Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1.6KActivity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RINGKASAN PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

RINGKASAN PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Ratings:

4.97

(1)
|Views: 85,097|Likes:
Published by anon-912088

More info:

Published by: anon-912088 on Oct 28, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2015

pdf

text

original

 
PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP)2006-2010 (RMK-9)
*
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 telah disempurnakan pelancarannyaoleh Y.A.B. Datuk Seri Abdullah Bin Hj. Ahmad Badawi pada 16 Januari 2007 bersamaan 26Zulhijah 1427 di Putrajaya International Convention Centre (PICC),Putrajaya
1.0 PIPP DAN WAWASAN 2020
1.1 Malaysia kini sedang memasuki fasa 15 tahun yang kedua ke arahmencapai Wawasan 2020 ( Hasrat menjadi sebuah negara majumengikut acuan sendiri).1.2 Selaras dengan itu, salah satu agenda penting kerajaan adalahuntuk membangunkan satu sistem pendidikan bertaraf dunia. Olehitu Kementerian Pelajaran mempunyai tanggungjawab yang amatbesar dalam membangunkan modal insan yang bersifatmenyeluruh, progresif, bermoral dan beretika tinggi selaindaripada melahirkan modal insan berpengetahuan danberkemahiran.
2.0 PIPP DAN MISI NASIONAL
2.1 Misi Nasional memberikan penekanan tinggi ke atas pembangunanmodal insan ‘Minda Kelas Pertama’ sebagai pendekatan utamabagi melonjak ke status negara maju.2.2 Peranan pendidikan amat penting dalam menjayakan teras MisiNasional terutama bagi Teras 2 dan Teras 3 iaitu:-Teras 2 : Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasinegara serta memupuk ‘minda kelas pertama’Teras 3 : Menangani masalah ketidakseimbangan sosioekonomiyang berterusan secara membina dan produktif 
1
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP)2006-2010Merintis Pembaharuan- Satu Misi Nasional’ 
 
3.0 PENDIDIKAN KEBANGSAAN: PERLETAKAN ASAS
3.1 Pada abad Ke-21, negara menghadapi cabaran baru kesandaripada globalisasi, liberalisasi, pengantarabangsaan danperkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Oleh ituKementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menyediakan programpembangunan pendidikan yang dapat melahirkan warganegarayang berilmu pengetahuan, celik ICT, berkemahiran dan berakhlakmulia.3.2 Pembangunan sistem pendidikan kebangsaan berlandaskan terasutama berikut:-
 
Akses kepada pendidikan
 
Ekuiti dalam pendidikan
 
Kualiti dalam pendidikan
 
Kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan
3.3 Berdasarkan teras utama ini, KPM merancang dan melaksanakandasar-dasar pembangunan pendidikan bagi mencapai matlamatpendidikan. Antaranya:-
 
Memperkembang potensi individu secara menyeluruh bagimelahirkan insan yang seimbang daripada segi jasmani, emosi,rohani dan intelek (JERI).
 
Meningkatkan kreativiti , inovasi dan budaya ilmu pelajar.
 
Membudayakan sains dan teknologi dan pembelajaransepanjang hayat.
 
Menyediakan sistem pendidikan yang lebih cekap, berkesandan bertaraf dunia.
 
Menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan
 
Meningkatkan martabat pendidikan Malaysia pada peringkatantarabangsa
2
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP)2006-2010Merintis Pembaharuan- Satu Misi Nasional’ 
 
4.0 PENDIDIKAN KEBANGSAAN: MELANGKAH KE HADAPAN
4.1
 
Dalam tempoh 15 tahun akan datang KPM berhasrat:-
 
Membangunkan modal insan dengan ciri-ciri individu danmasyarakat Bangsa Malaysia yang maju
 
Memastikan akses, ekuiti dan kualiti yang menjadi tunjangagenda pendidikan dapat diteruskan
 
Merintis dan menerajui perubahan demi melonjakkan sistemdan institusi pendidikan ke tahap dunia pada Tahun 2020
4.2 PIPP merupakan satu dokumen perancangan pembangunan yangmeliputi tiga aspek utama iaitu infrastruktur, pengisian dantenaga manusia.4.3
Pendekatan PIPP
Matlamat PIPP adalah untuk menghasilkan pendidikan berkualitiuntuk semua. Dua pendekatan utama telah dikenalpasti sepanjangtempoh RMK-9 iaitu:-
Pendekatan Pertama : Menyelesaikan Tugas Yang Masih Belum Selesaidan Kesamarataan Peluang Pendidikan
 
Memastikan rakyat mendapat peluang pendidikan yang adil dansaksama tanpa mengira lokasi, kaum, kelompok kurang upaya,Orang Asli dan suku minoriti lain.
 
Memastikan semua pelajar menguasai kemahiran membaca,menulis dan mengira (3M) dan tidak ada pelajar yang tercicirdaripada sistem pendidikan akibat kemiskinan, berada dikawasan luar bandar dan pedalaman.
 
Perluasan ke semua jenis sekolah dan lokasi akan ditingkatkanuntuk memastikan semua pelajar mendapat akses ICT khususnyacapaian kepada internet.
3
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP)2006-2010Merintis Pembaharuan- Satu Misi Nasional’ 

Activity (1,566)

You've already reviewed this. Edit your review.
Lyn Carol liked this
Norhedayu Abd Hamid liked this
anneliana1807 liked this
aro71 liked this
nrafeeda liked this
Aminah Rahman liked this
Mawar Merah liked this
emnouseoff liked this
Ardy Collang liked this
Ju Che Lah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->