Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jurnal KML - Kajian Kesediaan Pelajar Melakukan Amali Membantu Kejayaan Sesebuah Amali - Kes Amali Kinem

Jurnal KML - Kajian Kesediaan Pelajar Melakukan Amali Membantu Kejayaan Sesebuah Amali - Kes Amali Kinem

Ratings:

4.25

(1)
|Views: 862|Likes:
Published by Physics Teacher
Jurnal Kolej Matrikulasi Labuan
Jurnal Kolej Matrikulasi Labuan

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Physics Teacher on Jul 31, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

 
Kajian Kesediaan Pelajar Melakukan Amali Membantu Kejayaan Sesebuah Amali :
Kajian Kes Amali Kinematik Oleh :Ronald Yusri BatahongSyakima Ilyana IbrahimKOLEJ MATRIKULASI LABUAN
ABSTRAK 
Satu kajian telah dijalankan di kalangan pelajar-pelajar Kolej Matrikulasi Labuan, KementerianPelajaran Malaysia. Subjek kajian terdiri daripada pelajar-pelajar Sains Fizikal, Ambilan 2004/ 2005. Satukumpulan tutoran terdiri daripada 22 orang pelajar terlibat sebagai subjek. Pemerhatian awal mendapati pelajar-pelajar ini tidak bersedia untuk menjalankan amali di mana mereka tidak dapat menjalankan amalitanpa bantuan pensyarah. Hasilnya daripada penilaian penulisan laporan amali didapati pelajar-pelajar gagalmengintrepretasikan data yang didapati samasa amali. Pelajar-pelajar juga gagal mengaitkan teori yangdiberi dalam buku panduan amali dengan amali yang dijalankan dan seterusnya mencapai objektif amalisepenuhnya.Satu sesi pengajaran dan pembelajaran (120 minit) telah digunakan untuk menjalankan penyelidikantindakan ini. Dalam menguji pengetahuan sedia ada pelajar serta kesediaan menghadapi amali, satu ujian pratelah diberikan. Pelajar diberikan data mentah dan diminta menganalisisnya berdasarkan pengetahuan sediaada sebagai pra laporan. Seterusnya sebagai pengukuhan, pensyarah memberikan penerangan pengukuhanteori amali berkaitan. Ujian pos yang kemudiannya dilakukan menunjukkan peningkatan kesediaan pelajar di mana pelajar lebih memahami teori amali yang bakal dijalankan. Soal-selidik juga diberikan untuk mendapatkan maklum balas pelajar.Kejayaan pemahaman teori berdasarkan ujian pos seterusnya dilihat membantu kejayaan amali yangdidapati berdasarkan penilaian laporan amali bertulis di mana rata-rata pelajar berjaya menganalisis datayang didapati dan seterusnya mencapai objektif amali yang telah dijalankan.
 
1.0 PENDAHULUANTujuan asas penubuhan kolej matrikulasi adalah untuk menyediakan pendidikan pra universitikepada pelajar-pelajar lepasan SPM. Oleh yang demikian, silibus aliran Sains Fizikal diolah merangkumiteori dan praktikal dalam menyediakan pelajar berketrampilan yang mana dapat mengikuti kursus-kursusyang berorientasikan sains khususnya aliran kejuruteraan yang banyak mempraktikkan teori dan kerja-kerjadi dalam makmal.Silibus Fizik SF017 dan SF027 memperuntukkan 10% markah himpunan untuk penilaian pembelajaran ‘hands-on’ kepada pelajar di dalam makmal. Tujuannya adalah untuk memberi pendedahanawal kepada pelajar melakukan kerja-kerja makmal dimana pelajar diharap dapat mempraktikkan teori didalam makmal dan seterusnya memberikan lebih kefahaman aplikasi kepada pelajar dalam kehidupan.2.0 MOTIVASI KAJIAN2.1 Latar Belakang KajianSubjek Fizik SF017 memperuntukkan 2 jam seminggu untuk perlaksanaan P&P secara ‘hands on’melalui slot amali di dalam makmal. Pelajar-pelajar di peruntukkan sebuah ‘Laboratory Manual Book’yang mengandungi 10 tajuk amali dengan pernyataan teori dan langkah-langkah yang perlu dijalankandalam setiap amali. Setiap minggu, satu tajuk amali akan dijalankan berdasarkan teori yang telah dipelajari pelajar di dalam kuliah . Amali dijalankan secara berkumpulan di mana satu kumpulan mengandungi 3-4orang pelajar. Pensyarah akan membimbing pelajar melalui demonstrasi dalam menjalankan amali untuk mendapatkan data yang diperlukan berdasarkan panduan yang diberikan. Pelajar-pelajar kemudiannya di beri masa seminggu untuk menganalisis data dan seterusnya mencapai objektif amali secara laporan bertulis. 
 
2.2 Isu KeprihatinanTujuan amali adalah untuk pelajar mempraktikkan teori yang dipelajari di dalam kuliah untuk kefahaman pelajar. Kelas amali merupakan aktiviti praktikal dalam P&P bertujuan untuk memperkukuhkanteori dan konsep fizik di samping memupuk amalan sikap saintifik dan nilai murni. Tanpa pengetahuan asasteori, pelajar pastinya sukar mencapai objektif sesuatu amaliBerdasarkan pemerhatian penyelidik didapati pelajar-pelajar tidak bersedia sebelum kelas amalidijalankan. Pelajar-pelajar memberi alasan jadual yang padat menyebabkan mereka tidak berkesempatanmembuat persediaan untuk kelas amali. 3 orang daripada pelajar mengaku tidak mengambil berat kelasamali kerana telah disediakan arahan yang hanya perlu diikuti. 2 orang daripada pelajar yang ditemuramahmenyatakan bahawa kelas amali tidak memerlukan mereka berfikir dan hanya perlu melakukan amalimengikut demonstrasi yang ditunjukkan pensyarah serta merekodkan data yang telah di arahkan.Pelajar juga mengakui mereka hanya menghadapi masalah apabila ingin menyediakan laporan bertulis di mana mereka akan menyalin daripada rakan-rakan. Ini diakui apabila melalui pemerhatian penyelidik, dendapati rata-rata pemerhatian, keputusan dan perbincangan di dalam laporan adalah hampir sama antara pelajar di dalam kumpulan yang sama. Daripada pemerhatian terhadap penilaian laporan bertulis didapati pelajar gagal mengaitkan data amali dengan teori yang dipelajari.Menyedari bahawa kelas amali bukanlah hanya sekadar memenuhi 10% markah himpunan tetapisebagai satu sesi P&P secara ‘hands on’ bertujuan memantapkan teori yang dipelajari , penyelidik cubauntuk menerapkan pembelajaran konstruktivisme untuk pelajar mengaitkan amali dengan teori berkaitan.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kemang Acid liked this
halimipks liked this
chek_mekmolek liked this
BOULATTT liked this
limliutsun liked this
kelisa1905 liked this
zunnurin_wpkl liked this
diniman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->