan hendaklah dilakukan secara proaktif.
Pelan pembangunan hendaklah mencerminkan ciri tempatan danpersekitaran yang semula jadi.
Garis Panduan Khusus
i.Pengelasan Pantai Mengikut Bahan Pantai
Pantai berpasir : Pasir halus, sederhana dan kasar yang bersaiz antara0.002-2 mm.
Pantai berlumpur : Bahan halus bersaiz kurang daripada 0.002 mm. tetapimengandungi sedikit pasir halus.
Pantai berbatu : Terdiri daripada tebing tinggi, batu bonjol dan batu kerikilyang bersaiz melebihi 2 mm. dan pasir di bahagian hadapan pantai.
Pantai tambakan : Bahan tambak, batu-batan, pasir dan geotekstil.ii.Pengelasan Mengikut Zon Pembangunan
Pantai berpasir : Guna tanah pembangunan, kualiti udara, kualiti air,biologi, nilai estetika, sosioekonomi dan kejuruteraan.
 
Pantai berlumpur : Guna tanah pembangunan, biologi, kualiti air dankejuruteraan.
Pantai berbatu : Guna tanah pembangunan, kejuruteraan dan kualiti air.
Pantai tambakan : Guna tanah pembangunan, kualiti udara, kualiti air,biologi, nilai estetika dan sosioekonomi.
Piawaian Perancangan Pembangunan Kawasan Persisiran Pantai
Terdapat beberapa zon pembangunan yang ditetapkan di dalam piawaian iaitu:
Zon rekreasi awam
Zon hutan pantai
Zon hutan bakau
Zon santuari penyu
Zon muara sungai dan sungai
Zon pembangunan di atas air dan di garis pantai (tidak termasukpelabuhan dan industri).
Zon rekreasi air di sungai, garis pantai dan pesisiran terbuka
Zon ekolancong
Zon perumahan
Zon pelabuhan dan perindustrian
Zon akuakultur 

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
shafanabilah liked this
Rohani Mustapha liked this
Willem Sidharno liked this
jdarani liked this
syafieqasalehan liked this
tectonagrandis liked this
Ila Nabila liked this
Kasmiati Lattang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->