Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Government of Viet Nam: The Environments of the Poor in the Context of Climate Change and the Green Economy

Government of Viet Nam: The Environments of the Poor in the Context of Climate Change and the Green Economy

Ratings: (0)|Views: 65 |Likes:
Paper by the Government of Viet Nam

The Environments of the Poor in the Context of Climate Change and the Green Economy
Making Sustainable Development Inclusive (New Delhi, India: 24-26 November 2010)

This conference is a joint event by ADB and various development partners from donor organizations (ILO, JICA, UNDP/UNEP) research networks (ADBI, EEPSEA, NCAER, SANDEE, TEEB, TERI) and funding facilities and other initiatives (CDIA, GMS-EOC, APCF). In addition, AFD, and DFID and GTZ expressed their interest in participating.
Paper by the Government of Viet Nam

The Environments of the Poor in the Context of Climate Change and the Green Economy
Making Sustainable Development Inclusive (New Delhi, India: 24-26 November 2010)

This conference is a joint event by ADB and various development partners from donor organizations (ILO, JICA, UNDP/UNEP) research networks (ADBI, EEPSEA, NCAER, SANDEE, TEEB, TERI) and funding facilities and other initiatives (CDIA, GMS-EOC, APCF). In addition, AFD, and DFID and GTZ expressed their interest in participating.

More info:

Published by: ADB Poverty Reduction on Nov 17, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2011

pdf

text

 
Tbj Jiwhrmiljit{ mg tbj Vmmr#Kchlntj Kbniaj nid tbj Arjji Jkmimlx hi Whjt Inl
ox 0 T_NI# Tbh Tbz Bzmia# Lhih{trx mg Vcniihia nid Hiwj{tljit# Amwjriljit mg Whjt InlOnkearmzid vnvjr gmr Kmigjrjikj mi0 –Tbj jiwhrmiljit mg tbj vmmr“# ?4,?7 Imw ?6>6# Ijq Djcbh
>)
 
TBJ EJX H[[ZJ[ MG KCHLNTJ KBNIAJ HIDZKJD JIWH_MILJIT[MG TBJ VMM_ OX AJMA_NVBHKNC NID JKMCMAHKNC N_JN
Whjtinl h{ gnkhia n izlojr mg hlvnkt{ mg kchlntj kbniaj mi lnix n{vjkt{# j)a) bzlnichgj# chwj bmmd# intzrnc rj{mzrkj{# {mkhnc {trzktzrj# higrn{trzktzrj{ nid jkmimlx) Whjtinl h{kmi{hdjrjd n{ mij nlmia tbj kmzitrhj{ lm{t {jrhmz{cx hlvnktjd ox kchlntj kbniaj nid {jn cjwjcrh{j)Tbj vmmrj{t# qbm kmllmicx chwj hi rzrnc nrjn{# nrj tbj lm{t wzcijrnocj vjmvcj hlvnktjdox kchlntj kbniaj# j{vjkhnccx vmmr vjmvcj chwhia ncmia tbj kmn{tnc nrjn{ nid bhab lmzitnhimz{nrjn{) "Lhih{trx mg Intzrnc _j{mzrkj{ nid Jiwhrmiljit ?662# v) >6,>>(Tbj vmmr hi Whjtinl kni oj dhwhdjd hitm tbrjj ajmarnvbhknc armzv{ {zkb n{0, Tbj kbrmihk rzrnc vmmr# imtnocx hi rjlmtj zvcnid{ qbm {zggjr zivrmdzkthwj niddjarndjd {mhc{ nid hindj~zntj qntjr {zvvchj{# qbm cnke{ nkkj{{ tm kmllmi vrmvjrtx rj{mzrkj{{zkb n{ gmrj{t# nid qbm mgtji nrj mochajd tm vrnkthkj {cn{b,ozri kzcthwnthmi "qbhkb xhjcd{ micx ncmq hikmlj nid kni gzrtbjr djarndj tbj jiwhrmiljit() Tbj vmmrj{t vjmvcj hi kzrrjit ljn{zrj nrjhi tbj{j rjahmi{), Tbj kmn{tnc-djctn vmmr qbm {zggjr jiwhrmiljitnc bnpnrd{ zidzcx# imtnocx gcmmd{5 qbmmgtji bnwj tm lnej tbjhr chwhia mi kmn{tnc rj{mzrkj{ qbhkb bnwj ojji djarndjd ox mtbjr{# gmrjnlvcj tbrmzab hidz{trhnc vmcczthmi5 nid qbm qhcc oj lm{t wzcijrnocj tm gh{bjrhj{ cm{{j{ nidkchlntj kbniaj) Tbj cnraj{t izlojr mg vmmr vjmvcj h{ hi tbj{j nrjn{), Tbj zroni vmmr qbm {zggjr grml n cnke mg nkkj{{ tm kcjni qntjr# {nihtnthmi nid {bjctjr#qjne rhabt{ tm z{j tbj{j rj{mzrkj{ tm ajijrntj chwj bmmd{# nid n rniaj mg vmcczthmi vrmocjl{) Tbjbhabj{t armqtb rntj mg vmwjrtx h{ jvjktjd tm oj hitm tbh{ kntjamrx)"HHJD nid ZIDV ?668# v)>?(Tbj{j vmmr kmllzihthj{ nrj nggjktjd {jrhmz{cx ox izlojr mg hlvnkt{ mg kchlntj kbniajn{ tbjx chwj hi tbj rjahmi{ tbnt nrj lm{t nggjktjd ox kchlntj kbniaj hi Whjtinl) Tjlvjrntzrjhikrjn{j nggjkt{ lmzitnhimz{ nrjn{ "Imrtbjri Jn{t# Qj{tjri Jn{t nid Imrtb Kjitrnc vnrt( nidImrtbjri vnrt djctn) [jn cjwjc rh{j bn{ hlvnkt{ mi kmn{tnc nrjn{# j{vjkhnccx djctn{ nid gcmmdjdnrjn{ "Ljemia _hwjr djctn# _jd _hwjr djctn nid kmn{tnc kjitrnc vnrt(# nid h{cnid{) Gcmmd{# gcn{b
Tbj whjq{ jvrj{{jd hi tbh{ vnvjr-vrj{jitnthmi nrj tbj whjq{ mg tbj nztbmr"{( nid dm imt ijkj{{nrhcx rjgcjkt tbj whjq{mr vmchkhj{ mg tbj N{hni Djwjcmvljit Onie "NDO(# mr ht{ Omnrd mg Dhrjktmr{# mr tbj amwjriljit{ tbjx rjvrj{jit) NDOdmj{ imt aznrnitjj tbj {mzrkj# mrhahinchtx# nkkzrnkx# kmlvcjtjij{{ mr rjchnohchtx mg nix {tntjljit# higmrlnthmi# dntn#ghidhia# hitjrvrjtnthmi# ndwhkj# mvhihmi# mr whjq vrj{jitjd# imr dmj{ ht lnej nix rjvrj{jitnthmi kmikjrihia tbj {nlj)
 
gcmmd{# nid cnid,{chdj nggjkt kmn{tnc nrjn{ "hikczdhia djctn nrjn{ nid gcmmdjd nrjn{0 djctn nidkmn{tnc Imrtbjri vnrt# Ljemia rhwjr Djctn nid kmn{tnc kjitrnc vnrt(# nid lmzitnhimz{ nrjn{"Imrtbjri Qj{t# Imrtbjri Jn{t# Imrtb Kjitrnc vnrt nid bhabcnid{() Trmvhknc kxkcmij{ higczjikjkmn{tnc nrjn{ "j{vjkhnccx kmn{tnc kjitrnc vnrt# _jd rhwjr djctn nid Ljemia rhwjr(# nid h{cnid{)Drmzabt{ vzt nt rh{e Kjitrnc vnrt "j{vjkhnccx [mztb Kjitrnc vnrt(# djctn nid Imrtbjri vnrtlhdcnid# Ljemia djctn nid bhabcnid{() "Lhih{trx mg Intzrnc _j{mzrkj{ nid Jiwhrmiljit ?662#v) >7(
?)
 
AMWJ_ILJIT V_MA_NL[ TM NDD_J[[ TBJ[J H[[ZJ[
Tm rj{vmid tm tbj{j nomwj h{{zj{# tbj Amwjriljit mg Whjtinl bn{ vrmlzcantjd tbjInthminc tnrajt vrmarnl tm rj{vmid tm kchlntj kbniaj) Tbh{ vrmarnl h{ mgghkhnccx dj{krhojd n{ tbjlnhi grnljqmre gmr tbj lninajljit nid kmmrdhinthmi mg kchlntj kbniaj nkthwhthj{ tm nkbhjwj{z{tnhinocj djwjcmvljit mo`jkthwj{ hi tbj gztzrj) Tbji lnix lhih{trhj{ bnwj ozhct tbjhr nkthmi{vcni{ tm rj{vmid tm kchlntj kbniaj {zkb n{ Lhih{trx mg Intzrnc _j{mzrkj{ nid Jiwhrmiljit#Lhih{trx mg Narhkzctzrj nid rzrnc djwjcmvljit# Lhih{trx mg Kmi{trzkthmi# nid Lhih{trx mg Hidz{trx nid Trndj) Oj{hdj{# {mlj vrmwhikj{-khthj{ bnwj ozhct tbjhr nkthmi vcni{ tm ndnvt tmkchlntj kbniaj) Tbj Amwjriljit mg Whjtinl nc{m hiwj{tjd lmrj gmr hi{thtzthminc rj{vmi{j{ tmintzrnc dh{n{tjr{ "tbj ejx hi{thtzthmi h{ Kjitrnc Kmllhttjj gmr gcmmd nid {tmrl kmitrmc() Tbj{x{tjl mg ljtjmrmcmax nid bxdrmcmax nrj zvarndjd nid rjijqjd)Inthminc {trntjahj{ nrj dj{haijd tm rjdzkj tbj rh{e mg dh{n{tjr# nid hikczdj n qbmcj {jrhj{mg lj{zrj{ {zkb n{ tbj j{tnoch{bljit mg dh{n{tjr gmrjkn{t kjitjr{ nkrm{{ tbj kmzitrx# tbjkmi{trzkthmi mg gcmmd kmrrhdmr{# nid nqnrjij{{ rnh{hia nkthwhthj{) Bmqjwjr# tbj{j {trntjahj{ gmkz{mi jljrajikx rj{vmi{j{ tm {bmrt,tjrl kchlntj jtrjlj{ nid rjkmi{trzkthmi ngtjr tbjl# rntbjrtbni cmia,tjrl ndnvtnthmi tm gztzrj kchlntj kbniaj) Tbjx nrj nc{m imt hitjarntjd hitm qhdjrvmchkhj{ gmr {z{tnhinocj rzrnc djwjcmvljit nid vmwjrtx rjdzkthmi) "Mgnl ?662# v) 48(Lmrjmwjr# lnix vmchkhj{ nid vrmarnl{ nrj zidjrtneji ox tbj Amwjriljit mg Whjtinl{zkb n{ krjdht{# ljdhknc hi{zrnikj# bmz{j{# {kbmmcnr{bhv{ gmr tbj vmmr# nid tbj Inthminc tnrajtvrmarnl tm rjdzkj tbj vmmr ?667,?6>6) [m tbnt tbj vjrkjitnaj mg tbj vmmr hi ?6>6 rjdzkj{ ntnrmzid 8):* "Lhih{trx mg Cnomzr,Hiwnchd{ nid [mkhnc nggnhr{ ?6>6# v)>()Bmqjwjr# mij mg ohaaj{t kbnccjiaj{ mg Whjtinl hi gnkhia qhtb kchlntj kbniaj h{ cnke mg ghinikhnc rj{mzrkj) Tbj {mrt{ mg ozdajt{ tbnt tbj inthminc amwjriljit nid cmknc nztbmrhthj{ bnwj nttbjhr dh{vm{nc gmr ndnvtnthmi tm kchlntj kbniaj nrj kcjnrcx hindj~zntj)Oj{hdj{ kchlntj kbniaj ndnvthmi vmchkhj{ nid vrmarnl{# tbj Amwjriljit mg Whjtinl nc{mbn{ zidjrtneji kchlntj kbniaj lhthanthmi vrmarnl{ n{ gmccmqhia{0,
 
Inthminc Tnrajt Vrmarnl mi Jijrax Jgghkhjikx nid Kmi{jrwnthmi "?667,?6>>(
 
,
 
Wmczitnrx kjrthghkntj 0 CMTZ[ Whjtinl arjji rnthia tmmc,
 
Djlnid,{zvvcx lninajljit "D[L( vrmarnl{,
 
Jggjkthwj jijrax z{j hi ozhcdhia{,
 
Hlvrmwjljit mg jijrax jgghkhjikx mg jitjrvrh{j{,
 
Jkmimlhknc z{j mg jijrax hi trni{vmrt {jktmr,
 
Jvcmhtnthmi mg ijq jijrax {mzrkj{,
 
Kcjnijr vrmdzkthmi hi hidz{trx ?6?6
;)
 
MVVM_TZIHTHJ[ MG A_JJI A_MQTB GM_ TBJ JIWH_MILJITNCJKMIMLX MG TBJ VMM_
Tbjrj bn{ imt ojji nix djjv rj{jnrkb mi mvvmrtzihthj{ mg arjji armqtb gmr tbjjiwhrmiljitnc jkmimlx mg tbj vmmr hi Whjtinl xjt ozt n{ tbj vmmr hi mtbjr kmzitrhj{# tbj{thlzcz{ vnkenaj{ gmr arjji armqtb ahwj{ tbj mvvmrtzihthj{ mg jlvcmxljit tm tbj vmmr hiWhjtinl) Bmqjwjr# ht h{ {bmrt,tjrl hlvnkt mi jlvcmxljit5 tbj cmia rzi hlvnkt mi ijtjlvcmxljit h{ zikjrtnhi nkrm{{ lm{t arjji armqtb nid ijjd{ djjvjr rj{jnrkbj{)_jwjizj{ grml knromi tnj{ mr nzkthmijd vjrlht{ kni oj z{jd gmr kchlntj kbniajndnvtnthmi nid lhthanthmi hihthnthwj{ hi djwjcmvhia qmrcd hi ajijrnc nid hi Whjtinl hi vnrthkzcnr)[m tbnt ht qhcc bjcv tbj vmmr hi kchlntj rj{hchjikj)Arjji armqtb hi ajijrnc qhcc rjdzkj tbj jlh{{hmi nid {nwj jijrahj{ tbjrjgmrj ht bjcv{rjdzkj tbj hlvnkt mg kchlntj kbniaj nid {z{tnhi tbj intzrnc rj{mzrkj{ gmr tbj Vmmr‘{ chgj "n{ tbjhrchgj nrj on{j{ kcm{jcx mi intzrnc rj{mzrkj{ nid kchlntj()[mlj dhrjkt mvvmrtzihthj{ mg armqtb arjji tm tbj vmmr hi Whjtinl h{ tbnt tbj rjdzkthmi mg vmcczthmi grml tbj hidz{trx qhcc bjcv tbj vmmr tm rjdzkj tbj rh{e tm tbjhr vrmdzkthmi nid tbjhrbjnctb knz{jd ox vmccztjd jiwhrmiljit "j)a) gh{bj{ dhj ojknz{j mg vmccztjd {jqnaj grmlhidz{trhnc gnktmrhj{() Mij lmrj mvvmrtzihtx h{ tbnt tbj rjijqnocj jijrax {zkb n{ {mcnr vmqjr nidqhid jijrax bjcv{ tbj vmmr hi rzrnc nrjn qbjrj tbj inthminc arhd kni imt rjnkb bn{ jcjktrhkhtx tmhlvrmwj tbjhr chwhia kmidhthmi)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->