Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
masusi_kalupi

masusi_kalupi

Ratings: (0)|Views: 1,578 |Likes:

More info:

Published by: Sherry Mae San Agustin on Nov 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

 
MASUSING BANGHAY- ARALIN SA FILIPINO II-Layunin:
sa katapusan ng aralin ang mga mag-aaral ay inaasahang:1.
 
 N
akikilala ang mga tauhan sa kwentong tinalakay2.
 
 N
ailalahad ang mga mahahalagang pangyayari sa kwento.3.
 
 N
aiuugnay ang tinalakay sa aralin sa kasalukuyang panahon.
II- Paksang Aralin
A
.
 
Paksa:
³Kalupi´ ni Benjamin Pascual (Maikling Kwento)B.
 
Sanggunian:
Yaman ng Wika at Panitikan I dd. 182-188C.
 
agamitang panturo:
yeso pisara at pantulong biswal
III- PamamaraanGawain ng Guro
Panimulang Gawain1.
 
 pagsasaayos ng silid2.
 
 panalangin3.
 
 pagtatala ng liban
A. Pagganyak 
(magpapakita ang guro ng dalawang batanglarawan)
A
no ang inyong napansin sa larawan?Sa inyong palagay, dapat ba natin na pagbatayanang pisikal na anyo na isang tao?
B. Paghahawan ng sagabalPanuto;
hanapin sa hanay B ang kasagutan nahinihingi sa hanay
A
. Isulat ang titik sa patlang atgumawa ng isang makabuluhang pangungusap.
Hanay A.
 ___1.
 N
arinig ko ang matinis niyang tinig ___2. Sa kanyang hapis na mukha ay nakintal parinang kagandahan. ___3. saglit na nangulimlim ang kanyang mukha atnapalis ang ngiti. ___4. pasinghal ang naging tugon niya sa tunog ng bata. ___5. hindi niya naino ang nakabangga niya dahilsa pagmamadali.
Gawain ng Mag-aaral
A
ng larawan ng isang bata na mayos ang damit atmalinis ang katawan isang bata na sira-sira angdamit at madumi ang katawan.Hindi, sapagkat hindi mahalaga ang panlabas ngisang tao dahil mas mahalaga ang ugali ng isangtao.Oo, mahalaga ang panlabas na kaanyuan dahil isaito sa pinagbabatayan na mahalaga ang isang tao.
Hanay B.
A
.
 
 N
apansinB.
 
nalungkotC.
 
 pasigawD.
 
malakasE.
 
napagodF.
 
makabakas
sagot:
1.
 
d2.
 
3.
 
 b4.
 
c5.
 
a
 
C
. Pagtatalakay
Maari ba ninyong ibigay ang pamagat ng kwentonginyong binasa?Sino ang pangunahing tauhan sa kwento?Bakit maagang namalengke at espesyal ang araw para kay aling marta ang araw na iyon?
A
no ang anyo ng batang nakabangga ni aling martasa palengke?Sino ang pumasok sa isip ni aling marta nangmapuna niyang nawawala ang kanyang kalupi?
A
no ang kalagim-lagim na naging bunga sa bataang labis na pagbibintang at pananakit ni alingmarta?Sa pagkatapos ng aksidente sa bata, ano ang mgahuling kataga na sinabi ng bata kay aling marta bago ito malagutan ng hininga?
 N
oong makabalik na si aling marta sa kanilangtahanan, ano ang kanyang nalaman na labis nanagpanibugho sa kanyang damdamin?ang pamagat ng kento ay ³Kalupi´.Si aling marta at ang batang si andress ang pangunahing tauhan sa kwento.
Sapagkat espesyal na araw para sa kanya dahilmagtatapos na anak niyang babae at siyaymamalengke para sa pananghaliang salu-salo ngkanilang mag-anak.Isang batang madungis/ katawang payat, nakapantalonna maruming maong at nakasuot na damit nap unitmula sa balikat hanggang pusod.Ang batang si andress ang unang pumasok sa kanyangisip na kanyang nakabangga na akala niya na kumuhang kanyang kalupi.Nagbunga ito ng pagkamatay ng bata dahil sa pagtakbonitoy naaksidenteng nadanas ng dyip.Ang sinabi ng bata ay hindi ko kinuha ang kalupi, maskikapkapan nyo akoy wala kayong makukuha sa akin?Nalaman niya na ang kanyang kalupi ay hindi palaninakaw ng bata dahil sa ito ay nasa kanilang tahanansapagkat ito ay kinuha ng kanyang asawa.
D
. PaglalapatPanuto:
Punan ang character web ng mga salitang naglalarawan sa mga pangunahing tauhan.
E. Paglalahat
A
nu-ano ang mga mahahalagang pangyayari samga tagpuan sa kwento?Sa tahanan ay maagang gumising si aling marta para mamalengke dahil sa gagawing pagsasalo ngkanilang mag-anak.
ALINGMARTA
 
ANDRESS

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->