Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1934-132

Svoboda-1934-132

Ratings:
(0)
|Views: 5|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2010

pdf

text

original

 
ТРИ ЦЕНТИ. РІК XUL 132. Джерзи Ситі, Н. Дж., четвер, 7 червня, Г9Є4.
VOL.
 XJJ
T
L. NO. 132.
 Jcnery City,
 N.
 J-
 TbiiracUy, June
 7, 1934.
THREE CENTS.
УРЯД СПІШИТЬ З ДОПОМОГОЮ ПРОТИ ПОСУХИ
ВАШИНГТОН.Президент Рузвелт предложив членам конгресу
 14
 західніх ст.ейтів, найбільше
 діт-
кнених посухою, свій плян допомоги. Сенатори
 й
 конгресмени
 з
 навіщених посухою стейтів дібралися
 в
 Білому Домі
 на
 конференцію
 з
ѓѓрезидентом. Вислухавши плинів президента,
 во-
яи висказали своє вдоволення
 з
 плянів
 та
 надію,
 що
конгрес ухвалить
 ці
 пляни
 в
 якнайкоротшім часі. Президент пропонує вжити
 на
 ціль допомоги суму
 525
 міліонів долярів. Якщо треба
 би
 більше, то президент
 мав би
 мати вільну руку видати навіть до міліярда долярів. Поміч
 має
 бути розділена
 че-
рез існуючі урядові інституції, себто
 не
 мається
 тво-
рити
 для
 ціли розділу допомоги нових установ. Тимчасом
 з
 деяких навіщених посухою околиць приходять
 уже
 вістки
 про
 дощі
 й
 значну
 в
 деяких випадках поправу засівів. З Олбані,
 в
 стейті
 Ню
 Иорк, доносять,
 що так
званий молочний дорадний комітет зарядив підви-шення ціни молока
 на 1
 цента
 на
 кварті,
 з тим, що
ця підвишка
 має йти
 спеціяльно
 для
 фармерів,
 що-
би винагородити
 їх за
 втрати, спричинені посухою й вигорінням трави.
 ,
УРЯД
 ПРОБУЄ
 ПОЛАГОДИТИ СТАЛЕВИЙ СТРАЙК
ВАШИНГТОН.
 
 Президент Рузвелт дістав
 від
юнії сталевих робітників повідомлення,
 що
 робіт-ники сталевих фабрик вийдуть
 дня 16
 червня
 на
страйк
 у
 числі 100,000
 душ,
 якщо підприємства
 не
сповнять
 їх
 домагань Робітнича юнія домагається конференції
 з
 представниками підприємств,
 а не з
представниками уряду. Президент Рузвелт, розуміючи вагу страйку
 в
такому основному промислі, яким
 є
 сталевий
 про-
мисл зарядив,
 щоб
 уряд постарався довести
 до та-
кої конференції
 між
 представниками- робітників
 і
підприємців. Одначе власники сталевих фабрик
 ще
далі відмовляються говорити безпосередньо
 з
 пред-ставииками
 с`
^леаої-юнії
 на цій
 основі, що,-мовляв, юнія
 не
 представляє
 їх
 ррбітників, отже
 є
 зовнішнім тілом. Коло цього,
 чи
 урядови вдасться зломити опозицію підприємців
 у цій
 точці, обертається
 пи-
таішя страйку.
СЛІДСТВО
 ЗА
 НІМЕЦЬКУ ПРОПАГАНДУ
В
 АМЕРИЦІ.
ВАШИНГТОН.
 
 Спеціяльний комітет палати послів конгресу переслухував свідків
 в
 справі
 на-
цістичної пропаганди
 в
 Америці. Карл Дикі, член одної нюйорської публіцистич-ної фірми, признав,
 що
 фірма діставала
 від
 німець-кої амбасади
 у
 Вашингтоні
 й
 німецького консуляту в
 Ню
 Иорку
 по
 6,000 долярів
 на
 місяць
 за
 ріжні прислуги,
 а
 "між іншим'за видавання публични.х
 ін-
формацій, корисних націстичному урядови.
 Він
признав
 теж, що від
 нього ждали антисемітської пропаганди, одначе,
 він
 заявив,
 і він і
 головний
 га-
зетяр фірми вважають антисемітизм,
 де би він не
був,
 злою річю.
 Цей
 газетяр бере місячно
 1,000 до-
лярів титулом платні,
 а 750
 долярів титулом комі-сового
 за
 роздобуття цього контракту
 для
 фірми.
УРЯД
 ПОЗИВАЄ ОЛИМПИК"
 ЗА
 РОЗБИТТЯ МАЯКОВОГО КОРАБЛЯ.
НЮ ЙОРК.
 — Як до
 місцевого порту заїхав ..Олимпик", великий пасажерський корабель
 фір-
ми Гвайт Стар", його капітаНови, Джанови Блинк-сови, доручено позов американського уряду
 за 500
тисяч долярів відшкодування
 за
 розбиття маяково-го корабля „Нентокет"
 15
 травня цього року. Федеральний уряд позиває корабельне підпри-еиство
 на тій
 основі,
 що
 команда
 й
 моряки „Олим-пика" поводилися необережно перед випадком
 і
підчас нього. Позов закидўе команді,
 що
 корабель їхав серед густої мраки всею сил`Ью пари
 та що по
зударенню моряки були здезорґанізовані
 .й не ра-
тували жертв,
 як
 треба. Діставши позов, капітан „Олимпика" заявив, то випадок спричинив „Нантекет"
 у цей
 спосіб,
 що
не
 дав
 зараз радіової відповіли
 на
 запит „Олимпи-
ка
про
 своє положення. Олимпик" мусів постара-тися дати урядови запоруку
 на пів
 міліона долярів, #аќй уряд дозволив йому виїхати назад
 з
 американ-ського порту. Уряд позиває тільки
 за
 свої втрати, а родини сімох моряків,
 що
 згинули
 на
 „Нентокеті", приготовляють позви
 за
 свої претенсії.' ЗАКЛИКАЄ ЦЕРКВИ ПОКЛАСТИ КШЕІлЬ
 ВІЙНІ.
ФИЛАДЕДФІЯ.
 На
 річній конференції лібе-Ральних протестантських церков вмступав єпископ Чарлз Ґилберт
 з
 промовою,
 що це е
 обовязок
 цер-
ков покласти
 вже раз
 кінець війнам. Зробити
 це
можна, гспгорив бесідник,
 не
 через проповідування проти війни,
 але
 через підривання всіх причин,
 які
ведуть
 до
 війни.
 ^
Т ЕЖ
 СОБІ ЛІТНА СПЕКА... ЛИТЛ АМЕРИКА (коло Південного Бігуна).
 
З експедиції Берда
 до
 південного бігуна доносять,
Що
 ту
 околицю навістила нямчк днями небувала
 літ-
ня спека. Термометер дійшов
 до 26
 ступнів Фарея--`айта, себто
 до 7
 ступнів ионижче точки .здіерзая-
ня води.
ТРАГІЧНА СМЕРТЬ
 ПОШУ
КУВАЧТВ НАФТИ. Громадка поиіукувачіа наф-
ти,
 в Норман, Оклатома, наня-тих нафтовим піднриемством Петі Джіофизнкел Експло-реніиен Ко" до пошукування покладів нафти .в землі при помочі сейзмогоафічних при-лалів (які иоиазують потря-сення землі), попали приаад-ково на магазин динаміту, призначений для будови до-роги, та спричинили його ви-бух. Через вибух згинули 7 осіб. Вибух ушкодив сильно будинки на фармі Т. Малоя, що лежить 200 ярдів від місця вибуху. ВКРАЛИ МІ ІОН ФРАНКІВ. До одного з почтових урядів
у
 середиісті Парижа добулися незнані вдомникм і, розпоров-ши панцирні каси, зрабувади готі.вку і цінні папери в за-га..г.ьняи вартости ишон фран-
ків.
 ГІоліція не попала покищо на сліди злодіїв. НІХТО НЕ ПЛАТИТЬ СВОГХ НАПНКА НА ТАЙНІ СОЛЕ
довпв.
 вАРна
ЖЕБРАК,
 ЩО МАВ 20 МОР-
ПВ поля. Недавно тому поліцій в Я-рославі арештувала жебрака Дмитра Гребеняка, що нахабно домагався милостиві та не да-вав перейти людям спокійно дороги. У слідстві, яке.переве-поліція, виявилося, що Гре-беняк неабиякий пташок. В еустдяьомуч-елі колт--"Ярослава має своє велике господарство і 20 моргів поля Нахаба кори-став з того, що його ніхто не знав у Ярославі, і цілими дня-ми волочився по місті та па-пастував люлед.
пів
 ЛІТРИ ВИНА
 ЗА
 45,ООО
ЛІРІ
 в.
В селі Моеро недалеко Генуї трапилося таке, що один та-мошній селянин, Тардіто, за-платив за пів літри вина 45,-ООО лірів. А було це так: Од-ної неділі посходилися до ви. нярні селяни і пилн вино` від ранку до вечора. Під вечір се-лянинови Тардігови забракло грошей, але що він конче хо-в випити ще пів літри випад, отже дав свойому сус:' пн свій льотерійний льос
 а
 цей гюста.'ив йому за це пів літи
і.
 По кількох днях відбу-лося тягнення льотерії і на льос, що його Тардіто подару-вав сусідови, впала виграна 45,000 лірів. Тардіто побіг мер-щій до сусіда і просив його, щоби він звернув йому льос, бо'Це був лише жарт. Але ща-сливцеви ані сниться віддати виграну. Тардіто заскаржив до суду сусіда і тепер відбу-деться процес за пів літри ви-на, що коштувала 45,000 лірів.
КОРАБЕЛЬ ВІХАВ
 ДО
ПАЛАТИ.
(УП) Союз
 власжнків
 затре
ничних позичок в Англії випу стив свій звіт за 1933 рік. В ньому
 читаємо,
 шо ніхто не платить тепер своїх зобовя-зань, пі приватних, ні дсржав-ннх, ти' торговельних, га полі-тнчних, ні навіть воєнних. На-віть нроцентів за них
 не
 хоче
ніхто
 платити. Одинока дер-жава, що ще платить точно всі довги, е Гондурас, а даль-) ше
 0
 Австрія, з тою лише ріжняцею, вдо Австрія нла-тить довги новими тюзинхами і ті довги не зменшуються збільшуються. Про стягання довѓів силою ніхто навіть не дутим, бо
 не а
 що стягати
 а
деяких державах, а зрештою через це моглнб виникнути небажані для декого усклад-нення світового значіння.
ФАТАЛЬНИЙ
 ЖАРТ.
Сізініо Маттос, власник мо-торової додки, запросив го-стей на прогульну по ріці Ті-бажі в околиці Понта Ѓроси (Бразилія). По довшій їзді впало йому нагло до голови пожартувати собі з дітей і по-чав виробляти з лодкою ріжні штукенції, щоб їх троха наля-кати. Підчас одної з таких в суті річи дракопськнх жартів лодка нагло перевернулась і глибинах ріки знайшли смерть 7 душ разом з власний ком лодки. Дітей втопилося четверо, а між ѓтими' три до-нечки Українця з Понта Гро-
си,
 Миколи Воятовича. ПТЛЄРІВЦІ ЖАДАЮТЬ ЖЕГГВ, А НЃЕ ПРАПОРІВ. Надпрезидент шлеської про-вінції, Врікнер, виголосив у бреславській провінції промо-ву, в якій висказав недвознач-` ну осторогу на адресу реакцій-них юнкерських кол. Брікнер заявив, що жде від великих німецьких земельних власників не Шлеську жертв у користь лянської кольонії як винаго-роду за довт ќрови, що її про-ляло селянство в обороні ні-мсцької землі. Творення се-лянських хуторів, а не вивішу-вання національних прапорів може забезпечити німецький схід. НЕ МОЖНА ВОРОЖИТИ. берлінська поліція видала заборони займатися' ворож-бою з карт чи з рукк за гро-иіетлдаи оплатами. Винні неви-гсоиання цівї заборони будуть остро карані.
ІСТОРІЯ
 КОМПАСУ.
З інтерпретації грецьких ла-птгтських текстів виходить, що комнас був відомий уже у стариннім Єгипті, а саме в колах учених (жерців). Шзні-І те став він професійною тай-ного морѓгќів і гірників. Відо-м-ости про нього датуються від часу, коли людина стала пере-роблтовати залізні руди. Ціка-вий факт, ѓдо перші народеѓ, які знали про^ прикладення магнетяої стрілки (себто Ки-тайці, Праґермани і мешканці середземноморських країв) ви-водилися з путггинно-степової низини Турену {між Каспій-ським морем і горами Тіяншан та Паміром). Записки стверджують, що у Китаю вміли кориетувагисьі маѓнеѓною стрілкою вже з по-чатком 11. віку, у середній Ев-ропі з кінцем 12 віку, хоч де-які дослідники приймають, що Скарбова влада перевела в ггадвірнянському повіті ревізії, глядячи за тайними варильня-ми соли, що роблять конку-ренцію державним солевар-ням. Перешукано всі села, де знаходяться солянкові джтере-ла і в результаті зліквідовано тайних солеварень, причо-му знищено 20,000 літрів со-лянкн і значну сќількісѓь го-тової соли. На конкурентів сільного монополю зроблено донесення до влади.
САМОГУБСТВО
 З
 ЙРНЧИНИ
ОБІДУ.
В Додзі побрався 23-д.ітній пргтватний слжбовець Маріяи Земрак зі 17-літиьою гарною дівчиною Іриною. В протягу двох тржнів вкралися до їх пожиття невзгодини. Коли неділю Земрак вернувся до дому і, не заставши готового обіду, зробив жінці гострий докір, вона відповіла обурена: ,Як тобі не до вподоби, то возьми собі іншуЃ' В тій хви-лині вхопила кухонний ніж і в очах наляканого чоловіка вбн-ла собі 'його в груди. Удар був страшний, бо попав у сер-це і Земракова впала нежива. Сусіди перешкодили чолові-кови відобрати собі також життя, бо з трудом вирвали йому ніж з рук.
ЗАСТРІЛИЛАСЯ
 ^ДОВА
 ПО
МАНЛІНХЕИ.
У Відні застрілилася 61-літ-ня Сесилія Манлінхср, вдова по фабриканті зброї. Причина: матеріяльна нужда. її чоловік, Фердинанд Манліхер, належав найвизначніших австрій-ських конструкторів зброї, я-кого відому систему крісів у-вели були в багатьох арміях. Його моделі пристосували бу-ли передовсім в австрійській армії. Перший Манліхерів пі-хотинський ќріс походить із
p.,
 а уліпшили його в 1895 р. Цього
 .
 репетярового кріса вживали в світовій війні й ще нині вживають. Манліхер збудував теж дуже добрий модель карабіну та самодр-дівннчу пістолю. МАРГАРИНА ЗАЛиСЦЬ МАСЛА. Заведення
 ДЛЯ
 розсліду хар-в у Львові розслідило, що в березні ц. р. на 322 проби масла 48 буди сфадьшовані маргариною. Так то у Львові прода'ють 15 відсотків сфаль-шованого масла.
При
 виплива`нні з венеиіяя-ської пристан# схопила сильна підводна, струя моторовий ко-
І'рабіль
 „Барбаріго"
 (5,300
 тол).
З
 незвичайнсно скорїстю ні гнав корабель не Каноніка
Паляцо,
 в якому е го
ло че
 кватира інституту для аеронаатичних студій. Кора бель знищив фронт палати та частину внутрішнього ула дження.
 Дзюб
 „Барбаріго" там зарився в палату,
 що
 вдалося його внтжонути щойно при по мочі
 двох
 кораблів. Катастро-фа
 скоїлася
 недалеко ял. Мар-
ка, гнж чому нюистав такий
 І
 в ЕврояИ компас був відомий гуркіт, що люди думали, що ще вчасніше, і то незалежно то землетрус. від Китаю.
ПІДЛИВАВ РОЖІ ЛЮД-СЬКОЮ КРОВЮ. В Атенах арештували муль-тітяліонера Е. Иоаноша. Він у віллі з глухонімим льо-каєм. Віллю окружив єлейЃ" ричнин дротом. Без його зѓо-
дл ііе міг
 ніхто дістатися до віллі. Останнімѓи часами
 в
 Ате нах стали пропадати жінки. Слідство устѓйни-ло, що кож-дого вечора
 до
 віллі заїжджа
яо
 жовте авто. Поліція
 оќрт-жила
 вѓіллю звідусіль
 і
 після завзятої перестрілкя дістала-ся д`о середини. Иоаноша аре штуяаля. Він зізнав, що
-
 зама яюаав
 дівчину
 обіцянкою 1,000 драхм,
 ях відвідає
 його
 віллю'.
Тут брав
 від неї
 одну каплю крони, а опісля глухонімий льокао
 насилував
 її. Кров зби-рав
 до скляних
 рурок,
 опісля
підливав нею живопліт
 черво-
ннх
 роя...
 Досі
 ужив ќрови з
60
 жінок.
ЗАСЎД
 У
 ЛУЦЬКІ ПІ^ЕСІ
ЛУЦЬК (Волинь
 під
 Польщею).
 
 Оголошено присуд
 в т. зв.
 луцькім процесі, яким засуджено 54 осіб, обвинувачених польською прокураторією
 за
протидержавну акцію
 на
 території східньої Польщі. Обвинувачених покарано тюрмою
 від 5 до 15
 років. Процес
 той
 польська
 й
 большевицька преса
 та
заграничні кореспонденти назвали комуністичним", а
 на
 ділі тільки кілька осіб заявили перед судом,
 що
зачисляють себе
 до
 комуністичної партії. МАДЯРСЬКИЙ КАНДИДАТ
 НА
 ГУБЕРНАТОРА ІТЩКАРТІАТТЯ. БУДАПЕШТ (Угорщина).
 
 Мадярська газета Аз Описало" рекомендує
 на
 місце губернатора
 Під-
карааття сенатора Бачинського
 як
 найліпшого
 й
най придатнішого кандидата.
 А є він
 таким добрим кандидатом тому,
 що має
 великі заслуги перед
 У-
горщиною,
 е
 більший мадярон
 ніж
 Русин
 і вже на-
вѓть
 по
 перевороті займав посади
 на
 Угорщині,
 з я-
кими приходилося йому дуже важко розставатись. Отаку особу повиталиб Мадяри радо
 на
 ґуберна-торськім кріслі українського Підкарпаття. Рекомеи-дує його редактор
 „Аз
 Ошлако", Аладар Возарій, засуджений недавно
 на 8
 місяців тюрми. "БРАТТЯ" ЧЕХИ
 ПРО
 УКРАЇНСЬКІ ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ. ПРАГА (Чехословаччина).
 
 Чеська преса
 по-
міщує тепер багато всілякого матеріялу, звязаного з Україною
 й
 українським народом.
 А це
 тому,
 що
знову виринула справа Підкарпаття,
 для
 якого
 до-
магаються автономії.
 У
 звязку
 з тим
 найбільша чеська газета, "Народні Політика", написала,
 що
Українці прогайнували
 три
 нагоди
 до
 здобуття своєї власної держави
 і
 тому Чехи ставляться
 до по-
літичної
 і
 державної здібности Українців
 з
 недові-
рям.
 Коли один
 з
 Українців, полемізуючи
 з тою
газетою, подав` інші причини української програної і покликався
 на
 величезні жертви,
 як ті, що їх
 по-
ложено
 під
 Базаром
 і
 "Ќрутами, „Народці Політика" так відповіла: Як доказ своєї жертвенности наводять,
 що
згинув один
 ЦІЛИЙ
 загін
 та що 300
 Українців пішли на розстріл, співаючи національний гимн.
 Тим
 вони самі доказують,
 що з 35
 міліонів офірувалися
 що-
найбиіьше
 1,300
 осіб.
 Це,
 можливо, імпонує членам якогось соціольогічного семинара,
 але ие
 може
 за-
імпонувати
 ні
 одному державному мужеви,
 а вже
ніяк жовнірови". Таж пишуть „славянські" браття
 про ті
 міліоно-ві жертви,
 які
 положив український нарід підчас останньої збройної боротьби
 за
 свою державність. КЛЮБ ГРЕКО-КАТОЛИКІВ
 В
 УЖГОРОДІ. УЖГОРОД.
 
 „Лідове Новіни" подають,
 що
греко-католицька інтелігенція"
 на
 Підкарпатті
 має
заложити клюб греко-католиків,
 без
 огляду
 на мов-
ний напрям.
 До цеї
 справи
 має
 ставитися пряхиль-но
 еп.
 Стойка,
 бо
 думає
 тим
 чином усунути мовний спір.
 До цеї
 замітки праської газети, додає
 ‚'Ук-
раїнське Слово" таке: Наскільки
 це все
 правда
 — не
 знаємо;
 а
 якщо правда,
 то
 подивляємо геніяльну думку створення такого 'чудотворного кдюбу.
 Ми
 певиі,
 що в
 нам одні тягнутимуть
 у
 напрямі тутешньої" мови, ияігі
 в иа-
прямі російської,
 а з
 того всього вийде: чиста
 ма-
д ѓр ька нѓова. НЕМА КОМУ ВЧИТИ ІСТОРІЇ ПАРТИ". МОСКВА.
 — „За
 комуністическую просвіту" подає,
 що в
 програмі високих шкіл
 є
 поставлений курс історії партії.
 Та
 біда,
 що
 нема охотників, котрі взялисяб викладати
 той
 курс. ХУЛІГАНСТВО ЗРОСТАЄ,
 АЛЕ В
 СОВІТАХ. МОСКВА.
 —
 „Правда" нарікає,
 що зі
 всіх сторін Совітів доносять,
 що
 хуліганство стале- чистою
 яз-
вою.
 По
 вулицях міст кидають камінням
 на
 яромо-жих, продають порнографічні знимкл
 та
 рисунки, стриякггь
 з
 крісів
 і
 пістолів, обкидаќѓть болотом одіж прохожих
 і т. п.
ЧИСТКИ
 В
 УКРАЇНСЬКІМ ДОНБАСІ. МОСКВА.
 — „За
 Індустріялізагціго" пода`є,
 що
на протязі півроку
 (від
 жовтня
 1933 р. до
 ѓ}ерезня 1934) були
 462
 перевірки
 і
 чистки cneijgSraicrm
 в
 уіс-раїнськім Донбасі. Шукають саботажників,
 в
 `.ка ділі Донбас
 не
 дописує,
 бо
 доводиться тамѓ птлцю-' вати
 в
 анормальних відносинах. АНГЛІЯ
 І
 ФРАНЦІЯ
 НЕ
 ПЛАТИТИМГ№ ГтОВГіВ. ЛОНДОН.
 Ще
 ніколи
 не
 було- твќої с-дно-душности
 між
 послами парляментў
 як
 тепер, иоши їм подано
 до
 відома,
 що
 здержано сплату воєнного довгу Америці. ПАРИЖ.
 -
 Франція ніде слідом Великої гБри-танії
 й теж не
 буде платити нічого
 на
 конто довгу, який винна Америці.
 
СВОБОДА, .ЧЕТВЕР, 7-
ГО
 ЧЕРВНЯ,
 1934.
Ч.
 132. "SVOBODA^ (LIBERTY)
FOUNDED
 1893
Ukrainian newapaper published dally except Sunday-
 and
holidays
at
 81-83
 Grand Street, Jersey City,
 N.
 J.
Owned
 by the
Ukrainian National Association,
 Inc.
Baited
 by
Editorial Committee.
За
 оголошення редакція
 і
За
 кожду аміну адреси плаіиться
 10
 центів.
Тел.
 „Свобод-": BErg.n
 4
-0237.
 Тел. У. Н
 Союаа: BBrgen
 4
-1016.
Аќдреса: "ЗУОвОРА",
 Р. О.
 BOX
 346,
 JERSEY CITY,
Лев Ясінчук.
УКРАЇНСЬКЕ ЖІНОЦТВО
 НА
 ЗЕМЛЯХ ЗАХІДНЬОЇ УКРАЇНИ
РОЗКРИТА БОЛЬШЕВИЦЬКА БРЕХНЯ ПРО ГОЛОД
 НА
 УКРАЇНІ
Большевицька
 пропаганда,
 що
 мала
 на
 ціли
 за-
крити
 факт голоду
 на
 окупованій большевиками
Україні,
 дістала новий
 удар.
 Бостонська щоденна
ґазета
 "
ТНЕ
 CHRISTIAN SCIENCE MONITOR"
 відкликала
зі
 становища московського кореспондента'Вилієма
Генрі
 Чемберлина, котре
 він
 занимав десять
 літ, і
цей
 використав свій виїзд
 з
 Росії
 на те,
 щоби
 на-
писати
 до
 своєї ґазети спостереження, котрих
 він
не
 міг писати через російську цензуру. Зараз
 у
 дру-
гій
 статті
 цеї
 серії, котра
 має
 обнимати
 18
 статтей,
Чемберлин
 порушує питання голоду
 на
 Україні.
Гладкоязикі
 урядники
 в
 Москві, каже
 він,
 коли
їх
 питали про голод, заявляли,
 що на
 Україні
 не бу-
ло
 голоду;
 що
 були лише невеличкі труднощі
 тут
і
 там;
 та що ці
 труднощі були викликані злобними
махінаціями
 кулаків.
Одначе
 Чемберлин
 не був би
 Газетярем, якби
повірив
 гладкому язикови.
 Він
 чув,
 що
 президент
Калінін
 говорив,
 що
 колективні фармери -перейшли
через
 тяжку школу,
 що ця
 школа була безпощадна,
і
 він
 хотів
 на
 власні
 очі
 побачити,
 що там
 діється
на
 Україні
 і хто там
 винуватий.
Як
 знаємо, большевицький уряд
 не
 пускав Чем-
берлина
 на
 Україну. Щойно
 під
 натиском загра-
ничної
 опінії дано йому
 цей
 дозвіл. Коли його
 на-
решті
 пустили
 на
 Україну,
 то
 дали йому прибічиу
сторожу,
 яка
 вступала
 з ним до
 хати
 і
 розмовляла
з
 селянами. Мешканці
 цих хат
 запевняли,
 що во-
ни
 про голод
 не
 чували,
 що в
 них комуна,
 що в
 них
усе
 в
 порядку.
 Та
 Чемберлин бачив,
 що в
 усіх
 ха-
тах,
 де
 його привели, висіли портрети Леніна, Сталі-
на
 й
 Калініна,
 а він, як
 досвідній газетяр,
 знав,
 щЬ
в
 звичайного селянина цього
 не
 було.
Він
 захотів вступити
 до
 найближчої хати.
 Хоч
його
 проводирі
 за
 цим
 не
 потягали, вони
 не
 могли
цього
 заперечити. Хата
 
 типічна українська
 се-
лянська
 хата.
 В
 хаті одна одніська 15-літня дівчина.
На
 запити відповідає сухим голосом,
 що
 вона
 ма-
тери
 не
 має: вмерла
 в
 зимі. Вмерла від голоду.
 Ма-
ла
 братів
 і
 сестер
 
 четверо душ. Нині
 не має ні
одної.
 Всі
 померли.
 Від
 голоду. Тільки батько
жиє.
Розсліджуючи
 в
 цей спосіб, допитуючи очевид-
ців,
 збираючи вістки
 з
 газет, урядових неповільних
признань,
 Чемберлин приходить
 до
 переконання,
що
 в
 зимі
 й на
 весну 19321933
 р.
 панував
 на Ук-
раїні
 загальний голод;
 що в
 навіщених голодом
околицях
 України
 й
 поза Україною згинули
 від го-
лоду,
 понад звичайну смертність,
 4 до 5
 міліонів
людей,
 а
 накінець,
 що
 голод спричинили
 не
 природ-
иі
 нещастя,
 як
 посуха
 або
 повінь,
 і не
 заговір кула-
ків,
 а
 самий таки большевицький уряд
 та
 виклика-
ні
 його політикою нещасні суспільні настрої.
Жіночий Конгрес.
З нагоди 50-ліття оснувания першого товариства україи-ського жіноцтва, Товариство Русќих Жешцин"
 (1884
 р.),у-ладжує
 у
 днях 2327 червня 1934
 р. у
 Станиславові тепс-рішня централя жіночих орґа нізаціи
 на
 західньо-україн-ських землях, Союз Украї-иок", Жіночий Конгрес.
 Це,
так сказатиб, ювилейний
 Кой-
ґрес
 у
 память тієї хвилини,
 в)
українські (бодай інтелі-' ґентської верстви) жінки
 від-
потребу організуватися на зразок подібних організа-
цій,
 що вже
 були
 на
 заході Европи. Тому,
 що
 перше
 жі-
ноче товариство зоргаиізува-лось
 у
 Станиславові,
 то
 укра-їнські жінки порішили відбу-тн
 в
 тому місті свій Конгрес. Звичайно відбуваються
 всі
більші імпрези
 у
 Львові.
 Хто
зна,
 чи не
 було
 би
 краще
 й
цей Конгрес
 тут
 відбути. Львів
 цеж
 природня
 й
 істо-рична столиця Західньої Ўкраї
ни.
 Станиславів
 був
 тільки
 на
короткий
 час
 столицею
 зло-
памятних хвилин
 у
 наших
 о-
ні.х визвольних змаганнях, коли
 то у
 Львові „встбятись
 не
було сили"
 и
 вміння). Всеж таки треба рахуватися
 з не
уступчивістю жінок
 у тій
 спра ві
 й
 погодитися
 з тим, ще
Жіночий Конгрес відбудеться гаки
 в
 Станиславові. Українська жінко
У
 велику хвилину,
 в
 пятьдесятьліття Твоїх організованих змагаі звертаємось
 до
 Тебе,
 деб не
жила
 Ти, й
 кличемо Тебе
 на
велике свято " Так закликають упорядниці Конгресу українських жінок
 до
участи
 в
 ньому.
 І
 варто послу хатн того голосу. Варто поба Ліити, скільки
 вже є
 сами; представниць
 тих
 українських жінок,
 що
 поза домом
 і
 роди ною працюють
 у
 громадській роботі. Здається,
 що
 українська публика
 в
 Америці
 вже
 знає програму, якою буде Жіно-чий Конгрес займатися. Требг без упередження ствердити, що
 на
 підставі начерку програ ми Жіночий Конгрес може
 да
ти багато позитивного
 для
дальшої відбудови
 наі
жавницької думки. Крім иечи-сленних теоретичних питань, які піддадуть упорядниці
 Кон-
гресови. під розвагу,
 як от про
становище українського ноцтва
 до
 найновіших течій світового фемінізму
 та де
крізи,
 яку
 переходить' жіно-чий
 рух у
 звязку
 з
 перебу-довою державних устроїв
 і
господарською скрутою, знай дуться
 там
 високо практичн справи.
 До них
 треба зараху вати міркування
 на
 тему
 зав-
дань української жінки
 у
ховній ділянці
 та в
 ділянці позашкільної освіти.
 Бож у-
країнська жінка мусить уміло користуватися всіми тими
 за-
собами родинного виховання, які були
 би в
 силі усувати
 ви-
народовлюючі впливи держав-юї школи (всеодно:
 в
 Гали-іині,
 на
 Буковині, Підкарпатті. в Америці, Канаді
 чи
 денебудь на еміграції). Дуже важні
 та
 практичні справи будуть порушені
 з о-
бласти народнього господар-ства
 й
 народнього здоровля Увесь внішній
 і
 внутрішній Конгресу підготовляі десять комісій.
 А
 українсь гляд Конгресу подуманий
 до
тої міри,
 що не
 тільки
 вся де-
корація конгресової салі,
 але
й самих жінок
 має
 бути укра-їнська. Замітне
 те, що
 крім преси, яка репрезентує партію
 Укр.
Нац. Демократичного Обєд-нання
 та
 Концерну „Ўкраїн-ська Преса" (Новий
 час, Наш
Прапор, Народня Справа),
 а
почасти
 й
 католицької „Нової Зорі" (орган організації
 у-
країнських католиків станнсла-вівської єпархії)
 вся інш;
преса
 або
 покепковує собі
 :
підготовлювання Жіночоп Конгресу,
 або має до
 ньогг всякі претснсії
 чи
 просто:
 ста
пула проти нього. Громадський Голос" (орґан українських соціялістів-ради калів) відмовляє львівському жіноцтву права організувати Жіночий Конгрес,
 бо
 прові того Конгресу
 не має
 нічого
спільного
 з
 Наталією Кобрнн ською,
 з
 якої імям
 і
 діяльністю звязаний
 цей
 ювилейний
 Кон
ґрес (стаття „Проти лукав ства").
 По
 думці „Громад-ського Голосу", львівський
 жі
ночий провід „репрезентує буржуазну назадницьку ідео-льоґію",
 а
 Наталія Ko6pHHCbKaj була
 СОЦІАЛІСТКОЮ
.
 Тимчасом жінки доказують,
 що
 Наталія Кобринська перейшла
 до у-
країнської історії
 не як
 провід-ниця
 СОЦІАЛІСТІВ
,
 ані
 навіть як соціялістичиа рядовичка, але
 як
 піоиірка жіночого руху. Виходить,
 що
 орґанови укра-їнських соціялістів-радикалів повинно бути навіть приємно, що „буржуазні" дами будуть святочно згадувати цамять
 їх-
пьої однодумниці. Дуже різько виступив проти Жіночого Конгресу орган
 у-
країнських націоналістів,
 „Ві-
сті",
 та
 Студентський Шлях" Ці органи
 є
 проти Жіночого Конгресу,
 бо
 вважають,
 що це
рговий фаєрверок опорту ѓіншого табору",
 а
 ідея
 кон
ґресу „виросла
 в
 ундо-като-лицько-радикальнйх народніх канцеляріях". Гострий
 був теж
 виступ
 у-
країнських католичок
 на сто-
рінках львівського часопису Мета". Вони домагалися прилюдного розяснення,
 як
розуміє провід Союзу Украї-нок „феміністичну ідею",
 яку
поставила теперішня голова С
 У., пос.
 Мілєна Рудницькв, побіч національної ідеї
 в
 ўгол жіночої організації. Вони стверджували
 „з
 цілою рішуч
стю",
 що
 еволюція напрямних твариства Союза Українок
 іде
у протилежному напрямі
 до
принципів Христової церкви до релігійного наставлення
 у-
ќраїнського жіноцтва („Мета' з
 11.
 лютого
 ц. p.).
 Вони
 до
магалися допущення
 на Кон
ґрес реферату, який насвітлив би напрямні
 й
 ролю ўкраїн ської жінки
 з
 точки католиць кого погляду.
 На
 довшу
 й о
сновпішу відповідь голови
 С
У.
 в
 кількох числах Діла"
 за-
явив один
 з
 провідників
 Ка
толицької Акції (Володимир Кузьмович)
 у
 томуж Ділі що „полеміка
 і
 статті
 на ст
рійках „Мети", акція зоргаиі-зованого католицького жіноц-тва, врешті акція Генерально ѓо Інституту Католицької Акці не були вимірені
 ані
 проти Союзу Українок,
 ані
 проти Жіночого Конгресу". А дальше'
1
Все
 те, що
 відноситься
 до на-
ціоиальної ідеї, громадянської діяльности
 С У. і
 його
 гро-
мадського вироблення, вреш-ті
 до
 громадської еволюції
 у-
країнської жінки, було
 і є по-
за межами
 СУМНІВІВ І
 дискусій в колах українського ќатоли цизму.
 Навпаки,
 все
 те
 є
 тут
 предметом
 признання".
 (Діло, ч. 98,
 19.
 квітня
 ц.
 p.). Дле
 ко-
ли
 В.
 Кузьмович уважає
 у
 сво
дальших виводах згадуваної статті,
 Що
 сьогодні начально-ною засадою
 є
 конечність скликання
 і
 гідного
 та
 поваж-ного перев'едення Жіночоѓ Конгресу",
 то
 всеж таки
 він
передбачає ідеольогічне
 о
формлення, .відповідно
 до яко
не
 є
 виключеним зріжннч-кування жіночих організацій.
Можливо, каже
 він, що на
це буде
 час і
 після Конгре-су"...
 у.
Значить, перед жіночою
 ор
ґаиізованістю повисло щосі непевного.
 Чи
 наступиті зріжничкування"
 між
 теперѓ шньою жіночою організацією і
 її
 членами, активними уЧасни-цями Католицької Акції,
 це по
жеться, здається, щойно
 пі
сля Конгресу. Натомісць
 дея
ким жінкам
 уже й
 сьогодні
 за-
надто „право"
 в
 теперішньом Союзі Українок
 і
 вони внесли ю 'затвердження влади свій поступовий" статут. Українські жінки вважають цо
 цей
 Конгрес буде
 не
 тільки для перегляду пройденоѓѓ шляху 50-літньої праці
 та для
пошанування
 тих, які йог
промостили: Наради Конгре су охоплять
 усі
 ділянки
 гро
мадської праці
 та
 зясують
 від
ношення українського жіноц-тва
 до
 всіх важливих питань національного життя".
 Так п
шеться
 між
 іншим
 у
 поклику На Жіночий Конгрес", помі щеному
 у
 квітні
 1934 в
 укра їнській пресі, підписаному нами
 3J
 жінок
 під
 ріжними титулами. Всеж таки,
 не
 зважа ючи
 на
 програму Конгресу, при всій уважливости впоряд-чиць, такий Конгрес буде біль ше маніфестацією, сказатиб. жіночої громадянської зріло
сти,
 ніж
 якимсь ділом
 для ви
рішення обовязуючої політики на дальшу мету. Одначе якби воно
 не
 було, метушня біля Конгресу втихає і,
 чи
 кому любо
 чи
 ні,
 він при
чиниться
 до ще
 більшого
 роз
буджений українського жіноц тва
 та
 підсилить наші важк національні змагання свіжими деколи
 ще й
 незужитими сила ми
 
 української зорґанізова ної жінки.
НА
 БІЖУ.ЧІ
 ТЕМИ
МИЛОСТИНІ ЖЕБРАКАМ. Один рабін виступає
 проти
давання милостині
 жебракам
на вулиці. Мовляв,
 всяка
 по-
міч
 мае
 бути дана
 інститут,
ею,
 а
 давання всякому
 жебр
а
.
кови
 на
 вулиці
 без
 розбору,
заманює людей
 до
 жебрацтва
НАЩЗМ
 У
 КОЖНІМ
 КРАЮ
ІНАКШИЙ.
Перебрання старої лібералќ, юї німецької Газети „Франк-фуртер Цайтунґ"
 з рук
 Жидів, основииків
 і
 дотеперішніх
власників,
 у
 руки Німців
 по
ќрови
 дає
 поняття про німець-кий націоналізм гітлєризму. Мексику організація
 на-
ціоналістів, котра відповідає німецьким націс, голосить клич: Гони
 з
 Мексика всіх
 Жи-
дів,
 Китайців
 і
 інших
 чужим-
ців,
 під
 котрими розуміться передовсім „ґрінґос", ВСИПАЙТЕ ЃРОМАДНО В ЧЛЕНИ УКРАШСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА. Ф. Гер...
ПОГОНЯ
 В
 ГОРАХ
Епізод
 при
 кінці українсько-польської війни. Лісничий взяв рушницю станув
 на
 порозі хатн. Павле затягнув
 мерпя до
 пекарні
 і
кут
 і
 накрив сіном. Ватаг бандитів иетерпслн вився. Сердито тупав ногами кляв:
 Той
 Данило, чорт
 би йо-
го маму, хіба надув нас Перс-стеріг караїмів,
 хоч
 зобовязав-ся
 був їх
 зброю принести
 ме-
ні.
 Як би я
 знав,
 що так
справді сталося,
 то я
 знав
 би,
що зробити... Кажучи
 се,
 бандит грізно глянув
 нз
 Прокопа. Прокіп також дивувався, що Данила
 ще
 нема назад.
 Не
було виключене,
 що в
 останній хвилі покаявся
 і не
 гадає
 ви
конати сего,
 що
 бандитові `о біцяв був. Також
 не
 було
 ви
ќлючене,
 що
 зрадився
 і
 йогс там силоміць задержали.
 Бу-
дучи
 в
 рукахв небезпечного бандита, став крутити:
 Данило
 не
 зрадить
 нас,
-бо,добре знає,
 що
 справа
 тих
панків програна,
 і що
 вони
 не
втечуть
 нам.
 Можливе,
 що
зробив
 яку
 дурницю. Справді було
 би
 погано.
 Для
 тебе погано
за-
рохкав Пакула.
 Як
 вони втечуть мені,
 то
 тобою вітер буде гойдати.
 Терпеливости,
 
 радив Прокіп спокійно.
 
 Розвидні-еться,
 то
 побачимо...
 Аж
 розвидніється?
 Я маю
ждати,
 аж
 білий день позво-лить
 їм
 ціляти?
 Що я дам се-
бс застрілити
 як
 собака?
 За-
раа мусимо вдарити
 на них,
поки темнота
 не
 позволить
 їм
ціляти. Вони, маючи рушниці, в ясний день зможуть відійти без перешкоди,-
 бо
 жаден
 з
нас
 не
 важиться
 йти на
 певну смерть.
 Я маю лиш два ре-
вольвери,
 мої
 люди
 й
 того
 не
мають. Послухайтеж мене... Мовчи
 крикнув Паку-
-
 Будеш говорити, коли
 я
спитаю. Тепер мовчати
 і впе-
ред
Розумієш?
 Тн
 ступай
 за-
раз опліч мене,
 бо
 може
 бу-
дсш мені потрібний. Прокіп зрозумів, чому.
 Як
би
 з
 хати стріляли,
 то
 Пакула хотів ховатися
 за
 нього.
 Зна-
ючи,
 що
 годі противитися, Прокіп
 лиш
 тісніше загорнув Ірак
 і
 ждав. Пакула скликав своїх. Тром приказав здалека обійти хату, і станути кількадесять кроків за нею, скривишся
 за
 кущами, присипаними снігом. Одному з
 них дав
 револьвер. Другій трійці приказав підійти
 під
хату,
 і на
 яких
 сто
 кроків
 за-
дсржатися
 за
 кущами ялини, Він
 і
 один його товариш з
-
шли
 би
 трохи
 по
 ўзбочу
 зво-
ру,
 там, де з
 нього зробили бік резервоару клявзи,
 і вий-
шлиб
 на
 верх просто хати Одному
 з тих, що
 мали
 під-
ступати
 під
 хату, Пакула
 дав
револьвер
 і
 промовив
 до то-
вариства;
 Кинемося
 на них
 тоді коли вийдуть
 з
 хатн, щоби розпочати свою дальшу
 ман-
дрівку. Початок зробиш
 ти,
що маєш револьвер. Підкра-дсшся
 під
 хату таки зараз, стрілиш
 до
 першого,
 що вий-
де
 з
 хатн
 і
 втечеш, куди
 схо-
чеш. Тоді
 ми всі
 скочимо
 на
них
 з
 трох сторін.
 Я маю ре-
вольвер. Беру
 на
 себе друго-го
 і
 третого,
 що
 вийде
 з
 хати. Стріляти буду
 в
 ноги, щоби їх взяти живих. Всі розійшлися трома
 ча
стями. Пакула, держачи
 Про
копа коло себе, зійшов троха в звір,
 так,
 щоби
 їх з
 хати
 не
було видко, Стали
 з
 великиі трудом посуватися вперед. Прокіп сильно зажурився, бо потерпав,
 що
 сяк `чи
 так
скінчитсья
 се
 полювання, його самого куля мабуть
 не
мине,
 бо
 Пакула взяв собі
 йо-
го
 за
 заслону
 від
 куль. Пога-дав собі,
 що
 там,
 де е
 рушни-
ці,
 був би
 безпечніший..
 Зде-
зертирував би,
 як би не те, що
бандит пильнував його
 і за
кождий підозрілий
 рух про-
шив
 би
 його ножем. Довго ішли
 і
 добре намў-
ЧИЛИСЯ,
 поки забрили
 так да
леко,
 що,
 глянувши вгору,
 по
бачили комин хати. Станули там
 по
 коліна
 в
 снігу
 і
 ждали, коли товариш револьвсровим стрілом дасть
 їм
 знати,
 що
збігці
 вже
 виходять.
 Я так
 перемерз,
 що дов-
ше
 не
 видержу,
 
 шепнув Прокіп.
 I
 мені
 се
 щось задовго видається. Чого
 та
 банда
 так
довго
 в тій
 хаті сидить?
 Ма-
буть твій товариш вищебетав, що
 ми
 прийшли
 по них, і во-
нн бояться вийти
 з
 хати.
 А
може
 той з
підійп. моїм револьвером і
 під
 хату?
 Пі-
е не дійдіть
 но
 догори, вихиліть поза беріг голову
 і
 загляньте, що
 там
 діється. Прокопови
 не
 треба було повторяти сего,
 бо й так хо-
тів відійти якнайдальше
 від
того кровожадного бандита. Скоро вернувся, вскакуючи
 в
свої власні сліди,
 і
 коли
 вже
був
 там, де
 вгорі
 за
 дорогою стояла хата, виліз
 на
 верх
 і ви-
хилив голову.
 Лиш
 кинув
 о-
ком
 в
 сторону хати, побачив, що збігці сокотяться
 і
 готові оловом п-ривитати непроше-них гостей. Лісничий
 і
 його шурин
 з
 рушницями
 в
 рука
стояли
 в
 пекарни зараз
 за
 по-
рогом.
 За
 углом
 хатя
 стояв
 з
револьвером, скулений това-риш Пакули. Півтори сотні кроків
 з
 одного
 боку
 хати стояли сховані
 два
 спільники Пакули, таксамо далеко
 з
 дру-гого
 боку стояли
 три.
Прокіп
 завіѓдќував,
 що
 міг би
забігти
 ДО
 хатн
 ще
 заки
 над
біжать
 ті, що в
 засідці.
 А як
 збігці
 не
 припустять мене
 до
 себе?
 
 подумав.
 —
Або
 як
 приймуть мене куля-ми? Хібаж
 не
 тасама небезпе ка,
 як не
 вернуся
 до них, а пі
ду
 на них,
 гнаний Пакулою? Раз мати родила Прокіп вистрибнув
 на
 беріг на дорогу
 і
 пустився бігцем до хатн. Побачив
 се
 Пакула. Скажено лютий став собі
 спи-
натися вгору,
 що
 через грубу верству снігу ішло дуже
 пи-
няво.
 Застрілю
 як
 собаку
нпів крізь зуби. Богдан
 і
 Павло виділи,
 що
Прокіп біжить
 до них. Ще не
стріляли
 до
 нього,
 бо не
 знали його наміру. Змовилися стрі-лити хіба
 аж
 тоді, коли
 би
за
 ним
 показалися інші.
 Бог-
дан
 вже
 склався,
 бо
 виринула голова,
 за нею
 погруддя.
 Па-
кули.
 Він
 підвів руку
 з
 револь-вером
 і
 стрілив
 до
 Прокопа. Хибив. Бачучи
 се,
 оборонці хати впустили Прокопа
 до се-
бе.
 В тій
 х'вилі гукнув стріл коло
 них,
 зараз за, дверми
 ха
ти.
 Лісничий вискочив
 на
 двір і побачив утікаючого напас-ника, котрого Пакула вислав був
 з
 револьвером
 під
 хату. Склався
 до
 нього. Лишіть його
 крикнув Прокіп.
 
 Спрячте Одного лиш Пакулу,
 то
 будете мати спокій.
 Як
 його
 не
 стане,
 то
всі інші підуть
 в
 розтіч. Лісничий
 не
 ‚слухав,
 чи не
чув сего. Випалив
 і
 напастник впав
 без
 духа. Гукнув другий стріл.
 То
Збудинський, чуючи,
 що Про-
кіп каже, вибіг
 з
 хати
 і
 пішов на край дороги. Побачив,
 що
хтось спускається вниз, дно звора.
 То він То
 Пакула крикнув Прокіп,
 що
 вийшов за Збудинським
 і
 стояв коло нього. Збудинський стрілив.
 Хоч
не
 був
 дуже добрим стрілі цем, поцілив,
 бо
 Пакула впав і став котитися вниз. Сніг став
 на
 нього наліплюватися на
 дно
 звора впала лявіна,
 і
кої ядром
 був
 застрілений бандит.
 Як так, то
 кінця
 дої
хала йому
 лявіна,
 бо
 задуши ла його. Як Прокіп сказав,
 так і ста-
лося. Коли погиб ватаг банди, сама банда розбіглася. Прокіп, котрий
 до
 Пакули пристав
 був,
 всилуваний
 бан-
дитом,
 не був
 такий дурний, щоби збігцям сказати
 всю
правду. Сказав
 лиш те, що до
спілки
 з
 бандитами пристав дурний,
 бо ще
 молодий,
 Да-
нило.
 Бачу,
 що за се
 Бог скарав його; мені
 Бог
 поміг вихопи-тися
 з
 зубів того вовка. Тепер лісничий
 'вже
 знав, що часу
 має
 досить; Щоби Ляхи вислали
 за ним
 другу погоню, мусіла
 би -
 спершу знайти вість
 про
 невдачу
 екс-
педиції 'Пакули.
 Вже не ква-
плячися, пішли далі,
 за про-
водом Прокопа,
 під
 контро-лею лісничого
 і
 щасливо
 зай-
шли
 на той бік
 гір,
 де вже
були безпечні. (Кінець). Американців. Справжніми Мек-сиканцями вважається
 там
тільки потомків червоних
 Ін-
діян. НЕ КОПАТІ, БРАТКУ,
 ЯМИ
під
 ДРУГИМ.
Як
 у
 Німеччині почалися виступи націс"
 проти
 Жидів, Жнди
 по
 всьому
 світі
 зробили замітний зворот
 супроти
 По-
ляків. Коди давніше
 Жиди
 не-
навиділи Польщу
 й
 польський уряд уважали
 за
 найяскравіше
антисемітський,
 з
 приходом
 ло
влади Гітлєра
 в
 Німеччині
 жн
дівські газети
 й
 організації
 т-
ѓло відкрили,
 що
 польський
 у-
ряд
 і
 нарід великі приятелі Жидів.
 Ця
 приязнь
 до
 ново відкритих приятелів дійшла до того,
 що
 деякі
 жидівські
 ПИСІ-
меиники далися
 вжити
 дія
протиукраїнської пропаганди Поляків. Тепер
 у
 Польщі
 за
 кілька
місяців зросла скорим
 ходом,
немов гриби
 по
 доті,
 наскр
 іі
антисемітська організація
 „ча-
ціональних радикалів",
 або
 а-
рих сорочок.
 Як
 жидівськ'і
 ra-
зетярі мовчали
 або
 писали про переслідування
 Жидів
 У-
країнцями через організацію кооператив,
 то
 під
 носом
 них
письменників зросла
 явно
 аи-
тисемітська організація
 до
 та-
кої сили,
 що
 нині
 вона загро-
жує навіть урядовій
 партії. Тс-
пер американський
 Жид, ќот-
рий пише кореспонденції
 до
Ню йорк Таймеў",
 доьося-
чи
 про цей
 політичний обяв, між стрічками кличе:
 „Поліція
Ратуй "
ЖИД
 АНТИСЕМІТОМ. До чого довели
 вживання
визвища антисеміта, показу-ється найкраще
 з
 нападів
большсвицьких Газет
 у
 Роси
на бритійського
 міністра
 за-
граничних справ,
 Саймона
 Пл-
падають
 на
 Саймона
 больше-
вицькі газети