Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
67Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pemuliharaan Hutan

Pemuliharaan Hutan

Ratings:

4.43

(1)
|Views: 5,792|Likes:
Published by nazuwa

More info:

Published by: nazuwa on Jul 30, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

 
Pemuliharaan Hutan
Selain daripada menstabilkan alam sekitar, hutan asli merupakan suaka hidupanliar dan menjadi satu gedung sumber genetik yang belum diterokai (untappedgenetic resource) dan akan diguna untuk meningkatkan pengeluaran sepertipokok, rotan, buah-buahan dan binatang ternakan. Hutan ini juga penting bagipenduduk desa sebagai sumber mendapatkan makanan.Sehubungan dengan ini, Semenanjung Malaysia telah mewujudkan rangkaiankawasan perlindungan untuk pemeliharaan kepelbagaian hayat denganpenubuhan Taman-taman negara, suaka han rezab hidupan liar, suaka burungdan taman marin sejak tahun 1930an lagi. Taman Negara yang terbesar diSemenanjung malaysia meliputi kawasan seluas 434,351 ha dan telahdiwartakan pada awal tahun 1939 yang kebanyakannya berada dalam hutandara. Seluas 0.74 juta ha di Semenanjung Malaysia telah dilindungi mengikutundang- undang sebagai kawasan pemeliharaan di mana 0.55 juta ha berada diluar HSK dan 0.19 juta ha berada di dalam HSK.Dalam usaha-usaha untuk melindungi dan mengekalkan jenis-jenis hutan dalamkeadaan semulajadi, Jabatan Perhutanan telah mengambil langkah menubuhkanHutan Simpanan dara (VJR) sebagai rezab semulajadi dan Arboretum. HutanSimpanan Dara ini berperanan sebagai contoh untuk membuat perbandinganekologi dan biologi dengan kawasan hutan yang telah dibalak atau kesanrawatan silvikultur. Ianya juga merupakan hutan asli semulajadi untuk kajian.Semenjak tahun 1950, sebanyak 72 buah VJR telah ditubuhkan di seluruhSemenanjung Malaysia yang meliputi keluasn 21,284 ha. kawasan- kawasanVJR ini merupakan contoh dari berbagai jenis hutan dara yang terdapat dinegara ini termasuklah Hutan Paya Laut, Hutan Pantai, Hutan Rawa (Heathforest), Hutan Paya Gambut, Huatn Pamah Dipterokarpa, Hutan BukitDipterokarpa, Hutan Bukit Tinggi Dipterokarpa dan Hutan Pergunungan.Sehubungan itu, perhatian adalah ditumpukan kepada aspek perlindunganterhadap spesies-spesies yang luar biasa dan yang menghadapi kepupusan.Beberapa spesies hidupan liar yang menghadapi kepupusan telah dikenalpastidan sedang dilindungi di bawah undang-undang seperti harimau, badak sumbu,kongkang dan beberapa jenis rama-rama. Akta Taman Negara 1980 (Pindaan1985) dan Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 (Pindaan 1976 & 1988),memastikan pemeliharaan Taman Negara dan suaka Burung-burung danhidupan liar yang menghadapi bahaya kepupusan. Kawasan hutan perlindunganyang terletak di kawasan HSK seluas 1.90 juta ha telah dijadikan kawasanperlindungan kepelbagaian hayat di Semenanjung Malaysia yang sekarangberjumlah 2.45 juta ha atau 18.6% daripada keluasan tanah negara ini.Perlindungan alam sekitar 
 
Pemeliharaan hutan dan perlindungan alam sekitar adalah penting bagiSemenanjung Malaysia. Pengurusan hutan secara berkekalan, termasukpenubuhan HSK adalah untuk memastikan keluasan hutan asli yang mencukupibagi mengekalkan kualiti dan kestabilan alam sekitar. Undang-undang hutan baginegeri dan persekutuan, ada memperuntukkan peraturan bagi mewartakankawasan hutan sebagai HSK. Pewartaan pertama mengikut undang-undangnegeri bermula sejak awal tahun 1900an. Sejak berkuatkuasanya EnakmenHutan 1934, kebanyakan hutan-hutan berhasil telah diwartakan sebagai HSK.Perlindungan kawasan berhutan sebagai tadahan air adalah penting. Ini adalahuntuk meminimumkan kesan kerosakan ekoran dari pengusahasilan hutan. Makadengan itu segala bentuk penerokaan kawasan hutan dan pembangunaninfrastruktur yang lain, baik dalam HSK ataupun tanah kerajaan, perlu diawasidan dikawal dengan sepenuhnya mengikut rancangan pengurusan danpengusahasilan yang telah ditetapkan bagi menjamin pengeluaran balak yangmencukupi di samping memelihara kualiti alam sekitar dan kestabilan ekologi.Selain dari Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, yang dipinda bagi memasukkan ImpakAlam Sekitar (EIA) yang berkuatkuasa pada 1987 mensyaratkan juga semuaaktiviti melibatkan kawasan berhutan memerlukan kepada EIA seperti berikut:(i)Skim pembangunan tanah yang melibatkan kawasan seluas 500 ha atau lebihkawasan tanah berhutan kepada kegunaan tanah yang lain;(ii)Sistem perparitan kawasan berpaya, Kawasan hidupan liar atau hutan darayang meliputi kawasan seluas 100 ha atau lebih;(iii)Projek akuakultur darat yang melibatkan pembersihan Hutan Paya Lautseluas 50 ha atau lebih;(iv)Penukaran tanah hutan bukit kepada kegunaan lain-lain yang meliputikawasan seluas 50 ha atau lebih;(v)Pembalakan atau penukaran tanah hutan kepada kegunaan lain-lain dalamkawasan tadahan air atau empangan air untuk bekalan air tempatan,pengairanatau penjanaan kuasa elektrik atau kawasan yang berhampiran dengan taman-taman negeri dan negara dan taman marin negara;(vi)Pembalakan meliputi kawasan seluas 500 ha atau lebih;(vii)Penukaran tanah Hutan Paya Laut kepada industri, perumahan ataupertanian yang meliputi kawasan seluas 50 ha atau lebih;(viii)Pembersihan Hutan Bakau di pulau-pulau yang berhampiran dengan tamanmarin negara;dan
 
(ix)Lain-lain aktiviti yang mempengaruhi hutan, seperti penambakkan tanahpantai, tebus guna-tanah dan projek penjanaan kuasa elektrik.Jabatan Perhutanan bersama-sama dengan institusi dan Jabatan-Jabatan laintelah melancarkan kajian yang komprehensif untuk mengendali dan mengkajikekesanan pengusahasilan hutan terhadap pengeluaran sumber air di hutanbukit dan hasil endapan (sediment yeild) di hilir sungai.Kawasan- kawasan kajianini terletak di kawasan lembah Hutan Simpan Sg. Tekam bagi Hutan Pamahyang ditubuhkan pada 1973 dan Lembangan Kajian Jengka/Bukit Berembun bagiHutan Bukit yang ditubuhkan pada tahun 1978. Keputusan awal dari kajian inimenunjukkan bidang parameter hidrologi seperti sumber air, kualiti air dan hasilendapan akan pulih kepada keadaan asal dalam tempoh tiga ke empat tahunselepas pembalakan .Dibawah Akta Perhutanan negara 1984, hutan perlindungan dalam Hskdikelaskan sebagai hutan perlindungan tanah, hutan kawalan banjir dan hutantadahan air. Dua program kajian pengurusan tadahan air telah dimulakan bagimembekalkan data hidrologi bagi pelbagai kegunaan tanah. Ini adalah ProgramNegara bagi Experimental and Representative basins dan Hidrologi hutan danProgram Pemeliharaan dalam konsep dan pendekatan meluas dan pelbagaidisiplin (multi-disiplinary). Malaysia juga terlibat secara aktif dalam pelaksanaanProgram Hidrologi Antarabangsa dan beberapa seminar dan bengkel bagipeserta-peserta dari rantau Asia-Pasifik telah diadakan. Di samping ini, JabatanPerhutanan telah menjadi agensi yang menyelaraskan Projek Pengurusan LegehAsean-US di negara FIlipina yang telah ditamatkan pada tahun 1989 setelah aktif selama enam (6) tahun. Matlamat utama projek ini ialah meningkatkankerjasama di kalangan negara-negara ASEAN dalam pemeliharaan tadahan air dan aktiviti pengurusan dengan objektif untuk meningkatkan gunatenaga,kepakaran dan kemahiran. Lebih kurang 200 pegawai dari Malaysia telahmendapat faedah daripada projek ini melalui penglibatan dalam beberapakursus, latihan, seminar, simposium dan bengkel yang telah dikelolakan dibawah projek ini. Selain daripada itu Malaysia juga menerima bantuan berjumlahRM 208,000 dalam bentuk alat-alat penyelidikan bagi mengendalikan kajianhidrologi. Selain daripada menstabilkan alam sekitar, hutan asli merupakansuaka hidupan liar dan menjadi satu gedung sumber genetik yang belumditerokai (untapped genetic resource) dan akan diguna untuk meningkatkanpengeluaran seperti pokok, rotan, buah-buahan dan binatang ternakan. Hutan ini juga penting bagi penduduk desa sebagai sumber mendapatkan makanan.Sehubungan dengan ini, Semenanjung Malaysia telah mewujudkan rangkaiankawasan perlindungan untuk pemeliharaan kepelbagaian hayat denganpenubuhan Taman-taman negara, suaka han rezab hidupan liar, suaka burungdan taman marin sejak tahun 1930an lagi. Taman Negara yang terbesar diSemenanjung malaysia meliputi kawasan seluas 434,351 ha dan telahdiwartakan pada awal tahun 1939 yang kebanyakannya berada dalam hutandara. Seluas 0.74 juta ha di Semenanjung Malaysia telah dilindungi mengikut

Activity (67)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Siti Nurfahmira Abdullah liked this
Siti Nurfahmira Abdullah liked this
Qeena Qaleesya liked this
Taufiq Xemo liked this
Muhammad Tarmizi liked this
Caroline Jimbai liked this
Ng Len Fong liked this
Khairul Anuar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->