Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pengenalan laporan

Pengenalan laporan

Ratings: (0)|Views: 3,356 |Likes:
Published by Ruth Thresa

More info:

Published by: Ruth Thresa on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

 
1.0
Pengenalan
Laporan ialah maklumat tentang sesuatu kedudukan atau masalah yang dihadapi yang dilaporkan( Kamus Dewan 1996:766). Laporan juga dikenali sebagai suatu kenyataan formal hasil daripadasesuatu penyelididkan, atau sebarang maklumat lengkap tentang sesuatu hal yang disampaikanoleh sekumpulan penyelidik atau sesebuah badan yang diarah untuk menyampaikannya (OxfordEnglish Dictionary). Laporan digunakan oleh golongan professional seperti penyelidik, pentadbir, perunding, penyiasat dan seumpamanya untuk membuat sesuatu projek, mengesanmasalah dan mengambil tindakan untuk mengatasi sesuatu masalah, menentukan strategi pemasaran atau untuk menilai kejayaan sesuatu rancangan (Ab. Rahman Ab Rashid dan YapKim Fatt:1998). Penulisan laporan berbeza, bergantung kepada tujuan atau perkara yangdilaporkan.
2.0Tujuan Laporan
Kita harus memulai dengan perkara yang lebih jelas mengenai apa yang ingi ditulis. Ia tidak sama dengan subjek kerana ia berfokus pada tujuan laporan. Apa yang kita harapkan ialah untuk  pembaca-pembaca benar-benar lakukan selepas mereka membaca laporan itu (mempengaruhi).Sebagai contoh:i.Permintaan persembahanii.Fail laporaniii.Menyerahkan laporan kepada orang lain dan jawatankuasa
iv.
Menghantar e-mailv. Mengaturkan pertemuanvi. Menandatangani cek.
3.0 Mengenali Pendengar
Kita perlu tahu bahawa laporan boleh dibaca oleh pelbagai orang yang masing-masingmempunyai kepentingan yang berbeza untuk membacanya. Sebagai contoh, laporan teknikal,mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang ini mungkin tertarik dalam isu-isu tentang bagaimana dan mengapa. Pengurus dalam sesebuah organisasi mungkin mempunyai waktu yanglebih sedikit untuk membaca butiran teknikal.
 
Untuk menulis penulisan kepada pendengar, ia memerlukan gaya penulisan yang merangkumi penglibatan yang lebih terhadap akademi kesusasteraan. Jadi kita perlu memikirkan bagaimanalaporan ditulis itu boleh diakses atau dicari oleh orang lain, paling tidak ada antaranya tidak mahu membacanya secara keseluruhannya.Sebelum kita ingin memulakan, kita perlu tanya pada diri kita soalan-soalan seperti berikut:i. Adakah semua pembaca sama?ii. Apa yang mereka sudah tahu tentang subjek?iii. Dan apa yang mereka perlu tahu?iv. Apakah sikap mereka terhadap subjek, penulis dan objektif penulis?v. Apakah konteks psikologi dan fizikal laporan itu akan diterima?Penulis perlu memutuskan apakah mesej yang akan disampaikan itu dibuat secara eksplisitmahupun implisit dalam laporan tersebut. Pengkajian yang lebih mudah adalah dimulai dengantinjauan literatur (literature Review) jika laporan memerlukan satu.Berikut adalah sebab-sebab iaitu:i. Peninjauan biasanya akan dilakukan pada tahap awal kajian dan sehingga ia berusahadengan lebih baik sebelum pada tahap yang akhir.ii.Proses penulisan tinjauan literatur membantu untuk menyatakan tujuan, fokus dan arahkajian.Kebiasaannya tinjauan literatur dapat dikemaskinikan dan ditingkatkan pada tahap yang berikutnya.
 
Membuat Dan Menggunakan Waktu
Dalam penulisan laporan, masa adalah perkara yang paling penting dan berharga. Hal ini penting, dengan penggunaan masa dengan bijak kita akan dapat menulis laporan tersebut denganmasa yang sedia ada. Pengurusan masa projek yang baik adalah kuncinya. Kita harusmerencanakan untuk menulis sesi yang kita perlukan untuk menyelesaikan laporan. Jika kitamengkaji dan mengumpul data yang telah bertindih dalam penulisan, kita perlu menambahkan perundingan.Dalam apa waktu yang kita rancangkan untuk diri sendiri, jelas kita mahu untuk membuat yangterbaik untuk diri kita. Dalam melakukan hal ini, kita mungkin ingin:i.Mencari tempat untuk bekerja dimana gangguan yang kurang dan boleh berfikir secararasional.ii.Menulis pada saat kita merasakan fizikal dan mental anda tenang dan mengambil rehatyang secukupnya.iii.Mempunyai semua sumber yang kita lakukan untuk keperluan (komputer untuk  pengolahan kata, menyimpan catatan,fail, data dan untuk dianalisis data).iv.Tentukan sendiri cabaran, tetapi tujuan adalah realistik untuk setiap penulis . Jumlah perkataan dalam hal ini dan kita boleh menyimpan nota kita tersebut.Sudah tentu, penulisan laporan dibuat adalah lebih rumit. Prinsip-prinsip umum bagaimanapunadalah sama.
4.0 Ciri- ciri laporan
Untuk menulis laporan memerlukan kebolehan menulis yang tinggi dari segi penguasaan bahasa.Antaranya ciri laporan terbaik ialah mestilah bersifat objektif dan sahih iaitu bukan tanggapandan agakan. Ini kerana laporan bertujuan memberi maklumat yang betul dan tepat.Sebelummelapor, satu kajian dan penelitian data harus dilakukan. Selain itu, mestilah mempunyai unsur  penilaian iaitu pandangan berkaitan sesuatu isu yang hendak dilaporkan. Bahan yang dilapor hendaklah mempunyai unsur ilmiah, empiritikal dan konkrit. Fakta yang dipersembahkanhendaklah disertai dengan gambar, graf, jadual, peta minda bagi memudahkan pemahaman

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nazatul Isma liked this
Iesya Shah liked this
Adiba Hannan liked this
Daniel Ong liked this
Diela Kamsuri liked this
Arin Asri liked this
Lee Chooi Fong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->