Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mga pangunahing tauhan

Mga pangunahing tauhan

Ratings: (0)|Views: 296|Likes:
Published by Leira Tolentino

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Leira Tolentino on Nov 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2014

pdf

text

original

 
Mga pangunahing tauhan[baguhin] Florante
Si
Florante
 
[flo'rant]
ang pangunahing bida ng Florante at Laura, at halos lahat ngmga bahagi ng salaysay ay umiikot sa kanya.Anak niDuke Briseo, siya ay ang mang-iibigniLaurang PrinsesangKaharian ng Albanyangnamataan ni Florante bago siyasumabak sa isang digamaan nang ang bayanng kanyang inang, siPrinsesa Floresca,Krotonaay sinakop ng mgaMorong Persyano. Mula sa kagitnaan hanggang sa bandangkatapuasan ng salaysay, siya angnagsasalaysay. Ito ay isinasalaysay niya kayAladin, ang Morong nagligtas sa kanya mulasa mgaleonnang siya ay nakagapos pa dahilsaKonde Adolfo.
[baguhin] Konde Adolfo
Sa Florante at Laura, si
Konde Adolfo
 
['kond a'dolfo]
ang isa sa mga pangunahing kontrabida nito. Anak siya ngKonde Sileno, at pareho silang nagmula saAlbanya. Unang nagkita sina Konde Adolfo atFlorantesaAtenaskung saan nag-aral sila  pareho. Nangangagwat ang kanilang gulangnang dalawang taon, kung saan si Adolfo anghigit na matanda. Noong kakarating pa lamang ni Florante saAtenas, si Adolfo ang pinakasikat na mag-aaral doon. Ito ay buhat ng kanyang angkingtalino at "kabaitan". Ngunit habang tumatagalang panahon, unti-unti ring napunta kayFlorante ang kapurihan ni Adolfo. At dahildito, pinagtangkaan pa nga niyang patayin siFlorante sa isang dula-dulaan, na nagdulot ng pagkakita sa lahat ng kanyang pagbabalat-kayo, at pagpapaalis sa Atenas pabalik ngAlbanya sa ilalim ng utos ng kanyang gurongsiAntenor .fuckm wikibooks
[baguhin] Aladin
Si
Aladin
 
[ala'din]
ay isangMorong Persyanongtumulong kayFlorante, at nagligtas ng kanyang buhay. Ang kanyangama ay siSultan Ali-Adabna siya ringumagaw sa kanyang kasintahang siFlerida.Si Aladin at Florante ay nagkita nang hindisinasadya, at karamihan ng mga bahagi ngawit ay isinasalaysay sa kanya ni Florante.Siya rin ang idolo ni Florante bilang pinakamagaling na mandirigma, ngunit sakanilang pagkikita ay hindi alam ni Florantena ang kausap niya ay si Aladin, ang kanyangidolo.Sa katapusan ng awit, nang mamatay angSultan Ali-Adab ngPersya, siya na ang nagingsultan.
[baguhin] Laura
Si
Laura
 
['lara]
ang minamahal nang lubosniFlorante. Anak ngHaring Linceong Albanya, siya ang prinsesang kahariang ito. Siya ay nagmamay-ari ng lubos nakagandahang ipinuring lubos ni Florantengnadulot sa kanyang umibig kay Laura sa unang pagkakakita pa lamang.Sa simula ng awit, siya ay ikaluluksa niFlorante dahil sa kanyang pag-aakala na nililoLaura sa pagpapalit sa kanya kayKondeAdolfo.Isang templo saAtenas 
[baguhin] Menandro
Si
Menandro
 
[me'nandro]
ang matalik nakaibigan niFlorantesaAtenasna lumigtas din ng buhay ni Florante mula sa mga tagangnakakamatay niAdolfongkanyang tinaganang kanyang tangkaing patayin si Florante saisang dula-dulaan nila sa kanilang paaralan saAtenas.Bukod pa sa pagliligtas ng buhay niya, marami pa siyang ginawa para kay Florante, at noongsinakop angAlbanyanang makailang ulit,kasama siya ni Florante sa pakikibaka.
[baguhin] Flerida
Si
Flerida
 
['flrida]
ang kasintahan niAlading inagaw mula sa kanya niSultan Ali-Adab. Atsa pagpapangakong pagpapakasal saSultan,napagpabago niya ang isip nito sa pagbitaykay Aladin. Ngunit sa katotohanan, hindi niyatinupad ang pangako, at tumakas sa araw ngkasal.
[baguhin] Mga iba pang tauhan[baguhin] Duke Briseo
Si Duke Briseo ang maarugaing ama niFlorante, at naglilingkod bilang sarilingtanungan ng Haring Linceo ng Albanya. Siyaay pinatay at ipinaghagisan ang bangkay nitong mga alagad ng Konde Adolfo nangkanyang agawin ang trono ng Haring Linceo.
[baguhin] Prinsesa Floresca
Si
Prinsesa Floresca
 
[prin'ssa flo'reska]
 ang ina niFlorante. Siya ay mula sa bayan ngKrotona, at maaagang namatay, na nagdulot sa pag-uwi ni Florante mula saAtenaspabalik ngAlbanya.Isang buwitre Trigo 
[baguhin] Menalipo
Si
Menalipo
 
[me'nalpo]
ay isang pinsan niFlorante. Iniligtas niya si Florante mula saisang buwitrengdaragitin sana siya nangsiyang isang sanggol pa lamang gamit angkanyang panaat busog. Ipinapakita nito na si Menalipo ay higit na higit na matanda kaysakay Florante.
[baguhin] Antenor
Si
Antenor
 
[ant'nor]
ay isang guro saAtenasninaFlorante,Konde Adolfoat Menandro.
[baguhin] Konde Sileno
Si
Konde Sileno
 
['konde si'leno/]
ang ama niKonde Adolfongayon kayFloranteay marangal.
[baguhin] Haring Linceo
Si
Haring Linceo
 
['har lin'sejo]
anghari ngKaharian ng Albanya, at ama niLaura. Ang kanyang pamumuno ay nagtapos nangmayroong kumalat na usap-usapan tungkol sa pag-uutos daw niyang harangin ang imbakanngtrigoupang gutumin ang mga tao ngAlbanya. Ang usap-usapang itong pinasimulanniKonde Adolfoang nagpaalab ng mgadamdamin ng mga tao sa Albanyang nagdulotsa pag-aaklas nila. Ang pag-aaklas namang itoang ginamit ni Konde Adolfo upang maiupoang sarili sa trono.
[baguhin] Sultan Ali-Adab
Si
Sultan Ali-Adab
 
[sul'tan 'ali
adab]
angsultanngPersyangumagaw sa kasintahan ni AladingsiFlerida. Siya ay isang malupit na ama. Pinatawan niya ng kamatayan si Aladin,ang kanyang anak, dahil daw sa pagkatalo niyasaPersya, ngunit ang totoong dahilan dito ayupang makuha niya si Flerida mula sa kanyanganak. Ngunit hindi natuloy ang pagbitay kayAladin, nang nangako si Flerida na kanyang pakakasalan ang Sultan, isang pangako nahindi rin natuloy nang tumakas si Flerida samismong araw ng kasal; ang naging hatol na
 
lamang kay Aladin ay pagpapatalsik mula saPersyang kailanman ay hindi niyamababalikan.
[baguhin] Osmalic
Si
Osmalic
 
[os'malk]
angheneralnghukbongPersyanongsumakop saKrotonasa ilalim ng utos niAladin.
[baguhin] Miramolin
Si
Miramolin
 
[m'ramolin]
ang pinuno ngmga mananakop ngAlbanyamula saTurkiya 
Mga pangunahing tauhan[baguhin] Florante
Si
Florante
 
[flo'rant]
ang pangunahing bida ng Florante at Laura, at halos lahat ngmga bahagi ng salaysay ay umiikot sa kanya.Anak niDuke Briseo, siya ay ang mang-iibigniLaurang PrinsesangKaharian ng Albanyangnamataan ni Florante bago siyasumabak sa isang digamaan nang ang bayanng kanyang inang, siPrinsesa Floresca,Krotonaay sinakop ng mgaMorong Persyano. Mula sa kagitnaan hanggang sa bandangkatapuasan ng salaysay, siya angnagsasalaysay. Ito ay isinasalaysay niya kayAladin, ang Morong nagligtas sa kanya mulasa mgaleonnang siya ay nakagapos pa dahilsaKonde Adolfo.
[baguhin] Konde Adolfo
Sa Florante at Laura, si
Konde Adolfo
 
['kond a'dolfo]
ang isa sa mga pangunahing kontrabida nito. Anak siya ngKonde Sileno, at pareho silang nagmula saAlbanya. Unang nagkita sina Konde Adolfo atFlorantesaAtenaskung saan nag-aral sila  pareho. Nangangagwat ang kanilang gulangnang dalawang taon, kung saan si Adolfo anghigit na matanda. Noong kakarating pa lamang ni Florante saAtenas, si Adolfo ang pinakasikat na mag-aaral doon. Ito ay buhat ng kanyang angkingtalino at "kabaitan". Ngunit habang tumatagalang panahon, unti-unti ring napunta kayFlorante ang kapurihan ni Adolfo. At dahildito, pinagtangkaan pa nga niyang patayin siFlorante sa isang dula-dulaan, na nagdulot ng pagkakita sa lahat ng kanyang pagbabalat-kayo, at pagpapaalis sa Atenas pabalik ngAlbanya sa ilalim ng utos ng kanyang gurongsiAntenor .fuckm wikibooks
[baguhin] Aladin
Si
Aladin
 
[ala'din]
ay isangMorong Persyanongtumulong kayFlorante, at nagligtas ng kanyang buhay. Ang kanyangama ay siSultan Ali-Adabna siya ringumagaw sa kanyang kasintahang siFlerida.Si Aladin at Florante ay nagkita nang hindisinasadya, at karamihan ng mga bahagi ngawit ay isinasalaysay sa kanya ni Florante.Siya rin ang idolo ni Florante bilang pinakamagaling na mandirigma, ngunit sakanilang pagkikita ay hindi alam ni Florantena ang kausap niya ay si Aladin, ang kanyangidolo.Sa katapusan ng awit, nang mamatay angSultan Ali-Adab ngPersya, siya na ang nagingsultan.
[baguhin] Laura
Si
Laura
 
['lara]
ang minamahal nang lubosniFlorante. Anak ngHaring Linceong Albanya, siya ang prinsesang kahariang ito. Siya ay nagmamay-ari ng lubos nakagandahang ipinuring lubos ni Florantengnadulot sa kanyang umibig kay Laura sa unang pagkakakita pa lamang.Sa simula ng awit, siya ay ikaluluksa niFlorante dahil sa kanyang pag-aakala na nililoLaura sa pagpapalit sa kanya kayKondeAdolfo.Isang templo saAtenas 
[baguhin] Menandro
Si
Menandro
 
[me'nandro]
ang matalik nakaibigan niFlorantesaAtenasna lumigtas din ng buhay ni Florante mula sa mga tagangnakakamatay niAdolfongkanyang tinaganang kanyang tangkaing patayin si Florante saisang dula-dulaan nila sa kanilang paaralan saAtenas.Bukod pa sa pagliligtas ng buhay niya, marami pa siyang ginawa para kay Florante, at noongsinakop angAlbanyanang makailang ulit,kasama siya ni Florante sa pakikibaka.
[baguhin] Flerida
Si
Flerida
 
['flrida]
ang kasintahan niAlading inagaw mula sa kanya niSultan Ali-Adab. Atsa pagpapangakong pagpapakasal saSultan,napagpabago niya ang isip nito sa pagbitaykay Aladin. Ngunit sa katotohanan, hindi niyatinupad ang pangako, at tumakas sa araw ngkasal.
[baguhin] Mga iba pang tauhan[baguhin] Duke Briseo
Si Duke Briseo ang maarugaing ama niFlorante, at naglilingkod bilang sarilingtanungan ng Haring Linceo ng Albanya. Siyaay pinatay at ipinaghagisan ang bangkay nitong mga alagad ng Konde Adolfo nangkanyang agawin ang trono ng Haring Linceo.
[baguhin] Prinsesa Floresca
Si
Prinsesa Floresca
 
[prin'ssa flo'reska]
 ang ina niFlorante. Siya ay mula sa bayan ngKrotona, at maaagang namatay, na nagdulot sa pag-uwi ni Florante mula saAtenaspabalik ngAlbanya.Isang buwitre Trigo 
[baguhin] Menalipo
Si
Menalipo
 
[me'nalpo]
ay isang pinsan niFlorante. Iniligtas niya si Florante mula saisang buwitrengdaragitin sana siya nangsiyang isang sanggol pa lamang gamit angkanyang panaat busog. Ipinapakita nito na si Menalipo ay higit na higit na matanda kaysakay Florante.
 
[baguhin] Antenor
Si
Antenor
 
[ant'nor]
ay isang guro saAtenasninaFlorante,Konde Adolfoat Menandro.
[baguhin] Konde Sileno
Si
Konde Sileno
 
['konde si'leno/]
ang ama niKonde Adolfongayon kayFloranteay marangal.
[baguhin] Haring Linceo
Si
Haring Linceo
 
['har lin'sejo]
anghari ngKaharian ng Albanya, at ama niLaura. Ang kanyang pamumuno ay nagtapos nangmayroong kumalat na usap-usapan tungkol sa pag-uutos daw niyang harangin ang imbakanngtrigoupang gutumin ang mga tao ngAlbanya. Ang usap-usapang itong pinasimulanniKonde Adolfoang nagpaalab ng mgadamdamin ng mga tao sa Albanyang nagdulotsa pag-aaklas nila. Ang pag-aaklas namang itoang ginamit ni Konde Adolfo upang maiupoang sarili sa trono.
[baguhin] Sultan Ali-Adab
Si
Sultan Ali-Adab
 
[sul'tan 'ali
adab]
angsultanngPersyangumagaw sa kasintahan ni AladingsiFlerida. Siya ay isang malupit na ama. Pinatawan niya ng kamatayan si Aladin,ang kanyang anak, dahil daw sa pagkatalo niyasaPersya, ngunit ang totoong dahilan dito ayupang makuha niya si Flerida mula sa kanyanganak. Ngunit hindi natuloy ang pagbitay kayAladin, nang nangako si Flerida na kanyang pakakasalan ang Sultan, isang pangako nahindi rin natuloy nang tumakas si Flerida samismong araw ng kasal; ang naging hatol nalamang kay Aladin ay pagpapatalsik mula saPersyang kailanman ay hindi niyamababalikan.
[baguhin] Osmalic
Si
Osmalic
 
[os'malk]
angheneralnghukbongPersyanongsumakop saKrotonasa ilalim ng utos niAladin.
[baguhin] Miramolin
Si
Miramolin
 
[m'ramolin]
ang pinuno ngmga mananakop ngAlbanyamula saTurkiya   Nagsimula ang kuwentong patula sa isangmadilim na kagubatan. Nakatali si
 Florante
,isang taga-kaharian ng Albanya, sa isang punongHigera, habang namimighati sa pagkawalang kaniyang amang si
 Duke Briseo.
Halosikabaliw niya ang pagkakaisip namapasakamay ng kaaway niyang si
 Konde Adolfo
ang kaniyang minamahal na si
 Laura
.Anak si
 Konde Adolfo
ni
 Konde Sileno
. Narinig ng isang moro, na naglalakbay noonsa kagubatan, ang mga pagtangis ni
 Florante
.
 Aladin
ang pangalan ng moro, na naantig ngmga pananalita ni
 Florante
. Dalawang mgagutom naliyonang biglang umatake kay
 Florante
subalit naligtas ni
 Aladin
ang binata. Nawalan ng malay tao si
 Florante
. Nagpasyasi
 Aladin
na pangalagaan si
 Florante
hanggangsa manumbalik ang lakas nito. Nang lubusang gumaling si
 Florante
, nagulatsiya noong una nang mapagmasdan angmorong si
 Aladin
. Hindi siya makapaniwalangang isang kalaban ng mga Kristiyano angkaniyang naging tagapagligtas sa tiyak nakamatayan. Matapos ang ilang mga pagpapaliwanag, naging lubos ang pasasalamat ni
 Florante
kay
 Aladin
, at ditosiya nagsimulang magsalaysay hinggil sakaniyang buhay. Bilang anak ng isang prinsesaat ng isang tagapag-payong maharlika,lumaking masiyahin at puno ng pagmamahalat kalinga si
 Florante
. Sapagkat mahilig ngangmaglaro noong may anim na gulang palamang, muntik na siyang mapaslang ng isang buwitrengnagtangkang dumagit sa batonghiyas na nasa dibdib ni Florante. Sakabutihang palad, nasagip siya ng pinsang si
 Menalipo
, isang mamamana mula saEpiro.Sa edad na 11, ipinadala si
 Florante
ngkaniyang mga magulang - na sina
 Duke Briseo
 at
 Prinsesa Floresca
± saAtenas,Gresya  upang mag-aral sa ilalim ng kilalang guro na si
 Antenor 
. Sa Atenas niya natagpuan si
 Adolfo
,na nagmula rin sa bayan ni
 Florante
. Si
 Adolfo
 ang pinakamatalinong mag-aaral sa paaralannang mga panahong iyon, subalit makaraanlamang ang anim na taon, nalampasan na ni
 Florante
ang mga kakayahan, kagalingan atkatalinuhan ni
 Adolfo
. Nagtamo ng katanyaganat pagkilala si
 Florante
, na lubhang hindiikinatuwa ni
 Adolfo
.Habang gumaganap sa isang dulang pampaaralan, pinagtangkaang patayin ni
 Adolfo
si
 Florante
. Sa kabutihang palad,madaliang nakapamagitan si
 Menandro
, angkaibigan ni
 Florante
. Dahil sa pagkaunsiyaming balak, umuwi si
 Adolfo
saAlbanya.Pagkalipas ng isang taon, nakatanggap si
 Florante
ng isang liham mula sa ama nanaglalahad ng balitang pumanaw na angkaniyang inang si
 Prinsesa Floresca
.Bagaman namimighati, naghintay ng dalawang buwan bago nakabalik si
 Florante
sa Albanya.Sumama si
 Menandro
kay
 Florante
. Sa pagsapit nila sa
 Albanya
, isang kinatawan ngkaharian ngKrotonaang humiling ng pagtulong mula kay
 Florante
hinggil sanalalapit na digmaan laban sa mgaPersyano.Wala kakayahang tumanggi si
 Florante
 sapagkat lolo niya ang hari ngKrotona.Sa kaniyang paglalagi sa Albanya,naimbitahan si
 Florante
sa palasyo ng hari,kung saan nabighani siya sa pagkakakita kay
 Laura
, ang anak na babae ni
 Haring Linseo
,ang hari ng Albanya.Sa pagpapaunlak sa hinihinging tulong ngKrotona, nakipagdigma si
 Florante
laban saheneral ngPersyana si
Osmalik 
. Tumagal angtunggali ng may limang oras. Nagtagumpay si
 Florante
sa pagpatay kay
 Heneral Osmalik 
. Namalagi sa Croton si
 Florante
ng limang buwan bago nagbalik sa Albanya para makitasi
 Laura
. Nang magbalik na nga sa Albanya,nagulat si
 Florante
nang mapagmasdan angwatawat ng Persya na nagwawagayway sakaharian, ngunit muli namang nagapi ni
 Florante
ang mga kalabang Persyano. Nailigtas ni
 Florante
sina
 Duke Briseo
,
 Adolfo
,
 Haring Linceo
at
 Laura
mula sa mgakamay ni
 Emir 
. Muntikan nang mapatay ni
 Emir 
si Laura. Itinalagang ³Tagapagtanggolng Albanya´ si
 Florante
dahil sa kaniyangnaipakitang kagitingan at katapangan, isang bagay na lubhang ikinamuhi at ikinaiinggit ni
 Adolfo
.Muling ipinagtanggol at ipinagsanggalang ni
 Florante
ang kaharian ng Albanya mula sa puwersa ng mga taga-Turkiya. Pinamunuan ni
 Heneral Miramolin
, isang kilalangmananakop, ang mga taga-Turkiya. Naganapang labanan saEtolya, kung saan tumanggapsi
 Florante
ng isang liham mula sa kaniyangama. Pinabalik si
 Florante
sa Albanya, kungkaya¶t naiwan sa pangangalaga ni
 Menandro
,ang kaibigan ni Florante, ang hukbong pinamumunuan. Nang makauwi sa bayan si
 Florante
, tinugis si
 Florante
ng 30,000 mgakawal na sumusunod sa paguutos ni
 Adolfo
. Nabilanggo si
 Florante
ng may 28 araw. Sa piitan na lamang nalaman ni
 Florante
angkinahinatnan ng kaniyang ama at hari, nakapwa pinapugutan ng ulo ni
 Adolfo
. Ipinadalasi
 Florante
sa kagubatan at itinali sa isang puno ng akasya.Isinalaysay ni
 Florante
ang kaniyangkaugnayan at pag-ibig kay
 Laura
, nilahad rinniya ang pagkainggit sa kaniya ni
 Adolfo
, atmaging ang kagustuhan ng huling angkininang trono ng Albanya. Dahil sa mga ito, ibigsiyang patayin ni
 Adolfo
. Pagkalipas ng ilang panahon ng paglalakbay sa kagubatan, binanggit ni
 Aladin
± na isa palang Persyano ± ang katotohanan na katulad rin ng kay
 Florante
ang kaniyang kapalaran.Pinagbintangan si
 Aladin
ng sariling ama, si
SultanAli-Adab
, ni iniwan ni
 Aladin
angkaniyang mga alagad na naging sanhi ng pagkagapi mula sa kanilang kaaway. Inibig ni
 Ali-Adab
na papugutan ng ulo si
 Aladin
. Ngunit dahil sa pag-ibig sa kaniya ni
 Flerida
,hiniling ng huli sa hari na huwag nang pugutanng ulo si
 Aladin
, sa halip ay palayasin nalamang mula sa kaharian. Bilang kapalit, pumayag si
 Flerida
na magpakasal sa sultan. Nagambala ang paglalahad ni
 Aladin
nangmakarinig sila ng mga tinig. Isang babae angnagkukuwento hinggil sa kaniyang pagtakasmula sa isang kaharian at sa kaniya sanang pagpapakasal. Hinahanap ng babae angkaniyang minamahal na kasintahan, isang paghahanap na tumagal ng may anim na taon.Sinabi pa nito na habang nasa loob ngkagubatan, nakarinig siya ng mga iyak ng paghingi ng tulong. Nang matagpuan niya angisang babae na inaalipusta ng isang lalakingibig gumasa dito, ginamit ng naglalahad na babae ang kaniyang pana para paslangin anglumalabag sa puring lalaki. Nagpakilala ang babae bilang si
 Flerida
.Si
 Laura
ang babaeng sinagip ni
 Flerida
. Nagumpisa siyang maglahad ng kaniyangkuwento. Nang malayo sa piling niya angkaniyang kasintahan, naging kaayaaya at bantog si
 Konde Adolfo
sa mga mamamayanng Albanya, kahit na pulos kasinungalingannaman ang ginagawa nito. Nagtagumpay si
 Adolfo
na sirain ang hari sa mga mata ngmamamayan. Naangkin at naupo sa trono ng

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->