Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1929-271

Svoboda-1929-271

Ratings:
(0)
|Views: 3|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2015

pdf

text

original

 
ТРИ
 ЦЕНТИ.
 рис
 XXXVU
Ч.
 271. Джерзи
 Ситі,'Н.
 Дац второк, Ї9. листопада, 1929.
VOL
 XxHXVti.
 
iNo.27I.
 Jtr%-у СЙў,
 N.
J.,
 TiieHd-y,
 Нсг-еЩЬег
 іо, тиіа three cents.
ГУВЕР
 РАДИТЬСЯ
 З
 ЗАЛШЧНИКА-
МИ.
 ФАРМЕРАМИ
 
БИЗНЕСМЕНАМИ
НА
 ПРЕДСТАВНИКІВ ПРАЦІ
 ПРИТЛДЕ ЧЕРГА ПІЗНІШЕ.
ВАШИНГТОН,
 18. листопада. Уряд хоче доказати, що
крах на біржі
 не має нічого спільного з економічним положен-
ням кран,. З
 тої причини відбуде-вііцу вівторок конференцію
і
 іалішичниками,
 щоб обговорити з ними плян розбудови за-
лізницк.
 У
 середу
 відбуде Гувер наради
 з
 бизнесменамн і бан-
кирами, а в четвер
 з представниками фармерських організа-
ііій. Уряд
 називає тих,
 що представляють економічні
 й
 фінан-
сові
 відносини краю
 в
 чорних красках,
 дурними песимістами.
Намічені
 урядом
 конференції
 мають
 саме
 виказати,
JHO
 все
 в порядку.
КРІЕАВІ МЕКСИКАНСЬКІ ВИБОРИ.
19
 ОСІБ
 УБИТИХ,
 А
 РАНЕНИХ ГОДІ ПОЧИСЛИТИ.
 ВИБРА-
но
 ПРЕЗИДЕНТОМ ОРТІЗА РУБІЯ.
МЕК'СИКО
 СИТІ,
 18. листопада. — Мексико має нового
президента.
 Є ним Паскаль Ортіз Рубіо, вибраний з рамени
народньої
 революційної партії, себто тої партії, яка тепер при
владі. Значить,
 вибір
 нового
 президента не змінить ні в чім
курсу
 політики
 дотеперішНого уряду.
Перепавший
 кандидат, Хозе Васкояселос, оголосив нро-
тсст зприводу
 несправедливих виборів, закидуючи урядови
насильст'ва й
 ошуства при виборах.
Ні
 .‚час
 -толосовання прийшло між сторонниками обох
партій у ріжних
 місцевостях до крівавих сутичок. Найбільше
було
 цеў
 самііі ^санці.^іравительство вислало ма вулиці сто-
липі
 12,000
 війська'' Але кажуть, що це війсьќо`хоронило тіль- -
ки сторонників
 І виборців урядової лістн.
Урядова
 лі
 ста
 подає, шо підчас виборів згинуло 10 осіб,
але вже є
 точні дані, що згинуло 19 осіб
 та
 що
 велике
 число
ранених
 відвезено до шпиталів. Треба ще пождати кілька
днів,
 іаки
 прийдуть відомости з ріжних сторін,
 а
 тоді
 буде
 мо-
жна
 знати,
 скільки ті вибори забрали жертв, у людях.
ІДО
 ШТУЬ
 ПРО
 ЗАРОБІТНУ ПЛАТНЮ.
ВАШИНГТОН,
 18. листопада. Виданий Федеральною Резервовою Радою бюлетин подає, що мимо того, що фабри-
ки
 не працюють
 так, як повинні, бо е застій, заробітні платні .
віл
 двох
 літ стало ідуть вгору. У тім самім бюлетині сказано,
що
 іалізна індустрія дещохрамае, а — як відомо залізний
нромнсл
 веде перед
 і його розвиток є ознакою розвитку ин-
шнх
 індустрій.
СОЦІАЛІСТИ ОСТАЮМ МИ, ЩО БУЛИ.
ЧАСТИНА СОЦІЯЛІСТІВ ДОМАГАЛАСЯ ЗМІНИ ІМЕНИ
 И
УСУНЕННЯ ДЕЯКИХ ДОГМ,
 З
 ЯКИХ НЕМА НІЯКОГО
ПОЖИТКУ.
НН)
 ИОРК,
 18. листопада. — НюйорськІ
 СОЦІАЛІСТИ
 свят-
кували день
 побіди зприводу того, що дістали
 при
 виборах
на мейора
 міста аж
 175,000
 голосів. Всі признали, що
 в
 тім
 є велика
 заслуга
 їх
 провідника,.Нормена Тоиаса. Підчас того
свята
 говорив Гейнес
 Гомз,
 пастор
 КомюиттІ Чорч.
 ГОмз
 радив
віл
 кинути
 партії
 СОЦІАЛІСТИЧНУ
 назву, а рівнож позбутися де-
нких
 СОЦІАЛІСТИЧНИХ
 ДОГМ,
 які є застарілі й у які ніхто не ві-
рить, а
 які є перешкодою, що партія не може розвинутися, бо зо
 неї
 не приступає богато таких людей, які не узнають
 тих
СОЦІАЛІСТИЧНИХ
 догм, у які не вірують і самі соціялістя.
Нормен
 Томас заявив, що вія нічого не_мае проти такої
іміни,
 але коли вони мають зміняти назву, то він питає так, як
питає
 молода дівчина, коли має виходити заміж: А деж е той
молодий
 і як вій зветься? На жаль, Гомз а-усін покинути збори по
 своїй
 промові Гне міг дати Томасови відповіли.
СОЦІАЛІСТИЧНИЙ
 лІДер Морнс Гилквит заявився проти та-
кої
 зміни. А Публика оплескувада Гомза, Томаса і Гилквита.
'Значить,
 думки були поділені.
 Супроти,
 того осталося наразі
все
 по давяому.
УБИВ НАРЕЧЕНУ
 З
 ЗАЗДЩВ.
ДЖЕРЗИ СИТІ,
 18. листопада. — ЕДвард
 Магер,
 літ 23. ходив уже два роки з своєю нареченою, Мисе Гелен Витпен,
літ Ін`.
 Не побиралися, бо Магер замало заробляв. Магер був
дуже
 заздрісним, бо'
 Думав,
 що Витпен ходить з иншими хлоп-
нями.
 В суботу сидів
 ВІН
 у її
 доМІ,
 коли заїхали автомобілем
якісь
 ХЛОПЦІ
 І дівчата й хотіли взяти Мисе Витпен на забаву.
Вона
 не пішла. Та це так вивело Магера з рівноваги, що він за-
п
и
вся,
 а потім прийшов до хати Мисе витпен І почав оббити
їй
 викиди, що вона ходить з иншими хлопцями. Коли вона ви-
пиралася,
 Магер виняв револьвер, стрілив 1 положив її на мї-
сігі
 трупом. А потім блукав три години по вулицях, доки еого не придержав полісмен'і не завів на
 поЛІцМИу
 тцію. Там
вій
 признався до всього, заявляючи, що не
 ЧОТІв
 забиѓй иаре-ченої, бо во'на добра дитина, а Тільки був так пяиий, що не здавав собі справи з того, шЬ робить.
200,000
 ЛЮДЕЙ ВІДВІДУЄ ЧУДЕСНЕ МІСЦЕ.
МАЛДЕН
 (МесечусаггґЛ, 18. листс-іаяа).
 200,000
 людей -відвідало вчора гріб о. Патрика
 Павера,
 тѓри мкім мають дГя-тися чуда. Між иншими відвідав його ґонернор Курлей зі сй-
НАСЛІДКИ ОКУПАЦП.
УКРАЇНСЬКА
 пісня
 НА
РА'ДІО.
В
 берлінській газеті пода-ють відомости, то в окупова-j В середу, ?0 листопада с. p.,
Ній
 військами
 антанти
 Надре- заходом Y. М. С A. of Brooklyn
сії
 вродилося в Німок 15,О00 будуть виступати з радіо-ста
Дітей,
 яких батьками є англій- ції W. N. Y. С від тод; 7. де
"Ські,
 американські та фран- 7.30 вечером українські співа
цуські
 жовніри. Ця величезна ки зі слідуючою програмою; скількість дітей не має своїх 1) Перший акт з опери „За-
саконних"
 батьків`і тому не-; порожець за Дунаєм", відсці-
му
 опікуватися ними, ває
 Пані
 Корнатова і п-н Ді-
лов.
ХМАРОДЕРИ
 В
 ЛОНДОНІ.
крім матереи. Газета іронічно запитує, чи не вирішить
танта
 так, щоби німецький рйд виховував цих дітей на рахунок репараційних сплат?
БУДУТЬ ЛІКУВАТИ ЗАПА-ЛЕННЯ МОЗКУ.
Го.тяндський професор Аль-дершгоф знайшов бациль, я-кий викликає запалення мозку 'ѓ'людей. Він уже робив на малпах спроби прищеплення нозку й тепер виготовляє`лік,
щоби
 ним попереджати й лі-кувати запалення мозку в лю-
дей.
11,060
ДОЛЯРІВ
 ЗА
 МОДЕЛЬ КОРАБЛЯ.
В
 Лондоні продано модель старого корабля, на якому слу-'
жив
 старший брат Вашй`нгто-ляйтиаитом. За цей модель лондонська аптиквартіа фірма
1
заплатила 11,000 долярів. Мо-цей представляє собою точну копію флямандського ля адмірала Вернона, я-кий звався Бурфорд".
Американські
 інжиніри-архі
текти
 на одному бенкеті
 і
Лондоні
 заявили, що будова хмародерів в Америці виклц-кана не бажацням ефекту, але потребами скоршої й найліл
шої
 комунікації між ріжним торговельними фірмами. Тому смериканеькі інжиніри
 радять
і
 .лондонським фірмам будуі
і
 ти хмародерн принаймні 2) Реферат в англійській 100 поверхів кожен, бо вже
мові,
 пані Керр, на тему: чу- тепер комунікація )в торго-жоземні дівчата.
 
вельних справах у Лондоні ду 3) Вечер, Цвітка молить,
 j
 же утруднена й забирає бога
Пробудилась
 Україна і Ревуха то часу.
 відспіває український квар-тет, пп. Ярема, Малець, Сло бодян і Попович.
ПАТРІОТИЧНИЙ БАНДИ-
тизм:
ЛІВА
 И
 ПРАВА ОПОЗИЦІЯ.
І
 До українського Торг, про-
ООГОЗ
 НАРОД№
 І
 СПРАВА
 мислового `банку v Львові за-
УКРАІНСЬКОГО
 ШкТЛЬНЙЦ-
 кралися
 незнані люде
 й, зрабу-
ТВА.
 Івавшн
 касу, знищили, портрет
Курентул
-
 довідався, що
 І
ва
"а
 Франка, даючи тим доказ
Союз
 Народів мав жадати від патріотичних мотивів грабуй-румунського правительства
 ви-
к
У-
яснення в справі скарг
 Ўкраїн-'
ців
 за упослідження на полі
 ЗНАЙДЕНО НЕВІДОМІ
 ТВО-
шкільництва.
 Ця
 формальність
 j
 РИ ІВ.
 МАНДЖУРИ.
Союза
 ' Народів,
 якщо--вона
І
 Київськ'а філія інституту правдива, викликала лють у Шевченка придбала кілька ру-румунського наїздника і
 ЙОТО
 KOtwc
j
a
 і
в
. Манджури, в яких речник Курентул" з того при-'
Г)Пгато
 „едрукованих досі воду пише:
 „Українці,
 бвчучи,
l1tMftt
{ р
ук
описи ці` склада-
що
 не
 можуть
 паряяиентарно-
ЙГЬся
"з
 кількох зошитів з по-
іо
 дорогою усунути румунську .
тками цснзурИ(що їх тост
, мову зі шкіл землі ШтсфаиаІ
перед
 сме
р
тю
 впорядкував ло
Великого,
 інтервенювали в Со
-1
 Київська філія
 Інститу-
юзі
 Народів, жадаючи протею .
т
 щ
свченкп має
 незабаром
ції
 тоѓ інституції, щоб одержл
Мсявовський
 комуністи`птпіїі
ктятор
 на
 УкраІИІ
 Поля'
Косіор,
 па харківсько`му пар-йному зїзді заявив, що тс-' пер комуністичній парѓії до-водиться боротись із правою
позицією,
 на чолі
ном,
 та з лівою, на чолі з
Шацкіном,
 Стеном та инщи-
и.
 Він закликає сталінців до боротьби з цими опозиційнії-групами, бо впливи їх. зростають і притягають все
‚нових
 прихильників, навіть з лав старих комуністів.
АРЕШТУВАННЯМ НЕМА
Кінця.
В
 Польщі арештують
 за
ти це, чого, ще раз підчеркує-
Мо,
 не можуть одержати у-країнської мови в буковинсь-ќтих школах".
Курентул"
 жадає від міні-стра освіти
 не
 зволікати з від-повіддю в цій справі і покори-стуватися матеріялами", зіб-
Бухарі-'
 раними румунською пресою.
ПОЖИВА
 З
 ДЕРЕВА,
Один
 німецький професор винайшов
 Спосіб
 робити з палового дерева поживу. Він твердить,`що пожива з дерева буде далеко дешевшою ніж
зернова,
 а поживність таксамо висока. Цей нрофесор гово-рить, що вживаючи дерева
па
 поживу, можгіа буде зна і-но зменшити довіз `із закор-прйгталежність
 до
 політичної дону
 до
 Німеччини кукуру-партії, арештують за скликан-Ідзи та вівса.
 Крім
 того ня публичних зборів, арешту-
J
 винайшов спосіб сполучувати ють за підозріння в принаЛеж-і картоплю із деревом, щоби ности
 до
 УВО,
 арештують без, зробити страву поживною,
Кінця
 Я
 Міри.
 Але тепер
 При
І
 ходить нова серія аретптувань, (видати ці рукописи.
БЮТЬ КОМУНІСТІВ
В
 прилуцькому окрузі на У-раїні селяне вбили секретаря
омуністичної
 організації, ко-рий реквірував збіжа. По
 РІ-
дібранню збіжа урядникам пробили вилами голову се-кретареві, а урядників важко покалічили.
яка
 навіть тих, що привикли до всяких насильств у Польщі,
РЕВІЗП
 И
 АРЕШТУВАННЯ.
Польські
 часописи розпису ються, що арештована полі
цією
 абсольвентка торговелг,-
ної
 школи, Ярослава
 Кліш,
 ма-ла бути у
 звязку
 з арештовп-ними підчас замахів в часі
...Східних
 торгів" Попадюком, Качмарським, Крушельницьким
і
 иншими. В організації нащ-; валася вона Славка, а задачею її
 було
 доставляти зброю для львівського відділу
 УВО. TaKj
мало бути
 й
 підчас отворення
східних
 торгів, коли то
 Попа-
ВИСТАВА ЗАХІДНО-УКРАТН-
 дюк п
^
шов яо
 помешкання
СЬКОГО
 МИСТЕЦТВА j
 Клішівної, а за хвилю виніс
В КИЇВІ.
 І звідтам вибухові мяТеріяли.
мусить
 здивувати.
 Товариство
 j
 ц
іе
, ,
ЗИ
ми в Київі має від
1
', Головніѓй, склад зброї і йибу-охорони воєшгих
1
- могил з'аря-
критися виста
ва західньо-укра- ховцх. м
?
терїялів був па Зне-дило в Комарйї іґерейесеніія
 інського
 мистецтва, яку орґа- сінню в помешканню механіка тлінних останків
 українських
 -
 н
-
ВСЄ
у
К
р
а
-
ШСЬ
ке товариство,
 МахніцьКогО. ВіАтам
 знбнрала
стрільнів,
 що яогггбли в 1918
кулЬтурного
 звязку з закор-' матерія'ли Кліш і доставляла
р. Дня.
 17. жовтня йшов
 Цер-'
доном
 Матср
і
я
ли для цієї ви- -а означене місце. ковнігй похід з останками
 і
 
_
ави зб
,щ
ае
 директор
 Львів-
ст'рільців прн здвизі народу паї
цвинтар.
 Та
 перед
 самим цвия-тареж ѓвгородила походові до-
КріМ
 КлїшіВИої
 дірештованоі
ТЛярітню-
 ШНкѓасівяу,
 яка три' рок'и мала займатися кояьпор-
Тйжею
 „Сурмя"
 і її -еяспедію-
вати
 иа Г.мичитту й^ Вопинь.
Тааож
 переведено ревізію в
Івквязалася
 суперечка між дво-
j
 Винниках, Підберізцях, Чиж-с: :ого Музею, Свенціцький.
СКАЛАТСЬКИЯ
 КАШ. В
 Полупанівці
г
 пов.
 Скала-
літнім
 Осипом-ках
 і
 Гаях
 та
 арештовано
 Куль
рогу поліція. В
 дорозі
 перего-ворів удалося вправді виед-иати вхід на цвинтар, де й по-ховано стрільців, але за це тої. ма братами,
самої
 ночі арештовано студ.'і 16-літнім
 Матіем,
 котра тра-. чицького Ярослава,
 Царя
 'СЩ
Ѓу'довича
 Івана, ПелепськогоJгічгю скінчилася. Розсерджені Губку Володимира, як при-;
Михайла,
 -иіщаи_Мусаковича'ний
 Осип
 вдарив залізними належних до УВО, котрі при-
Івана,
 Івасьжевича Володими- вилами в голову
 Матія
 і вбив, готовляли саботажі.
 Акг
5
-' ра,
 Гошйвського Івана й'ин- його на місці.
 Брато^шйникаІ
 цею мав керувати Тарас
опріптгіііііііо.
 1
ШЄЛЬНИЦЬКИЙ.
 ..б'
ЧЕХІЯ
 ПРОТИ РЕВІЗІЇ ГРАНИЦЬ
ГЉНЕ'Ш НЕ ДУМАЄ ВІДСТУПАТИ ТЕРИТОРІЮ МАДЯРАМ. ' ПРАГА,
 18. лисГЬігада. — Кореспондент тткзяЬрсЬкОго денника
 „Тайм`е"
 говбрйв з чехословацьким міѓнеѓром .іагра-ннчних справ,
 д-рОМ
 Едвардом Бенешем, про пл-ш відступ-лення назад Мадярщині округів, заселених масою Мадярів. Д
-0
 Бенеш .їіаявнв, що Чехословаччина сЄї Території не відступить, бо вона не вірить, шоби в сей спосіб можна заве-сти В центральній Гвропі постійнпй і дійсний Мир.
Він
 )iyWae, що краще Ніж відстутіленне мадярської тери-торії поможе для зближення Чехії й Мадярщипи економічне порозуміння між обома державами.
Іл^РБІМі ДИКТАГОРИ АРЕШТУЮТЬ ХВР№Ш.
СЕРБАМ
 ЗНОВА ПРИГАДУЮТЬСЯ ГАБСБУРГИ. БІЛГОРОД
 (Сербія), 18. листопада. По
 ХорватЌ
 йдуть тепер арештутіанНя ріжйих противників сербської диістагури.
АрештОЬаУгим
 закидують активні революційні виступи проти прихильників диктатури
 серед
 Хорватів. Між иншими заго-вірнйки
 Мали
 вбиттт хорватського редактора
 ТОНІ
 Шлегеля за те, 'що він стояв за сербскоью диктатурою.
Сербський
 уряд рівночасно вяЖе з хорватськими про-
тивникамИ
 ІнТрИгу
 австрійських монархістНчних кругів. Мов-
ляв‚
 австрійські
 ГабСбурги
 хочуть компромітувати сербську диктатуру революційними вибухами в державі.
Уряд
 мав попасти на слід, з'аговору через зраду одної .дівчини, котра брала участь у замаху на життя Шлегеля ра-збм зі своїм коханком, шофером Бабісом, а відтак зрадила й к'оханка й цілу групу, щоби діоати над ороду в сумѓі
 2,000
долярів, визначених урядом за зловленне виновників замаху.
ГЕїі.
 СМОТС
 ЗА
 ПОТРЕБОЮ ОХОРОНИ ЧОРНОЇ -РАСИ. ЛОНДОН,
 18. листопада. Останніми часами сяучився
в
 АІЧҐЛІЇ
 ПІЯИЙ
 ряд подій, які тгквзуютьив велике значіння му-
рюгСь#сої
 проблеми.
Оводі
 Генерал Джан Криетіян
 Смотс,
 бувший преміер Південної Африки, виголосив в Оксфордськім університеті відчит про політику супроти тубильців в Африці. В тому відчиті прелегент вказував на потребу охорони муринської
кул'ьтури
 Я раси та о
 ро
 ќ'рятѓЃќував
 давну
 політику
 Англії супроти
 Муринів.
У
 газетах іде широка дискусія про упередження до Му-
ринів.
 Сю дискусію викликало те, що відомого американсько-го співака, Мурина РоибсШа, та тіого жінку не пушено до одного модного англійського ресторану.
1
Справу
 Муринів порушено теж у парляменті, куди ді-сталися вістки, що недавно в Африці були повстання
 Мури-
Нів.
 Консервативні посли з сього приводу атакують уряд, закидаючи йому, шо се він своєю поблажливою політикою супроти комуністів довів до
 того,
 шо комуністи збунтували
Муринів.
БУХАР№А ВИКИНУЛИ
 З
 ВАЖНОГО СТАНОВИЩА,
МОСКВА,
 18. листопада. — Миколу Бухаріна прогнано нині з нолітичиого бюра центрального комітету комунісѓич-ної партії за те, шо він уперто 'не хоче признаѓйся `до по-хибки в справі економічної політики.
Десять
 літ Бухаріќ займав у партії одно з визначніших
становиш.
 Він був довгі роки редактором
 „Правди",
 офіці-я.`.ьного органу комуністичної партії. З Того становища Про-г.зано його минулого року. Його прогн'аггня з центрального комітету заповідали недавно „Ізвестія-,
 офІційЛьиий
 _урядо-
вші
 орган.
У
 той самий час, як усунено Бухарітга, центральний иомі-тет остеріг Рикова та Томського, шоби' вони розкаялися, бо
в
 противнім 'разі ЇХ жде'таеама доля, то Бухаріпа.
АМЕРИКАНЦІ
 ЗБИРАЮТЬСН
 НА
 ООЛЮВАННЛ
 В МОСКОВСЬКИХ
тюж
 
МОСКВА,
 18. листопада.
 Сюди
 приїхала група амери-
канських
 природників, шоби відси виїхати на полювання на довгою ретик сибірських 'тигрів над рікою
 Амуром. Мисливців
 вислав Американський Музей Природничих
Наук
 у Ню Порќу.
НОРА
 СЕНЗАЦІЙНЛ КНИЖКА ПРО ВІЙНУ,
ЛОНДОН,
 18. листопада.
 Сими
 днями появилася дру- -
ком
 нова книжка про війну, якій аітотгідають е більшу сен-заиію, як відомій німецькій
 ІШНТКЯІ
 P-.-wapi.-a „На аейсіднім фронті все спокійно^.
Автором
 нової книжки е англійський.письменник Роберт ґрейвз. Книжка має заголовок
 „Ѓўдбай
 Ту Ол Дет". Автор говорить отверто про ріжних людей, називаючи їх по імени.
Він
 закидає англійському міністрові війни свідому брехню, коли він говорив у парляменті, що англійська військова ко-манда не засудила ніякого англійського вояка па смерть, а в
Бельгії
 були розліплені пдяКати, їцо публично сповіщали про розстріли айґлійнькнх жбвнірів. Він оповідає про зѓгущання офіцирів над мужвою, яке він називає проявом бритійського
прусИзМу
.
 Він
 КаЖе,
 їцо під
 КтИетгЬ
 втйни богато аиґлі" жовнірів поповнило -самогубство, щоби дише і
шглійських
оюватн.
 
СВОБОДА, ВТОРОК,
 19-го
 ЛИСТОПАДА,
 1929.
 v
Ч.
 271.
SVOBODA" (UBKRTY}j
 1
POUNDFD
 1W3
 ^`"
ОкгяійЦп
 newspaper
 published daily
 eicept
 Sund-уя
 an4
at
 ьз
 Grand
 ьігеег, j.rsey
 City,
 N.
 J.
Owned
 by the Ukrainian National A'-ocfatton, bub
Edited
 by
 Editorial Committee.
 ""
Acceptance lor mailing at
 special
 rate
 of
 postage
 provided for In Section
 110-
ol
 the
 Act
 erf
October.
 3, 1917,
 authorized
 July
 31, 1918.
SUBSCRIPTION RATES.
Three
 cents
 a
 copy.
Ом
 year
 t
 7.00
ч
 aootbs
 .....
 H
 3.7S
T.re.
 MONTH
# 2.00
Porelgn and Jersey
 City
 Rates:
Ом
 year f.O.oo
Six
 monthi
 1 S.00
Thr..
 montba
 t
 -
 7
 5
О.
 Сновида.
 1
 `
РОЗКЛАД
 БОЛЬШЕВИЦЬКОЇ ДИКТАТУРИ.
ПЕРЕДЛЛАТА:
Поодиноке число три цент
На
 рік
На
 пів року
 S
 3.75
На
 три місяці $ 2.00
В
 Джерзи
 Ситі
 1
 Заграницею:
На
 рік
 $іаООІ
На
 пів року $ 5.00
На
 три
 місяці
 $2.75
За
 оголошення редакція
 не
 відповідає.
За
 кожду змінў
 адреси
 платиться
 10
 центів.
З
 Канади належить висилати гроші лише на
 т
. Foreign Money Qorder. Телефон
 „Свободи'':
 498 Montgomery. Тел. У.
 Н
 Союза:
 1838 Mootgomery. Адреса:
 "SVOBODA",
 P. О.
 BOX
 346,
 JERSEY CITY.
 N.
 J.
ПАМЯТЬ БЕЗКРОВНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
домо, задумала
 Москва
 побу-
кувати-
 збіжеві фабрики"
себто
 потворити величезні
 (па
тисячі гектарів) господарства рільні, аалежні
 від
 уряду,
 я-
кіб постачали
 збіже
 до
 міст
 і
до врмїї
 і
 тим помоглиб уря-довї большевицькому зовсім унезалежнитися'від „буржуаз-ного села".л
 І
 щож вийшло? Підозрілі звістки напливе-1
ють
 з
 Совітської
 Росії.
 Такі,
яких
 ще
 досі
 не
 було.
Бо
 й що ми
 досі
 читали про
 Совіти?
 Що
 відбудова промислу йде кепсько? Так
 і в
Англії
 понад міліои
 безробѓт-
них, відповідали прихильники
 
большевиків. Що фінанси
 не
впорядковані? Так недавно
 те
саме було
 в
 Німеччині
 й у
Франції,
 де
 маркаЛдрранк
 щеІ
засіли
 У
 тих колгоспах" (ко-швидче
 додолу
 І`
 Летіли^ анІж:
л
Чктивних господарствах)
 
лося,
 що
 чистка пар-ф
г
Дб'
,
-
кої
 покликано
 ціле
 совітське громадянство", теж не вда-j
лася.
 Себто
 оте
 „громадяист-
во"
 просто
 ту
 „чистку"
 зіґно-
рувадо: мовляв,
 не
 дуже
 нас
турбує,
 що до
 партії проліз-ли сторонники буржуазії. Чи-стку
 переведено,
 але — спосо-бом бюрократичним,
 з
 наказу згори, що
 очевидно
 лихові за-радить хіба отак, як
 ті
 „реві-
зори"
 з
 Петербурга, яких ви-
смівав
 Гоголь... .
 Аграрна,
 промислова, `пар-
ви
й
щло
 те,
 ЩО
 мужики, що
 ТІЙна політика партії
 зачинає
кульгати,
 директиви центру іѓ-
Сими
 днями обходить Бразилія
 40-літну
 річницю прого-лошення републикою. Сей
 день
 замітний під-богато зглядами. Наперед Бразилія
 се
 великий край. Найбільша держава
 на
 ,
 житгя
 промислового, аґрарио-І червонець,
 
 боронилися pa-j дянофіли... Головне казали' вони,.
 що
 непохитно стоїть партія комуністична та урядо-вий апарат, який
 все
 бачить, все
 знає
 і все
 направляє
 за-
лізиою рукою.
Так
 хвалилися прихильники большевизму,
 але
 якраз
 те-
пер вони тим похвалитися вже не можуть
Бо
 розклад
південно-а.мериканському континенті. Одна
 з
 найбіль'ших дер-
жав
 у світі. Більша, як контранебудь держава в
 Европі.
 Країна великих, хоч
 ще не
 розвинених можлнвостий.
Сорок
 літ тому
 назад
 Бразилія була цісарством під прав-ліннєм цісаря Педра Другого. Се була освічена
 й
 ліберальна людина,
 але в
 адміністрацію його великого цісарства вкра-лося богато налужить. Головно зкорумпована була провін-ціяльиа адміністрація. Се викликало
 серед
 народа невдово-лення, котре нарешті дісталося й
 до
 армії.
 З
 неї й виринув на-решті
 рух за
 скииеннєм цісаря
 та
 проголошеннем Бразилії републикою.
У
 день
 вибуху рев'олюції цісар був
 у
 своїй вакаційиій па-латі. Довідавшися про револьту
 в
 війську, він поспішив
 до
столиці, але тут свого уряду вже
 не
 застав,
 бо
 всі міністри були
 зложені
 з
 уряду. Ще того самого дня републиканці
 під
проводом Деодора
 Де
 Фонсека видали відозву, проголошу-
ючу
 Бразилію републикою та створили републиканський уряд.
Цісар
 пробував утворити нове міністерство, але ніхто не хотів до нього приступити, коли революційний уряд позбавив його престола
 та
 приказав покинути край. Ся нехіть Бразилійців боронити цісаря була тим більше замітка, шо цісаря загально шанували як чоловіка
 та
 особисто йому ніхто нічого
 не за-
кидав. Була
 се
 отже, революція чисто
 в
 імя
 засади
 републи-канізму.
Свій
 характер Педро показав, коли републиканський уряд дав йому титулом відшкодування півтретя міліона долярів та
 і
великі
 добра.
 Він відмовився
 та
 відїхав
 до
 Португалії. Так відїхав послідний монарх американського континенту. Рево-люція відбулася мирно передівсім
 через
 його такт та мирний настрій. До мирности причинилося також
 і
 те, що прихнльнн-
кн
 цісарства Не вірили, шоби Бразилія вдержалася великою державою як република. Вони були певні, що вона або рос-падеться на
 дрібні
 держави або приверне монархію. Сі споді-ваня не сповнилися. Як
 у
 случаю Злучених Держав Північної
Америки,
 так
 І в
 случаю Злучених Держав Бразилії,
 і
 велика держава не розпалася
 й
 релубликанська форма правління
 за-
держалася.
 Нині
 Бразилія святкує сорок-літну річницю своєї републики.
 -
го
 і
 пр.
 
 передерся
 в
 саме лоно партії
 1
 вже точить
 ї,
ов
той
 рак. Так
 точить,
 шо
партійна преса того
 не
 годна більше промовчувати.
Множаться
 )відо мости,
 що
партійний
 та
 урядовий
 апа
рат не може вже датя собі ра дб
 з
 внутрішно-політичними труднощами,
 і
 тому, що самий апарат зачинає працювати
 під
псом.
От
 політика аграрна... Як ві-домо, напосілася комуністична влада на село, шоби видушити з нього все, що має всеньку пшеницю та жито та инше збі-же. У
 поп'ередні
 роки все ішло Іт`аразд.
 а
 сим роком
 
 інак-ше. Показується,
 що
 місцеві комуністи „злигалися
 з кур-
кулем" Ревом
 реве
 преса
 со-
вітська,
 що
 партійні помага
ють
 „куркулям"
 затаювати
 їх
збіже,
 аби
 не
 віддати органам влади;
 що
 умисно зменшують суму податку, який накладає на
село
 большевицький центр; що самаж таки влада місцева протестує проти високосте приділеного
 для
 збору
 збіжа
в
 тім чи
 иншім селі;
 одні
словом, іце-місцевий комуніст зрадив" радянську владу
та
 злигався
 з її
 ворогами
Те
 саме
 в
 царині колективі-стичної політики уряду. Як ві-преспокійно обробляють
 їх,
але
 не для
 держави больше-
1
вищќої, лише
 для
 себе,
 як{
звичайнісінькі буржуї
Совітська
 преса криком кри-
чить,
 що
 „колгоспи"
 здали
державі
 де 70, де
 50%
 при-
значеної їм кількости збіжа,
 а
де
 й
 менше,
 а
 решту
 — від-
продали часѓникові"
 (при-
ватному крамареві).
 Пишуть,
що,
 до
 „колгоспів" пролізли
куркулі"
 або їх .прихильники, що
 й
 там завелася зрада". 1
 ак
 облять не лише
 „кол-
госпи"
 та
 „совгосни",
 але йі
промислові совітські під при-1 є.мства. Газети наводять цілий ряд
 їх — як от
 „Вакот", Держторг",
 „Шорпроізвод-
ство", Київ-Трикотаж"
 (все
се скорочені назви больше-вицьких тросѓів) —і які ганд-
-люють`
 з
 „часѓником"
 і
 свідо-мо затаюють
 перед
 скарбом свої трансакції,
 так що
 стає неможливе всяке оподаткован-
частинка'',
 а
 „фінвідділ" поносить сотки тисяч страт...
І
 тут
 „зрада"
Те
 саме
 і
 -
 в
 акції
 за 3-ою
державною позичкою, ломіць накидає уряд населен-
ню.
 Показується, що
 і
 тут тгро-паганда отої позички
 йде
крайно мляво та що
 ні
 партія, ані апарат урядовий
 не при
зя`ўють
 до тої
 позички вели
кої
 ваги,
 що
 вона провалю-еться
 і т. п.
Всі
 сі
 дефекти
 в
 партійній роѓТотґ сп'дпуіч'.тЛн московсі центр зарядити
 „чистку
 пар-
тІї",
 аби'викннути
 з
 неї
 нездар
та
 наймитів буржуазії", сприяють
 не
 так намірам уря-ду, як
 „кулакам", „частинкам"
та
 буржуазії взагалі.
І
 щож показалося? Показа-норуються
 Ўбо,
 як пише совіт-
ська
 преса, саботуються"
 і
 то ніким иншим, як самоюж пар-тіею
 та її
 органами на
 місцях І Показується,
 що
 ворогом
 со-
вітської влади
 є
 тепер
 не тіль-
ки
 „куркуль"
 та
 „ч'астинќ"
 але й сельради, большевицькі тро-
сти,
 большевицькі колгоспи"
і
 місцеві партійні комітети; одним словом, якраз ті органи, яких ціллю
 е
 боротися
 з
 „бур-
жуазною стихією"
 і
 перево-дити
 на
 місцях пляни уряду.
Партію
 комуністичну охоплює параліж.
 Життя,
 яке вона
 хо-
тіла зломити
 і
 підчинити
 со-
бі, буриться проти больше-вицького хомута,
 і
 місцеві ор-гани влади,
 які
 ближче
 сто-
ять
 до
 того життя, зачинають поволі
 з
 ним числитися.
Аби,
 мовляв, збіжС плило до міста
 та
 машини
 на
 фабриках крутилися,
 та
 торгівля ішла, а
 що
 голову при
 тім
 піднесе
куркуль"
 чи
 „буржуй" байдуже... Так розуміють
 ко-
муністи
 на
 місцях,
 так
 розу-
міє ціла права опозиція
 
Бухаріним), якій хоче
 та не
може скрутити голову
 Сталін,
татуру маленької
 кліки
 (Ста-
шкіл,
 де
 учать
 дітей
 тільки
Ліна)
 над
 країною
 І над
 партрбпо
 анґлійськи. Бесідник наво ею...
 -
 ІД
ИВ
 уступи
 з
 католицького.
В
 тім
 і
 лежить страшна не- катехізму
 в
 Америці,
 ча
 котрі
безпека
 для
 большевицького'му католицькі єпископи
 ка-
пановання,
 що в
 лоні самої
 ^жуть,
 що
 одинокою мовою
 н
католицьких школах має
 бути
мова англійська. Бесідник
 ви
ступав проти
 сеї
 постанови він говорив,
 що' він не
 Mat нічого проти
 заведення
 аи
ґлійської мови
 в
 парохіялі. них школах
 тоді,
 як
 члени громади захочуть доброві.п
ву
 сю нову завести. `До топ однак, часу, поки
 люде
 сьог
захочуть, ніхто
 не має
 прав їх' заставляти вживати
 в сь.
їй школі иишої
 МОВИ,
 як
 то:,
котрої вони хочуть
 уживати
Церковний уряд повинен
 спо
кійно підождати
 до
 т`ого
 мо.
менту,
 а
 нікого
 не
 силувати
Постанови католицького
 к.
 
нартії зачинають сумніватися, чи можна
 в
 країні `провадити комуністичну політику. Таких, що
 в се ще
 вірять,
 е
 ‚чимраз менша жменька.,
 А
 чим
 меи-
ша
 ота правляча жменька, тим легшеб
 її
 зняти
 при
 пер`шім стрясенні...
 ``
БОРОТЬБА ФРАНЦУСЬШ
 МИ
ТОЛНКІВ
 ЗА
 СВОЇ ПРАВА
І
(Допис
 з
 Провіденс, Ровд
 І
Айленд).
Для
 наших людий
 буде
 шв-^ но цікаво знати,
 що
 дієтьсятехізму
 в
 сій справі
 є
 грубим
(далі
 в
 боротьбі канадійськихінарушеннем Засад демократ Французів"за права францусь-.
я
 свободи
 навчання,
кої
 мови
 в
 католицькій
 цер-
 Дєньольт говорив
 про КА
кві.
 Наші
7
 люди
 вже
 знають палійських Французів,
 що в
про
 сю
 боротьбу,
 бо
 про неї ни сильно прнвязані
 до
 сво-І писалося немало
 в
 газеті.
 Од-1
 рідної мови,
 і
 яке відношенії,
наќ
 богато
 з них
 певно має до `своєї мови
 не
 мають Аи вражіння,
 що
 боротьба вже риші, вони хочуть держати покікчилася,
 що
 канадійські Французи піддалися еписко-повн
 Гикі,
 Айришови
 з
 Про-віденс,
 як
 сього
 від них за-
жадав Рим. Отже щоби
 на-
правити
 се
 вражіння,
 не від-
повідаюче правді,
 а
 рівноча- ітісно звязана.з релігією, сно показати, як другі народи'мў
 з
 католицького боку
 в
неуступчиво борються
 за
 на-'віть нерозумно розривати
 :
лежні
 їм
 права,
 я
 подаю
 до бо
 через
 підкопуваннє
 мої
відома читачам
 „Свободи"
 по",підкопується
 теж і
 віру,
 і
слідні події
 з сеї
 цікавої
 бо-
 котрій віра спирається, ротьби Французів
 за
 свої пра- Дєньольт говорив далі,
ва.
 епископ
 Гикі
 по
 піддачі
 пр
У
 понеділок, дня
 11.
 ЛИСТО-ВІДННКІВ
 боротьби не ПОСТУПІ
пада, вунсакетеська газета після
 засад
 примирення
 З
місць поступати супроти
 ні
таксамо чемно,
 як
 вони
 п
ступали супроти нього,
 гов
француської мови. Коли
 Ай-
риші покинули свою,
 м н.
се
 їх
 діло.
 Французи
 при в.
зані
 до
 спзоєїлови
 й
 культури й вони мають дб'
 неї
 прав
У
 почуваннях Французів
 мон.і
бо вона
 є
 скрізь
 і
 ніде,
 ооі
 Кол
-
 подала
 П
ро сю
 справу чимраз білТЛпе
 людей
 до
 неї)
аж цілі
 три
 шпальти
 дрібнень-признається.
 кого
 друку.
 В
 сій `статті
 пе-
(
 Сталін
 знає,
 що
 коли сей
 р
ЄПО
віджено
 лодробично
 про
рух
 піде
 далі,
 то се
 приведе
 І
нові
 за
ходи
до кінігя диктатури,
 то се
 ви-
рив
 Дєньольт,
 ЄПИСІ-ОП
 Тик
веде
 на
 політичну арену инші, не большевицькі сили,
 і
 то
без пардону боретсья
 з тиі
зрадниками".
 Так поволі
 пе-
ремінюеться
 ціле
 обличя
 ДНК-
татури:
 була
 се
 перша
 дикта-
тура робітників
 і
 селян,
 Vo-
тім
 
 робітників
 над
 селом, дальше
 
 диктатурою комуні' стичної партії
 — над
 робіт-никами
 і
 селянами.
 Аж
 тепер
— перемінюється вона
 у дик-
СВЯТОСЛАВ
 ТЕРТЕР
(Історична Повість ІЗ часів боротьби
 за
 волю Болгарії). (З болгарської мови переклав Михайло Процик). '
 (38)
На
 їх
 приказ відчинили
 ше
 бачили
 Смілеця,
 як
 пиру-
двеері
 пекарні. При .блимаю-j
 вав
 із
 боярами,
чім
 світлі каганця оглянули.
 Чокі
 сидів
 на
 престолі,
 о-
його та побачили, що ще жиє. пертім
 на
 позолочуваних Перешукали йому кишені, львиних лабах.
 Два
 ряди
 та-
найшли пригорщу грошей, о-Ітарсуких достойників сиділи днн заррав шапку
 з
 дорогого'по
 обох
 боках стола,
 а при
футра,
 а
 начальник узяв собі
 і
 них
 і
 кількох болгарських його шаблю. Нараз
 один
 із
Татарів
 пізнав
 у
 Станку
 од-
Ноѓо
 з
 Радоілових товаришів, якого бачив
 у
 таборі.
одну
 жінку, що так завзявся?
 
 Яку?
 
 спитав
 Свято
Або
 не
 має инших? Абож
 то
 слав. я не давав йому там,
 в
 таборі,
 і
 — Я
 дістав вістку,
 що ти-
найгарнішу
 мою
 невільни- сячка моєї кінноти дійшла
цю?...
 (вже
 до
 малого Никополя.
 А
'лай-бег вислав
 їх
 скоро. Инш
І
 відділи
 лишалися трохи
 по-
заду.
 Себто,
 кіннота завтра до чорта . вечером
 буде
 тут.
Віддам йому його жінку,
 хай
 і
 По
 шкірі
 j
 Святославові
 про-лцше сидить тихо. бігли мурашки. Ні, володарю,
 то не мо-
 Могтимемо бути спокійѓ же бути
 
 відізвався
 Свят'о-
 ні,
 бо від
 якогось часу почу-
То
 скажена собака сказав
 Святослав. Чокі
 задумався. Зрештою.
слав. Чому?
Я
 вже
 говорив тобі:
 це
було
 би
 ознакою твого
 без-
снлля. Вони подумають, ти
 їх
 боїшся.
 А
 ми держимо
 в
покорі
 цей
 нарід
 не
 силою, Кождий
 на
 місці,
 що
 відпо-відало його урядові. Таксамо,
як
 відповідно
 до
 етикети
 за
часів
 Смілеця. Один
 із
 небезпечних
 і
 не-J Ріжниця
 МІЖ
 обома пирами
 але
 страхом
 перед
 твоєю
 по-
вловимих опришків
 був у
 їх,була
 в
 цьому,
 що
 тоді
 пир тугою. оживляли свобідні розмовЃ,
Чокі притакнув
 головою,
які
 піддержував
 сам цар, а _
 Це с
 аведлив0
.
 д
 зре
.
тепер
 учасники були Наче тмі.
 "
 до
Треба було запиту хана,
 що-
би дати відповідь- повну
 по-
шанівку
 і
 страху. ХаиіінайбіЛьше розмовляв
 із
деспотом.
 Святослав
 поводив
ся
 свобідно
 і
 спокійно супро-,
лося
 на
 лицях. Татари, знані руках. Певно
 і
 його товариш був
 із
 Радоілової дружини. Вийшли
 на
 вулицю пригляну-тися йому.
 Іван
 після завда-ного удару опритомнів
 ї в
 цій хвилі старався встати, хотів утікати.
 Схопили
 його.
 На-
чальник стежі врадуваний,
 що
дістане
 від
 хана обіцяну
 ви-
соку нагороду, казав
 перене-
сти
 Станка
 на
 ношах
 на
 Ца-ревець,
 а
 Івана відпровадили инші, піддержуючи його
 по-
під руки. Небаром відчинилися
 пів-
нічн. ворота
 і
 ними впровади-ли двох ранених оприщків.
Пир. Пир
 уже був
 зачався,
 як
Святослав
 прийшов
 у
 палату. Перед ханом виправдався,
 що
його .жінка захорі^іа несподі-вано.
 Але
 місце його було зарезервоване, тому сів.
Пир
 відбувався
 у ві
палатній їдальні,
 де
 ми давні-що
 де
 ходить йом'у
 про
 цю дістав.
юся
 тут, як'не
 в
 себе
 дома. То непотрібне. Смілецеві прихильники
 безсилі
силсю.
 То
 були любовні нат-хніішя, оклики раненого
 сер-
ця,
 благання
 та
 сльози,
 ще
полонюють душу, яка тужить за любовними обіймами.
Присутні
 слухали мов зача-ровані.
 Чокі
 попав
 у
 захват, ковтав хрустальні филі мельо--
 Чнму
 так
 припізнюють-
ся?
 Що сталося?
 
 думав
 за-
трівожений князь.
 Глав
 не
приходить.
 Чи то
 Радоілові товариші
 ще не
 вспіли пере-скочити мурів?
 А
 може Темир останній хвилі завагався,
Ти
 давай гроші,
 а я
 урн-ди. Мої Татари кривляться
 на
це...
 Та що
 робити, мушу їх зєднати. Чому Балдю
 ке
прийшов?
 Він і
 инші
 не
 можуть тої джаврки. Щоправда, вона'нині їсти мяса,
 бо
 нині піст, тужить
 за
 тамтим... (Вони перепрошують
 тебе
 за
Вино лилося струями,
 пян-
важг.іші бояри
 є
 нащі.б. Да- зрадив
 або
 втік?
 І
 Свято-
вай
 лише
 Нашим
 ббярам,
 а
 слав удавав,
 що
 уважно
 слу-
матнмеш
 їх. - хае
 звуків флейти
 та все по-
канадїйських^ своїм поступовагсієм
 розтра-
Французів стейту Ровд Айлен- тив
 добре
 вражіння замирен-
ду
 за
 забезпеченне
 прав фран
-Іня,
 бо він
 став
 переслідувати
цуської
 мови
 в
 католицьких.священиків,
 які -
 заявилися
школах
 дієцезії
 .єпископа Ги- проти його фінансової полі-
кі.
 Читачі
 „Свободи"
 певно тики,
 бо
 вони любили свою пригадують собі,
 що
 ціла-, рідну мову
 й
 свої національні справа виринула
 з
 нагодкітрадиції.
 Епископ
 Гикі,
 гов
збірки добровільних жертв рив Дєньольт, завів
 у
 дієш
Серед
 ВІрНИХ
 КаТОЛИКІВ
 сеї
 ДІ-ІЗІЇ
 СИСТеМу
 ПрОТеКЦІї
 ДЛЯ
 СИ'
ецезії
 на
 парохіяЛьні школи. (їх поплечників
 і
 застрашуван-Тростісом сих гроший став,
 як
 ня
 вже
 й без
 того слабих т
 і
се звичайно діється
 в
 римо-1
 морально
 й
 релігійно
 безхрі-
католицьких церквах, епископ.(бетних священиків.
 Епископ Епископ
 Гикі
 розділював зі-Тикі, говорив бесідник, далі брані гроші так,
 що
 призна-'розділите нарід, цькує
 одних
чия
 їх
 майже всі, чи,
 як
 деякі проти других, підюджує пилі Французи кажуть, таки
 всі
 на'газети
 до
 пропаганди
 проти
айрьські римо-католицькі тих,
 що
 стоять
 за
 правами шхоли.
 У сих
 айрнських ри-'народа. Проти противників ство щораз більше відбива-
Чокі
 закликав службу: — Флейтист,, Зараз
 із
 лівого боку
 вий-
— Як 'там справи?
 
 спи-'
сттс
 обичаїв, за^яки,, війнам,'шов старший
 `
 музулманин,
тав
 Чокі.
 `
 і і
 стрічі
 із
 здеморалізрваними
 зеленому
 турбані,
 в
 суконних Все'
 а
 порядку, найясні-'христіянськими народами пе-шаравара;х‚ шитих золотом, ий пане. реняли сваволю
 та
 розпусту.
 '
Не все; поки не зловимо
 І
 Чокі також пяний
-
 Він
цього драба,
 не все
 буде
 в
 одгдичцв
 по
 батькові
 при
флейтою 'в руціі
З
 вигляду
 та
 лиця видноj було,
 що то не
 Татарин.
 То
порядку. ‚страсність,
 що. в
 пізшшому'бур Турчин
 з'
 Малої Азії
 в
Чокі
 Мав На думці Радоіла.
 ВІЦІ
 Дуже любив вино. Так
 у
 службі
 у
 Чокія,
 як ііадворний ін далі говорив сердито:
 tH
oraa,
 як у
 нього, викликало музика. Коли
 'все
 спокійне, він
 це
 бажання крсгвавих видо-І турчин став грати На
 фдей-
усе каламутить.
 До
 нині
 зі
 Одначе
 тепер
 був
 у
 ла- 'і.
 Роздалися лагідні, мельо-сто музулмаінів погубив цей гіднішому настрої.
 .„
 j
fl
j
flHJ
 звуки, повні таємної ту-глядав
 на
 двері.
А
 Глав
 не
 приходив...
Живі
 смолоскипи. Ввійшов Азатін-бей
 та ско-
ро підійшов
 до
 Чокія.
і
 що
 там, Азатіне?
 —
спитав
 хан
 начальника гарні-
зону.,
Весела новина,
 
 відпо-
вів
 Азатін
 
 зловили двох
людей
 з
 Радоілової Дружини,
 j
Вони лкперѓу твердині.
Горе
 їм
 сказав хап. Одного принесли
 на но-
шах.
 Стежа
 сильно поранила його. Другий також ранений.
Я
 і" знаю,
 оба
 були
 в
 `нашім
Слава
 Аіллагові Попали-
ся
 МІЃНІ
 двох із тих'огидливих
джаврів.
 Але ти
 кажеш,
 що
мо-католицьких школах учать англійської мови, якої
 вжи-
вають
 Айриші,
 що
 затратили свою національну мову.
 Фран
цузи, іміґранти
 з
 Канади,
 ко
трі
 там уживали
 свобідно
 сво-І
мови, обурилися
 на
 таку постанову єпископа. Вони зорганізували навіть були процес
 до
 цивільного суду,
 за
що епископ виќляв провідаи-
ків.
 Під
 напором Риму
 про
віднйки відступили
 від про-
цесу
 та
 перепросили еписко-
па
 Гикі.
 Здавалося,
 що бо-
потьба сим ѓдокінчилася. Тим-часом,
 як
 видно-
 з
 віча,
 ще
відбулося
 дня
 10.
 листопада, боротьба
 не
 покінчилася,
 а
тревае далі.
На
 вічу зявилася величезна маса людий, котру Газета
 об-
числяе на
 3,000
 душ. Головним бесідником
 був
 „ситі
 солиси,-
тор"
 міста Вунсакетў, Ельфеж Дєньольт., котрий говорив три години. Ќромі нього говорили, ще бесідники
 з
 сусідних гро-мад,
 як
 Менвил, Провіденс
 і
др. Зголошувався
 до
 слова теж
 оборонець
 єпископа,
 але
`ібрзні
 не
 дали йому прийти д.) -лова,
 але
 кричали: Ви кильте його"
 так
 довго, поки він сам
 ие
 винісся.
Головний
 бесідник, предста-іив зібраним послідні факти боротьби. Показував
 він, що
після піддачі
 тих, inq
вели епископ..
 Гикі
 пущено
 в
цілий
 ряд
 визвиск.
 Стремлш-
ня Французів
 за
 своєю мовою названо рухом анти-айрисі-
ким",
 ба
 навіть „антиреліпй
ним".
 Епископ
 Гикі
 стремить до нащіплення
 серед
 Францу-зів понять, противних почуттќі виховання,
 свободи
 й
 демо-кратії, дорогих Французам.
Епископ,
 говорив бесідник, дійшов
 до
 того,
 що
 став
 рі-
ЖНИМН
 ДУХОВНИМИ СПОСОб
.ІУіі
напирати
 на
 вірних, щоби
 во-
ни покидали свої погляди
 тя
принимали погляди епископ, він став відмовляти духовної потіхи всім тим,
 які,
 анев рившися
 в
 єпископський
 3J-
ряд школами,
 не
 хотіли
 да-
вати гроша
 на
 парохіяліа школи.
 
Бесідники -заявляли,
 п:
фраицуські католики
 не л
маќѓть
 дальше толерувати спокійно того
 рода
 стќатури своїх національних почувань
Проти
 зацитькувань Айрипгі
1
щоби вони покинули бороті бу
 за
 свої права, францусьи католики кажуть:
 „The
 fight
 ^
dead only
 for
 those
 who
 arc dead''. Значить: Боротьба мертва тільки
 для
 мертвих. Хто
 жн
вид, бореться далі. Віче ухв.і-лило острі резолюції проти